Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 258

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4152 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 3764 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 3765 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce
2019 3057 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 3058 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2019 2748 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Wilczyce
2019 2747 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2746 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2745 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 2420 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy Wilczyce
2019 2419 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 2418 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 1742 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2019 1741 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 1223 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 1222 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy Wilczyce
2019 901 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 900 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2019 r.
2019 899 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 898 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
2019 897 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 896 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2019 895 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 179 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 161 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019 -2023
2019 160 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019 -2023
2019 159 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 158 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce
2019 157 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 4107 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Wilczyce.
2018 4109 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku na terenie Gminy Wilczyce
2018 4108 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2018 4106 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 3689 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/2292018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce
2018 3688 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Wilczyce do rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 3687 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 3023 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce
2018 3022 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 2532 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 2301 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce
2018 2300 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wilczyce, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2299 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilczyce
2018 2298 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 1783 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 1784 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1785 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2018 1222 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2018 r.
2018 1219 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 1220 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1221 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 793 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wilczyce
2018 792 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 795 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr XXX/197/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 794 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 107 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 51 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2017 3719 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku na terenie Gminy Wilczyce
2017 3720 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3718 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Wilczyce
2017 3717 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wilczyce dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zdania.
2017 3716 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2017 3128 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2017 3129 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012  r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 2419 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2017 2220 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilczyce na lata 2017 - 2021
2017 2219 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2017 1925 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2017 1037 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2017 1038 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Wilczyce, do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 649 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 648 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce
2016 4194 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 4193 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce
2016 4192 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 4191 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok
2016 3985 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce
2016 3984 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Wilczycach
2016 3983 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 3764 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku na terenie Gminy Wilczyce
2016 3763 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Wilczyce
2016 3762 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilczyce
2016 3761 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/125/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3760 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 3330 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 2886 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 2552 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce na lata 2016-2023
2016 2397 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
2016 2396 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 2026 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
2016 2025 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 2028 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2027 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1679 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/93/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 1680 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/95/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2016 1681 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1418 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1417 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 997 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 998 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2016 995 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wilczyce i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 994 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 122 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 112 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce.
2016 111 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 3430 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3429 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wilczyce
2015 3428 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2015 3427 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku na terenie Gminy Wilczyce
2015 3426 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3425 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2016 roku
2015 3424 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 3423 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 3009 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 2646 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015r. w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2645 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 2004 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 1523 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 1524 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1080 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 1083 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1081 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2015 1082 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 569 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 570 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 206 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 153 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 152 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
2015 151 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 3431 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 3334 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr I/9/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku na terenie Gminy Wilczyce
2014 3333 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr I/8/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i terminy płatności
2014 3332 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 3331 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 3133 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce
2014 3091 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 2594 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 września 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa lipa drobnolistna uznanej za pomnik przyrody
2014 2593 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 2247 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 2079 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 1711 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 1712 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 996 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 585 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 584 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 583 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 582 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 581 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 580 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2014 183 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 50 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok
2013 4138 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku na terenie Gminy Wilczyce
2013 4137 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i terminy płatności.
2013 4136 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 roku.
2013 4135 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
2013 4134 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok
2013 3280 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok
2013 2464 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok
2013 2315 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
2013 1513 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/121/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 1512 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/120/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce
2013 1511 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/119/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce.
2013 1510 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/118/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2013 r.
2013 1509 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/113/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.
2013 821 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok
2013 522 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 521 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 520 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 519 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.
2013 518 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce.
2013 517 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 341 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 3657 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 3419 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku na terenie Gminy Wilczyce
2012 3418 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.
2012 3417 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII /99/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku.
2012 3416 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3226 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3116 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów.
2012 3115 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów.
2012 2921 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 2494 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 7 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 2333 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2012 2099 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 2025 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilczycach
2012 1875 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 1220 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 1221 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2012 r.
2012 990 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/71/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilczyce na lata 2012 - 2016.
2012 989 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/68/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy.
2012 988 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/65/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 639 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok
2012 391 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.
2012 390 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.
2012 157 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach i nadania Statutu.
2012 156 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.
2012 82 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
2011 3577 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.
2011 3578 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej jej poboru i określenia inkasenta.
2011 3457 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3456 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3459 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r. na terenie Gminy Wilczyce
2011 3458 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2972 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.
2011 2771 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok
2011 1878 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1877 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.
2011 1880 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilczyce i granic ich obwodów.
2011 1879 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej .
2011 794 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok
2011 795 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.
2011 536 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok
2011 477 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2011 478 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Wilczyce.
2011 132 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr I/6/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2010 3784 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2010 3596 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.
2010 3597 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr I/8/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3223 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.
2010 3222 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3225 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku na terenie Gminy Wilczyce
2010 3224 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3128 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2010 3129 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłaty należności pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Wilczyce lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej.
2010 2791 2010-10-11 uchwala Uchwala nr XXXV/201/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2010 2278 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2277 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2010 1656 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2010 1657 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej nr 004335T Wilczyce – Bugaj kategorii drogi gminnej
2010 1199 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010r. w sprawie określenia zasad trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Wilczyce a Gminą Dwikozy.
2010 1198 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wilczyce na obwody głosowania.
2010 1197 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2010 1196 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce
2010 1201 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX /161/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 1200 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 680 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2010 rok
2010 664 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2010 608 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok.
2010 156 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku
2010 155 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 157 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilczyce i granic ich obwodów.
2010 153 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok.
2010 154 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 3941 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru
2009 3942 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku i zwolnień z podatku na terenie Gminy Wilczyce
2009 3940 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2009 3684 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 153 / 2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 3287 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 września 2009r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 2917 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce
2009 2916 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 2393 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 2070 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 2069 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyce
2009 535 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku
2009 536 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2008
2009 534 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok
2009 267 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XX/110/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok
2009 35 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok
2009 36 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach