Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 258

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4192 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/97/19 Rady Gminy Secemin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4191 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/96/19 Rady Gminy Secemin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 4194 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/99/19 Rady Gminy Secemin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin
2019 4193 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/98/19 Rady Gminy Secemin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3740 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/245/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2019 3739 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/90/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3738 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/86/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 3743 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin
2019 3742 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3741 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie gminy Secemin
2019 3393 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3)
2019 3392 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowość Secemin (plan 1)
2019 3175 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 3159 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 3160 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Secemin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2775 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2019 rok”
2019 2776 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 2779 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie
2019 2778 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie użytków ekologicznych
2019 2777 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie pomników przyrody
2019 2325 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Secemin z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 1999 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Secemin
2019 1998 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 1413 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie
2019 1412 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1411 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1410 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2019 rok”
2019 1409 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 933 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Secemin z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 583 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Secemin z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 445 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2019 rok
2019 436 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Secemin
2019 435 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2019 437 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 211 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 215 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Secemin „Posiłek w  szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 214 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 213 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 212 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4313 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Secemin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 4031 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/3/18 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 4032 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/5/18 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3848 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/18 Rady Gminy Secemin z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 3498 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Secemin
2018 3497 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2018 3496 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXII/154/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów do nowego ustroju szkolnego
2018 3495 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Secemin
2018 3494 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 2917 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Krzepin (plan 5).
2018 2915 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Marchocice, Międzylesie, Żelisławice, Żelisławiczki (plan 4).
2018 2913 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Bichniów, Czaryż, Wola Czaryska, Krzepice, Celiny, Psary Kolonia, Psary Wieś (plan 2)
2018 2860 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 2844 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/18 Rady Gminy Secemin z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 2845 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/18 Rady Gminy Secemin z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Secemin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży
2018 2632 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Secemin innym instrumentem płatniczym
2018 2158 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/18 Rady Gminy Secemin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 2159 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/18 Rady Gminy Secemin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/214/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2018 rok”
2018 1979 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 1882 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Secemin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1634 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2018 rok”
2018 1633 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Secemin
2018 1632 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Secemin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1631 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/08 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin
2018 1630 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 969 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXX/207/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Secemin na lata 2018 – 2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu
2018 968 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXX/206/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Secemin
2018 967 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXX/200/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 321 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/17 Rady Gminy Secemin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2018 322 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/17 Rady Gminy Secemin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2018 rok
2017 4045 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Secemin z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 4046 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/17 Rady Gminy Secemin z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 3506 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/17 Rady Gminy Secemin z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Secemin
2017 3505 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/17 Rady Gminy Secemin z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 3118 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/17 Rady Gminy Secemin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 2805 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXV/176/17 Rady Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 2298 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/17 Rady Gminy Secemin z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Secemin
2017 2121 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/17 Rady Gminy Secemin z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 1795 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/17 Rady Gminy Secemin z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 1600 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/158/17 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Secemin na lata 2017-2022
2017 1599 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/155/17 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2017 rok”
2017 1598 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/154/17 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów do nowego ustroju szkolnego
2017 1578 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXII/153/17 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 1579 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXII/159/17 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Secemin Nr XIX/132/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin
2017 696 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/144/17 Rady Gminy Secemin z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 695 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/143/17 Rady Gminy Secemin z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 698 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/148/17 Rady Gminy Secemin z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Secemin
2017 697 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/146/17 Rady Gminy Secemin z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 422 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XX/139/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2017 rok
2017 364 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/137/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 3496 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XIX/131/16 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 3453 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/132/16 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin
2016 3452 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/129/16 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2016 3451 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/128/16 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Secemin
2016 2984 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Gminy Secemin z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Secemin
2016 2952 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Gminy Secemin z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 2953 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/16 Rady Gminy Secemin z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej
2016 2647 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Gminy Secemin z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin
2016 2646 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/118/16 Rady Gminy Secemin z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 2645 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/117/16 Rady Gminy Secemin z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Secemin
2016 2337 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XVI/110/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 2257 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/116/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2016 2256 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/114/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
2016 2255 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/113/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2254 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVI/112/16 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin.
2016 1631 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XV/100/16 Rady Gminy Secemin z dnia 6 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie
2016 1632 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XV/102/16 Rady Gminy Secemin z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 1262 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/91/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2016 rok”
2016 1261 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/89/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie
2016 1263 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/93/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1265 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/96/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 1264 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/94/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 543 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/83/16 Rady Gminy Secemin z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2016 rok
2016 320 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2016 196 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie gminy Secemin
2015 4130 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 4050 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Secemin z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4049 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3870 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3869 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 3868 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin
2015 3014 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Secemin z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 3015 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Secemin z dnia 9 października 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów
2015 2665 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy Secemin z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej, a także ustalenia jego numeru, granic i siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2664 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Secemin z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 2310 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/52/15 Rady Gminy Secemin z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 2312 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/54/15 Rady Gminy Secemin z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2311 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Secemin z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Secemin
2015 1992 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/46/15 Rady Gminy Secemin z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Secemin
2015 1991 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Secemin z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 1983 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/50/15 Rady Gminy Secemin z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały nr XXXIX/252/14 z dnia 6 listopada 2014 r.
2015 1982 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Secemin z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Secemin
2015 1820 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Secemin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 1276 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Secemin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1275 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Secemin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 1277 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Secemin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1279 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Secemin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2015 rok”
2015 1278 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Secemin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej, a także ustalenia jego numeru, granic i siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 692 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Gminy Secemin z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 514 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/10/15 Rady Gminy Secemin z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2015 515 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/11/15 Rady Gminy Secemin z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2015 rok
2014 3617 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/3/14 Rady Gminy Secemin z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 3275 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 3194 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w Gminie Secemin
2014 3175 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Secemin
2014 3178 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/128/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3177 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3176 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/124/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin
2014 3125 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na terenie gminy Secemin
2014 2582 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/14 Rady Gminy Secemin z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 2443 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/14 Rady Gminy Secemin z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 1425 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/14 Rady Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 1424 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/14 Rady Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1423 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/14 Rady Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej, a także ustalenia jego numeru, granic i siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1422 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/14 Rady Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Secemin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 1421 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/14 Rady Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Secemin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1241 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2014 rok”
2014 1240 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 875 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 874 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów
2014 873 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 872 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 871 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 333 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/13 Rady Gminy Secemin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2014 rok
2014 332 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/13 Rady Gminy Secemin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 4072 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na terenie gminy Secemin.
2013 4071 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 3724 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/186/13 Rady Gminy Secemin z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
2013 3723 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/185/13 Rady Gminy Secemin z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Secemin
2013 3722 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/183/13 Rady Gminy Secemin z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 3133 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/13 Rady Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 2902 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/13 Rady Gminy Secemin z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 2801 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/13 Rady Gminy Secemin z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2800 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Secemin z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2461 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 1840 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIV/142/13 Rady Gminy Secemin z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Secemin
2013 1839 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin”
2013 1838 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1837 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/128/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1836 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/124/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin
2013 1835 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 1834 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie Statutu Gminy Secemin
2013 1528 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/146/13 Rady Gminy Secemin z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin”
2013 985 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/13 Rady Gminy Secemin z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Secemin.
2013 784 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Secemin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2013 rok
2013 462 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/128/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 461 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/127/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
2013 460 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 459 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 458 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/124/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin.
2013 400 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Gminy Secemin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2013 170 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/123/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 4020 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/111/12 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie: określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin
2012 4021 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/112/12 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów
2012 4022 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/118/12 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Secemin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3161 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/116/12 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2012 3160 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/115/12 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na terenie gminy Secemin.
2012 3159 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/113/12 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 2775 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Secemin z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie.
2012 2776 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/12 Rady Gminy Secemin z dnia 10 września 2012r. w sprawie podziału gminy Secemin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2511 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Secemin z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2226 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie.
2012 1987 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 1685 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVI/90/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 1659 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin.
2012 1658 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2012 1657 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/84/12 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 1121 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/81/12 Rady Gminy Secemin z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
2012 1120 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na rok 2012 rok
2012 769 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr NR XIII/66/11 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2012 770 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 393 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XII/61/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3954 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 3289 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin.
2011 3290 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/60/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na terenie gminy Secemin.
2011 3291 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/61/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3205 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/56/11 Rady Gminy Secemin z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 2642 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Secemin z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Secemin
2011 2643 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Secemin z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie gminy Secemin.
2011 2644 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Secemin z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 2333 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Secemin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 1930 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Secemin z dnia 26 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Czaryskiej
2011 1931 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Secemin z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 1569 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Secemin z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 1233 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1232 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Secemin z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2011rok
2011 1234 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V/18/07 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego.
2011 1236 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1235 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVII/130/09 Rady Gminy Secemin z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2011 708 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
2011 709 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok
2011 160 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Secemin z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok.
2010 3557 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/10 Rady Gminy Secemin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
2010 3555 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2010 Rady Gminy Secemin z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2010 3556 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/10 Rady Gminy Secemin z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010 2645 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/10 Rady Gminy Secemin z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2258 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/10 Rady Gminy Secemin z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok.
2010 1799 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/10 Rady Gminy Secemin z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Secemin za rok 2009.
2010 1800 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/10 Rady Gminy Secemin z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2009 3921 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/09 Rady Gminy Secemin z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/19/07 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy SECEMIN.
2009 3922 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/09 Rady Gminy Secemin z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3308 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/121/09 Rady Gminy Secemin z dnia 8 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3306 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/119/09 Rady Gminy Secemin z dnia 8 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
2009 3307 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/120/09 Rady Gminy Secemin z dnia 8 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2009 2953 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/09 Rady Gminy Secemin z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2689 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/09 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie
2009 2690 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/09 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2284 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXII/103/09 Rady Gminy Secemin z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Secemin za rok 2008.
2009 2285 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXII/104/09 Rady Gminy Secemin z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
2009 1793 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/102/09 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1792 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/100/09 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1784 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/97/09 Rady Gminy Secemin z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1785 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/98/09 Rady Gminy Secemin z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/183/06 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2006-2013
2009 1147 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/94/08 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 1148 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/95/08 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 1149 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/96/08 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2009 rok
2009 1146 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/93/08 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wyboru banku obsługującego budżet gminy Secemin
2009 505 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/08 Rady Gminy Secemin z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 254 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/85/08 Rady Gminy Secemin z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok