Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2647 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2328 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLII/240/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1607 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych
2010 1606 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1109 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania dla przeprowadzania wyborów
2010 965 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 966 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów
2010 967 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2010 rok
2010 968 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
2010 885 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2010 r.
2010 571 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2009 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2010 570 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/09 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2010 569 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/09 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1564 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Gminy Michałowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2009r.
2009 1558 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2009 Rady Gminy Michałowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tych stołówkach
2009 1507 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2009 Rady Gminy Michałowie z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przysługujących gminie i jej jednostkom organizacyjnym
2009 1506 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2009 Rady Gminy Michałowie z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1005 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2008 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Planie finansowym środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
2009 1006 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2008 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1004 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/08 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Michałów na lata 2008-2012” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla Gminy Michałów na lata 2008-2012”