Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 91

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2628 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
2015 2448 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 roku
2015 2422 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian z budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2421 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2230 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w Mircu za 2014 rok
2015 2231 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 2226 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 1897 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 1896 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2015 1895 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XLIII /280/2014 z dnia 26.03.2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w gminie Mirzec
2015 1894 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Mirzec uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2015 1592 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 1280 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 1235 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2015 1234 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
2015 791 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy Mirzec
2015 790 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Mirzec
2015 789 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 788 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
2015 694 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 473 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr L/307/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXII/190/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. ”Gminny Dom Kultury i Integracji” oraz nadania jej statutu
2015 150 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok.
2014 3451 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3450 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3449 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2015
2014 3279 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr L/308/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok
2014 2677 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 3 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok
2014 2448 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok
2014 2069 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/294/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok.
2014 2068 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: zawierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykoniania budżetu Gminy Mirzec za 2013 rok.
2014 1828 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok.
2014 1558 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok.
2014 1296 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok.
2014 1172 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w gminie Mirzec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6 oraz art. 91d, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 191 ) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
2014 831 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok.
2014 461 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie : podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150% uprawniającego do korzystania z bezpłatnego świadczenia rzeczowego w postaci zakupu produktów żywnościowych lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na okres 2014-2020.
2014 460 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2014 459 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mirzec
2014 458 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2014 457 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie:ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w gminie Mirzec
2013 4335 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2013 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 4141 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2013 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 3846 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3781 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2013 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2706 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 19 września 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirzec”.
2012 2625 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 19 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2012 2610 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirzec”.
2012 2482 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/124/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Zdrowia w Mircu.
2012 2386 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 2180 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Zdrowia w Mircu.
2012 1835 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 1715 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/118/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 1714 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 1535 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXVII/156/2009 z dnia 4.02.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec, zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XXVIII/163/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec.
2012 1406 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec”.
2012 767 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 768 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz tryb ich pobierania.
2012 637 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2012 rok
2012 484 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec
2012 435 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 434 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 144 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 145 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Mirzec.
2012 146 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 57 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/76/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3571 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/76/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3570 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/75/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012
2011 3573 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 3572 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3385 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2967 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2349 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 11 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1769 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych na terenie gminy Mirzec
2011 1770 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1615 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1616 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2010 2856 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XLV/243/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirzec
2010 2756 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mirzec, obejmującego obszar funkcjonalny A
2010 2330 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/235/201 Rady Gminy Mirzec z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela wspomagającego, pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin
2010 2331 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2010 1983 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1766 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XL/220/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 31 marca 2010r. zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 300 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/2009 Rady Gminy Mirzec z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3743 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2009 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3277 2009-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2009 Rady Gminy Mirzec z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2818 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2009 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2483 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy Mirzec z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 989 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2008 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008
2009 988 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2008 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 453 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2008 Rady Gminy Mirzec z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 287 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2008 Rady Gminy Mirzec z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok