Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 91

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1700 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2015 249 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2015 rok
2015 248 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 251 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/26/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/45/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Stopnica
2015 250 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stopnica
2014 3387 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/60/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3349 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/ 2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3348 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II /6/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2015r.
2014 3347 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.
2014 3197 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/52/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 3198 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/55/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2014 3199 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII /57/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2883 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/58/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 października 2014r. w sprawie wyznaczenia inkasenta w Sołectwie Bosowice
2014 2799 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/48/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 23 września 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy.
2014 2800 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII /50/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2798 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/41/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/36/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 2797 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/40/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 23 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stopnica
2014 2796 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/36/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 2132 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/35/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 2131 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/34/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2130 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/29/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/37/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2014 2129 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/28/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2014 1602 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/24/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1601 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/23/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1600 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/22/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 1599 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/17/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2014 1094 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/14/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 1092 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/5/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2014 1093 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/13/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 547 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/64/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2014 rok
2014 294 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/61/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4319 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/53/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4318 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/51/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 4288 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/48/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 4287 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/47/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2014r.
2013 4286 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/46/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.
2013 3692 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/43/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3587 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/45/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Stopnica
2013 3182 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/37/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2013 3181 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/36/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stopnica
2013 3184 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/41/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3183 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/39/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2013r. w spawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2013 2931 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/32/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica
2013 2930 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/31/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2929 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/29/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2013 2905 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 14 /2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stopnica na lata 2013-2020
2013 1954 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/23/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1953 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/20/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1952 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXII/8/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1933 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/17/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1932 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/16/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 1931 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/7/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stopnica
2013 1930 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/3/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Stopnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1213 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/90/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2013 rok
2013 1198 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stopnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 1197 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/74/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2013r.
2013 1196 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1195 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/94/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1194 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1193 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/92/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 1192 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/85/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 321 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/72/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Stopnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 220 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/79/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięo uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiornikówbezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stopnica.
2013 219 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/78/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stopnica
2012 3607 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/69/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 3606 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/68/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2012 roku
2012 3605 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/65/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stopnica.
2012 3587 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/75/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3586 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/74/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2013r.
2012 3585 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/73/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013r.
2012 3584 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/62/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica
2012 3583 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/61/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3386 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/67/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3387 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/70/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 3342 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/59/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3343 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/63/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 3341 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/54/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2012 2377 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVII/50/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2012 roku
2012 2376 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVII/47/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica
2012 2370 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XVII/53/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1866 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 1824 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XV/30/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy
2012 1713 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XVI/43/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1712 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XVI/40/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stopnica oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 1711 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XV/29/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1710 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/21/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2012 1709 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/16/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1134 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/12/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2012 1133 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/7/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2012 rok
2012 1132 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 176 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 września 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków