Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 253

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 447 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr V/28/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2019 414 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 388 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Oleśnica
2019 264 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2019 263 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 262 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Oleśnica ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023
2018 1678 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 265/XXXIX/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 1602 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 258/XXXIX/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Oleśnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1601 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 257/XXXIX/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Oleśnica
2018 1603 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 259/XXXIX/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1605 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 263/XXXIX/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2018 roku”
2018 1604 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 260/XXXIX/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2018 670 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 254/XXXVIII/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 192 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 246/XXXVII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 191 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 3823 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2017 3822 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 239/XXXVI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3821 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 3820 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 236/XXXVI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 3819 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3375 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 232/XXXV/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 3223 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr 228/XXXIV/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 2947 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 224/XXXIII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 2470 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 215/XXXII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 2266 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica
2017 2267 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 211/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 1725 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr 201/XXX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 1509 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 195/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 1441 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 193/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Oleśnica
2017 1123 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 192/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica
2017 1122 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 191/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Oleśnica
2017 1121 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 190/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1120 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 189/XXIX/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2017 roku”
2017 947 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 917 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 185/XXVIII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 916 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 180/XXVIII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2017 660 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr 176/XXVII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 601 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 173/XXVII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 25/V/15 z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 325 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr 170/XXVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2017 326 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr 172/XXVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2017
2016 4016 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 164/XXV/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 3747 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 157/XXV/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3746 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 156/XXV/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 3745 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 155/XXV/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3317 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr 151/XXIV/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 3011 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 148/XXIII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 2848 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr 144/XXIII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica
2016 2847 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr 143/XXIII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Oleśnica do kategorii dróg gminnych.
2016 2846 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr 142/XXIII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę nr 244/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 2807 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 141/XXII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 2398 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 138/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 2328 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 2327 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2326 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 134/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 2325 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2324 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 2323 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica
2016 2185 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 123/XX/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Oleśnica.
2016 2186 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 128/XX/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 1806 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 maja 2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą.
2016 1807 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr 122/XIX/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 1406 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 115/XVIII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 909 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 110/XVII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 11 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2016 910 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 112/XVII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2016 roku”
2016 851 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr 99/XVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2016-2020
2016 852 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Oleśnica na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2016 854 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica 2016 roku
2016 853 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr 103/XVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Oleśnicy oraz określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 334 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 95/XV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Oleśnica
2016 333 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 94/XV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 332 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 90/XV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 4057 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 4060 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 4059 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 81/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2015 4058 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 77/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę nr 244/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2015 3793 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 84/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3796 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 87/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3794 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 85/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3795 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 86/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3792 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 83/XIV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3255 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 73/XIII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 2985 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr 70/XII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmian w budzicie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 2512 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr 60/XI/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2015 2513 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr 63/XI/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 2464 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr 293/XLII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian siedzib Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 i Nr 4
2015 2418 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr 59/X/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 2106 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr 50/IX/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 2105 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr 44/IX/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2015 1658 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 1657 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica
2015 1656 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie na lata 2011-2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032). Aktualizacja na lata 2015-2020
2015 1370 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 33/VII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1350 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 34/VII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2015 roku”
2015 1351 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr 36/VII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 681 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr 29/V/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 584 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr 25/V/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 370 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 20/IV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 262 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 15/iii/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2015 261 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 13/III/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2015 rok
2014 3565 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr 5/I/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 3193 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr 307/XLIII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 3188 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 303/XLII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały
2014 3183 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 298/XLII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 3132 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 302/XLIII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 2411 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr 291/XLI/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Oleśnica
2014 2377 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 292/XLI/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 1965 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 284/XL/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 1608 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 280/XXXIX/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 1607 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 277/XXXIX/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 134/XXIII/12 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1606 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 274/XXXIX/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2014 1443 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr 273/XXXVIII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014
2014 1442 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr 265/XXXVIII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2014 roku”
2014 1345 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 270/XXXVIII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały
2014 942 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 263/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 941 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Oleśnica działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 894 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 259/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014 – 2020.
2014 893 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 258/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
2014 892 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 257/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ‘’Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020.
2014 891 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 256/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 890 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 255/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2014-2015
2014 273 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 253/XXXVI/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 272 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 249/XXXVI/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 3960 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 247/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 3959 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 244/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 3942 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 245/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3923 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr 243/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3922 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr 242/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3513 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 237/XXXIV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 3185 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr 233/XXXIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 2988 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr 225/XXXII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 2989 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr 229/XXXII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 2613 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 223/XXXI/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr 194/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2013 roku” zmienionej uchwałą Nr 214/XXX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2013 roku”
2013 2612 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 222/XXXI/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XXVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica
2013 2611 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 217/XXXI/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 2154 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 210/XXX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 210/XL/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy jako samorządowej instytucji kultury oraz uchwalenia jej statutu
2013 2153 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 209/XXX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr 201/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za ich korzystanie.
2013 2156 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 214/XXX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr 194/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2013 roku”
2013 2155 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 212/XXX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 2001 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr 194/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2013 roku”
2013 1919 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 196/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przystąpienia Gminy Oleśnica do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 7.1. Poddziału 7.1.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"
2013 1920 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 201/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr 188/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za ich korzystanie.
2013 1921 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 207/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 1145 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 190/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleśnica.
2013 1144 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za ich korzystanie
2013 1143 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 186/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 1142 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 184/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 1141 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 183/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie : zmiany uchwały
2013 921 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 177/XXVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica
2013 922 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 179/XXVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2013 218 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 168/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 217 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 167/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 4024 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr 160/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań gminy, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.
2012 4025 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr 175/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 3782 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 170/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3781 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 169/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2012 3780 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 166/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3779 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 165/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 3488 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 158/XXV/2012 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica.
2012 3487 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 157/XXV/2012 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Gminy Oleśnica do kategorii dróg gminnych.
2012 3405 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 173/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3404 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 172/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3403 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 171/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3081 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 159/XXV/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 2871 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr 152/XXIV/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica.
2012 2768 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr 156/XXIV/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 2614 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 137/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniającą uchwałę Nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011  w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów.
2012 2547 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 139/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwały: Nr 22/V/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 stycznia 2011r, Nr 208/XL/10Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 lutego 2010r. Nr 205/XXXIX/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010 roku Nr 139/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 05 lutego 2009 r., Nr 153/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10.03.2009r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2012 2546 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 136/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oleśnica
2012 2545 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 135/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Oleśnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2544 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 134/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2528 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr 144/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Oleśnica oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 2527 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr 143/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 2097 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr 133/XXII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 1983 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 126/XXI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Pieczonogach w Szkołę Filialną w Pieczonogach
2012 1974 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 124/XX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia górnych stawek za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.
2012 1859 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr 128/XXI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 1858 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr 123/XX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 11 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 1573 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 111/XIX/2012 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 96/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, na lata 2011-2014, (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)"
2012 1572 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 108/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. W sprawie uchylenia uchwały Nr 103/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Oleśnica.
2012 1571 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 107/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. W sprawie uchylenia uchwały Nr 102/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 1576 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 119/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt’ na terenie Gminy Oleśnica”.
2012 1575 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 116/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 1574 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 113/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. W sprawie przystąpienia Gminy Oleśnica do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 7.1. Poddziału 7.1.1 ,, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej’’.
2012 1473 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 102/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 1474 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 103/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Oleśnica.
2012 1475 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 104/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 1150 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr 91/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
2012 1149 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr 88/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska w miejscowości Oleśnica  Gmina Oleśnica
2012 1148 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr 87/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oleśnica
2012 1128 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 96/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, na lata 2011-2014, (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)"
2012 1127 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 95/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1126 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 94/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 860 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 80/XVI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 854 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr Nr 83/XVI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 72/XV/11
2012 853 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 82/XVI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 71/XV/11
2012 855 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 84/XVI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 74/XV/11
2012 857 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 86/XVI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2012 856 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 85/XVI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/XV/11
2012 405 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów.
2012 235 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 69/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 3879 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 66/XIV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 3689 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 72/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3688 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 71/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3687 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 70/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3692 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 75/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3691 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 74/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3690 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 73/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 2976 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr 55/XII/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 2977 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr 58/XIII/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 3 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 2921 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 51/XI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 2380 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 49/X/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 2099 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr 42/IX/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
2011 2100 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr 44/IX/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Oleśnica do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 7.1. Poddziału 7.1.1 ,, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej’’.
2011 2101 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr 47/IX/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 1651 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 1478 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr 36/VII/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 1229 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 31/VI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały
2011 1230 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 34/VI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 780 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr 22/V/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwały: Nr 208/XL/10Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 lutego 2010r. Nr 205/XXXIX/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010 roku Nr 139/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 05 lutego 2009 r., Nr 153/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10.03.2009r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2011 781 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr 24/V/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 495 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr 19/IV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2011 496 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr 20/IV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/III/03 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Zakład Komunalny w Oleśnicy oraz statutu tego zakładu.
2011 176 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr 18/IV//10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 247/XLVII/10
2011 64 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 3691 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 248/XLVII/10
2010 3692 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 249/XLVII/10
2010 3693 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 250/XLVII/10
2010 3656 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 254/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Oleśnica dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Wniebowzięcia N.M.P. W Oleśnicy
2010 3654 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 242/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: określenia górnych stawek za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.
2010 3655 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 244/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 3456 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 246/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży 1 m 3 drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Oleśnica
2010 3455 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 245/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 3460 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 250/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 3459 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 249/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 3458 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr Nr 248/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3457 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 247/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3112 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 237/XLVI/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 4 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 3113 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 239/XLVI/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 4 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 236/XLV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 2751 2010-10-05 uchwala Uchwala nr 234/XLV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 2752 2010-10-05 uchwala Uchwala nr 235/XLV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pieczonogach
2010 2753 2010-10-05 uchwala Uchwala nr 236/XLV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 2467 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr 230/XLIV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 2108 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr 224/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010r. W sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Oleśnica i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym.
2010 2014 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 226/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 2011 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 219/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych
2010 2013 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 223/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010r. W sprawie : ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłaty oraz tryb ich pobierania.
2010 2012 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 222/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Oleśnica do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 7.1, Poddziału 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
2009 4002 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 191/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4001 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 190/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4000 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 189/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży 1 m3 drewna do obliczenia podatku leśnego
2009 3999 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 188/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 4004 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 193/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 4003 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 192/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok