Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 51

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3642 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/69/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 3641 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/67/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019
2019 3233 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2784 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2785 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2367 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2092 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1350 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
2019 1352 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2019 1351 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia Konecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1349 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia Konecka na rok 2019”
2019 1348 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 469 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Konecka na 2019 rok
2019 466 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 464 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia dla Gminy Słupia Konecka wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 465 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 463 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości opłaty za pojemnik
2019 467 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach
2018 4521 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 4503 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4504 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4239 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3604 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3605 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/123/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupia (Konecka)
2018 3219 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/327/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 3218 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3220 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 2771 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/154/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Konecka)
2018 2769 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Konecka)
2018 2768 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/317/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2772 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Słupia Konecka
2018 2770 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/198/2017 z dnia 22 marca 2017roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 2303 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2304 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/154/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Konecka)
2018 2120 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/304/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2121 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2018 1729 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/148/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Słupia
2018 1728 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1226 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia Konecka na rok 2018”
2018 1224 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słupia Konecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1223 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1225 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słupia Konecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1227 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok 2013
2018 1228 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupia Konecka w miejscowości Słupia
2018 789 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Słupia Konecka
2018 787 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pieczęci i sztandaru Gminy Słupia Konecka oraz określenia zasad ich używania
2018 786 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 788 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słupia (Konecka)
2018 372 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/279/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2018 370 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/277/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 371 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/278/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych