Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 247

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4051 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4050 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 3701 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 3700 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3699 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 3165 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 3044 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Majków, Gmina Skarżysko Kościelne
2019 3043 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 2947 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 2623 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2018 r.
2019 2590 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne
2019 2589 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne
2019 2588 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2587 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Skarżysko Kościelne”
2019 2586 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 2060 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 1666 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 1669 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne
2019 1668 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2019 r.
2019 1667 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/187/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2019 862 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 524 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 525 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 458 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/173/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 194 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 193 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 192 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 191 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 190 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 4397 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 3877 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 3507 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2018 3490 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 3272 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLII/264/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 3179 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2018 3178 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Skarżysko Kościelne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3177 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 2859 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XL/252/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 2651 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2017 r.
2018 2466 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2018 2465 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 1753 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 1207 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 1071 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 1035 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236 /2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Skarżysko Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1034 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne
2018 1033 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Skarżysko Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 1032 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2018r.
2018 1031 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 232/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarżysko Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 109 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 75 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Skarżysko Kościelne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 74 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 3838 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/78/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3837 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3836 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 3422 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 2988 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 2728 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym
2017 2665 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2017r.
2017 2664 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 2208 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 2207 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 2122 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 2123 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2016 r.
2017 1809 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym
2017 1807 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 1808 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skarżysko Kościelne lub jej jednostkom podległym
2017 1305 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2017 1307 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2017 1306 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020”.
2017 1304 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r
2017 602 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 593 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2017 161 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne publicznych przedszkolach i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego
2017 160 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 159 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 4010 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Skarżysko Kościelne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania wykorzystania dotacji
2016 4009 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 3175 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 2792 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 2791 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 2581 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 1970 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/120/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 1969 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/119/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1968 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 1967 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu: „Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne”
2016 1966 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi z terenu Gminy Skarżysko Kościelne
2016 1965 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr NR XX/112/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2015r.
2016 1964 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r
2016 1540 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 1541 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/157/12 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2016 1149 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 1150 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/96 /2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skarżysko Kościelne”
2016 1151 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2016 474 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko Kościelne
2016 224 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/90 /2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/78/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 223 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 51 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r
2016 52 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków
2015 3881 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/73/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 3771 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/78 /2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3627 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/77 /2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015r. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 3626 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3625 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/75 /2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej
2015 3152 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 2914 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 2641 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 2326 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 2173 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2014 r.
2015 2098 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne”.
2015 2097 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu nagród nauczycieli
2015 2096 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr NR VIII/50/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 2095 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 1799 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 1587 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/35//2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 1340 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1283 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016”
2015 1284 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne"
2015 1241 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drogach powiatowych i gminnych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne .
2015 1239 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1238 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 1240 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2015 598 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2015 597 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 596 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 135 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 134 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/11//2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 3499 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 3079 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/302/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 2995 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/299/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r
2014 2620 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r
2014 2621 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 września 2014r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym.
2014 2622 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenie zasad zwrotu poniesionych kosztów
2014 2242 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/290/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r
2014 2151 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r
2014 2072 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi z terenu Gminy Skarżysko Kościelne
2014 2060 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 2059 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2013 r.
2014 1714 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 1715 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian do Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012- 2016
2014 1178 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/266/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2014 1177 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/262/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 987 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/257/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r
2014 985 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2014 721 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XL/255/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 649 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/256/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych
2014 648 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/250/2014r Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne
2014 647 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/249/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 646 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/247/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 98 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2014 80 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawieuchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 81 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 4265 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/13 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
2013 4264 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 3817 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII /229/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 3818 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII /231 /2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3819 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/13 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3674 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI /225/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 3464 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 3165 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 2909 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
2013 2862 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2012 r.
2013 2682 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXXIII/214/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe
2013 2681 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII /212/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów i usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2680 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr NR XXXIII /210/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r
2013 2460 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r dot. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Skarżysko Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 2459 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXVI/163/12 z dnia 30 listopada 2012r w sprawie „ Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne”.
2013 2458 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 2420 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie Statutu sołectwa Kierz Niedźwiedzi.
2013 2408 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne XXVI/165/12 z dnia 30 listopada 2012r w sprawie „sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2407 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.
2013 1777 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Statutu sołectwa Grzybowa Góra.
2013 1776 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 1056 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r dot. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Skarżysko Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1055 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 1058 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic dla terenów sołectwa Lipowe Pole Skarbowe.
2013 1057 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej.
2013 717 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 481 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.
2013 480 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 417 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 416 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 415 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 356 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelone na 2012r
2013 325 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2013 307 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2013 257 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/156/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2012r. w sprawie Statutu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie
2013 258 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Skarżysko Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 259 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2013 228 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2013 227 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/157/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
2013 226 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2012r. w sprawie Statutu sołectwa Lipowe Pole Skarbowe
2013 225 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/154/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2012r. w sprawie Statutu sołectwa Świerczek
2013 224 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 223 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/151/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 3143 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.
2012 2873 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Skarżysko Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2748 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 2501 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 3 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 2339 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/140/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli dotacji dla szkól publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż gmina Skarżysko Kościelne.
2012 2338 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 2330 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/128/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.
2012 2331 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXI/135/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Statutu sołectwa Michałów.
2012 2252 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXI/137/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2012 2088 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 1873 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 1588 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 1254 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 1141 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.
2012 1140 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
2012 1139 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XV/88/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2012.
2012 1138 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 900 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/86/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2012 837 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/88/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2012.
2012 757 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 756 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016”
2012 755 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skarżysko Kościelne.
2012 754 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 35 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 3782 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 3608 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3260 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 3261 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 października 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne.
2011 3262 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne.
2011 2839 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian do Uchwały Nr L/287/10 z dnia 28 października 2010 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2011.
2011 2827 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLIII/242/2010 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
2011 2136 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 2137 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne.
2011 1699 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 1464 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VIII/29/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2011r. w sprawiezmian do Uchwały Nr L/287/10 z dnia 28 października 2010 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2011.
2011 1465 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VIII /30/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 1466 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VIII/33/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 927 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne.
2011 928 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne.
2011 929 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 718 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 561 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XV/19/96 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 12 sierpnia 1996r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skarżysko Kościelne.
2011 527 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/208/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2010.
2011 145 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2011 66 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr L/287/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2011.
2010 3881 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr L/290/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3882 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2710 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/273/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLIII/240/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko Kościelne i jej jednostkom podległym
2009 1659 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 marca 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
2009 1658 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXV/128/08 z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2009 1660 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 672 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/128/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych