Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 152

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 329 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.
2018 295 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 33 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 14 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wiślica
2017 3972 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi Łatanice - Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
2017 3912 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3864 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3802 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3801 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3773 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wiślica
2017 3774 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
2017 3704 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wiślica"
2017 3485 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3250 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3058 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3059 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi Łatanice - Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
2017 3026 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
2017 2488 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 2472 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Wiślica
2017 2473 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica.
2017 2463 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela realizującego obowiązki doradcy zawodowego.
2017 2224 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1945 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1732 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1666 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wiślica instrumentem płatniczym
2017 1410 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1363 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017”
2017 1317 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., oraz sieci prowadzonych przez Gminę Wiślica publicznych przedszkol i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 960 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXVIII/238/2010 Rady Gminy Wiślica z dnia 27.01.2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Wiślica
2017 857 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 595 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Wiślicy.
2017 517 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 310 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 303 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2017 rok
2016 3855 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 3566 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miejscowości Wiślica.
2016 3565 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wiślica w dziedzinie sportu i kultury.
2016 3564 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3563 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3562 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica.
2016 3561 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Wiślicy.
2016 3185 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XX/156/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3141 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Wiślica
2016 3142 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Wiślica konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Wiślica
2016 2727 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2721 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/102/2004 Rady Gminy Wiślica z dnia 27 maja 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie
2016 2720 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
2016 2275 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 2229 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
2016 1753 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/258/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 marca 2013r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiślica oraz warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 1639 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1148 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 344 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 327 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2016 rok
2016 321 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 247 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiślica
2016 248 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 249 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3983 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/97/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3946 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Wiślica.
2015 3719 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/103/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 3718 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3717 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3716 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3212 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2933 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/81/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2413 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2184 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/66/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1879 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2015 rok
2015 1594 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 961 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 marca 2015r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 962 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/39/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 marca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Wiślica.
2015 963 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/42/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 marca 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznychw drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 907 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/36/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 marca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz obniżenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczyciela doradcy metodycznego.
2015 214 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Wiślica
2015 213 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 212 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 211 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WIŚLICA na 2015 rok
2014 3540 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3524 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Wiślica.
2014 3465 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3464 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2015 roku
2014 3463 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3180 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr L/381/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3179 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2832 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/376/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2762 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/370/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2328 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2255 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/360/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok.
2014 2014 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/361/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wysokosci stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 1707 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Wiślica
2014 631 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/337/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wiślica na lata 2014-2020
2014 628 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/332/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 132 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXXI/328/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 131 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXXI/326/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4218 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4220 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4219 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2014 roku
2013 4217 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3852 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3721 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3244 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 10 września 2013r. w sprawie: : zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2999 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2773 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2422 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiślica.
2013 2167 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1827 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały NR XXXVIII/238/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27.01.2010 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Wiślica"
2013 1407 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 22 czerwca 2011 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiślica oraz warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 1406 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 716 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WIŚLICA na 2013 rok.
2013 358 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 304 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiślica.
2013 207 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica.
2013 206 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3928 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2012 3904 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3778 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiślica.
2012 3777 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Wiślica.
2012 3776 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3562 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Wiślica
2012 3561 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 3560 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3559 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3210 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
2012 3070 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/205/12 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2813 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/195 / 2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 września 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2409 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXII/183/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 2393 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2251 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2250 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Wiślica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2075 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 2074 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1784 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2012 rok
2012 1147 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 867 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 866 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica
2012 668 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wiślica spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
2012 666 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 grudnia 2011r. w sparwie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2012 rok
2012 93 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/110 / /2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2011r. Rady Gminy Wiślica w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 85 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiślica NR XV/112/2011 z 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3831 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 października 2011r. w sprawie: uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica.
2011 3235 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Wiślica
2011 3107 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2740 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wiślica lub jej jednostkom podległym
2011 2739 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Wiślicy.
2011 2737 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
2011 2743 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica.
2011 2742 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.
2011 2741 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców metodycznych zatrudnionych w zespole, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiślica
2011 2398 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2377 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiślica warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2009 1728 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiślica