Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 847 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2018 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/122/2017 z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 846 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2018 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 849 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/2018 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Słupia na 2018r.”
2018 848 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2018 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawiew zmian w uchwale Nr XXIV/123/2017 Rady Gminy w Słupi z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na 2017 rok”
2018 233 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XLII/233/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gmina Słupia
2018 232 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok
2018 231 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 3711 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3710 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia na 2018 rok
2017 3709 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Słupia lub jej jednostkom podległym
2017 3708 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 3273 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 3274 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. V/20/2015 Rady Gminy Słupia w sprawie poboru podatków : rolnego, od nieruchomości, leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3275 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze Inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2017 2987 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 września 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2017 2986 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 2621 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. V/20/2015 z dnia 27 lutego 2015r dotyczącej poboru podatków: rolnego, od nieruchomości , leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2486 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok.
2017 2330 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 2046 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2016 rok
2017 2047 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok