Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 360

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4545 2019-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/111/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wodzisław
2019 4544 2019-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/110/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4543 2019-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/109/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Wodzisław, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Wodzisław
2019 4542 2019-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/108/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wodzisław
2019 4539 2019-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/104/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2019 4538 2019-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/102/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 4541 2019-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/107/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 4540 2019-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/105/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 4206 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 4205 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 4207 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 4209 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wodzisław
2019 4208 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2019 roku”
2019 3923 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodzisław
2019 3922 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3921 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Wodzisław
2019 3920 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2019 3919 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wodzisław
2019 3918 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 3917 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 3335 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wodzisław
2019 3334 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 3333 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodzisław
2019 3332 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/75/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 3005 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Wodzisław dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Wodzisław
2019 3004 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 2921 2019-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Wodzisław za 2018 rok, sprawozdanie finansowe za 2018 rok
2019 2807 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 2424 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2019 roku”
2019 2423 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2019 roku
2019 2369 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 2174 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2055 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 1783 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 1103 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1102 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 700 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 45 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 44 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 4437 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4436 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4435 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 4434 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 4433 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 4243 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wzoru formularzy o zwolnieniach i ulgach
2018 4242 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4241 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 4240 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 3876 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wodzisław
2018 3788 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 3789 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 3790 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wodzisław
2018 3206 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 3207 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody do wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 3208 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2868 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2018 2559 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy Wodzisław”
2018 2558 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/283/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 2557 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 2090 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XL/277/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zamian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 1788 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zamian w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 1789 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Wodzisław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1431 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1359 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wodzisław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1358 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zamian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 1361 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2018 roku
2018 1360 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z  wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodzisław
2018 923 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zamian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 516 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2018 rok
2018 183 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2018 66 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wodzisław
2018 65 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wodzisław dla szkół i  przedszkoli publicznych oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Wodzisław
2018 64 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 3781 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wzoru formularzy o zwolnieniach i ulgach
2017 3782 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 3780 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3779 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 3406 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2017 roku
2017 3405 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 3021 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 2716 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 1 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego targowiska na terenie Gminy Wodzisław
2017 2715 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 2714 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 2128 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wodzisław na lata 2017 – 2021
2017 2127 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 1926 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 1717 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/352/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 października 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2017 1716 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 1352 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 1353 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 1354 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodzisław oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 867 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 868 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2017 roku
2017 577 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/115/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 576 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WODZISŁAW na 2017 r.
2017 129 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2017 33 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzisław
2016 3993 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 3994 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 3781 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wodzisław numer XIV/115/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3780 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3779 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3778 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Wodzisław
2016 3777 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3776 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3775 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3362 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzisław
2016 3278 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 3035 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 2447 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian zasad i wysokości udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Wodzisław szkołom i placówkom niepublicznym posiadających uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego
2016 2446 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław
2016 2135 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodzisław
2016 2134 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2133 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2132 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław
2016 2131 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian zasad i wysokości udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Wodzisław szkołom i placówkom niepublicznym posiadających uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego
2016 2130 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 1686 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 1685 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 1496 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 1192 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 1193 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Wodzisław
2016 1194 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2016 roku
2016 739 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/93/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 740 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 741 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodzisław
2016 526 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2016 rok
2016 47 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2016 14 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2016 15 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale o opłacie targowej
2015 3542 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 3541 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 3508 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3507 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3506 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3505 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3504 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3099 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 rok
2015 2899 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Wodzisławiu
2015 2901 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu
2015 2900 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 2487 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Przyrąb
2015 2473 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 2472 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 2124 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 1743 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 1549 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu
2015 1548 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 944 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Wodzisław jest organem prowadzącym.
2015 943 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu „Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu”.
2015 942 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 941 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 416 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2015 417 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2015 rok
2014 3522 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 3521 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 2863 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/352/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 października 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2014 2862 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 2613 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 2434 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 2153 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wodzisław
2014 2152 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 1927 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/334/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 .
2014 1691 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 .
2014 1598 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 .
2014 1231 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
2014 1230 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian zasad i wysokości udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Wodzisław szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego
2014 1229 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2014 1228 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 923 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na rok 2014.
2014 464 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/305/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmian zasad i wysokości udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Wodzisław szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego
2014 463 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2014 r.
2014 466 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/307/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 465 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/306/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 20 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXiX/296/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 4083 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4082 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wodzisław poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu z przeznaczeniem na zakup koparko - ładowarki.
2013 4081 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 3691 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2013r. w sprawie udzielenia przez Gminę Wodzisław poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu z przeznaczeniem na zakup koparko - ładowarki.
2013 3668 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 3507 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 3217 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 2706 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii, wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 2, na terenie części sołectw: Jeziorki, Kaziny, Klemencice, Wodzisław i Łany, gmina Wodzisław.
2013 2672 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 2436 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 2044 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2013 2043 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wodzisław oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2013 2042 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 1636 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 1485 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 1316 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego targowiska na terenie Gminy Wodzisław .
2013 1315 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2013 roku.
2013 1046 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2013 rok.
2013 981 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodzisław
2013 980 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Wodzisław
2013 979 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wodzisław
2013 339 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2012 r.
2013 300 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław
2013 299 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, instytucje i podmioty gospodarcze, za usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2013 82 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 3881 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 3727 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik o określonej objętości
2012 3726 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3725 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3724 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodzisław
2012 3715 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3482 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3190 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/122/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzisław zmienionej Uchwałą Nr XVII/140/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012r.
2012 3189 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wodzisław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3188 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzisław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2942 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 2899 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii, wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 1, na terenie części obrębów: Dębiany, Konary, Niegosławice, Przyłęk i Strzeszkowice (sołectwo Piskorzowice i Strzeszkowice), gmina Wodzisław.
2012 2600 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 2601 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 2602 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2012 r.
2012 2585 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 września 2012r. w sprawie zasad i wysokości udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Wodzisław szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego.
2012 2408 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii, wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 1, na terenie części obrębów: Dębiany, Konary, Niegosławice, Przyłęk i Strzeszkowice (sołectwo Piskorzowice i Strzeszkowice), gmina Wodzisław
2012 2235 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 2006 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2007 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1692 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1373 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/162/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2012 roku.
2012 1290 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1289 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 r.
2012 791 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 rok.
2012 789 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad przyznawania dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzisław
2012 790 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/122/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzisław
2012 439 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wzniesienia pomnika
2012 438 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budzetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2012 321 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/127/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2012 31 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2012 32 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
2012 33 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Wodzisław, oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 3372 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomosci
2011 3371 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3370 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3375 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3374 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3373 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych
2011 3334 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3335 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 3012 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lubcza
2011 3013 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ludwinów
2011 3011 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Klemencice
2011 3009 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krężoły
2011 3010 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kaziny
2011 3014 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Łany
2011 3018 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nawarzyce
2011 3019 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Niegosławice
2011 3017 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mierzawa
2011 3015 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Laskowa
2011 3016 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mieronice
2011 3001 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Droblin
2011 3002 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębiany
2011 3000 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Brzezinki
2011 2998 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2999 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Brzeście
2011 3003 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Folga Pierwsza
2011 3007 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kowalów Dolny
2011 3008 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kowalów Górny
2011 3006 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Konary
2011 3004 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jeziorki
2011 3005 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Judasze
2011 3020 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowa Olszówka
2011 3035 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Świątniki
2011 3036 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wodacz
2011 3034 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strzeszkowice
2011 3032 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sadki
2011 3033 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sielec
2011 3037 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wodzisław
2011 3041 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
2011 3042 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wodzisław.
2011 3040 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/100/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zarzecze
2011 3038 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wola Lubecka
2011 3039 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Września
2011 3024 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pękosław
2011 3025 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Promyk
2011 3023 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pokrzywnica
2011 3021 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Olbrachcice
2011 3022 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Piotrkowice
2011 3026 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Piskorzowice
2011 3030 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Podlesie
2011 3031 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stara Olszówka
2011 3029 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Przezwody
2011 3027 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Przyłęk
2011 3028 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Przyłęczek
2011 2772 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2773 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego pn."Zakład Usług Komunalnych w Wodzislawiu" oraz nadania mu statutu.
2011 2436 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r
2011 2437 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/192/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2011 2221 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2222 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1640 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011r.
2011 1294 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1295 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1002 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2011 r.
2011 1003 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI / 24 / 2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 418 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu i wyposażenia jej w majątek.
2011 417 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2011 420 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 419 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu "Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu ".
2011 267 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2011 268 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 269 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 3939 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3940 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych
2010 3803 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/255/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3804 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/256/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3227 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/260/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 3226 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/259/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3229 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/264/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3228 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/261/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 3131 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/254/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2889 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XL/247/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2890 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XL/248/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2478 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2477 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2480 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 2479 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.
2010 2168 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2169 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1659 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodzisław z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2009.
2010 1658 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009.
2010 1661 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wodzisław na lata 2010-2014
2010 1660 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1208 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1209 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
2010 1206 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2010 rok
2010 1207 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wodzisław na lata 2010 – 2014.
2010 1212 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1213 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2010 1210 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 1 uchwały Nr XXX/192/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 1211 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2010 438 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2010 55 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3813 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/192/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 3587 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność GMINY, na rzecz dzierżawców lub najemców, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony od 3 lat strony zawierają kolejne umowy
2009 3375 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 18 września 2009r. w sprawie udzielenia przez Gminę Wodzisław poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu z przeznaczeniem na dokonanie zabudowy samochodu Mercedes nową beczką ascenizacyjną
2009 3374 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 18 września 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2959 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2806 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2807 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie uprawnionych do tego organów
2009 2506 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXV/166/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław
2009 2507 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXV/167/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola prowadzonego przez Gminę Wodzisław
2009 2505 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXV/163/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2309 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXIII/149/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
2009 2305 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009 2306 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodzisław z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009 2307 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2310 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2009 2308 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/2000 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2000r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
2009 1599 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/132/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1601 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/135/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, instytucje i podmioty gospodarcze, za usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2009 1602 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/137/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
2009 1600 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/134/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław podjętego uchwałą Nr XXXVI/291/06 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 marca 2006 roku
2009 1598 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2009 rok
2009 189 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XIX/114/08 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
2009 37 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/110/08 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 września 2008r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół w Wodzisławiu
2009 38 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/08 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
2009 39 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/08 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół w Wodzisławiu