Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 409

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4644 2019-12-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2019 4643 2019-12-02 Uchwała Uchwała nr RG-XVI/168/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG –VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymana czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka- Nowiny
2019 4642 2019-12-02 Uchwała Uchwała nr RG-XVI/158/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4092 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr RG-XV/155/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXVI/319/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2019 4091 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr RG-XV/154/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-XLVIII/383/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2019 4090 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr RG-XV/153/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
2019 4089 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr RG-XV/151/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
2019 3963 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/144/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F"
2019 3875 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/137/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom
2019 3874 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/132/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną
2019 3873 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/130/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3872 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/129/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2019 3871 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/128/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 3331 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr RG-XIII/115/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 2990 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr RG - XII / 113 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 2851 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 101 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 2852 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 105 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2853 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 106 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka -Nowiny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2340 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr RG-X/93/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne”
2019 2341 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr RG-X/95/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2019 2342 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr RG-X/96/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2072 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr RG - IX / 82 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 2073 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr RG - IX / 84 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1960 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 75 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany numer 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"
2019 1515 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 79 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok”
2019 1514 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 78 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny
2019 1513 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 77 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 1512 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 76 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny
2019 1511 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 66 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 1080 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr RG - VII / 59 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok
2019 823 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr RG - V / 38 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C"
2019 561 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 55 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG – IV / 22 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 560 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 53 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
2019 156 2019-01-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 155 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - V / 31 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92)
2019 154 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - V / 29 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok
2019 153 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - V / 26 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2018 rok
2018 4219 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 24 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Sitkówka - Nowiny „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2018 4218 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 23 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 - 2023
2018 4217 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 22 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2018 4216 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 19 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2018 rok
2018 4215 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 18 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2018 4214 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 17 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4033 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr RG - III / 6 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2018 rok
2018 4034 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr RG - III / 10 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27.08.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017 r. poz. 3279)
2018 4035 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr RG - III / 11 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 3629 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr RG - XLIX / 567 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zgórsko nazwy ulicy „LETNIA”
2018 3628 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr RG - XLIX / 566 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Kowala nazwy ulicy „ALABASTROWA”
2018 3586 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr RG - XLVIII / 564 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2018 rok
2018 3088 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr RG - XLVI / 558 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2018 3087 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr RG - XLVI / 557 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny miejsc sprzedaży i podawania alkoholu
2018 3086 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr RG - XLVI / 556 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub innym zdarzeniu organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę
2018 3085 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr RG - XLVI / 554 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2018 rok
2018 2356 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr RG - XLIV / 548 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2355 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr RG - XLIV / 547 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/169/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach
2018 2354 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr RG - XLIV / 541 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowościach Kowala nazwy ulicy „Kryształowa”
2018 2002 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr RG - XLII / 527 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2018 rok
2018 1903 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr RG - XL / 514 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny
2018 1160 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr RG - XL / 515 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok”
2018 1161 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr RG - XL / 517 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1162 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr RG - XL / 518 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 826 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIX / 512 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2018 rok
2018 480 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 496 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92)
2018 482 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 503 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „NADBRZEŻNA”
2018 481 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 502 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „KOLEJOWA”
2018 479 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 494 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2018 rok
2018 125 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 489 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń
2018 124 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 488 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy Sitkówka - Nowiny”
2018 123 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 487 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVI/213/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Św. z  2013 r. z dnia 04.02.2013 r., poz. 617)
2018 122 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 474 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „LEONÓW”
2018 121 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 473 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „SPACEROWA”
2018 120 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 472 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „ŁĄKOWA”
2018 119 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 471 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „FAMILIJNA”
2018 118 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 461 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
2018 117 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 455 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017
2018 116 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 453 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 3686 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 434 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 3685 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 433 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny instrumentem płatniczym
2017 3684 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 432 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2017 3687 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 439 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2022
2017 3690 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 451 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVII / 343 / 17 Rady Gminy Sitkówka–Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 3689 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 441 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „KRZEMIENIOWA” w miejscowości Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 3688 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVI / 440 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom
2017 3277 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr RG - XXXV / 424 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 3276 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr RG - XXXV / 421 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 3279 2017-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 3278 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr RG - XXXV / 431 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
2017 3006 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 399 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany numer 20 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 3005 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 398 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie części zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 roku
2017 2990 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIV / 418 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVIII/351/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017”
2017 2989 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 351 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok”
2017 2982 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIV / 419 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 2981 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIV / 410 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 2588 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 401 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „JODŁOWA”
2017 2589 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 402 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „MODRZEWIOWA”
2017 2586 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 388 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 2587 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 391 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR RG – XXXII/386/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
2017 2590 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 403 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „OLCHOWA”
2017 2593 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 406 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „WSPÓLNA” w miejscowości Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 2594 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 407 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2591 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 404 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „SOSNOWA”
2017 2592 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 405 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „ŚWIERKOWA”
2017 2272 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 370 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany numer 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz tereny cmentarza - Plan H"
2017 2141 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 384 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”
2017 2142 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 386 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka- Nowiny lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
2017 2140 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 382 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Magnoliową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/25 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 2139 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 381 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Berberysową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/27 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 2138 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 380 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Azaliową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 247/24, 248/23 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 2137 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 379 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Kalinową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 248/22, 248/24, 249/16 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii drog gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 2136 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 376 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 1876 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 372 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Wiosenną w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 307/14 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 1875 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 371 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Dolomitową w miejscowości Szewce, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 343/2, 331/2 w obrębie geodezyjnym 15 - Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 1873 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 367 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 1874 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 369 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 1826 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 356 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 27 października 2005 roku
2017 1642 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXX / 362 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 1618 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 350 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2032"
2017 1615 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 361 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVIII/344/17 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 1614 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 353 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2017 rok
2017 1280 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 346 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka - Nowiny oraz nadania mu Statutu
2017 1278 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 342 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany numer 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji - plan J"
2017 1277 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 341 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany numer 15 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej - plan Z"
2017 1153 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 352 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 1152 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 349 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
2017 1151 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 348 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sitkówka - Nowiny jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1150 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 347 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Sitkówka - Nowiny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2017 1149 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 344 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 891 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 343 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 890 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 333 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „TURKUSOWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 889 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 332 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „SZAFIROWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 888 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 331 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „GRAFITOWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 887 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 330 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „DIAMENTOWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 886 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 329 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „BURSZTYNOWA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 885 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 328 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „BRZEZIŃSKA” w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 884 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 326 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
2017 489 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 321 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 488 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 320 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 487 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 319 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 486 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 318 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 485 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 317 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 484 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 316 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 483 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 315 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 482 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 312 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
2017 96 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 311 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2017 95 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 310 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/240/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
2017 94 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 308 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Bolechowicach i siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Kowali
2017 93 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 306 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/22/98 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 25 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
2017 92 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 297 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 91 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 295 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
2017 90 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 292 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2016 3808 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 289 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXI/246/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum
2016 3807 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 287 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny
2016 3806 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 284 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XX/239/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2016 3805 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 282 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 3804 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 281 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2016 3756 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 280 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
2016 3755 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 279 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3187 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr RG - XXIII / 272 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2016 3189 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr RG - XXIII / 274 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG–VI/44/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3188 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr RG - XXIII / 273 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2016r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr RG–VI/43/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2016 2983 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXII / 265 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2016 2982 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXII / 264 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyznawania nagród Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 2981 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXII / 263 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2016 2938 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 249 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Nr 10, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawiania sportów motorowych"
2016 2664 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 246 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
2016 2665 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 247 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2016 2666 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 250 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-XIX/222/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Jałowcową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/99 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 1939 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr RG - XX / 240 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 1938 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr RG - XX / 239 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2016 1937 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr RG - XX / 235 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2016 1747 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIX / 218 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-VI/43/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 r w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2016 1746 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIX / 216 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2016 rok
2016 1749 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIX / 222 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Jałowcową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/99 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 1748 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIX / 219 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-VI/44/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1526 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr RG - XVIII / 211 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2016 1425 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr RG - XVIII / 210 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/240/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
2016 1424 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr RG - XVIII / 206 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2016 rok
2016 1029 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr RG - XVII / 203 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2016 1028 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr RG - XVII / 192 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2016 rok
2016 694 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 188 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w roku szkolnym 2016-2017
2016 693 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 187 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/57 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 692 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 186 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Poziomkową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/54 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 691 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 185 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Leszczynową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 398/94, 398/95 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 690 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 184 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Jagodową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 398/92, 398/93 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 689 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 183 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Borówkową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działce nr ewid. 398/53 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 688 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 176 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2016 rok
2016 401 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr RG - XV / 174 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2016 rok
2016 43 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr RG - XIV / 147 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2015 rok
2016 44 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr RG - XIV / 149 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2016 45 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr RG - XIV / 169 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach
2015 3530 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 140 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3529 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 131 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3528 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 130 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3527 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 129 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2015 rok
2015 3478 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 128 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXVII/209/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2015 3477 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 127 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXVII/208/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego
2015 3476 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 126 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/207/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 3475 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 125 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3474 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 124 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 3473 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 123 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 3472 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 122 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3074 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr RG - XII / 120 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 2806 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 104 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalania zasad udostępniania oraz ustalania stawek za korzystanie z pomieszczeń gminnych obiektów oświatowych
2015 2798 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 96 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach
2015 2807 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 105 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2015 rok
2015 2805 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 103 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Sitkówka-Nowiny
2015 2804 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 102 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Wrzosową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 287/23, 287/24, 288/7, 288/3, 288/2, 287/11, 287/14 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2803 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 101 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg stanowiących ul. Osiedle pod Lasem w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 226/34, 226/35, 226/37, 226/47, 226/61 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2802 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 100 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Klonową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 252/34 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2801 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 99 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Grabową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 252/49, 252/26, 251/7, 250/28, 252/53, 252/59, 252/55, 252/57, 250/16, 520/1, 251/1 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2800 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 98 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Bukową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 250/3 i 250/15 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2799 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 97 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Zgórsko zlokalizowanej na działkach nr ewid. 250/36 i 250/37 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2621 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr RG - X / 94 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 7 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 2339 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr RG - IX / 90 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 1918 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 76 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 1504 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr RG - VII / 60 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2015 1503 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr RG - VII / 56 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka–Nowiny na 2015 rok
2015 1201 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 46 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/105/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2015 1200 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 44 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1199 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 43 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2015 1198 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 42 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 718 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr RG - V / 37 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXXIV/274/09 Rady Gminy w Sitkówce - Nowinach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 717 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr RG - V / 35 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 538 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 22 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 457 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 34 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXIX/240/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
2015 224 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr RG - III / 18 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok
2015 157 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr RG - III / 20 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2014
2015 156 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr RG - III / 14 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 3434 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr RG - II / 6 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok
2014 3435 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr RG - II / 7 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR RG- XXXIV/274/09 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 3301 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr RG - XLV / 395 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany nr 7 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Wola Murowana - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan P"
2014 2693 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr RG - XLIV / 375 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok
2014 2694 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr RG - XLIV / 378 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
2014 2114 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr RG - XLIII / 364 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok
2014 1946 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr RG - XLII / 360 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny
2014 1666 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr RG - XLII / 361 /14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 roku
2014 1667 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr RG - XLII / 362 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka-Nowiny
2014 1283 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr RG - XLI / 341 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok
2014 846 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr RG - XL / 337 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIII/172/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19 września 2012 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2014 579 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIX / 333 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 578 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIX / 332 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 577 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIX / 331 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 576 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIX / 328 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 162 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 322 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 161 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 317 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok
2014 160 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 314 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok
2013 4100 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 305 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 3740 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr RG - XXXV / 301 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 3426 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIV / 293 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Ogrodową w miejscowości Zgórsko, łączącej Drogę Wojewódzką nr 762 z drogą gminną stanowiącą ul. Cichą w miejscowości Zgórsko, działka nr ew. 543 obręb geodezyjny Zagrody, oraz działką nr ew. 296/3, obręb geodezyjny Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 3425 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIV / 287 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3428 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr rg - XXXIV / 295 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok
2013 3427 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIV / 294 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi łączącej drogę miasta Kielce stanowiącą ul. Chorzowską, z działką Nr 20/10, obręb geodezyjny Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 3126 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 284 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 3125 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 283 /1 3 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok
2013 3032 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 280 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 5, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Szewce – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan D"
2013 2786 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 272 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2013 rok
2013 2381 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 268 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 2380 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 265 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2013 r.
2013 2072 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXX / 251 /13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok
2013 2071 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXX / 250 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/113/11 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach
2013 1751 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 241 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 1750 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 240 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
2013 1749 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 238 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok
2013 1752 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 242 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1755 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 245 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na Terenie Gminy Sitkówka-Nowiny"
2013 1754 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 244 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVI/209/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1753 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 243 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty  na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 1401 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 237 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 1400 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 236 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 1399 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 235 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLVIII/383/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 1398 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 233 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR RG – XXV/193/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2013 1397 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 230 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 r.
2013 1360 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 219 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok
2013 1132 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 228 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słowik na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 670 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 213 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 669 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 212 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/113/11 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach
2013 668 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 211 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 667 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 207 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 397 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 203 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.
2013 248 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 208 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 249 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 209 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 64 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 194 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 63 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 193 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2013 25 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 196 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany nr 6 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan K"
2013 24 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 195 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 3330 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 188 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 3329 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV / 187 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3331 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr RG - XXv / 189 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXVII/206/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny
2012 3333 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr RG - XXv / 192 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XIII/86/07 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 3332 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 190 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.
2012 3206 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 178 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2987 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 176 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.
2012 2767 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr RG - XXIII / 173 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2012 r.
2012 2707 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXIII / 172 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19 września 2012r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2012 2649 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXIII / 171 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VI/33/03 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2012 2484 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXII / 168 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXI/163/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXIX/177/02 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach
2012 2441 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXII / 166 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.
2012 2267 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 160 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXXV/287/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2012 2139 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 159 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny RG -IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sitkówce-Nowinach”
2012 2092 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 161 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2012 r.
2012 2091 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 158 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały NR RG – XVIII/130/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie aktu o tworzeniu samorządowej instytucji pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce-Nowinach, oraz uchwalenia jej statutu
2012 1718 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr RG - XX / 154 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny
2012 1717 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr RG - XX / 153 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.
2012 1536 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr RG - XVIII / 144 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2012 r.
2012 1539 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr RG - XIX / 147 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.
2012 1391 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr RG - XVIII / 143 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG- XIV/113/11 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Zagrodach
2012 1089 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr RG - XVII / 135 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG -XIV/113/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Zagrodach
2012 1088 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr RG - XVII / 134 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXIII/175/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
2012 781 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 133 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2012 780 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 128 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok
2012 507 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr RG–XV / 126 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2011
2012 506 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr RG-XV / 124 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetu na rok 2011
2012 303 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr RG- XIV / 107 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H"
2012 196 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr RG – XiV / 109 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012-2017
2012 139 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 115 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok
2012 138 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG- XIV / 113 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Zagrodach
2012 137 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG- XIV / 112 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
2012 136 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 111 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Sitkówka-Nowiny
2012 135 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG- XIV / 106 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-L/407/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H"
2012 134 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 105 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2012 72 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr RG - XV / 118 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/100/11 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 3694 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 100 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 3693 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr RG- XIV / 99 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3695 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 101 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 3697 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 103 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny
2011 3696 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 102 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny
2011 3206 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 96 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2011 r.
2011 3052 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr RG - XII / 89 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na Terenie Gminy Sitkówka-Nowiny"
2011 2909 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr RG - XII / 90 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG –XXX/181/02 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowinach
2011 2910 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr RG - XII / 91 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG- IV/25/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wysokości stypendiów sportowych, oraz określenia wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2011 2911 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr RG- XII / 92 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.
2011 2758 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr RG- XI / 80 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG- IX/65/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewidencyjny 35/265, obręb geodezyjny Wola-Murowana, gmina Sitkówka-Nowiny
2011 2696 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 81 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego dla działki nr ewidencyjny 50/1, obręb geodezyjny Kowala, gmina Sitkówka-Nowiny
2011 2697 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 82 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.
2011 2698 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 84 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VI/33/03 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2011 2457 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr RG - X / 76 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.
2011 2210 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr RG - IX / 75 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XV/120/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 1736 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 58 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.
2011 1561 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr RG - VII / 48 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1562 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr RG - VII / 52 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.
2011 1226 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 45 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.
2011 1227 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr RG- VI / 47 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG- IV/24/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym z grupą żłobkową oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
2011 1001 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr RG - V / 35 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2011 926 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr RG - V / 33 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok
2011 638 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 23 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG- II/XVI/94 z dnia 24 sierpnia 1994 roku w sprawie powołania Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Nowinach oraz zmiany uchwały RG-XLVIII/356/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG- II/XVI/94 z dnia 24 sierpnia roku w sprawie powołania zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Nowinach
2011 637 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 22 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny RG-IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zarząd Budynków w Sitkówce-Nowinach” oraz zmiany Uchwały Nr RG-XXVII/188/04 z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka- Nowiny Nr RG-IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zarząd Budynków w Sitkówce- Nowinach"
2011 640 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 25 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wysokości stypendiów sportowych, oraz określenia wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2011 639 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 24 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym z grupą żłobkową oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
2011 437 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr RG - III / 11 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Sitkówka-Nowiny
2011 438 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr RG - III / 12 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka- Nowiny na 2010 r.
2011 439 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr RG - III / 13 /10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2010.
2010 3675 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr RG- L / 400 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2010 3676 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr RG- L / 401 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3677 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr RG- L / 404 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2010 r.
2010 3378 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr RG - XLIX / 396 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
2010 3185 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr RG- XLIX / 390 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3115 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr RG- XLVIII / 382 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2010 3114 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr RG- XLVIII / 381 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2010 3117 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr RG- XLVIII / 386 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
2010 3116 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr RG- XLVIII / 383 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2010 2579 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr RG – XLVII/ 379 /10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2010 r.
2010 2578 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr Nr RG – XLVII / 377 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2010 2027 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr RG- XLV / 363 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
2010 1954 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr RG- XLVI / 366 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr RG-XXIX/177/02 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach.
2010 1586 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr RG- XLIV / 351 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2010 r.
2010 1587 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr RG- XLIV / 353 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka - Nowiny lub jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2010 1407 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr RG-XLIII / 347 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
2010 1075 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr RG- XLII / 341 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr RG – XXIII/175/08 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach
2010 1076 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr RG- XLII / 342 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
2010 1077 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr RG- XLII / 343 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
2010 820 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr RG- XLI / 330 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 rok
2010 821 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr RG- XLI/340/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 403 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr RG– XL / 327 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2009 r.
2010 404 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr RG - XL/328/ 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2009
2009 4244 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIX / 319 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009 r.
2009 3783 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr RG-XXXVII / 304 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2009 r.
2009 3772 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIX / 310 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 3771 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIX / 309 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3585 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr RG-XXXVI / 295 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-X/53/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny
2009 3586 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr RG-XXXVI / 297 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 3584 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr RG-XXXVI / 294 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-VI/33/03 z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2009 3092 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr RG-XXXV/287/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie gminy Sitkówka-Nowiny
2009 3093 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr RG-XXXV/288/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie gminy Sitkówka-Nowiny
2009 3094 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr RG-XXXV/292/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 2746 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIV/276/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 2747 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIV/281/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXII/256/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
2009 2489 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIII/273/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 2488 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIII/269/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2009r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2009 2116 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIII/265/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miny Sitkówka Nowiny pod nazwą „Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Kowala Mała - plan O”
2009 2117 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIII/266/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka Nowiny pod nazwą „Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Radkowice Podwole Północ - plan N”
2009 2093 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr RG-XXXII/256/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka–Nowiny.
2009 2095 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr RG-XXXII/260/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2009 r.
2009 1586 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXXI/252/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w m. Kowala Mała na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny i zmianie jej nazwy
2009 1585 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXXI/251/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 marca 2009r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych dróg gminnych kategorii dróg gminnych
2009 1459 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr RG-XXX/250/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 1180 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXIX/246/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 1179 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXIX/245/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 1178 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXIX/241/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 1177 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXIX/240/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny
2009 865 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr RG-XXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009 rok
2009 661 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr RG-XXVIII/222/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2008r.
2009 664 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr RG-XXVIII/232/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-VI/33/03 z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2009 662 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr RG-XXVIII/223/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2008r.
2009 663 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr RG-XXVIII/231/2008r Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawada na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2009 378 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXVII/216/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2008r.
2009 376 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXVII/213/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”
2009 377 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXVII/215/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2008r.
2009 113 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr RG-XXV/196/2008r Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 października 2008r. w sprawie nadania nazwy alei w miejscowości Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2009 114 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr RG-XXV/198/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2008r.