Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 364

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4228 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/97/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 4229 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/100/2019 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/62/2019 Rady Gminy Miedziana Góra z  dnia 31  maja 2019 r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2019 3905 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3906 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Rady Seniorów Gminy Miedziana Góra
2019 3907 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia”
2019 3517 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3518 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulica Lawendowa drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra
2019 2874 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2873 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2875 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2549 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2019 2524 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulica Rzeczna projektowanej drodze gminnej w miejscowości Ćmińsk, gm. Miedziana Gora
2019 2526 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr V/31/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra
2019 2523 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulica Kredowa drodze wewnętrznej w miejscowości Ciosowa gm. Miedziana Góra
2019 2522 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2525 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra
2019 1809 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra
2019 1806 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 1807 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 1808 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/85/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze
2019 894 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2019 roku”
2019 893 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2019 892 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra
2019 890 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 891 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 681 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/59/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Miedziana Góra oraz nadania jej statutu
2019 680 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miedziana Góra
2019 678 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2019 rok
2019 679 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/363/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie opłaty targowej
2019 361 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 360 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 359 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2019 362 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2018 4630 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 4631 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia”
2018 4632 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2018 3988 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/385/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/317/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miedziana Góra udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3964 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/382/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3965 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/384/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Planu Rozwoju Szkół Gminy Miedziana Góra do 2023 roku"
2018 3806 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/375/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedziana Góra
2018 3808 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/381/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedziana Góra
2018 3807 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/376/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi (ul. Wyrowce) o długości 842 m położonej w msc. Ćmińsk do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 3805 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/371/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3486 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nr 12 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie Gminy Miedziana Góra
2018 3078 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi (ul. Wyrowce) o długości 842 m położonej w msc. Ćmińsk do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 3077 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2695 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciosowa na terenie Gminy Miedziana Góra
2018 2658 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/361/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2659 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/363/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 2619 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2018 roku”
2018 2623 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/356/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/319/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2018 roku”
2018 2621 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/352/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXX/329/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie opłaty targowej
2018 2622 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/355/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
2018 2620 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2255 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/343/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miedziana Góra miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2254 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/340/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1799 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/335/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1626 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miedziana Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1624 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2018 rok
2018 1625 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/329/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 1019 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Miedziana Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1016 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Miedziana Góra, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1018 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/323/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze
2018 1017 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/322/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1015 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/318/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/210/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2018 1014 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miedziana Góra udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 1013 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/313/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 roku
2018 285 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/312/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 284 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku
2018 283 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/305/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miedziana Góra na lata 2018 - 2021
2018 282 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miedziana Góra na 2018 rok
2018 281 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/299/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2018 13 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/292/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra
2017 3707 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 3706 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3705 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 3115 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/278/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miedziana Góra za pomocą instrumentu płatniczego
2017 3114 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/276/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2750 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXVIII/264/17 Rady Gminy Miedziana Góra z  dnia 13 czerwca 2017 roku, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji z budżetu gminy
2017 2751 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "MIEDZIAR"
2017 2749 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2752 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/272/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "RADZIEJ"
2017 2325 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
2017 2324 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra
2017 2075 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2017 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Zdrowia w Ćmińsku
2017 2074 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2017 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Zdrowia w Miedzianej Górze
2017 2073 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2076 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze w  miejscowości Tumlin-Wykień gm. Miedziana Góra
2017 2079 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji z budżetu gminy
2017 2078 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2017 2077 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2017 1920 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nr 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
2017 1919 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nr 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra
2017 1740 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Miedziana Góra oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 1739 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 roku
2017 1741 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Porzecze gm. Miedziana Góra
2017 1743 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 1742 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
2017 1159 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana Góra
2017 968 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2017 969 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 621 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra uchwalonego uchwałą Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r.
2017 620 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/220/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2017 619 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/215/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
2017 262 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Tumlin-Podgród gm. Miedziana Góra
2017 261 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Bobrza gm. Miedziana Góra
2017 260 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Porzecze gm. Miedziana Góra
2017 259 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 258 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
2017 257 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Miedziana Góra
2017 256 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr V/32/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 255 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2017 rok
2017 254 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
2016 3979 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
2016 3404 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/188/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedziana Góra
2016 3402 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/182/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/240/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3401 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/181/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia oplaty prolongacyjnej
2016 3400 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/179/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 3102 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/168/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2631 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/162/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2415 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze "Część Wschodnia" na terenie gminy Miedziana Góra - obszar II
2016 1951 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 1954 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1953 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1952 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 1950 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedziana Góra
2016 1949 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego
2016 1948 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1587 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Tumlin-Podgród gm. Miedziana Góra
2016 1586 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/135/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1160 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/121/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1164 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/133/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
2016 1163 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/128/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miedziana Góra
2016 1162 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Tumlin-Wykień gm. Miedziana Góra
2016 1161 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedziana Góra
2016 628 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2016 627 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/114/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 630 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/120/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2016 629 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/118/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miedziana Góra
2016 353 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra.
2016 352 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2016 351 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2016 rok
2016 350 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/104/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2015 4010 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/101/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3290 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/90/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3289 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 3291 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 3293 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/93/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia poboru opłaty targowej i określenia wysokości stawek, zasad poboru oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3292 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/92/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3114 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
2015 2906 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Miedzianej Górze
2015 2905 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/83/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miedziana Góra
2015 2904 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/82/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2015 2903 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/81/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedziana Góra
2015 2902 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015rok
2015 2350 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra -część IIA
2015 2347 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015rok
2015 2331 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/174/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28.12.12 r. w sprawie podziału gminy Miedziana Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2160 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/54/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2015 2161 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/58/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2015 2162 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Miedziana Góra oraz nadania jej statutu.
2015 1937 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Nr 8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra
2015 1938 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Nr 10 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie Gminy Miedziana Góra
2015 1809 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Tumlin-Wykień gm. Miedziana Góra
2015 1808 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1732 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie nadani nazwy drodze w miejscowości Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2015 1733 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2015 1293 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1292 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę nr VII/46/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 1291 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 732 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2015 731 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 730 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 729 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 728 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 727 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 259 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 220 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Porzecze gm. Miedziana Góra
2015 219 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/5/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014rok
2014 3140 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3139 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 2891 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie Gminy Miedziana Góra
2014 2890 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
2014 2889 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra.
2014 2872 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra.
2014 2731 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 2732 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/148/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miedziana Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgiu wyborczym
2014 2730 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2199 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski w sołectwie Kostomłoty Pierwsze "Cześć Wschodnia"
2014 2198 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze część 4 w Gminie Miedziana Góra
2014 2197 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty Pierwsze część 3, w gminie Miedziana Góra.
2014 2067 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1833 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miedziana Góra
2014 1832 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/194/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
2014 1831 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/191/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2014 1830 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/293/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXII/161/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedziana Góra.
2014 1829 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 1495 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra
2014 1373 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/07 Rady Gminy w Miedzianej Górze w sprawie połączenia szkół w Zespół Szkół
2014 1308 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, oraz granic ich obwodów, sieci oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra
2014 1307 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 603 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przrz przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Miedziana Góra
2014 602 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 320 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Porzecze gm.Miedziana Góra
2014 239 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2014 rok
2014 241 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ćmińsk gm.Miedziana Góra
2014 240 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia”.
2014 238 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miedziana Góra
2014 237 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/169/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28-12-2012 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 4375 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/248/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ćmińsk gm. Miedziana Góra
2013 4374 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/242/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2013 4373 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX / 241/ 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
2013 4372 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/238/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/169/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 4305 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX / 240 / 2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3488 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX / 236 / 2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2013 3487 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX / 235 / 2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ćmińsk gm. Miedziana Góra
2013 3486 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX / 234 / 2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
2013 3485 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX / 229 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/169/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28-12-2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 3408 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 3190 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 3189 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/169/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28-12-2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 2963 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze - część II na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 2857 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedziana Góra
2013 2856 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 2855 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunukacji elektronicznej
2013 2854 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2853 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28-12-2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 2192 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI / 211 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
2013 2191 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI / 209 / 2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2013 2190 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI / 203 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/169/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28-12-2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 2037 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV / 201 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 1913 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV / 196 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Porzecze gm. Miedziana Góra.
2013 1761 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 191 /13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2013 1762 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 192 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1759 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV / 183 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2013 rok
2013 1760 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 190 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXII/161/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedziana Góra
2013 1765 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 195 /13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1766 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 197 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1763 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 193 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1764 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 194 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
2013 1551 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV / 180 /13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie Zmiany Nr 8 mejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra
2013 1552 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV / 182 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Miedziana Góra
2013 1549 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV / 179 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze - część II na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 803 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII / 165 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 794 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII / 169 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2013 rok
2013 732 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII / 174 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Miedziana Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 731 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII / 172 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 730 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII / 171 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 729 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII / 170 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tumlin-Węgle gm. Zagnańsk
2013 728 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII / 166 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 107 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII / 161 /12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedziana Góra
2013 108 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII / 162 /12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2012 3991 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII / 157 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3201 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXI 148 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Miedziana Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3005 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI / 149 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2946 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX / 145 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej o długości 360 m położonej w m. Kostomłoty Pierwsze.
2012 2947 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX / 146 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi o długości 570 m położonej w m. Kostomłoty Pierwsze do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2012 2824 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX / 138 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tumlin-Wykień gm. Miedziana Góra
2012 2823 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX / 133 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2825 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX / 139 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tumlin-Podgród gm. Miedziana Góra
2012 2827 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX / 143 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Porzecze gm. Miedziana Góra
2012 2826 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX / 142 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ćmińsk gm. Miedziana Góra
2012 2808 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX / 137 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miedziana Góra
2012 2807 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX / 136 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2004 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze.
2012 2810 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX / 141 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI / 113 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Ćmińsk Rządowy gminy Miedziana Góra
2012 2809 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX / 140 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI / 112 / Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Ćmińsk Rządowy gminy Miedziana Góra
2012 2496 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX / 131 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2155 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII / 128 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1683 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII / 122 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 9 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bobrza gm. Miedziana Góra
2012 1682 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII / 118 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1626 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI / 110 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1496 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV / 92 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2012 rok
2012 1472 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 114 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicy w sołectwie Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
2012 1471 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 113 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra
2012 1470 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 112 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicy w sołectwie Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra
2012 1469 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 108 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne
2012 1444 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XV / 100 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
2012 1195 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV / 102 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/66/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Tumlin Wykień.
2012 1194 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV / 101 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
2012 1196 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV / 103 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2012 1198 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV / 105 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2012 1197 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV / 104 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2012 1001 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII / 84 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 951 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV / 97 /12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
2012 950 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV / 93 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra
2012 675 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII / 90 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2012 570 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII / 89 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr X/69/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra Samorządowych Przedszkolach.
2012 221 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII / 75 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3828 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI / 72 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3592 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII / 77 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3593 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII / 78 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości
2011 3594 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII / 79 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3123 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3124 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra Samorządowych Przedszkolach.
2011 2767 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2768 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Tumlin Wykień
2011 2332 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2288 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie w sprawie Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra.
2011 2132 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII / 44 / 2011 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miedziana Góra miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 2131 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2133 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 2135 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 2134 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedziana Góra
2011 1537 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra.
2011 1475 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bobrza gm. Miedziana Góra
2011 1474 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2011 1477 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1476 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 828 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2011 rok.
2011 829 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.
2011 585 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 586 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/23/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 226 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miedziana Góra
2011 227 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 228 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, stosowania ulgi z urzędu.
2011 61 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/240/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2011 60 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr X/85/07 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3863 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/344/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty II - część I na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3862 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciosowa na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3867 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/348/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3866 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/347/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3865 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/346/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3864 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty II - część I na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3530 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/334/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3531 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3453 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/2010 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
2010 3452 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010rok
2010 3451 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3454 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmieniającą Uchwałę Nr XXIV/225/2001 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miedziana Góra – pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze.
2010 3347 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2010 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2010 3348 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
2010 2816 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXV/304/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 2759 2010-10-07 uchwala Uchwala nr XXXIV/294/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Miedziana Góra
2010 1782 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1614 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1612 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1613 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2010 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2010 1611 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/193/2009 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia."
2010 1615 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Miedziana Góra
2010 1332 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Miedziana Góra
2010 887 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2010 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2010 886 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2010 rok.
2010 583 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXX/252/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 223 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
2010 225 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2009 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Drugie i Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2010 224 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2009 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Ciosowa gm. Miedziana Góra
2010 226 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/247/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2009r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/241/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2010 7 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/241/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3404 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVII\220\09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3153 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Miedziana Góra
2009 2685 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXV/211/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miedziana Góra oraz ich wysokość
2009 2683 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXV/208/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2684 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2009 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2009 2421 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2192 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2009 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Tumlin-Wykień gm. Miedziana Góra
2009 2025 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2024 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Grodowy Stok”
2009 2023 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Grodowe Źródło”
2009 2026 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 kwietnia 2009r. szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich wysokości
2009 1572 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2009 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia”
2009 1571 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/188/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 337 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XX/174/2008 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2009 234 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/163/08 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok