Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 545

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4064 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 3800 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/179/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3799 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 3642 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/69/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 3641 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/67/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019
2019 3233 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3124 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 3125 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 3126 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat, obowiązujących na terenie Gminy Słupia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 2814 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/39/2019 dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 2813 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 2784 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2785 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2432 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VII/37/2019 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Słupia na 2019 rok”
2019 2431 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 2367 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2092 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2087 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 2071 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1632 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Słupia na 2019r.”
2019 1350 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
2019 1352 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2019 1351 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia Konecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1349 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia Konecka na rok 2019”
2019 1348 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 874 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Słupia
2019 775 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 774 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 469 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Konecka na 2019 rok
2019 466 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 464 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia dla Gminy Słupia Konecka wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 465 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 463 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości opłaty za pojemnik
2019 467 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach
2019 252 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2019 rok
2019 251 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 4521 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 4520 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Słupia na lata 2018-2023”
2018 4503 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4504 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4239 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3604 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3605 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/123/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupia (Konecka)
2018 3569 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 3416 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 3219 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/327/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 3218 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3220 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 2994 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/213/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 2897 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słupia
2018 2896 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. V/20/2015 Rady Gminy Słupia w sprawie poboru podatków : rolnego, od nieruchomości, leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2895 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 2771 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/154/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Konecka)
2018 2769 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Konecka)
2018 2768 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/317/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2772 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Słupia Konecka
2018 2770 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/198/2017 z dnia 22 marca 2017roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 2540 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 2303 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2304 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/154/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Konecka)
2018 2120 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/304/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2121 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2018 2082 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 1796 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 1729 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/148/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Słupia
2018 1728 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1323 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Słupia
2018 1325 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Słupia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1324 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1322 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia
2018 1321 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 1226 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia Konecka na rok 2018”
2018 1223 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1224 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słupia Konecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1225 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słupia Konecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1228 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupia Konecka w miejscowości Słupia
2018 1227 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok 2013
2018 847 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2018 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/122/2017 z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 846 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2018 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 849 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/2018 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Słupia na 2018r.”
2018 848 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2018 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawiew zmian w uchwale Nr XXIV/123/2017 Rady Gminy w Słupi z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na 2017 rok”
2018 789 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Słupia Konecka
2018 787 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pieczęci i sztandaru Gminy Słupia Konecka oraz określenia zasad ich używania
2018 786 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 788 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słupia (Konecka)
2018 372 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/279/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2018 370 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/277/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 371 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/278/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2018 277 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok
2018 233 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XLII/233/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gmina Słupia
2018 232 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok
2018 231 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2018 79 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 80 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 53 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
2017 3713 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 3712 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3711 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3710 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia na 2018 rok
2017 3709 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Słupia lub jej jednostkom podległym
2017 3708 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 3273 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 3274 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. V/20/2015 Rady Gminy Słupia w sprawie poboru podatków : rolnego, od nieruchomości, leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3275 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze Inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2017 3220 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę własną nr XIX /112/2016 z  dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – Słupia
2017 3219 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 3218 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 19 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2987 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 września 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2017 2986 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 2753 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2621 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. V/20/2015 z dnia 27 lutego 2015r dotyczącej poboru podatków: rolnego, od nieruchomości , leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2501 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2502 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupia (Konecka) w miejscowości Pilczyca
2017 2503 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki wydawania zgód oraz pobierania opłat za korzystanie przez przewoźników drogowych i  operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupia (Konecka)
2017 2486 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok.
2017 2330 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 2304 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2046 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2016 rok
2017 2047 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 1972 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1973 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 1752 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/217 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1753 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Konecka)
2017 1703 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 1704 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słupia na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1161 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Słupia oraz określenie granic ich obwodów
2017 1160 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 1163 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi
2017 1162 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia
2017 1115 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/180/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skąpe
2017 1100 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupia (Konecka)
2017 1096 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1118 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/183/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaostrów
2017 1116 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/181/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słupia
2017 1113 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/178/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruda Pilczycka
2017 1111 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/176/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radwanów Wieś
2017 1112 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/177/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radwanów Kolonia
2017 1110 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/175/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pilczyca
2017 1109 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/174/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pijanów
2017 1108 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/173/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piaski
2017 1106 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mnin
2017 1105 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/170/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hucisko
2017 1103 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/168/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Wola
2017 1104 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/169/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Wola Kolonia
2017 1102 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/167/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budzisław
2017 1101 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/166/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biały Ług - Słomiana
2017 1114 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/179/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rytlów
2017 1117 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/182/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka
2017 1107 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/172/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszówka
2017 1095 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1098 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/217 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupia (Konecka)
2017 1097 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia (Konecka) na rok 2017”.
2017 1099 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2017 671 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie w  przyjęcia„ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w  2017 r ”
2017 670 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 669 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2017 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Słupia
2017 616 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019
2017 545 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pilczyca
2017 544 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pijanów
2017 547 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radwanów Kolonia
2017 546 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radwanów Wieś
2017 541 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mnin
2017 540 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hucisko
2017 543 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piaski
2017 542 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszówka
2017 553 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaostrów
2017 552 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka
2017 555 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 08 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi
2017 554 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słupia za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2017 549 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rytlów
2017 548 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruda Pilczycka
2017 551 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słupia
2017 550 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skąpe
2017 537 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budzisław
2017 536 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biały Ług - Słomiana
2017 539 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Wola Kolonia
2017 538 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Wola
2017 200 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2017 rok
2017 199 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2016 rok
2017 88 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 86 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 87 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2017 rok
2017 8 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/107/2016 Rady Gminy w Słupi z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3885 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2016 rok
2016 3831 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Konecka)
2016 3700 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2016 3699 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej .
2016 3698 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 3697 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 3696 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3695 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia na 2017 rok.
2016 3417 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 3391 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3393 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Słupia (Konecka )
2016 3396 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupia w miejscowościach Budzisław, Wólka, Zaostrów
2016 3387 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3392 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi
2016 3395 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 3394 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupia (Konecka)
2016 3388 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 3389 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3390 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3199 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/98/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2016 rok
2016 2808 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 13 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2357 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/124/2016 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupia (Konecka)
2016 2356 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2338 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok.
2016 2264 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) za 2015 rok
2016 2030 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
2016 2031 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska) oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1865 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupia (Konecka)
2016 1864 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Słupia (Konecka) oraz określenia zasad używania herbu i flagi Gminy Słupia (Konecka)
2016 1863 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1866 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupia (Konecka)
2016 1869 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIX/112/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – SŁUPIA
2016 1868 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2016 1867 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/125/2016 Rady Gminy Słupia z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2016 1335 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1336 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – SŁUPIA
2016 1199 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/77/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których gmina Słupia jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 1198 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/76/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi
2016 1197 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/75/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na roku 2016 r ”
2016 1196 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/73/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
2016 767 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 768 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia (Konecka) na rok 2016”
2016 499 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy Słupia z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 479 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
2016 126 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia (Jędrzejowska) na 2016 rok
2016 125 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2016 9 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia (Konecka) na 2016 rok
2016 10 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/75/2015 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3921 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 3836 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3837 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupia (Konecka) w miejscowości Słupia
2015 3660 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3653 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3652 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
2015 3654 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3656 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 3655 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 3569 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 3568 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3567 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016
2015 3566 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3565 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3564 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 3440 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior - WIGOR w Pilczycy
2015 3165 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 29 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3053 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3052 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 2844 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 2742 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 21 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2519 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok.
2015 2215 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2094 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok.
2015 1745 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1749 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1747 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Słupia
2015 1750 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości opłaty za pojemnik.
2015 1746 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1748 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1739 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 1418 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1296 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1295 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr NR VI/28/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015 r”
2015 1294 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 1034 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1033 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 813 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na rok 2015”
2015 812 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 738 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 740 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.
2015 739 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie pobotu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 379 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok
2015 166 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2015 3 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2015 rok
2014 3606 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI /250/2014r z dnia 07 listopada2014r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3605 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok
2014 3508 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3491 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny
2014 3490 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych w 2015 roku
2014 3489 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 3488 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok
2014 3487 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej na rok 2015
2014 3486 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3485 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3484 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 3286 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 3229 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 3031 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3030 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok.
2014 3032 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3034 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej.
2014 3033 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadanych psów.
2014 2990 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 r.
2014 2928 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupia.
2014 2929 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/246/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia warunków oraz zasad wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia.
2014 2763 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok
2014 2615 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 25 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2550 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok
2014 2343 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/128/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupia Jędrzejowska, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2014 2342 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr NR XLII/231/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska za 2014 rok
2014 2293 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2177 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1917 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/229/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Słupia, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz terminu i sposobu jej rozliczania
2014 1916 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/227/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 1826 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1827 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 1512 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 1250 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na roku 2014 r ” .
2014 1249 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 1245 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na rok 2014”.
2014 1214 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1215 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 916 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 567 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 566 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 565 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 549 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/143/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Słupia
2014 548 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2014 rok
2014 550 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 552 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 551 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 243 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 242 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2014 228 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 105 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową straż pożarną lub gminę.
2014 52 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jędrzejowska
2014 49 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 48 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia
2014 47 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/144/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 46 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4293 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4170 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 4169 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia zwolnień z opłaty od posiadania psów w 2014 roku
2013 4168 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od środków transportowych w 2014 roku
2013 4167 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 4166 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 4165 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na rok 2014
2013 4164 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4163 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4089 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2013 4088 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2014.
2013 4087 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok.
2013 4086 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 4085 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4084 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok
2013 3706 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.
2013 3596 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 18 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3423 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2013 3424 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały ,,w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
2013 3263 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 18 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3164 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3163 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok 2013
2013 3162 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3159 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2013 2714 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 czerwca 2013r. sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2013 2713 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2013 2702 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2701 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 2700 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia
2013 2699 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi
2013 2698 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2405 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr NR XXX/178/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały ,,w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
2013 2404 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przyjęcia„ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 r ” .
2013 2403 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2013 2263 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb realizacji Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Jędrzejowska).
2013 1963 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2013 1865 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie: dokonania zmiany w Uchwale Nr XX/142/2012 z dnia 3 grudnia 2012r.dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Słupia
2013 1864 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na rok 2013”
2013 1863 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1767 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1768 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawiew określenia górnych stawek opłat, obowiązujących na terenie Gminy Słupia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1769 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi.
2013 1325 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok 2013
2013 1324 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1209 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Słupia (Jędrzejowska), uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Jędrzejowska).
2013 1208 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2013 1020 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1019 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2013 rok
2013 782 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2013 599 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 598 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 597 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 596 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia
2013 502 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII158/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 501 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 500 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 499 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Słupia ( Jędrzejowska ) na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 371 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2013 352 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 205 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3932 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 3931 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Słupia
2012 3930 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Słupia
2012 3929 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3879 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok .
2012 3667 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi.
2012 3666 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne.
2012 3664 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska).
2012 3620 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 października 2012r. zmieniająca Statut Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi nadany uchwałą Nr XVII/116/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi
2012 3602 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2012 3601 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia zwolnień z opłaty od posiadania psów w 2013 roku
2012 3600 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od środków transportowych w 2013 roku
2012 3599 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 3598 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 3597 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej na rok 2013
2012 3596 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3595 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3594 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 3549 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3548 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2013
2012 3547 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 3546 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 3545 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3544 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wysokości kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska w 2013r
2012 3543 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2012 3202 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXV/128/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupia Jędrzejowska.
2012 3203 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Słupia (Jędrzejowska) na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3191 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2982 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
2012 2981 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 2980 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2979 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie w określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2978 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 2977 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słupi Jędrzejowskiej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.
2012 2894 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2633 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2556 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 2457 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. XIII/53/2011r z dnia 17 sierpnia 2011r dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2456 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 2431 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2248 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia Jędrzejowska.
2012 2227 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotmnej w Słupi
2012 2147 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 2049 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/112//2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu
2012 2032 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/105/ 2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska.
2012 2033 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia " Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słupia Jędrzejowska na lata 2012-2016".
2012 1991 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1789 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2012r. zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 1533 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Wólce
2012 1534 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1384 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi
2012 1305 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1285 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/95/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2012r. w sparwie zmian budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok.
2012 1082 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2012
2012 1083 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 1044 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 778 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół.
2012 777 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi Jędrzejowskiej
2012 776 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 738 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 739 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2012 rok
2012 558 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2011 rok
2012 559 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII / 82 /2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r
2012 478 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Słupia Jędrzejowska
2012 294 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 190 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 189 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 182 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII /81/ 2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 3786 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3787 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3785 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3783 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Słupia na rok 2012
2011 3784 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 3791 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia zwolnień z opłaty od posiadania psów w 2012 roku
2011 3792 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2011 3790 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 3788 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 3789 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3263 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3264 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Słupia oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 2786 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 2 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2617 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2152 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1820 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1314 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2011 rok
2011 1315 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1316 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 31 marca 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach
2011 969 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i unieszkodliwiania tych odpadów.
2011 457 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 456 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 458 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 460 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień z opłaty od posiadania psów w 2011
2011 459 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 265 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Słupia oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.
2011 266 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2010 rok
2011 6 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2011 14 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2011 5 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Słupia na rok 2011
2011 8 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 11 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 13 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia zwolnień z opłaty od posiadania psów w 2011 roku
2011 10 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 12 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 7 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 9 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 3379 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 19 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3380 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 19 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi
2010 3089 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji