Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3952 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi Osowa – Brzeźno na terenie Gminy Sobków do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 3953 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi Miąsowa- Miąsowa (starodroże drogi krajowej Nr 7) na terenie Gminy Sobków do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 3314 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągi Gminne w Sobkowie
2019 3316 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3315 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2767 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2766 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw z terenu Gminy Sobków
2019 2415 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sobków Nr VII/53/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobków w 2019 roku”
2019 2414 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobków
2019 2413 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/54/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobków
2019 2412 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, ustalenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2411 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2410 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1954 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sobków
2019 1953 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 1952 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1421 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2009 1782 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2009 Rady Gminy Sobków z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2009 rok