Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 318

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2720 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuczępy
2019 2719 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1586 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz ustaleni wynagrodzenia dla inkasentów
2019 1585 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1584 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2019 roku
2019 1583 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 1582 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Tuczępy
2019 1581 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1314 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1313 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1266 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy–Karta Nauczyciela
2019 1267 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z w sprawie wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuczępy
2019 641 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 640 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tuczępy
2019 639 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 232 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr V/43/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 233 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr V/44/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 r.
2019 234 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr V/47/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/24/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2018 4423 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2018 4420 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Tuczępy
2018 4432 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4431 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 4430 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Tuczępy
2018 4429 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2018 4428 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4427 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4426 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/21/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr II/9/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2018 4425 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 4424 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Tuczępy
2018 4422 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4421 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/7/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4372 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr II/9/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2018 2143 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 2142 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuczępy
2018 2141 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tuczępy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2140 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/289/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2139 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1696 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLII/282/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1697 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLII/286/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 1167 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1168 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/275/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich powołania
2018 1166 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Tuczępy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1164 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1165 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/272/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2018r.
2018 1172 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/127/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 1173 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Tuczępy
2018 1171 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2018 1169 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/276/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 1170 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuczępy
2018 526 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/266/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 525 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/265/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach
2018 524 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/264/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 267 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 266 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuczępy
2018 265 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2018 rok
2018 225 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2017 4110 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów
2017 4109 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 4112 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 4111 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczępy
2017 3532 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3531 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3209 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2937 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2668 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni Samorządowych Instytucji Kultury
2017 2667 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1853 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1460 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1461 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuczępy
2017 1458 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1459 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1464 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2017 1465 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2017 1462 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Tuczępy
2017 1463 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2017r.
2017 783 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 565 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Tuczępy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 564 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 563 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2017 rok
2017 138 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 136 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 135 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 137 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Tuczępy
2016 4114 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Tuczępy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 4113 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4034 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3533 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3534 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2016 3535 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Tuczępy
2016 3531 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3532 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3520 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie Programu wspierania budowy przyłączy telekomunikacyjnych w technologii FTTH na terenie Gminy Tuczępy oraz zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przyłączy telekomunikacyjnych
2016 3115 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2766 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 6 września 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Tuczępy „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Tuczępach” w jednostkę budżetową Gminy Tuczępy „Samorządowe Centrum Oświaty w Tuczępach”
2016 2765 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2768 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2767 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2531 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2481 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2482 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2335 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Tuczępy" na lata 2016-2020
2016 2309 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2191 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1887 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1725 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2016 1724 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1723 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1271 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 940 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2016-2020
2016 939 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2016r.
2016 559 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 507 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 506 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 509 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Tuczępy, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 508 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tuczępy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 88 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 74 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3981 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczępy
2015 3980 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3346 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/94/2004 z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie utworzenia targowiska oraz określenia jego regulaminu
2015 3345 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Tuczępy
2015 3344 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2015 3343 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3342 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3341 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3340 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3339 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Tuczępy
2015 3105 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3106 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 2931 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuczępy
2015 2932 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuczępy
2015 2924 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tuczępy
2015 2923 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Tuczępy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2922 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2140 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2015 rok
2015 2139 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1551 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2015 1552 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1251 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z kompleksu boisk„ORLIK 2012” i kortu tenisowego w Tuczępach oraz sali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Nizinach będących własnością Gminy Tuczępy
2015 1249 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1250 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2015 rok
2015 708 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2015 rok.
2015 709 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 710 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2015r.
2015 477 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 476 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2014 r. Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich powołania
2015 475 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2015r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2015 rok
2015 118 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/26/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich powołania
2015 117 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3573 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 3572 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2014 3571 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3135 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LII/340/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3134 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/338/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany numeracji uchwał
2014 3126 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/341/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
2014 2918 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LI/337/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2336 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXXIX/331/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2166 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXXVIII/329/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1906 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXXVII/325/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuczępy
2014 1905 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXXVII/321/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013
2014 1904 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXXVII/320/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1723 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXXVI/318/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmina w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1295 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXXV/314/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2014r.
2014 1294 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXXV/313/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1293 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXXV/312/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Tuczępy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1292 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXXV/311/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tuczępy w sprawie podziału Gminy Tuczępy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 908 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXXIV/309/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 704 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/306/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach
2014 703 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXXiii/302/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 702 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/301/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXXI/288/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2014 rok
2014 419 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXXII/297/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014 -2020.
2014 421 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXXII/299/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
2014 420 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXXII/298/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ‘’Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
2014 30 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXXI/294/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 29 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXXI/293/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 28 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXXI/288/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2014 rok
2014 27 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXXI/287/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3661 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXX/279/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3662 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXX/280/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/91/2000 Rady Gminy Tuczępy z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2013 3663 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXX/281/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
2013 3325 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3326 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVIII/268/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3327 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/197/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 3060 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 luty 2013 w sprawie wprowadzenia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuczępy w 2013r
2013 3059 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/260/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3058 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2976 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2928 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach
2013 2687 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tuczępy
2013 2686 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2418 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2388 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2013 2387 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/142/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuczępy oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2013 1906 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2013 1905 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1904 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/214/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1903 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1902 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1575 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2013 1514 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1298 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuczępy w 2013r
2013 1297 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/212/2013 r. z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2013 rok
2013 1110 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1111 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2013 1108 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2013 rok
2013 1109 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1114 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1115 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Tuczępy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1112 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tuczępy
2013 1113 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2012 z dnia 9 listopada 2012r., Rady Gminy Tuczępy w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuczępy oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
2013 569 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Tuczępy jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 568 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Tuczępy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 571 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 570 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 348 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok
2013 347 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 r.
2012 3943 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuczępy oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
2012 3817 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3647 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 3557 2012-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej zasad poboru, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
2012 3494 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury w Tuczępach
2012 3415 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych
2012 3414 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości
2012 3413 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2012 3412 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3411 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
2012 3207 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczępy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3121 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2012r. w sprawie przeniesień wydatków w planie budżetu Gminy na 2012 rok
2012 3122 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/86/2004 Rady Gminy Tuczępy z dnia 23 lipca 2012 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 2902 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 2592 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczępy na 2012 rok
2012 2593 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 września 2012r. w sprawie przeniesień w planie budżetu Gminy Tuczępy na 2012 rok
2012 2455 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.
2012 2369 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2177 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/127/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012 r., w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 2009 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2008 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
2012 1401 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2004 Rady Gminy Tuczępy z dnia 23 lipca 2004 r., w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej w Gminie Tuczępy
2012 1400 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia "Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2012 r"
2012 1399 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny, przypadających Gminie Tuczępy oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 1398 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1397 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1161 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 5 marca 2012r. w sprawie przeniesień w planie wydatków Gminy na rok 2012
2012 1160 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/123/2012 r., z dnia 30 stycznia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2012 rok
2012 1011 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 970 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XV/133/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2012 rok
2012 875 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2012 874 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIV / 123 / 2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2012 rok
2012 367 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 299 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 298 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 rok
2012 297 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/103/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 296 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 3795 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/107/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3794 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3793 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3798 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2011 3797 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2011 3796 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3320 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 października 2011r. w sprawie zminiejszenia dochodów budżetowych
2011 3321 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 października 2011r. w sprawie przeniesienia planu dochodów budżetowych
2011 3322 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 października 2011r. w sprawie przeniesienia w planie wydatków budżetu gminy
2011 2815 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2011 2816 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuczępach do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2817 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Tuczępy przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykonania
2011 2560 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie dochodów w budżecie gminy
2011 2559 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2562 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/90/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 kwietnia 2008 roku, oraz uchwałę Nr XIII/101/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 21 lipca 2008 roku
2011 2561 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy
2011 2412 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2248 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuczępy.
2011 2249 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuczępach do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1496 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Tuczępy.
2011 1497 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011
2011 1498 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1034 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/2001 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1033 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1032 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
2011 1035 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2015
2011 1038 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1037 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2011 1036 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
2011 711 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2011 rok
2011 532 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2004 z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 412 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 411 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy
2011 414 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/94/2004 z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie utworzenia targowiska oraz określenia jego regulaminu
2011 413 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2011 113 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Tuczępy na 2010 rok
2011 114 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/29/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2004 z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 45 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tuczępy
2011 33 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2010
2010 3762 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3761 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok
2010 3764 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 3763 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3558 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 października 2010r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy Tuczępy na 2010 rok
2010 3559 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 października 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Tuczępy w roku 2010
2010 2583 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2554 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie przeniesień w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2489 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Tuczępy na lata 2010-2014”
2010 2361 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 lipca 2010r. podziału Gminy Tuczępy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Tuczępy
2009 2271 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/130/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2009 rok
2009 2272 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1807 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1808 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1809 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1810 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2009 1806 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2009 rok
2009 726 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2009 708 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zawartego porozumienia z Powiatem Buskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego powiatu w zakresie drogownictwa
2009 528 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 533 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony
2009 532 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad zawierania kolejnych umów na wydzierżawienie lub wynajem nieruchomości
2009 529 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok
2009 530 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/114/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok
2009 381 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XV/114/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok
2009 380 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XV/113/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok