Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 36

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1482 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Tarłów z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1483 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Tarłów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1199 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 1178 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Tarłów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznei w Tarłowie
2011 1175 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Tarłów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Tarłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.
2011 1177 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Tarłów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2011 1174 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr Nr V/20/2011 Rady Gminy Tarłów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok
2011 1173 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr V/27/2000 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 sierpnia 2000 roku dotyczącej nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarłowie.
2011 1176 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Tarłów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarłów uchwalonego Uchwałą Nr III/21/03 Rady Gminy Tarłów z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarłów.
2010 3914 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3913 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2010 2552 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2553 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XL/200/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 10 sierpnia 2010r. zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2550 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 581 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 265 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4170 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 16 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4094 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 4095 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru i terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
2009 4093 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2009 4096 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3539 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3256 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2831 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2581 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/09 Rady Gminy Tarłów z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2009 2580 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2214 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1739 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1289 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zmian do uchwały Nr V/27/2000 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 sierpnia 2000 roku dotyczącej nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarłowie
2009 1288 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1053 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2008 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2009 rok
2009 1052 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2008 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 478 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXII/109/08 Rady Gminy Tarłów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/63/07 Rady Gminy Tarłów z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Tarłowie
2009 479 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2008 Rady Gminy Tarłów z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 477 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2008 Rady Gminy Tarłów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 255 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2008 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej: wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku