Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 375

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 444 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 0035T w miejscowości Kotuszów
2019 375 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
2019 374 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Szydłów „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2019 337 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 336 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 335 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 334 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 333 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 332 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/ 32/ 2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie
2019 331 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 4568 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4567 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Szydłów
2018 4555 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu nazw ulic w miejscowości Szydłów
2018 4554 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/ 32/ 2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie
2018 4553 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/ 87/ 1992 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2018 4552 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/ 21/ 2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 stycznia 2007  r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie oraz uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie
2018 4115 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr II/328/2018 RG Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłów.
2018 4114 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 3784 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/343/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Szydłów nr LV/341/2018 z 15 października 2018 roku w sprawie zmian Statutu Gminy Szydłów
2018 3601 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LV/340/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 3602 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LV/341/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Szydłów
2018 3456 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/338/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/177/2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013  w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3455 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/337/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/80/2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3454 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/336/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 3198 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LIII/ 334/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Rudkach gmina Szydłów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 3161 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LII/328/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów
2018 2979 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LI /322/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 2980 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LII/331/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 2981 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LII/333/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szydłów, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe
2018 2737 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LI/316/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Szydłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2738 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LI/317/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szydłów
2018 2276 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr L/309/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 czerwca 2018 r. zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 2277 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr L/310/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/ 171/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 2278 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr L/311/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 1955 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 305/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/ 177/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1954 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 304/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1919 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 287/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2018 1920 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 302/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/ 287/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2018 1901 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 303/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2018 roku
2018 1900 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 301/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich wykorzystania
2018 1899 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 297/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 1541 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 288/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego, lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1540 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 285/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 1543 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 290/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szydłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1542 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 289/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szydłów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 915 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 282/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 627 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLV/ 280/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2018 roku
2018 259 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 274/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2018 rok
2017 4123 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 269/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 4122 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 268/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 4124 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 270/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4126 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 272/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4125 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 271/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2017 3833 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/ 267/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 3832 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/ 263/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Szydłów
2017 3831 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/ 253/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIV/ 214/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3830 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/ 252/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 3249 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/ 247/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów
2017 3248 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/ 246/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3247 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/ 245/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 3023 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 243/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 2755 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 239/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2017 2756 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 240/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2017-2021"
2017 2754 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 238/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 2345 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 233/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 2204 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 231/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXV/ 222/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Szydłów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Szydłów statusu miasta
2017 2203 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 222/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Szydłów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Szydłów statusu miasta
2017 2162 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 230/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIV/ 207/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2017 roku
2017 2161 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 229/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIV/ 214/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2160 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 227/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 1672 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 220/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2016-2020"
2017 1671 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 219/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 1287 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 216/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Szydłów
2017 1286 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 214/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1285 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 213/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 1284 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 212/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 1283 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 211/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1282 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 208/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2017 1281 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 207/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2017 roku
2017 1165 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 205/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 904 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 199/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2017 903 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 198/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz określenia drzew lub krzewów, których usunięcie nie wymaga uzyskania zezwolenia
2017 902 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 196/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 573 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 193/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
2017 572 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 192/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
2017 571 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 191/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/ 177/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 570 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 190/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 569 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 188/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej nr 390030T - działki nr ewid. 599/2 w Szydłowie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2017 568 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 187/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 165 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/ 239/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Szydłów
2017 164 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 184/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2016-2020”
2017 163 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 183/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
2017 162 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 182/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 3571 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/ 176/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
2016 3570 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/ 175/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szydłów
2016 3569 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/ 173/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2016 3568 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/ 172/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 3567 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/ 170/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 3438 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 168/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 3119 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 167/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/ 177/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3118 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 166/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3117 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 162/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/ 26/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Szydłów
2016 3116 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 161/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 2777 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 159/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2016 2776 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 157/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów
2016 2775 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 153/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 2530 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 150/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 2049 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/ 148/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2048 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/ 147/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2047 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/ 146/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 1761 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 138/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 1762 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 139/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/ 103/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Szydłów
2016 1573 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 130/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 1564 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 134/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
2016 1563 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 132/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/ 26/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie 1m2 pasa drogowego dróg, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Szydłów
2016 1329 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XXII/ 125/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 1016 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/ 122/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2016 1015 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/ 118/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2016 roku
2016 1014 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/ 116/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 991 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/ 119/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Szydłów
2016 624 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XX/ 111/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
2016 581 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/ 109/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 582 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/ 112/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
2016 157 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/ 105/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2016 156 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/ 104/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 155 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/ 102/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 3861 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 92/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2016-2020"
2015 3860 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 91/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomośc, i na której zamieszkują mieszkańcy
2015 3859 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 90/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów
2015 3858 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 87/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 3609 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 98/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3608 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 96/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIII/ 216/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3607 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 95/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2015 3606 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 94/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 3174 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVII/ 84/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 3041 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XVI/ 79/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 2910 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/ 77/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 2909 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/ 76 / 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2015 2677 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 73/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Szydłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2676 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 70/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 2380 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/ 65/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 2381 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/ 67/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Szydłów
2015 2292 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XII/ 63/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów
2015 2290 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XII/ 61/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2015 roku
2015 2289 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr Nr XII/ 59/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/ 44 / 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2015 2033 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 54/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Szydłów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1954 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr X/ 46/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 1689 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/ 42/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 1679 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/ 43/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015 1680 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/ 44 / 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2015 1515 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/ 39/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 1246 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/ 37/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 1074 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/ 27/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2015 roku
2015 952 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 36/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015 951 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 35/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Szydłów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 950 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 34/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 949 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 33/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/ 177/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 948 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 32/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 947 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 28/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2015 946 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 26/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2015 945 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/ 25/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów
2015 599 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr V/ 23/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/ 177/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 600 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr V/ 24/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 491 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/ 19/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 492 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/ 21/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
2015 493 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/ 22/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
2015 300 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/ 17/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2015 155 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/ 16/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 154 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/ 14/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 3443 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/ 11/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2014 3324 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I/ 4/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 3284 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr I/ 6/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 3285 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr I/ 9/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
2014 3093 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LV/ 260/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 2820 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/ 253/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/ 152/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2014 2819 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/ 252/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 2821 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/ 254/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/ 153/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 2823 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/ 256/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2014 2822 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/ 255/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2014 2662 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LIII/ 249/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 2633 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/ 244/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 2632 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/ 243/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 2635 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/ 246/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/ 158/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Szydłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2634 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/ 245/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Szydłów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 2488 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LI/ 239/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Szydłów
2014 2210 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr L/ 238/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 1951 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 234/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 1871 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 229/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 1657 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 232/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
2014 1550 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 226/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2014 roku
2014 1334 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 223/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 915 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 221/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Szydłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 914 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 218/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 913 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 217/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 912 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 216/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 909 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 213/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 911 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 215/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
2014 910 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 214/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
2014 119 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLV/ 212/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2014 14 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 207/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/ 154/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 7 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 205/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 8 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 208/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2014 9 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 209/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
2013 4073 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 195/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 3978 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 202/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 3977 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 201/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
2013 3976 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 199/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2013 3975 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 198/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3974 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 197/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 3365 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XLI/ 189/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 3145 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 185/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
2013 3146 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/ 186/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 3017 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 184/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 2947 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 180/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 2785 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 179/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów
2013 2784 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 178/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVI/ 167/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2783 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 177/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2782 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 174/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 2164 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 166/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2013 roku
2013 2143 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 170 / 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/150/2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 2142 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 169/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Nagród Gminy Szydłów – Tytułów Honorowych: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat Małej Ojczyzny”, uchwalonego Uchwałą Nr XXII/ 113/ 2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia tytułów honorowych: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat Małej Ojczyzny”
2013 2141 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 168/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2140 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 167/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2139 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 165/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 1770 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 161/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 1548 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 157/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 1530 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 156/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
2013 1529 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 151/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
2013 1525 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 159/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXII / 147/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Stary Solec, Nowy Solec, Solec - Piaski, Korytka w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Solec, rodzaj - wieś
2013 1524 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 158/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Szydłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1267 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 155/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1266 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 154/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1265 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 153/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1264 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 152/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1263 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 150/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 1262 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 149/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 810 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 147/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Stary Solec, Nowy Solec, Solec - Piaski, Korytka w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Solec, rodzaj - wieś
2013 807 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 144/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 806 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 142/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2013 808 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 145/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie gminy Szydłów
2013 811 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 148/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
2013 809 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 146/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów
2013 264 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 139/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Szydłów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 263 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 137/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
2012 3880 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 132/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 3514 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 135/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3513 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 134 / 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3516 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 138/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/ 76/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3515 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 136/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2012 2893 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 129/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 2490 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 125/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
2012 2439 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 127/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 2306 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 124/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 2256 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 121 /2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szydłowie
2012 2039 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 119/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 1796 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/ 114/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 1679 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 111/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1678 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 110/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 1498 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 105/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości SZYDŁÓW na terenie gminy SZYDŁÓW
2012 1436 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 106/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
2012 1435 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 1338 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXII/ 103/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Szydłów
2012 1262 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XX/ 91/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
2012 1261 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XX/ 90/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
2012 1185 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/ 102/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1129 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/ 100/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 891 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/ 89/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 672 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XIX/ 88/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 565 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/ 86/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2012 522 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVII/ 80/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłów
2012 322 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 84/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2012 197 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVII/ 79/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
2012 153 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/ 74/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 3809 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 82/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/ 81/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI 11/ 216/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3810 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 83/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/ 216/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3739 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/ 76/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3738 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/ 75/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3740 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/ 77/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3742 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/ 81/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/ 216/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3741 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/ 78/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2011 3225 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/ 68/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011rok
2011 3226 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI / 72/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Stary Solec, Nowy Solec, Solec - Piaski, Korytka w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Stary Solec i zastąpienia jej nazwą Solec
2011 2971 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011rok
2011 2663 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/ 62/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 2664 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/ 63/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Szydłów
2011 2621 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/ 56/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 2496 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XI/ 60/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Szydłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2339 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/ 48/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szydłów
2011 2338 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/ 47/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 2341 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/ 53/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
2011 2340 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/ 49/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie
2011 1686 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/ 41/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 1545 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/ 35/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 1546 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/ 36 / 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2011-2015"
2011 1547 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/ 39/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1332 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/ 28/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 1331 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/ 26/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Szydłów
2011 1334 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/ 32/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr V/ 19/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 1333 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/ 29/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1108 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/ 24/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 987 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/ 20/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
2011 986 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/ 19/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 988 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/ 21/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
2011 990 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/ 23/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2011 989 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/ 22/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłów
2011 471 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/ 7/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2011 470 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr LVI / 278/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2011 473 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/ 11/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LIII/ 270/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2010 – 2017
2011 472 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/ 8/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu gminy na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2011 146 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr II/ 4/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2011 131 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III / 10/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIII/ 217/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3613 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/ 277/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
2010 3612 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/ 274/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 3118 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LV/ 276/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2842 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 266/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Korytnica na lata 2010 - 2020
2010 2841 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 265/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do Planu Odnowy Miejscowości Szydłów
2010 2840 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII / 264/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 2843 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 267/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Kotuszów na lata 2009 - 2016
2010 2846 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 270/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2010 - 2017
2010 2845 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 269/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na lata 2010 - 2017
2010 2844 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 268/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Grabki Duże na lata 2010 - 2020
2010 2722 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr LII / 263/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 2476 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LI / 261/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 2263 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr L / 257 /2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 2148 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 249/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
2010 2147 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 248/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
2010 2146 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX / 247/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 2149 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 250/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Korytnica
2010 2152 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 253/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Szydłów
2010 2151 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 252/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabki Duże
2010 2150 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 251/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kotuszów
2010 1591 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 244/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 1440 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVII / 241/2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 1089 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 239/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
2010 1087 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 237/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 1088 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 238/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie Nagród Gminy Szydłów – Tytułów Honorowych: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat Małej Ojczyzny”, uchwalonego Uchwałą Nr XXII/ 113/ 2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia tytułów honorowych: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat Małej Ojczyzny”
2010 813 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/ 227/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 814 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/ 230/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2010 815 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/ 231/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium dla sportowców Gminy Szydłów
2010 518 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 223/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2010 517 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 222/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 519 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 225/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2010 111 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 219/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2010 110 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 215/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 33 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 224/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XLIII/ 216/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4071 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 218/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2009 4070 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 217/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 4069 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 216/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3744 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/208/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3745 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/209/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Szydłów
2009 3406 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3347 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/198/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Szydłów
2009 3345 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/195/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3349 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/201/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVII/188/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2009 3348 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/200/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany treści załączników do Uchwały Nr XXXVII/189/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Szydłów
2009 3346 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/197/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 września 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2009 2958 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2646 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/60/2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg transportu rolnego na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2009 2645 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Szydłów
2009 2644 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2009 2642 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2009 2643 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2432 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów, w granicach gminy
2009 2430 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2431 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 maja 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Potoku
2009 2147 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2148 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Szydłów
2009 2067 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
2009 2068 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Szydłów
2009 2066 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 527 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/142/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
2009 482 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/137/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 266 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 56 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Szydłów Nr XXX/138/2008 z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2009 34 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/143/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych