Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 334

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 116 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/91/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2019 rok
2019 66 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/98/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole” na lata 2019-2023
2019 65 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/97/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 64 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/96/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 63 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/92/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
2019 62 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/89/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy i nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pierzchnicy
2019 61 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/88/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy oraz uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
2019 60 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/85/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki jednostkowej dofinansowania kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków
2019 59 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/83/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 4022 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/81/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4021 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/79/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 4020 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/78/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pierzchnica
2018 3593 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/66/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 3213 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/63/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pierzchnica
2018 3212 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/61/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Osinach w wyborach samorządowych
2018 2963 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/60/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w wyborach samorządowych
2018 2962 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/58/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 2961 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/56/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pierzchnica
2018 2346 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/51/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć logopedy i pedagoga szkolnego
2018 2345 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/47/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 2344 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/44/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
2018 1980 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXX/39/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pierzchnica
2018 1263 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/23/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Brody
2018 1262 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/19/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 1264 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/24/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Drugnia
2018 1266 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/26/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Górki
2018 1265 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/25/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Drugnia Rządowa
2018 1258 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/15/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1257 2018-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica
2018 1259 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/16/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1261 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/18/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym
2018 1260 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/17/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1267 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/27/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Gumienice
2018 1274 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/34/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Skrzelczyce
2018 1273 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/33/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Podstoła
2018 1275 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/35/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Strojnów
2018 1277 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/37/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Wierzbie
2018 1276 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/36/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Ujny
2018 1269 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/29/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Maleszowa
2018 1268 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/28/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Holendry
2018 1270 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/30/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Osiny
2018 1272 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/32/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Pierzchnica
2018 1271 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/31/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Pierzchnianka
2018 861 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/14/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pierzchnica za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Pierzchnica
2018 860 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/12/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kosztu za jedną godzinę usług opiekuńczych
2018 859 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/10/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 858 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/8/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 857 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/7/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica
2018 856 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/6/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Pierzchnica instrumentem płatniczym
2018 855 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/5/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Podlesie
2018 854 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/4/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Straszniów Gumienicki
2018 853 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/3/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2018r.
2018 852 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/2/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Pierzchnica, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 113 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/90/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2018 rok
2018 100 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/87/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2018 99 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/86/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć logopedy
2018 102 2018-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pierzchnica
2018 101 2018-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
2017 3473 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/81/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2017 3472 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/77/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2017 3471 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/76/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3470 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/75/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3469 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/73/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 3149 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/71/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/56/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 3148 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/70/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/38/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 3147 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/63/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 2575 2017-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
2017 2574 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/60/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2573 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/57/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Pierzchnica
2017 2572 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/55/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 2087 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/50/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Pierzchnica
2017 2086 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/49/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
2017 2085 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 1768 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/38/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 1769 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/40/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica
2017 1770 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/41/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1250 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/20/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Górki
2017 1252 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/22/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Maleszowa
2017 1253 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/23/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Osiny
2017 1255 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/25/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Pierzchnica
2017 1254 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/24/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Pierzchnianka
2017 1248 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/18/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Drugnia
2017 1247 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/17/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Brody
2017 1251 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/21/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Holendry
2017 1249 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/19/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Drugnia Rządowa
2017 1256 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/26/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Podlesie
2017 1263 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/33/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2017r.
2017 1262 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/32/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Straszniów Gumienicki
2017 1265 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/37/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Pierzchnica konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Pierzchnica
2017 1264 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/34/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica
2017 1261 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/31/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Wierzbie
2017 1258 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/28/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Skrzelczyce
2017 1257 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/27/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Podstoła
2017 1260 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/30/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Ujny
2017 1259 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/29/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Strojnów
2017 1246 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/15/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 1245 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/12/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Pierzchnica
2017 1244 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/11/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1243 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/10/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 676 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/9/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 675 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/8/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica
2017 674 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/7/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kosztu za jedną godzinę usług opiekuńczych
2017 673 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/5/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 672 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XX/2/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 22 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pierzchnica
2017 21 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/85/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 20 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/84/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
2017 19 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/83/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2017 rok
2017 18 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/78/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2017 17 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XIX/75/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Gumienice
2016 3480 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/61/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3481 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/62/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3478 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/59/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie utworzenia sołectwa Straszniów Gumienicki oraz nadania statutu sołectwu Straszniów Gumienicki
2016 3479 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/60/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3484 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/70/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
2016 3485 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/72/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 0353 T w Pierzchniance
2016 3482 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/63/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2016 3483 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/68/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 3105 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XVII/52/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 2795 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVI/49/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 2568 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XV/45/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 1872 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/37/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego
2016 1873 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/38/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica
2016 1870 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/29/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 1871 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/31/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2016 1876 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/41/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica
2016 1877 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/42/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Pierzchnica
2016 1874 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/39/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1875 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIV/40/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica
2016 1428 2016-04-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica
2016 1429 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIII/18/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 898 2016-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 897 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII/11/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2016r.
2016 896 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII/8/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 895 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII/7/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia kosztu za jedną godzinę usług opiekuńczych
2016 894 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII/4/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
2016 893 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII/3/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pierzchnica
2016 892 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII/2/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 4215 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4214 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 4216 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4218 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2016 rok
2015 4217 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 3920 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 3780 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 3649 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3648 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3651 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3650 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3082 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 2618 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Pierzchnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2617 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pierzchnica na lata 2015-2019
2015 2616 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 2090 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Pierzchnica w referendum ogólnokrajowym
2015 2089 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pierzchnica
2015 2088 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 2087 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pierzchnica
2015 1493 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 1492 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica
2015 1026 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Pierzchnica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1025 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ustalenia kosztu za jedną godzinę usług opiekuńczych
2015 1024 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 1023 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 620 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/4/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 621 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/7/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica
2015 623 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/10/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2015r.
2015 622 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/8/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 3625 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/58/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 3626 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/62/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2015 rok
2014 3358 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/53/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3357 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/52/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3356 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/51/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3359 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/56/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 2869 2014-10-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 2868 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/40/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 2575 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/35/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 2576 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/37/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w wyborach samorządowych
2014 2394 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/29/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 1895 2014-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki takiej opłaty
2014 1894 2014-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica
2014 1893 2014-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1892 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/28/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Pierzchnica.
2014 1891 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/24/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 1890 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/23/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pierzchnica
2014 1585 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/15/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 1175 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/13/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
2014 1174 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/10/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 1173 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/8/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2014r.
2014 433 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/5/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 432 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/3/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 431 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/2/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 430 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/1/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2013 4480 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/68/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2014 rok
2013 4479 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/64/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 4478 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/62/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 4477 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/61/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pierzchnica za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Pierzchnica.
2013 4476 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/59/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Pierzchnica
2013 3950 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/55/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2013 3949 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/54/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 3948 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/51/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2013 3947 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/50/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3946 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/49/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3561 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/41/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 3562 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/48/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 października 2013r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Pierzchnica.
2013 3337 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/37/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 2545 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/31/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2544 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/30/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2543 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/29/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica
2013 2548 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/34/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 2547 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/33/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica
2013 2546 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2176 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/25/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 6 maja 2013r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pierzchnica
2013 2175 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/23/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Pierzchnica
2013 2174 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/18/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 1576 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/13/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2013 r.
2013 1577 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/15/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 1160 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXV/7/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 1159 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXV/4/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 1158 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXV/3/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pierzchnica.
2013 1157 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXV/2/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.
2013 621 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/65/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok
2013 620 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/61/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 619 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/60/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica
2013 618 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/59/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica
2013 617 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/58/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 616 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/57/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica.
2013 615 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/56/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 376 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/62/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2013 105 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/47/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 106 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/55/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pierzchnica
2012 3344 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/53/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2012 3285 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/48/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3196 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/38/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3003 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/44/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3002 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/43/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3001 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/41/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 2903 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/30/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 24 września 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2012 2815 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/37/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pierzchnica
2012 2594 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/32/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 2017 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/19/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia obwodu dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni
2012 2016 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/16/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
2012 1938 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/28/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 1776 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/21/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 1743 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/14/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2012 r.
2012 1527 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/9/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Pierzchnica
2012 1528 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/12/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 1047 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/6/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 881 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/2/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pierzchnica na 2012 rok
2012 655 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2012 rok
2012 521 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XV/74/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2012 274 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2012 275 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2012 253 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2012 252 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej wytwarzanej przez kotłownie jednostek gminy.
2012 251 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
2011 3530 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3531 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 3189 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3188 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3191 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 3190 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3075 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Pierzchnica
2011 3074 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/43/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 3 października 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujacych etat łączony
2011 3077 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 3076 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pierzchnica
2011 2694 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr X/38/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2011 2695 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 2609 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/35/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2149 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/27/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Pierzchnica
2011 2150 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/29/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 2151 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/31/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie gminy Pierzchnica
2011 1866 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/19/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pierzchnica
2011 1305 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/13/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1306 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/17/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pierzchnica
2011 1307 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/18/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pierzchnica lub jej jednostkom podległym
2011 1089 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/6/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
2011 1090 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/10/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2011 rok
2011 985 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/5/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica.
2011 669 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/2/11 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy
2011 435 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/78/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 128 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/75/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 65 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/80/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/43/10 w sprawie podatku od nieruchomości
2010 3726 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/74/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 3663 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/63/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3664 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/64/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej wytwarzanej przez kotłownie jednostek gminy.
2010 3665 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/66/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Pierzchnica
2010 3349 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/56/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3217 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/65/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej
2010 2997 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/51/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 2837 2010-10-19 uchwala Uchwala nr XXXIV/43/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 2836 2010-10-19 uchwala Uchwala nr XXXIV/42/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2839 2010-10-19 uchwala Uchwala nr XXXIV/46/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pierzchnica.
2010 2838 2010-10-19 uchwala Uchwala nr XXXIV/44/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 września 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2010 2468 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/39/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2469 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/40/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Pierzchnicy
2010 2357 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/37/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów w wyborach do Rady Gminy Pierzchnica.
2010 2084 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/25/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Pierzchnica
2010 2085 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/27/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2086 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/31/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 1953 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/30/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów w wyborach do Rady Gminy Pierzchnica.
2010 1481 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/20/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1482 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/23/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i odpłatności za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie gminy Pierzchnica
2010 1334 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/22/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1333 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/21/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Pierzchnica.
2010 1071 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/18/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/53/09 z dnia 19 października 2009r. w sprawie udzielenia przez gminę Pierzchnica poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni.
2010 1070 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/11/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 906 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/2/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2010
2010 907 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/3/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/53/09 z dnia 19 października 2009r. w sprawie udzielenia przez gminę Pierzchnica poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni
2010 908 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/4/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 499 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/73/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 500 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/75/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 496 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/70/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 497 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/71/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2010 498 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/72/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2009 4212 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/65/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4213 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/66/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2009 4211 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/64/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej wytwarzanej przez kotłownie jednostek gminy
2009 3682 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/53/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 19 października 2009r. w sprawie udzielenia przez gminę Pierzchnica poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni
2009 3681 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/52/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3296 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/42/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2762 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/39/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2541 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/28/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2009 2323 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXII/20/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 kwietnia 2009r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2009 2324 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXII/21/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Pierzchnica
2009 2322 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXII/19/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1799 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/13/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Pierzchnica
2009 1801 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/16/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1800 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/15/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 1476 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/1/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 858 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/74/08 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2009 rok
2009 857 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/71/08 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 723 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/63/08 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 374 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/65/08 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 243 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/60/08 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej wytwarzanej przez kotłownie jednostek gminy