Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 377

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4131 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2019 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 4130 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2019 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 4045 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3980 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XV/111/2019 Rady Gminy Raków z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 3979 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XV/110/2019 Rady Gminy Raków z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3667 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2019 Rady Gminy Raków z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3466 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3465 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3147 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Raków z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 2869 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie
2019 2870 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/96/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/75/2019 Rady Gminy Raków z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów pobierajacych naukę na terenie Gminy Raków poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce"
2019 2868 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 2563 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Raków z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 2276 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy Raków z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierajacych naukę na terenie Gminy Raków poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce
2019 2256 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Gminy Raków z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 2255 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/79/2019 Rady Gminy Raków z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1639 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/74/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Głuchów
2019 1638 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/73/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1637 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/72/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2019 rok
2019 1636 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 1635 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/70/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raków
2019 1634 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1633 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 1067 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/66/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Życiny
2019 1066 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/65/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zalesie
2019 1065 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/64/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wólka Pokłonna
2019 1064 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/63/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wola Wąkopna
2019 1063 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/62/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Szumsko Kolonia
2019 1062 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/61/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Szumsko
2019 1061 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/60/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Smyków
2019 1060 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rembów
2019 1059 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rakówka
2019 1058 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Raków
2019 1057 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Radostów
2019 1056 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/55/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pułaczów
2019 1055 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pągowiec
2019 1054 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Papiernia
2019 1053 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ociesęki
2019 1052 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowa Huta
2019 1051 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mędrów
2019 1050 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lipiny
2019 1049 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Głuchów Lasy
2019 1048 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Koziel
2019 1047 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Korzenno
2019 1046 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jamno
2019 1045 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drogowle
2019 1044 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębno
2019 1043 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Chańcza
2019 1042 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Celiny
2019 1041 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bardo
2019 596 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 595 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 594 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2019 593 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 243 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2019 rok
2019 197 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2019 196 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 4375 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6//2018 Rady Gminy Raków z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2018 4374 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Raków z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4373 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Raków z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 3703 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr L/358/2018 Rady Gminy Raków z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raków na lata 2014 – 2019”
2018 3702 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr L/357/2018 Rady Gminy Raków z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, którym powierzono stanowiska kierownicze i dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz dla nauczycieli realizujących różny tygodniowy wymiar godzin
2018 3701 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr L/356/2018 Rady Gminy Raków z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 3345 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/2018 Rady Gminy Raków z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 2973 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2018 Rady Gminy Raków z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 2974 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/2018 Rady Gminy Raków z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Raków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2975 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/2018 Rady Gminy Raków z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 2709 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/2018 Rady Gminy Raków z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 2417 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2018 Rady Gminy Raków z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 2416 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2018 Rady Gminy Raków z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 2230 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2018 Rady Gminy Raków z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Raków
2018 2149 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2018 Rady Gminy Raków z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Sosnowa w miejscowości Raków
2018 2148 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/320/2018 Rady Gminy Raków z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 2151 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/326/2018 Rady Gminy Raków z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wierzbowa w miejscowości Raków
2018 2150 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/325/2018 Rady Gminy Raków z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Brzozowa w miejscowości Raków
2018 1538 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2018 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 1539 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2018 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2018 rok
2018 1537 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2018 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Raków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1536 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/314/2018 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 887 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Raków z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 886 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Raków z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Raków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym
2018 777 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2018 Rady Gminy Raków z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 569 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLI/299/2018 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 155 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/294/2017 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 4096 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów
2017 4095 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/208/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Bardo
2017 4094 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/235/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Życiny
2017 4093 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/234/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Zalesie
2017 4092 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/233/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Wólka Pokłonna
2017 4091 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/232/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Wola Wąkopna
2017 4090 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/231/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Szumsko Kolonia
2017 4089 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/230/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Szumsko
2017 4088 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/229/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Smyków
2017 4087 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/228/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Rembów
2017 4086 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/227/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Rakówka
2017 4085 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/226/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Raków
2017 4084 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/225/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Radostów
2017 4083 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/224/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Pułaczów
2017 4082 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/223/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Pągowiec
2017 4081 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/222/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Papiernia
2017 4080 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/221/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Ociesęki
2017 4079 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/220/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Nowa Huta
2017 4078 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/219/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Mędrów
2017 4077 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/218/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Lipiny
2017 4076 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/217/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Koziel
2017 4075 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/216/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Korzenno
2017 4074 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/215/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Jamno
2017 4073 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/214/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Głuchów Lasy
2017 4072 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/213/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Głuchów
2017 4071 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/212/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Drogowle
2017 4070 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/211/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Dębno
2017 4069 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/210/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Chańcza
2017 4068 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/209/2017 z 30 sierpnia 2017 w sprawie statutu sołectwa Celiny
2017 4067 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2018 rok
2017 4029 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2017 3514 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2017 Rady Gminy Raków z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3515 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2017 Rady Gminy Raków z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3516 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2017 Rady Gminy Raków z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Raków instrumentem płatniczym
2017 3513 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2017 Rady Gminy Raków z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 3182 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2017 Rady Gminy Raków z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 2784 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Raków z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 2653 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Życiny
2017 2652 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zalesie
2017 2651 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Pokłonna
2017 2650 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wola Wąkopna
2017 2649 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Szumsko-Kolonia
2017 2648 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Szumsko
2017 2647 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Smyków
2017 2646 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rembów
2017 2645 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statut Sołectwa Rakówka
2017 2644 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Raków
2017 2643 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Radostów
2017 2642 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pułaczów
2017 2641 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pągowiec
2017 2640 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Papiernia
2017 2639 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ociesęki
2017 2638 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Huta
2017 2637 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Mędrów
2017 2636 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lipiny
2017 2635 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Koziel
2017 2634 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Korzenno
2017 2633 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jamno
2017 2632 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Głuchów-Lasy
2017 2631 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Głuchów
2017 2630 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Drogowle
2017 2629 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dębno
2017 2628 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Chańcza
2017 2627 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Celiny
2017 2626 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bardo
2017 2625 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie
2017 2624 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raków
2017 2623 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Raków
2017 2622 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 2249 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2017 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 1647 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2017 Rady Gminy Raków z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 1434 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 1435 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Raków do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 1436 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Raków jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1164 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Raków z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2017 rok
2017 1076 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Raków z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 1077 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2017 Rady Gminy Raków z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Raków
2017 1078 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Raków z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
2017 198 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2017 rok
2017 197 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr Nr XXIX/166/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 3972 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Statutu Gminy Raków
2016 3971 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Raków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 3970 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego
2016 3969 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 3751 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3750 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3749 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3748 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3210 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2016 Rady Gminy Raków z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 2863 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Raków z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 2448 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Gminy Raków z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 2085 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 2086 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raków
2016 2087 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
2016 1839 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Raków z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 1620 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2016 Rady Gminy Raków z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 1490 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2016 Rady Gminy Raków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zespołów wychowania przedszkolnego) w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Raków
2016 1489 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Gminy Raków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 1488 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy Raków z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 1487 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Gminy Raków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 1063 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Gminy Raków z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 710 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Raków z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 524 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Gminy Raków z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 285 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków
2016 145 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2016 rok
2016 144 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 3934 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 3933 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 3685 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3684 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3683 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 3682 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3681 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3680 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3036 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Raków z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2965 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Raków z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 2866 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 2663 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Raków z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 2662 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Raków z dnia 10 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Raków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2444 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Raków z dnia 17 lipca 2015r. Zmiana nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków
2015 2308 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Raków z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2178 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zespołów wychowania przedszkolnego) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków
2015 2177 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Raków.
2015 2176 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2175 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2015 2174 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1586 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 1584 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 1585 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Raków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1583 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 1237 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 1073 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Raków z dnia 10 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Raków
2015 918 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy Raków z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 705 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Raków z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 706 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Raków z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najmem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
2015 478 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2015 rok.
2015 480 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju miejscowości na terenie gminy Raków.
2015 479 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raków
2014 3541 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Raków z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3185 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Raków z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2014 3184 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2014 Rady Gminy Raków z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2993 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/2014 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raków na lata 2014 – 2019”
2014 2992 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2014 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2981 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/2014 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2689 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2014 Rady Gminy Raków z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014r.
2014 2364 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XL/252/2014 Rady Gminy Raków z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2363 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XL/250/2014 Rady Gminy Raków z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014r.
2014 2357 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Uchwalenia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
2014 2164 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Raków z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2033 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2014 Rady Gminy Raków z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1611 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2014 Rady Gminy Raków z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1316 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2014 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2014r. w spawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Rakowie
2014 1315 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2014 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2014r. ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobków i klubów dziecięcych do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Raków
2014 1314 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2014 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 959 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2014 Rady Gminy Raków z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 510 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 509 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 508 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 513 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników ścieków bezodpływowych na terenie Gminy Raków
2014 512 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Raków
2014 511 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Raków na lata 2011 - 2014.
2014 121 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2014 rok
2014 122 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2014 123 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 4423 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 4078 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Gminy Raków z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2013 4077 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2013 Rady Gminy Raków z dnia 25 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4076 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy Raków z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4075 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Gminy Raków z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4074 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2013 Rady Gminy Raków z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3743 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 października 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3306 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Raków z dnia 18 września 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3307 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy Raków z dnia 18 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3201 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2013 3123 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/161/2013 z dnia 31 maja 2013 Rady Gminy Raków w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raków.
2013 3122 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasentów
2013 3085 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Raków”.
2013 2726 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Raków z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 2569 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Gminy Raków z dnia 31 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały NR XXIV/156/2013 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raków.
2013 2442 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2013 Rady Gminy Raków z dnia 31 maja 2013r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raków.
2013 2441 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2013 Rady Gminy Raków z dnia 31 maja 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 1833 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raków
2013 1832 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały NR XVII/102/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Raków.
2013 1831 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 1520 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr VI/41/2003 Rady Gminy Raków z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raków
2013 1290 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 1289 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2013 1288 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1287 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1286 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Raków
2013 1285 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raków
2013 1148 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie
2013 1147 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Raków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1146 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2013 rok
2013 182 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Gminy Raków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2013 183 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Gminy Raków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 3989 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 3807 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3604 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Raków z dnia 26 października 2012r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3603 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Raków z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Raków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3569 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasentów.
2012 3568 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2012 3567 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3566 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3565 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/118/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013rok.
2012 3564 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3149 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy Raków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszrze Gminy Raków.
2012 3148 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Raków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3147 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Raków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3000 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Raków z dnia 26 października 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2419 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Raków z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2178 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raków.
2012 2057 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2056 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 1242 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Gminy Raków z dnia 20 marca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 793 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/82/2012 Rady Gminy Raków z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2012 rok
2012 512 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2012 164 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr VI/41/2003 Rady Gminy Raków z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raków.
2012 163 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2012 162 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2012 76 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2011 3500 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3499 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012rok.
2011 3501 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3503 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3502 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 2989 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Raków z dnia 30 września 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2556 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Raków z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2409 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Raków z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2317 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Raków.
2011 2316 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2319 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Raków
2011 2318 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XV/82/2008 Rady Gminy Raków z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zespołów wychowania przedszkolnego) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków.
2011 1984 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Raków z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 1697 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Raków z dnia 12 maja 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 1698 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Raków z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 1437 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Raków z dnia 31 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 1438 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Raków z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Raków z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, którym powierzono stanowiska kierownicze i dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz dla nauczycieli realizujących różny tygodniowy wymiar godzin.
2011 1031 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Raków z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 736 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Raków z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2011 rok
2011 453 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2011 454 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie udostępnienia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Szumsku po zajęciach szkolnych mieszkańcom gminy.
2011 455 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010 3669 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/268/ 2010 Rady Gminy Raków z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3542 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/261/2010 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3464 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/2010 Rady Gminy Raków z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2010 3182 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/262/2010 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2010 3183 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/2010 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.
2010 3184 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/264/2010 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 2951 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLV/254/ 2010 Rady Gminy Raków z dnia 17 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2709 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2010 Rady Gminy Raków z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2073 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/2010 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2021 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/237/2010 Rady Gminy Raków z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2022 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2010 Rady Gminy Raków z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ( zespołów wychowania przedszkolnego) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków.
2010 1768 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2010 Rady Gminy Raków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1402 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/226/2010 Rady Gminy Raków z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1072 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2010 Rady Gminy Raków z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1073 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/2010 Rady Gminy Raków z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie
2010 914 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2010 Rady Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2010 rok
2010 915 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2010 Rady Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2010 585 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2009 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2010 281 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2009 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2010 282 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2009 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4272 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2009 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2009 4271 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2009 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 4270 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2009 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3352 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2009 Rady Gminy Raków z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3353 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2009 Rady Gminy Raków z dnia 16 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3031 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2009 Rady Gminy Raków z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3033 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Raków z dnia 14 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków
2009 3032 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Raków z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, którym powierzono stanowiska kierownicze i dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz dla nauczycieli realizujących różny tygodniowy wymiar godzin
2009 2899 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2009 Rady Gminy Raków z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2769 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/185//2009 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2771 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2009 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2770 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2476 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1759 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1762 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1760 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1761 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1357 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2009 Rady Gminy Raków z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r
2009 1356 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2009 Rady Gminy Raków z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI/41/2003 Rady Gminy Raków z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raków
2009 812 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2008 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2009 rok
2009 808 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/128/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 października 2008r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Raków przedszkoli publicznych
2009 809 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Raków przedszkoli publicznych
2009 807 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 724 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 października 2008r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Raków przedszkoli publicznych
2009 526 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2008 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raków na lata 2009-2013 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy”
2009 524 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2008 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 525 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 261 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2008 Rady Gminy Raków z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 72 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 71 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.