Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 267

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4149 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/59/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Solec-Zdrój
2019 4150 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/63/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 4153 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/58/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Solec-Zdrój
2019 3414 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 3413 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 3412 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Gminie Solec-Zdrój
2019 3411 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/53/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2019 3257 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
2019 3009 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 2774 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 2773 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Solec-Zdrój
2019 2772 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2281 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 2280 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 1978 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1663 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 1662 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Solec-Zdrój
2019 1661 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Gminy Solec-Zdrój
2019 1660 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2019 1659 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój
2019 844 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 286 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 80 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/20//2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2019 79 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z  pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i  w domu" na lata 2019-2023
2019 78 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Solec-Zdrój ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023
2019 77 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 4356 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Solec-Zdrój
2018 4355 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 4354 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2018 4353 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/ 8 /2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4352 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
2018 3678 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 3677 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/ 2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Gminy Solec-Zdrój
2018 3302 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Solec-Zdrój oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Solec-Zdrój miejsc sprzedaży i podawana napojów alkoholowych
2018 3271 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 3270 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 2935 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLII/258/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia  „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój"
2018 2934 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 2933 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2018 2567 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 2566 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2565 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/245/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
2018 1432 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój
2018 1438 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2018 1437 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 1436 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój
2018 1435 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 1434 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1433 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 713 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz zwrotu wydatków w zakresie tych świadczeń, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2018 712 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju
2018 715 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 714 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2018 110 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 83 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 3916 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2017 3917 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 3895 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok
2017 3271 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży
2017 3272 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 2774 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Solec-Zdrój
2017 2775 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Solec-Zdrój
2017 2554 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu-Zdroju
2017 2523 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego p.n. "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019"
2017 2522 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 2521 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2017 2335 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 2314 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie Gminy Solec-Zdrój
2017 2315 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla studentów
2017 1938 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zborowie
2017 1937 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2017 1936 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 1744 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2017 1728 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 1457 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 1456 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu-Zdroju
2017 1455 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych
2017 1454 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój do nowego ustroju szkolnego
2017 764 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój
2017 763 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Solec-Zdrój
2017 766 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 765 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój
2017 272 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 149 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Solec – Zdrój przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2017 148 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 3606 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty
2016 3607 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2016 3604 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec-Zdrój
2016 3605 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3608 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok
2016 3611 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 3612 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 3609 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3610 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Solec-Zdrój
2016 3130 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 2832 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
2016 2833 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 2551 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 2088 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Solec-Zdrój
2016 1922 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Solec-Zdrój
2016 1921 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1920 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec-Zdrój
2016 1919 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 1715 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/100/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 1500 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 1499 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1415 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój przyjęty uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219, z dnia 17.10.2008, poz. 2925
2016 1112 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2016 1111 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
2016 1114 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1113 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 595 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 594 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2016 593 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 592 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2016 591 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój
2016 590 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 238 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 237 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 4027 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 3813 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2016 rok
2015 3812 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/68/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2015 3256 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 6 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3257 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 3096 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 2961 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 2694 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania drogi gminnej
2015 2693 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 2692 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/51/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 2691 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2015r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2063 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/37/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2015 2064 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/39/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2015 2065 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/41/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 1925 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/34/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 1660 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 maja 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości Solec-Zdrój
2015 1659 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 1022 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 1021 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych
2015 1020 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 572 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2015 573 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój
2015 574 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 32 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 31 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/10/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 3496 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 3430 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok
2014 3226 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2014 3225 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 3224 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2014 3223 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2014 2682 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Piestrzec
2014 2630 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 2631 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 2385 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 2384 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Solec – Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2014 2376 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 2375 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
2014 2374 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec – Zdrój
2014 2066 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 1986 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1985 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2014 1984 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 1397 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 1396 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec-Zdrój
2014 1395 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie Gminy Solec-Zdrój
2014 1050 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 1006 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 1005 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1004 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 616 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 615 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 4140 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 4139 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok
2013 3588 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3589 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2013 3590 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 3204 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 3203 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 6 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży
2013 3202 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 6 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2013 2955 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 2758 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 2694 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2013 1731 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 1730 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2013 831 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 830 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 555 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Solec-Zdrój
2013 554 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Solec-Zdrój
2013 557 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty .
2013 556 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 344 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2013 266 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Solec-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 260 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec-Zdrój
2012 3889 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 3449 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3448 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2012 3065 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Solec-Zdrój.
2012 3064 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/98/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Solec-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2892 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 2854 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2012 2853 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój.
2012 2855 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2857 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/103/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2012 2856 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2012 2612 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój.
2012 2611 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu-Zdroju.
2012 2422 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 2234 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 2233 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych w tym podatku.
2012 2191 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2012 1997 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 1912 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 1911 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XV/80/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 1704 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2012 897 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 896 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Solec – Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2012 679 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2012 678 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2012 650 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Solec-Zdrój na lata 2012 – 2016”
2011 3816 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w statucie uzdrowiska Solec-Zdrój.
2011 3817 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 3317 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3318 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3319 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych w tym podatku.
2011 3265 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój.
2011 2710 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 2597 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 2598 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Solec-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 2336 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju.
2011 2337 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 1932 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 1570 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 1291 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój
2011 1293 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 893 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 408 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 409 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Solec-Zdrój.
2011 410 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2011 32 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XLV/218/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Solec-Zdrój.
2010 3743 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/219/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Solec-Zdrój.
2010 3742 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/216/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych.
2010 3745 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/221/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 3744 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/220/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój.
2010 3103 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XL/198/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju.
2010 3104 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/10 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 września 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 2918 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLIV/211/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Gminy Solec-Zdrój.
2010 2919 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLIV/214/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Solec-Zdrój.
2010 2788 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/204/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności.
2010 2790 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/208/10 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2010 2789 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/206/10 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2009 3000 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Solec-Zdrój
2009 3001 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/1342009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009 3002 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/135/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Solec-Zdrój
2009 2590 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009 2589 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2009 2130 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie statutu uzdrowiska Solec-Zdrój
2009 2131 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1643 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Solec-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2009 1642 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1640 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 marca 2009r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
2009 1641 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1318 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/112/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1319 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/113/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2009 rok
2009 694 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2008 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008 rok
2009 693 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/08 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu poniesionych wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 264 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/08 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Solec Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
2009 265 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2008 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008 rok