Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 144

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 4520 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Słupia na lata 2018-2023”
2017 1703 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 1704 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słupia na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1161 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Słupia oraz określenie granic ich obwodów
2017 1160 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 1163 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi
2017 1162 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia
2017 671 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie w  przyjęcia„ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w  2017 r ”
2017 670 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 669 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Słupia
2017 200 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2017 rok
2017 199 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2016 rok
2017 8 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/107/2016 Rady Gminy w Słupi z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3885 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2016 rok
2016 3700 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2016 3699 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej .
2016 3698 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 3697 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 3696 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3695 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia na 2017 rok.
2016 3199 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/98/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2016 rok
2016 2338 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok.
2016 2264 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) za 2015 rok
2016 2030 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
2016 2031 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska) oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1199 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/77/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których gmina Słupia jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 1198 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/76/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi
2016 1197 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/75/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na roku 2016 r ”
2016 1196 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/73/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
2016 479 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
2016 126 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) na 2016 rok
2016 125 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 3921 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 3660 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3653 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3652 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
2015 3654 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3656 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 3655 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 3053 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3052 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 2844 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 2519 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok.
2015 2094 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok.
2015 1739 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 1296 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1295 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr NR VI/28/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015 r”
2015 1294 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 738 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 740 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.
2015 739 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie pobotu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 379 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 166 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 3606 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI /250/2014r z dnia 07 listopada2014r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3605 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok
2014 3286 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 3229 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 3031 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3030 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok.
2014 3032 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3034 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej.
2014 3033 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadanych psów.
2014 2928 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupia.
2014 2929 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/246/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia warunków oraz zasad wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia.
2014 2763 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok
2014 2550 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok
2014 2343 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/128/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupia Jędrzejowska, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2014 2342 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr NR XLII/231/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska za 2014 rok
2014 1917 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/229/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Słupia, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2014 1916 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/227/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 1512 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 1250 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na roku 2014 r ” .
2014 1249 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 567 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 566 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 565 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 243 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 242 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2014 105 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową straż pożarną lub gminę.
2014 52 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jędrzejowska
2013 4293 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4089 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2013 4088 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2014.
2013 4087 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok.
2013 4086 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 4085 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4084 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok
2013 3706 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.
2013 3423 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2013 3424 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały ,,w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
2013 3159 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2013 2714 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 czerwca 2013r. sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2013 2713 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2013 2405 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr NR XXX/178/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały ,,w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
2013 2404 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przyjęcia„ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 r ” .
2013 2403 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2013 2263 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb realizacji Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Jędrzejowska).
2013 1963 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2013 1767 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1768 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawiew określenia górnych stawek opłat, obowiązujących na terenie Gminy Słupia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1769 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi.
2013 1209 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Słupia (Jędrzejowska), uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Jędrzejowska).
2013 1208 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2013 782 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2013 499 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Słupia ( Jędrzejowska ) na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 371 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 3879 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok .
2012 3667 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi.
2012 3666 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne.
2012 3664 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska).
2012 3549 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3548 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2013
2012 3547 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 3546 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 3545 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3544 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wysokości kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska w 2013r
2012 3543 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2012 3202 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXV/128/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupia Jędrzejowska.
2012 3203 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Słupia (Jędrzejowska) na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2982 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
2012 2981 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 2980 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2979 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie w określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2978 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 2977 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słupi Jędrzejowskiej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.
2012 2633 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2457 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. XIII/53/2011r z dnia 17 sierpnia 2011r dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2456 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 2248 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia Jędrzejowska.
2012 2147 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 2049 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/112//2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu
2012 2032 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/105/ 2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska.
2012 2033 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia " Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słupia Jędrzejowska na lata 2012-2016".
2012 1789 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2012r. zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 1285 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/95/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2012r. w sparwie zmian budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok.
2012 1082 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2012
2012 1083 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 778 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół.
2012 777 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi Jędrzejowskiej
2012 776 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 558 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2011 rok
2012 559 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII / 82 /2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r
2012 478 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Słupia Jędrzejowska
2012 182 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII /81/ 2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012