Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 187

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 959 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/17 Rady Gminy Morawica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 233 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/292/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Morawica
2017 232 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/291/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/06 Rady Gminy w Morawicy z dnia 26 października 2006 r. – Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy
2017 234 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/294/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Morawica
2017 235 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/295/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Morawica publicznych przedszkoli, publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, terminu i sposobu rozliczania dotacji
2017 238 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/301/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny
2017 237 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/297/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne
2017 236 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/296/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, terminu i sposobu rozliczania dotacji
2016 4096 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/283/16 Rady Gminy Morawica z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4097 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/286/16 Rady Gminy Morawica z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Morawica
2016 3897 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/276/16 Rady Gminy Morawica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2016 3788 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/274/16 Rady Gminy Morawica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3167 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/260/16 Rady Gminy Morawica z dnia 3 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza
2016 3166 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/259/16 Rady Gminy Morawica z dnia 3 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica
2016 3169 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/262/16 Rady Gminy Morawica z dnia 3 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brzeziny
2016 3168 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/261/16 Rady Gminy Morawica z dnia 3 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisów oraz Zaborze
2016 2450 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/244/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2016 2451 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/245/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Morawica
2016 2449 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/243/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2016 2362 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/222/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Morawica zaliczanych do sektora finansów publicznych
2016 2366 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/231/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2016 2365 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/230/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Morawica
2016 2364 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/229/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki takiej opłaty
2016 2363 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/228/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica
2016 1791 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVII/203/16 Rady Gminy Morawica z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza
2016 1790 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVII/202/16 Rady Gminy Morawica z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Morawica
2016 1789 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVII/201/16 Rady Gminy Morawica z dnia 25 maja 2016r. W sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica przy drodze powiatowej nr 0353T w miejscowości Brudzów oraz Radomice I
2016 1401 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVI/192/16 Rady Gminy Morawica z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza
2016 1332 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVI/191/16 Rady Gminy Morawica z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morawica 2016 r.
2016 730 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/177/16 Rady Gminy Morawica z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2016 728 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/175/16 Rady Gminy Morawica z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/153/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne
2016 729 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/176/15 Rady Gminy Morawica z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne
2016 731 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/178/16 Rady Gminy Morawica z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Morawica jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 727 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/174/16 Rady Gminy Morawica z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Morawica
2016 292 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII / 147 /15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2016 rok
2016 254 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/151/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2016 255 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/152/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/277/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Samorządowemu Centrum Kultury w Morawicy
2016 252 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/149/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości zamieszkiwane sezonowo
2016 253 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/150/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kieleckim w celu wspólnej realizacji inwestycji drogowych
2016 256 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/153/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne
2016 259 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/156/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2016 260 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/158/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Morawica
2016 257 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/154/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
2016 258 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/155/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Morawica dla szkół publicznych założonych i prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 3923 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/140/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i publicznych punktów przedszkolnych
2015 3924 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/142/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Radomice
2015 3925 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/143/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Bilcza ul. Żeromskiego
2015 3926 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/144/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. W sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Brzeziny ul. Przemysłowa.
2015 3922 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/139/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/323/13 Rady Gminy Morawica z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2015 3806 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/123/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3663 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/122/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3667 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/127/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego
2015 3665 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/125/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2015 3666 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/126/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego
2015 3664 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/124/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2623 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/95/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2484 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/115/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z parku oraz terenu wokół Centrum Samorządowego w Morawicy
2015 2483 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/114/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Morawica
2015 2482 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/103/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2148 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/83/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piaseczna Górka
2015 2147 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/82/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brudzów
2015 2149 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/84/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza
2015 2151 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/90/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 2150 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/89/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2015 2146 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/81/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2015 1636 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/74/15 Rady Gminy Morawica z dnia 11 maja 2015r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Morawica konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Morawica
2015 1635 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/73/15 Rady Gminy Morawica z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XLIII/413/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r. dotyczącej nadania nazwy ulicy Kameralnej w miejscowości Dyminy
2015 1156 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/61/15 Rady Gminy Morawica z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morawica
2015 1157 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/62/15 Rady Gminy Morawica z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 811 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/53/15 Rady Gminy Morawica z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Morawica jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 810 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/ 48/15 Rady Gminy Morawica z dnia 4 marca 2015r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
2015 766 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Gminy Morawica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Brudzów
2015 767 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Morawica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Zbrza
2015 768 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Gminy Morawica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Bilcza
2015 765 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Morawica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Bieleckie Młyny.
2015 575 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/ 30 /15 Rady Gminy Morawica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2015 rok
2015 576 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Morawica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Morawica
2015 437 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr Nr Nr Nr IV/24/14 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/425/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica – część I
2015 27 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/ 23 /14 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia w roku 2014 wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2014 3466 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy Morawica z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3189 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/425/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. w sprawie Zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica część I
2014 2939 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/440/14 Rady Gminy Morawica z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Gminę Morawica
2014 2940 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/444/14 Rady Gminy Morawica z dnia 28 października 2014r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Morawica
2014 2774 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/430/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Morawica
2014 2735 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/431/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. W sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Brzeziny.
2014 2734 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/429/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce budżetowej SAMORZĄDOWEMU ŻŁOBKOWI W BILCZY
2014 2733 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/428/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W BILCZY
2014 2738 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/435/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. w sprawie budowy pomnika w miejscowości Morawica
2014 2737 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/433/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. W sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Bilcza.
2014 2736 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/432/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. W sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Bieleckie Młyny.
2014 2463 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/418/14 Rady Gminy Morawica z dnia 31 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Morawica Nr XXXVII/328/13 z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2464 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/14 Rady Gminy Morawica z dnia 31 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Morawica Nr XXVI/215/12 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Morawica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 2465 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/14 Rady Gminy Morawica z dnia 31 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/235/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Morawica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2330 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/414/14 Rady Gminy Morawica z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy “ LESZCZYNOWA” w miejscowości Morawica
2014 2329 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/413/14 Rady Gminy Morawica z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy Kameralnej w miejscowości Dyminy
2014 2026 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/406/14 Rady Gminy Morawica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy Przylesie w miejscowości Dyminy
2014 2025 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/405/14 Rady Gminy Morawica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/239/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica .
2014 2024 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/404/14 Rady Gminy Morawica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 2023 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/403/14 Rady Gminy Morawica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morawica
2014 2022 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/402/14 Rady Gminy Morawica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Morawica
2014 2021 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/401/14 Rady Gminy Morawica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Morawica
2014 1799 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/389/2014 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Radomicach
2014 1798 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/388/14 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowicach
2014 1797 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/386/14 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy BOCZNEJ w miejscowości Chmielowice
2014 1800 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/390/2014 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nidzie
2014 1803 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/393/14 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/239/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica .
2014 1802 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/392/14 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morawica
2014 1801 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/391/2014 Rady Gminy Morawica z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morawica
2014 977 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/376/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosownia w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 976 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/375/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. zmianiająca uchwałę Rady Gminy Morawica Nr XXIX/235/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Morawica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 975 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/374/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Morawica Nr XXVI/215/12 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Morawica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 974 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/373/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy placu rekreacyjno – sportowego im. “Ks. Augusta Żołątkowskiego “ w miejscowości Brzeziny
2014 973 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/365/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 972 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/364/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/424/10 Rady Gminy Morawica z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morawica
2014 971 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/363/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/425/10 Rady Gminy Morawica z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Morawica
2014 528 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/14 Rady Gminy Morawica z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2014 rok
2014 529 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/14 Rady Gminy Morawica z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy JASKÓŁCZA w miejscowości Bilcza
2013 4368 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Morawica
2013 4367 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy “ DALEKA” w miejscowości Drochów Dolny
2013 4366 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/255/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013 r., dotyczącej uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Morawica na lata 2013 – 2018”
2013 4365 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Morawica
2013 4364 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Morawica
2013 4363 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy BOBROWA w miejscowości Łabędziów
2013 4362 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 4315 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 328 /13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 4192 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/13 Rady Gminy Morawica z dnia 15 listopada 2013r. zmieniającą Uchwałę NR XXX/259/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Morawica.
2013 3866 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/13 Rady Gminy Morawica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2013 3867 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/13 Rady Gminy Morawica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
2013 3546 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/13 Rady Gminy Morawica z dnia 24 września 2013r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2013 3545 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/13 Rady Gminy Morawica z dnia 24 września 2013r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2013 2878 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/243/13 Rady Gminy Morawica w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2719 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy “ WSCHODNIA” w miejscowości Brzeziny
2013 2718 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łabędziów
2013 2717 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/00 z dnia 14 października 2000 roku dotyczącej nadania nazw ulicom w miejscowości Bilcza
2013 2716 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/13/94 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Bilcza
2013 2715 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica
2013 2703 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/242/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2385 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2013 2384 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
2013 2383 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury – Samorządowemu Centrum Kultury w Morawicy
2013 2382 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy
2013 1830 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morawica
2013 1829 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/11 Rady Gminy Morawica z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/241/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1828 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/239/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica
2013 1572 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/259/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Morawica.
2013 1392 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/260/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 1391 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/258/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Morawica
2013 1390 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/257/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dyminy
2013 1389 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/255/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Morawica na lata 2013 – 2018”
2013 1085 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1074 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1073 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Morawica
2013 1072 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2013 1071 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica .
2013 1070 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy “ RUMIANKOWA” w miejscowości Bieleckie Młyny.
2013 1069 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Morawica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1068 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2013 rok
2013 792 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/207/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/377/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Bieleckie Młyny
2013 791 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/206/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy “ORZECHOWA” w miejscowości Piaseczna Górka obręb geodezyjny Bieleckie Młyny
2013 790 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/205/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy “BŁEKITNA” w miejscowości Brzeziny
2013 578 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/12 Rady Gminy Morawica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Morawica w miejscowości Bilcza.
2013 360 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/12 Rady Gminy Morawica z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Morawica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 104 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/12 Rady Gminy Morawica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/220/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3474 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII / 220 /12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3473 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII / 219 /12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3472 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII /218 /12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3477 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego
2012 3476 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny
2012 3475 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2012 1960 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/172/12 Rady Gminy Morawica z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bilcza
2012 1959 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Morawica z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy “TĘCZOWA” w miejscowości Brzeziny
2012 1958 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Gminy Morawica z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/261/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2012 1330 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Gminy Morawica z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Morawica
2012 1260 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/12 Rady Gminy Morawica z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach
2012 1048 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/12 Rady Gminy Morawica z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
2011 3731 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/ 135 /11 Rady Gminy Morawica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3732 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/ 136 /11 Rady Gminy Morawica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3733 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/ 137 /11 Rady Gminy Morawica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3153 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIII/115/11 Rady Gminy Morawica z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/27/03 Rady Gminy w Morawicy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Morawica
2011 2812 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/110/11 Rady Gminy Morawica z dnia 28 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia straży gminnej
2011 2796 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Gminy Morawica z dnia 28 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosownia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2418 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr X/89/11 Rada Gminy Morawica z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica „Regionalny Port Lotniczy Kielce”
2010 3816 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/456/10 Rady Gminy Morawica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Morawica
2010 3723 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Morawica z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3724 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Morawica z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 3150 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/452/10 Rady Gminy Morawica z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, dla zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2010 2242 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/425/10 Rady Gminy Morawica z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Morawica