Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 157

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 413 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 412 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
2019 411 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2019 410 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Podzamcze w sprawie utworzenia nowego obrębu geodezyjnego o nazwie Podzamcze i zmiany granic obrębu Nowy Korczyn oraz Grotniki Duże
2019 409 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Nowy Korczyn w sprawie przyłączenia części obrębu Nowy Korczyn do obrębu Grotniki Małe
2018 4636 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2019 r.
2018 4637 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019
2018 4638 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 4622 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Korczyn na lata 2019 - 2024
2018 4621 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Nowy Korczyn „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4620 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4619 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3981 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/275/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 3679 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/273/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 3308 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 3309 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2018 2827 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowy Korczyn
2018 2826 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 2464 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Nowy Korczyn konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Nowy Korczyn
2018 2463 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (etat łączony)
2018 2462 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2018 2461 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 1936 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 1408 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Korczyn
2018 1407 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1406 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1405 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 930 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 929 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
2018 928 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Punktu Przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2018 927 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 588 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 333 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2018 263 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2017 3658 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2017 3653 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3652 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 3654 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 r.
2017 3656 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXII/149/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
2017 3655 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018
2017 3193 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/174/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowy Korczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Korczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3192 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 2789 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 2790 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2493 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 2494 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
2017 1961 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 1962 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn
2017 1730 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 1320 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowy Korczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Korczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1044 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 1045 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Nowy Korczyn do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 657 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 658 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
2017 659 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/261/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej
2017 228 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2017 229 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości stawki i zasad poboru opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 230 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2016 3952 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
2016 3951 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
2016 3950 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
2016 3949 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku
2016 3948 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 3724 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości stawki i zasad poboru opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 3723 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2017
2016 3722 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2017 r.
2016 3721 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3145 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 października 2016r. w sprawie zaopiniowania obszaru i granic aglomeracji Nowy Korczyn
2016 3146 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 2815 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 2358 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2016 2345 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
2016 2344 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2343 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2342 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn
2016 2341 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 2090 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 1652 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 maja 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
2016 1651 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 1436 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Korczyn , mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza odwodami tych szkół oraz wskazanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 1435 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2016 1434 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 1433 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie połączenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
2016 841 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/99//2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
2016 840 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 839 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/91/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2016 293 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 177 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 3986 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
2015 3985 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
2015 3984 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 3776 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek rolny i podatek leśny oraz deklaracji na podatek rolny i podatek leśny
2015 3775 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/69/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2016
2015 3774 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2016 r.
2015 3773 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3163 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 2894 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2015 2367 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 1941 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy
2015 1942 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 1396 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 1395 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 1150 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn w 2015 r.
2015 894 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 893 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 271 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
2015 116 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 115 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 114 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 3300 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr I/9/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2015 r.
2014 3299 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr I/8/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015
2014 3298 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3213 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LII/330/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku
2014 3202 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LII/319/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 3203 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LII/329/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
2014 2769 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LI/315/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 2481 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/312/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 2299 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/308/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 1918 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 1670 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/288/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 1364 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2014 1363 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 978 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/267/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie poboru kruszywa z rzeki Wisły w ramach powszechnego korzystania z wód dla potrzeb gospodarstw domowych
2014 958 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 354 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 353 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 355 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 357 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2014 356 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/261/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
2014 120 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 4495 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2013 4494 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku
2013 4493 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/251/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
2013 4492 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2013 4491 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 3892 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3891 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/243/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 3894 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2014 i zwolnień w tym podatku
2013 3893 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/245/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2014 r.
2013 3699 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/240/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 3628 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XL/241/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2013 3478 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 3206 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 3120 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XXIX/177/2013 z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku
2013 2937 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 2904 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowy Korczyn podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
2013 2598 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego
2013 2597 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2013 2596 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 2253 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 1934 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 1867 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Nowy Korczyn, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2013 1868 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2013 1314 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 1313 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
2013 947 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2009 2248 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2009 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Wójta Gminy Nowy Korczyn dla uczniów uczęszczających do Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie