Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 366

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 271 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 268 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania lub zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób wymagających wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia niepieniężnego lub pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 267 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2019 269 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 270 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2018 4380 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów”
2018 4379 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach
2018 4378 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 4377 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 4376 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4077 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 3755 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LX/323/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
2018 3754 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LX/317/2018 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pacanów
2018 3753 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LX/316/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 3180 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/302/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pacanów
2018 3181 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/312/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 3143 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/308/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 3142 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/307/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej (gminnej) poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Pacanów
2018 3141 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/306/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/82/04 z dnia 30 stycznia 2004r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 3140 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/305/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii kategorii drogi publicznej (gminnej) i ustalenia ich przebiegu
2018 3139 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/303/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pacanów
2018 3138 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/301/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 2799 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/298/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 2800 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/299/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany inkasenta poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości we wsi Książnice
2018 2689 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LV/293/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 2551 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LIV/288/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 2094 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/283/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2018 2093 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/280/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 2092 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/278/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r. z tytułu wykonania budżetu gminy
2018 2091 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/277/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
2018 1755 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LII/273/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 1754 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LII/271/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pacanów i nadania jej statutu
2018 1404 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/269/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pacanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1403 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/268/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pacanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1402 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/267/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2018r.
2018 1401 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/266/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
2018 1400 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/264/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 728 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr L/253/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pacanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2018 727 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr L/252/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 739 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr L/259/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pacanów do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 729 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr L/261/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Pacanów konsultacji dotyczących wniosków o nadanie statusu miasta miejscowości Pacanów
2018 268 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/245/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 254 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/246/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 4002 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/241/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 3636 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/238/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Pacanów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 3635 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/236/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 3634 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/233/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3099 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/231/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2017 3098 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/230/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2017r.
2017 3097 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2017 3096 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/222/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów
2017 3095 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/221/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 2610 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/217/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 2469 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/215/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok.
2017 2231 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/213/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 2095 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/204/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
2017 2096 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/205/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r. z tytułu wykonania budżetu gminy
2017 2097 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/208/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 2098 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/209/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów, zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono obsługę infrastruktury informatyczno-administracyjnej szkoły oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga
2017 2099 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/211/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w m. Słupia w gminie Pacanów
2017 1749 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XL/195/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 1750 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XL/200/2017 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów
2017 1751 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XLI/203/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 1382 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2017r.
2017 1381 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
2017 1380 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/189/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
2017 1379 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1378 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/187/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 654 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany inkasenta poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości we wsi Sroczków
2017 419 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 420 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów
2017 243 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 244 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 3987 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
2016 3986 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
2016 3989 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów
2016 3988 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
2016 3768 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/164/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3767 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/163/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3358 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 3359 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pacanów
2016 3360 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXI/152/16 z dnia 23 września 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pacanów
2016 3264 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 września 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pacanów
2016 3161 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2940 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2801 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXX/147/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2636 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2390 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2389 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2042 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2041 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/136/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/106/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016r w sprawie opłaty targowej
2016 2040 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/135/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pacanów i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2039 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/131/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 2038 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/127/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 r. z tytułu wykonania budżetu gminy
2016 2037 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/126/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
2016 1705 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 1484 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2016 1483 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 914 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/118/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
2016 913 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/117/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2016r.
2016 912 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/115/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów
2016 911 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/114/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 653 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/111/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2016 652 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/106/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 651 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/105/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 369 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/103/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych.
2016 368 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/101/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok.
2016 275 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/90/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 187 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/94/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2016 189 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/99/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/42/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 188 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/98/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2015 4029 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2015 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 4028 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 3417 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/84/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3416 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2015 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 3415 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/82/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2015 3414 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/81/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2015 3413 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/80/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3412 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/79/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pacanów
2015 3411 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/78/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 3410 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/76/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych
2015 3409 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/75/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3408 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/74/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3407 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/73/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3406 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/72/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3222 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/71/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 3116 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XV/69/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 2796 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/68/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2795 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/67/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2794 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/65/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 2667 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 2668 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XIII/63/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2015 2313 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/57/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 2314 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Pacanów w referendum ogólnokrajowym
2015 2122 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/50/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
2015 2093 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2092 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok.
2015 2091 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
2015 1677 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr X/47/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1678 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr X/48/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok.
2015 1540 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/36/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 1541 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/41/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2015 1544 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/44/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXX/189/12 z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 1543 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/43/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 1542 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1005 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2015r.
2015 1004 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 1003 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Biechowie
2015 1002 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok.
2015 588 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 590 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 589 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pacanów
2015 228 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 227 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
2015 226 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 225 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
2014 3274 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LVIII/353/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
2014 3255 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/359/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 2871 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LVII/350/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.
2014 2805 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr LVII/348/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 2804 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr LVII/347/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 października 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 2623 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LVI/344/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 września 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 2532 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LV/339/2014 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Biechowie.
2014 2513 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr LV/337/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 września 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 2514 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr LV/341/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 września 2014r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich.
2014 2229 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr LIV/335/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 2084 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII/323/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
2014 2083 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/319/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 2055 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/321/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 2058 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LIII/328/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2014 2057 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LIII/326/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 2056 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LIII/324/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
2014 1610 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr LI/318/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 maja 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 1527 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr L/311/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 1417 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/307/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 1419 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2014r.
2014 1418 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/308/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 749 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2014r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich.
2014 748 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/301/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 186 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/2014 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/110/11 z dnia 25.XI. 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Pacanów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2014 185 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2014 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 184 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/297/2014 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 148 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2014 147 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2014 rok
2013 4361 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/289/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.
2013 4360 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/288/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów
2013 4359 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/286/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.
2013 4358 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/285/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 4311 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/281/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4310 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/280/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3679 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2013-2018”
2013 3678 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 października 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 3467 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/240/13 z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga
2013 3466 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 września 2013r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich.
2013 3465 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XLIII/271/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 września 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 3248 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLII/265/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 września 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 3218 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2013 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2013r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/227/13
2013 3065 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XLI/263/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 2911 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XL/261/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 2581 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie.
2013 2539 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
2013 2538 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
2013 2540 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 2542 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr NR XXXI/199/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012 r.
2013 2541 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 2312 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga
2013 2311 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 maja 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 2314 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.
2013 2313 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2138 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 1918 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok
2013 1459 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2013r.
2013 1458 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pacanów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1457 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 989 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie.
2013 988 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 741 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2013 rok
2013 498 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Pacanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 466 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Pacanów.
2013 428 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 427 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 426 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 354 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2013 84 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2013 62 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/189/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 21 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 3969 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/12 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3825 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3824 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3823 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 3318 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/184/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3317 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 października 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 3319 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/187/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok
2012 3321 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/193/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2012 3320 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/192/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/204/05 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3233 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pacanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3033 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.
2012 3034 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich.
2012 3035 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
2012 2887 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 2523 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 2424 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 2279 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/154/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga
2012 2204 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/148/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
2012 2102 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/151/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 2101 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/149/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
2012 1725 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 1726 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2012r.
2012 1156 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XXII/135/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 832 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/122/11 z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów.
2012 763 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/132/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/248/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2012 762 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/129/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 761 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/122/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów.
2012 681 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/118/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2012 rok
2012 588 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/120/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2012 589 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/121/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.
2012 309 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/125/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/104/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 308 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/124/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 249 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/116/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2012 248 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Pacanów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 247 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pacanów
2012 246 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych stanowiących własność Gminy Pacanów
2012 245 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 3814 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XVII/98/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 października 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 3728 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3727 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3730 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3729 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3104 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/88/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.
2011 3103 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/87/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 września 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 3106 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI/94/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 października 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 3105 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 września 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
2011 2868 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok
2011 2869 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie placu pod garaże położonych na terenie Gminy Pacanów
2011 2757 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2705 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/72/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/200/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
2011 2704 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 2707 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie placu pod garaże położonego w Pacanowie na działce nr ewidencyjny 1516/9
2011 2706 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacanów
2011 2382 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 2383 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2011 2059 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/56//11 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 1771 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 1772 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
2011 1773 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Pacanów”
2011 1141 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 1020 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 1021 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/248/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2011 758 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 757 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/29/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2011 rok
2011 733 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 734 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/30/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2011 735 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/34/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/10 z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 407 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/26/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2011 232 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/16/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2011 231 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr LXVIII/333/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 października 2010r. W sprawie reorganizacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.
2011 233 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/19/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014
2011 235 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/25/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.
2011 234 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/22/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. W sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/333/10 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 27 października 2010r w sprawie reorganizacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.
2011 26 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatkach
2011 25 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 27 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2011 29 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/15/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 28 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 3662 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIX/337/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 3553 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXVIII/331/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 października 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 3554 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXVIII/335/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3374 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/312/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 3375 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/313/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Pacanów i jej jednostkom podległym
2010 3376 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/328/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego
2010 3179 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXVII/327/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2611 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LXV/305/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 2614 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LXVI/310/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 2613 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LXV/307/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2011-2012.
2010 2612 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LXV/306/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2010.
2010 2230 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/273/2010 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2010 2231 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/298/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 1787 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr LX/280/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 1789 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr LX/296/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
2010 1501 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr LX/292/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2010 1502 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr LX/293/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1179 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/274/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie Gminy Pacanów
2010 1178 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/268/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2012.
2010 1177 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/267/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 1180 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/275/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1183 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/278/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Szkolnej w Pacanowie
2010 1182 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/277/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich.
2010 1181 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/276/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich.
2010 1068 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr LVII/265/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok
2010 693 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr LVI/263/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2010 rok
2010 446 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr LV/256/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2010 278 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr LIV/248/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2010 277 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr LIV/246/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2010 279 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr LIV/251/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacanów
2010 280 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr LIV/252/2009 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 75 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr LV/259/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały LIV/245/09 z dnia 09 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 41 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr LIII/239/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 4203 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr LIV/244/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 4202 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr LIV/243/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 4204 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr LIV/245/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3808 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/235/2009 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2009r. W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XLIX/236/2006 z dnia 30 czerwca 2006r „w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Gminy Pacanów”
2009 3807 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/234/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2009 3806 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/231/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 3381 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr L/225/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 3079 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/224/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów
2009 3078 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/222/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 3027 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/219/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 2915 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/218/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 2883 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/217/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 2852 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XLV/214/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2014
2009 2851 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XLV/213/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów
2009 2495 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/207/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 2212 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/201/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
2009 2209 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/196/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008r. z tytułu wykonania budżetu gminy
2009 2211 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/200/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
2009 2210 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/197/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009r.
2009 1768 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/199/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2009 1769 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/204/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1315 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XL/185/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego
2009 1314 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XL/179/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 1316 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XLI/193/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Słupi i w Caritas Kieleckiej Domu Opieki w Ratajach Słupskich dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
2009 738 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/174/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2009 689 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/170/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok
2009 503 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/164/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok
2009 504 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/166/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
2009 133 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/148/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok