Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 200

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 253 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 185 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2017
2018 158 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 186 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Radoszyce instrumentem płatniczym
2017 4053 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII / 183 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2017
2017 4036 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII / 184 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3567 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI / 179 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3566 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI / 176 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Radoszyce
2017 3565 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI / 173 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2017
2017 3215 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXX / 170 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2017
2017 3022 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX / 171 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków na terenie Gminy Radoszyce w miejscowości Nalewajków
2017 2736 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX / 167 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2017
2017 2227 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 164 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2017
2017 1790 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVII / 158 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2017
2017 1584 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVI / 156 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce
2017 1190 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV / 153 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2017
2017 1034 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV / 154 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 752 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV / 146 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2017
2017 753 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV / 150 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII / 129 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce
2017 263 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2017 rok
2017 219 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII / 142 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radoszyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 220 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII / 143 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radoszyce
2017 221 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII / 145 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII / 253 / 2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radoszycach z siedzibą w Grodzisku prowadzone przez Gminę Radoszyce
2017 218 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2016
2016 3924 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII / 131 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3923 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII / 130 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3922 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII / 129 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce
2016 3927 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII / 134 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XX / 110 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016 roku w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
2016 3926 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII / 133 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII / 190 / 2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3925 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII / 132 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 3915 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII / 119 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2016
2016 3708 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII / 128 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3707 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII / 127 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3706 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII / 126 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3705 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII / 125 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3100 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI / 118 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2016
2016 2995 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XX / 108 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2016
2016 2957 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX / 114 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce i nadania jej Statutu
2016 2956 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX / 113 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radoszyce
2016 2955 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX / 112 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli w gminie Radoszyce o nazwie: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Radoszycach, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych w Radoszycach oraz nadania jej Statutu
2016 2954 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX / 110 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
2016 2624 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XIX / 104 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2016
2016 2502 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2016
2016 2480 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII / 102 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII / 96 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
2016 2160 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2016
2016 2161 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII / 96 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
2016 1689 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2016
2016 845 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2016
2016 286 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2016 rok
2016 220 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII / 75 / 2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Radoszyce
2016 219 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 3960 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia z Mieszkańcami Gminy Radoszyce konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Radoszyce
2015 3959 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 3748 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI / 56 / 2015 Rady Gminy Radoszyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3747 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI / 54 / 2015 Rady Gminy Radoszyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3746 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI / 53 / 2015 Rady Gminy Radoszyce w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3136 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/52/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 3109 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3108 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3107 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3112 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie wysokości opłaty targowej
2015 3111 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Radoszyce w 2016 roku
2015 3110 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2977 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Oświaty w Radoszycach
2015 2873 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Gospodarczemu w Radoszycach
2015 2872 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 2856 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII / 190 / 2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 2855 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII / 165 / 2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy
2015 2854 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radoszyce
2015 2541 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 2492 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce
2015 2113 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 1863 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024
2015 1795 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 52/95 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 27 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i przedszkoli w gminie Radoszyce
2015 1744 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 1547 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 1300 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Ustawy o pomocy społecznej
2015 1299 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach
2015 1298 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1297 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 343 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 222 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2015 rok
2014 3566 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 3056 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 3055 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/158/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej: stadionu gminnego przy ul. Krakowskiej 103, gminnej hali sportowej przy ul. Żeromskiego 27 i boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy ul. Żeromskiego 27 w Radoszycach.
2014 3039 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
2014 3040 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLV/267/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 2580 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 2551 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 września 2014r. w sprawie nadania nazwy polanie zlokalizowanej przy pomniku wzniesionym dla upamiętnienia bitwy partyzanckiej w rejonie wsi Gruszka – Jóźwików.
2014 2081 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 2053 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radoszycach z siedzibą w Grodzisku prowadzone przez Gminę Radoszyce.
2014 1496 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/247/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 1084 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 1047 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2014 roku
2014 1046 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radoszyce jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2014 1045 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 1044 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Radoszycach
2014 665 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/237/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Radoszycach.
2014 664 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/236/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 663 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/235/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
2014 662 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/234/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Radoszyce
2014 661 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/233/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 660 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/232/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programemem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "na lata 2014-2020
2014 319 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 266 2014-01-17 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML w Uchwale NR XXXVII/222/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia herbu flagi, baneru, pieczęci, łańcuchów władzy i sztandaru Gminy Radoszyce zapisano datę uchwały z dnia 28 grudnia 2013 r., a powinien być zapis w brzmieniu: z dnia 28 listopada 2013 r.
2014 159 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2014
2014 158 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2013
2013 4397 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu,flagi baneru,pieczęci,łańcuchów władzy i sztandaru Gminy Radoszyce
2013 4253 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na 2013 r.
2013 4252 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Radoszyce oraz zasad i trybu nadawania i noszenia
2013 4251 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4250 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
2013 3433 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3432 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2013
2013 2751 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2013
2013 2750 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy Radoszyce w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce
2013 2256 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2013
2013 1782 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2013
2013 1781 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2013 roku
2013 1780 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radoszyce na lata 2013 - 2017
2013 1779 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1778 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprostowania omyłek w uchwale nr XIV/138/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie województwa kieleckiego
2013 1140 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2013
2013 819 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2013 rok
2013 740 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2013 739 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2013 212 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 211 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 210 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radoszyce.
2013 209 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 208 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce
2013 85 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 3965 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3903 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 3774 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3773 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy.
2012 3749 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3508 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3507 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
2012 3510 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3509 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 3069 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 2991 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
2012 2973 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Radoszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2870 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Radoszyce na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2846 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszycena rok 2012
2012 2743 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 2742 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 2595 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 2467 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXII/139/12 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 2266 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radoszycach.
2012 2265 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole prowadzone przez Gminę Radoszyce.
2012 2264 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2012 2089 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXI/133/12 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 1767 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XX/124/12 Rady Gminy Radoszyce z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 1460 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIX/123/12 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 665 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2012 rok
2012 549 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2011
2012 328 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/104/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2011
2012 312 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2011
2011 3920 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Radoszyce
2011 3921 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Radoszyce zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki.
2011 3861 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2011
2011 3761 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3559 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3286 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3285 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszaże gminy.
2011 3288 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3287 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2872 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2011
2011 2873 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radoszycach.
2011 2874 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2011r. Zmieniającą Uchwałę Nr IX/68/11 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radoszyce
2011 2813 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2011
2011 2384 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2011
2011 2385 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszycena rok 2011
2011 2175 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radoszyce
2011 2176 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminmy Radoszyce
2011 1876 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1696 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/59/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
2011 1345 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiam w budżecie gminy Radoszycena rok 2011
2011 813 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2011
2011 578 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010
2011 251 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budzecie gminy Radoszyce na rok 2010
2010 3539 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010
2010 3540 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Radoszyce w roku 2011.
2010 3541 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Radoszyce
2010 3087 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2960 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010
2010 2758 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radoszyce na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 2757 2010-10-06 uchwala Uchwala nr XXXIV/196/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010
2010 2333 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010
2010 1483 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budzecie gminy Radoszyce na rok 2010.
2010 1401 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010
2010 895 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/181/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie potwierdzenia przekazania dla Gminy Słupia dróg gminnych
2010 896 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/182/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/176/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radoszyce
2009 1779 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/139/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1778 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/136/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radoszycach
2009 1777 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/135/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1776 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/133/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2009
2009 1781 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2009 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mienia komunalnego Gminy Radoszyce
2009 1780 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/140/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/113/08 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 05.12.2008 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radoszycach
2009 811 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/115/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2009