Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 3128 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Waśniów , nie stanowiących jej własności
2011 475 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Waśniów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie z dnia 03.12.2007 r. Nr XIV/67/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 415 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 3802 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/243/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 3471 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/247/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2010 3120 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/237/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 3121 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/238/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XLVI/234/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waśniów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2010 2811 2010-10-13 uchwala Uchwala nr XLVI/236/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/230/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 lipca 2010r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Waśniów przez inne niż Gmina Waśniów osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2010 2810 2010-10-13 uchwala Uchwala nr XLVI/234/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waśniów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2010 2809 2010-10-13 uchwala Uchwala nr XLVI/232/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 2275 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 2076 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/220/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok.
2010 1883 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 1882 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/215/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2009 3626 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2009 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Waśniów
2009 2607 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2009 Rady Gminy Waśniow z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Waśniów do kategorii dróg gminnych
2009 544 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Waśniów na lata 2008-2015