Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 257

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4354 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XVII/80/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4326 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/78/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rytwiany nr XVI/77/19 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rytwiany
2019 4052 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XVI/77/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rytwiany
2019 4005 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/76/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3665 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XV/74/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany
2019 3613 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/73/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3189 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3190 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/70/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany
2019 2687 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XI/61/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2441 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/57/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1983 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które w 2019 r. będzie przysługiwało dofinansowanie
2019 1982 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019
2019 1495 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Rytwiany jest organem prowadzącym, ustalenia liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1502 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2019 roku
2019 1501 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 1500 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany
2019 1499 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
2019 1498 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1497 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/45/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Rytwiany za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1496 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1168 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1169 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 876 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 762 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2019 rok
2019 536 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie statutów sołectw: Grobla, Kłoda, Niedziałki, Pacanówka, Podborek, Ruda, Rytwiany, Szczeka, Sichów Duży, Sichów Mały, Strzegom, Strzegomek, Sydzyna, Święcica, Tuklęcz
2019 266 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4618 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4617 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany
2018 4616 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4498 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
2018 4499 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4284 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 4119 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/2/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3906 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/266/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3905 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/265/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3904 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2018 3903 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3697 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3698 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/257/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rytwiany
2018 3699 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/258/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3329 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rytwiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3328 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rytwiany
2018 3327 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3146 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3043 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany
2018 2822 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLV/244/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany na lata 2018-2023
2018 2823 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rytwiany
2018 2821 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2493 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1965 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1819 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1501 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/224/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rytwiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1500 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/223/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rytwiany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1499 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/220/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1502 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/108/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1505 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/228/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2018 roku
2018 1504 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany
2018 1503 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany
2018 602 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/216/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany
2018 601 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/215/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
2018 598 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/212/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 599 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/213/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach
2018 600 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/214/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 604 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/218/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw
2018 603 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/217/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
2018 274 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2018 rok
2018 273 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3775 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3483 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3482 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3481 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3232 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3233 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2957 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2616 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rytwiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2017 2615 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2344 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2216 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1884 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2017 1885 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1824 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1646 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1316 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2017 roku
2017 1315 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1314 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 748 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 6 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany
2017 5 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 4 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2017 rok
2017 3 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3914 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3411 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2016r. sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 3410 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3408 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3409 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3254 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIV/228/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rytwiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 3253 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2823 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2510 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2509 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XX/107/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2511 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XX/109/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2513 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XX/111/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 2512 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XX/110/ 2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany
2016 1918 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1650 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1443 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1257 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/86/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Rytwiany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1256 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które w 2016r. będzie przysługiwało dofinansowanie
2016 1255 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2016 roku
2016 1254 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach
2016 1253 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 660 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/83/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 661 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany
2016 662 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Rytwiany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 62 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2016 rok
2016 61 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3972 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3758 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 listopada 2015r. wprowadzająca zmianę w Uchwale Nr XII/61/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3757 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/60/2015 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 3 listopada 2015 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3756 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/59/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3287 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3266 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3260 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rytwiany w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3259 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3258 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2935 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2615 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2166 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1694 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1187 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2015 roku
2015 1186 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1096 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1095 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli , dla których Gmina Rytwiany jest organem prowadzącym
2015 688 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VII/40/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011 r., zmienionej uchwałami Nr XXI/122/2012 i Nr XXXIII/183/2013, w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 687 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 467 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 466 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2015 rok
2015 130 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3498 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3003 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LV/273/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3004 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LV/274/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2014 3005 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LV/275/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2611 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LIV/270/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2440 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LIII/265/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2441 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LIII/266/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach
2014 2442 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LIII/268/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 4 w Strzegomiu i nr 5 w Kłodzie
2014 1957 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LI/262/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1856 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr L/258/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1533 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/252/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1106 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/250/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rytwiany
2014 1105 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zminay siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Kłodzie.
2014 1104 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 439 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 438 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 437 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/242/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 436 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/239/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2014 rok
2014 369 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-2032
2014 100 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/233/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4263 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany
2013 4262 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rytwiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 4261 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3643 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3642 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2013 3641 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3438 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3256 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3221 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XLI/216/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/46/2011 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany
2013 2462 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2402 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2013 roku
2013 2401 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2163 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2087 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2086 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/165/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
2013 2085 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2084 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/168/2012 w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2083 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/169/2012 z dnia 19 grudnia 2012r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2082 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/164/2012 z dnia 19 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany
2013 1728 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rytwiany
2013 1727 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany na lata 2013-2018
2013 1726 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1249 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/40/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany oraz określenia inkasentów  i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1248 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1247 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/175/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2013 rok
2013 952 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Rytwiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 951 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2013 rok
2013 447 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany
2013 448 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 449 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 279 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rytwiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 172 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3956 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
2012 3955 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/160 /2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3958 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3957 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie GMINY RYTWIANY
2012 3942 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3168 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3131 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3130 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3133 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/158 /2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3132 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2012r. w sprawiewprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2983 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2710 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy oraz numeracji nieruchomości w miejkscowości Rytwiany.
2012 2605 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2532 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 2432 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/144 /2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2096 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2020 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2012 roku
2012 2019 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach
2012 2005 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1903 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2003r. Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. Woj. Św. z 2003 r. Nr 65, poz,.711, zm. z 2004 r. Nr 185, poz. 2524, zm. z 2010 r. Nr 299, poz. 3099)
2012 1840 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1669 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 1549 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1276 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/40/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1275 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1084 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/108/2012 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2012 rok.
2012 1085 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 847 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2012 rok
2012 709 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 347 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .
2012 142 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3829 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3808 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/ 83 /2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3452 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2011 3451 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3453 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 3455 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3454 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3154 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2729 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/77 /2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2522 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/74 /2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2286 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2287 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rytwiany lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2011 2049 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1653 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr Nr IX/49/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1439 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1041 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2011 rok
2011 1042 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr Nr VII/38/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1043 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII /40/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 727 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 485 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 486 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3670 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/268/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3543 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr L/262/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3294 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI /270/ 2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2010 3097 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/256/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2009 3860 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3677 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3617 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3616 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3583 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3070 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3071 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2007 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 marca 2007r, w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2649 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2228 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2007 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 marca 2007r, w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 403 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2008 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 185 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2008 Rady Gminy Rytwiany z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/211/06 Rady Gminy Rytwiany z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Rytwiany na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji