Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 84

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 798 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/2018 Rady Gminy Nagłowice z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 799 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Nagłowice z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń
2018 800 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/2018 Rady Gminy Nagłowice z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
2018 558 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/2018 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 559 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/2018 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nagłowice
2018 560 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/246/2018 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w formie Nagrody Edukacyjnej Wójta Gminy Nagłowice w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Nagłowice lub uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2018 384 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLII/240/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2018 rok.
2018 251 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Nagłowice lub uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2018 250 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/238/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 3816 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nagłowice w 2017 roku
2017 3815 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Nagłowice
2017 3814 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/232/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nagłowice
2017 3813 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/231/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 3808 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 3812 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3811 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/228/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3810 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3809 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Nagłowice na 2018 rok
2017 3184 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/222/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 2951 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 2952 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nagłowice instrumentem płatniczym
2017 2545 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2535 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń
2017 2534 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 351008T Ślęcin-Rakoszyn
2017 2533 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 2247 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Nagłowicach
2017 2246 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 1897 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 1626 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nagłowice
2017 1613 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nagłowice na lata 2017-2019
2017 1345 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1344 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 1347 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2017 1346 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2017 474 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
2017 473 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 476 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nagłowice na lata 2017-2021
2017 475 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nagłowice
2017 173 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 3992 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 3774 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 3773 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3772 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3771 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Nagłowice na 2017 rok.
2016 3406 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nagłowice
2016 3407 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3235 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nagłowice
2016 3234 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad użyczenia, minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach i Warzynie Pierwszym oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń
2016 3233 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 3238 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nagłowice
2016 3237 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie pomnika przyrody
2016 3236 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Trzcińcu
2016 2884 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 2524 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2523 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2522 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nagłowice
2016 2520 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Nagłowice
2016 2053 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nagłowice
2016 2052 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalania regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń i nagród.
2016 1713 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1714 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych w drodze inkasa
2015 3195 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Nagłowice z dnia 4 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice
2014 3438 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Nagłowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na lata 2015-2020
2014 3266 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII /349/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/326/2014 Rady Gminy Nagłowice z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice dla fragmentów miejscowości sołectw : Warzyn Drugi i Zagórze.
2014 3169 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr L/326/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice” - dla fragmentów sołectw: Warzyn Drugi i Zagórze
2014 3118 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIV/356/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 3117 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIII/351/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 20 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3116 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIII/348/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2014 3114 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIII/346/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
2014 2906 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/335/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 25 września 2014r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2014 2885 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr L/327/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice - dla fragmentów sołectwa Deszno cz. północna
2014 2884 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr L/325/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice - dla fragmentów sołectwa Deszno cz. południowa
2014 2839 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/321/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2840 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr L/331/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2841 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/341/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 25 września 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1528 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/298/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie: zmiany inkasenta podatków i opłat lokalnych pobieranych w drodze inkasa
2014 1217 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1003 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/289/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2013 3259 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Naglowice z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2012 2741 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Naglowice z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2010 2356 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Naglowice z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Nagłowice na okręgi wyborcze i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Nagłowice
2010 2189 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/311/2010 Rady Gminy Naglowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2167 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2010 Rady Gminy Naglowice z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2009 2569 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2009 Rady Gminy Naglowice z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Gminie Nagłowice na lata 2009-2013