Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 63

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 3462 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 3461 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3464 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2017 3463 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 2393 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2017 1841 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
2017 1640 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/211/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec
2017 1175 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2017 560 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec.
2017 196 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2017 rok
2016 4220 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatowiec na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 4221 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2016 4204 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/147/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3906 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2016 3905 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3904 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3861 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3191 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
2016 715 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
2016 57 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/69/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4230 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Opatowiec do zawarcia porozumienia z Gminą Bejsce w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bejsce i Opatowiec" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
2015 4043 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4008 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/70/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2015 4009 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/71/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 4007 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3441 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3373 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3374 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3375 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2015 3321 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
2015 3322 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4330 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2013 4223 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4222 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4221 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3371 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 września 2013r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
2013 1959 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok
2013 1427 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok
2013 1428 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec.
2013 1429 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/146/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Opatowiec.
2013 1135 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej
2013 686 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2013 685 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec
2013 684 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Opatowiec.
2013 683 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 682 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 406 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2013 405 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2013 222 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
2013 221 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2012 3940 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Opatowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3939 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 3700 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3699 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3701 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3703 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3702 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2012 3489 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Opatowiec niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
2012 3139 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Opatowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3101 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Opatowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3102 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 2880 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/126/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków:rolnego,leśnego i od nieruchomości
2012 2879 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok