Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 311

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4204 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/106/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów
2019 3844 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3600 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3485 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3486 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów
2019 3094 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3095 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
2019 3096 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 2878 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów
2019 2877 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów
2019 2876 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2542 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów
2019 2440 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Michałów
2019 2439 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2061 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2062 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1503 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1184 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2019
2019 1150 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 633 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i zasad korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw, siłowni plenerowych, terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych na terenie Gminy Michałów
2019 632 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 209 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 208 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Michałów
2019 207 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Michałów w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2019 206 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowniach, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i innych ośrodkach wsparcia
2019 205 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 204 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 203 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 202 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4238 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4237 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4236 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Michałów
2018 4235 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3580 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LII/349/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2018 3579 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LII/345/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2964 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LI/341/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2965 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LI/343/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2018 2855 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr L/332/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2856 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr L/337/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Michałów
2018 2584 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/329/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
2018 2583 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/325/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2162 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/321/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
2018 2161 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/314/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2160 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich
2018 1912 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
2018 1910 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/304/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1911 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLV/284/2018 Rady Gminy Michałów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2018
2018 1251 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Michałów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1250 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Michałów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1113 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 rok
2018 1112 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
2018 977 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 976 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/284/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2018
2018 978 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/291/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2018 980 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 979 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów
2018 533 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów
2018 532 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2018 rok
2018 534 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów
2018 536 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2018 535 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 206 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2018 205 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3922 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2017
2017 3921 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2017 3920 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/254//2017 Rady Gminy Michałów z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3350 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3351 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/250/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3352 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3146 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XL/240/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2833 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich
2017 2832 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2017 2831 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2689 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/145/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 2688 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2497 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 2423 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2017
2017 2422 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2017.
2017 2417 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2418 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2017 2030 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2031 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przestanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich
2017 1093 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1092 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1091 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2017 1090 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 883 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie dofinansowanego w ramach „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
2017 882 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwałach Rady Gminy Michałów Nr XXV/139/2009 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych oraz Nr XXXV/203/2009 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 684 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2017 683 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 413 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2017 412 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2017 rok
2017 415 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów
2017 414 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
2017 213 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2017 212 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy MichałóW
2017 211 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
2017 210 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3840 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII / 169/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2016 3839 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 3838 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów
2016 3837 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałów
2016 3836 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2016 3835 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 3646 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Górach
2016 3620 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3621 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/162 /2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3200 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 21 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3036 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3037 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie
2016 2821 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 14 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 2820 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr NR XXIV/144/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
2016 2819 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 14 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2608 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 2607 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 2606 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1935 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1936 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 1437 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1060 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Michałów
2016 1059 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Michałów na lata 2016-2020
2016 1058 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 857 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałów
2016 856 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 859 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 858 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 423 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2016 rok
2016 424 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
2016 425 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/100 /2016 Rady Gminy Michałów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 rok
2016 176 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 4030 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4033 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 4032 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym łub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2015 4031 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015 3814 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3251 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wygaśnięcia uchwały Nr XIV/89/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2015 3250 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3248 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3247 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3249 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3246 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2975 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 9 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2740 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015 2739 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 17 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2475 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2015 2474 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2123 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr NR X/53/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2068 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr NR IX/44/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru stanowiącego część terenu górniczego „Pawłowice II A/1”, obejmującego nieruchomość o numerze ewidencyjnym 662, położoną w miejscowości Tur Dolny, gmina Michałów
2015 1742 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 1612 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zasad podziału funduszu na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych podległych Gminie Michałów”
2015 1525 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów
2015 1526 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1019 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 808 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 807 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 806 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałów na lata 2014 -2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 - 2022"
2015 805 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015 804 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 324 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 rok
2015 323 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015 322 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2015 rok
2015 121 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
2015 120 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3425 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3426 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3336 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3335 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2879 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/326/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
2014 2878 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/324/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 24 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2652 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 26 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2499 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 9 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2287 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2080 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLV/297/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1954 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1732 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Michałów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 1544 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1002 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 993 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 10 marca 2014r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
2014 645 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach Programu wpierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014-2020
2014 644 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 643 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI 266/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok
2014 642 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
2014 641 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2014 rok
2014 271 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XL/255/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 12 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/257/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
2014 13 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/261/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 4332 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4289 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany w uchwale określającej wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4186 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4185 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/245 /2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4188 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
2013 4187 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/249/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3681 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 28 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3680 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
2013 3482 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
2013 3481 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 3480 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów.
2013 3479 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3168 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 3167 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/175/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3166 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2921 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2765 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2409 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2109 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1807 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1440 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 4 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1032 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181//2013 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 1031 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2013 rok
2013 1030 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
2013 1029 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2013 rok
2013 588 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Michałów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 587 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
2013 590 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII /175/ 2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 589 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 295 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałów
2013 178 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3866 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3732 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów
2012 3731 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3633 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Michałów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3632 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmian w Planie finansowym środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
2012 3125 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3124 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
2012 3127 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3126 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 2852 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 19 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2770 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2566 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 2565 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Michałów niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2012 2366 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
2012 2356 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2216 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie określania zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie, a także zasad obowiązujących przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego
2012 2183 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 4 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2175 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1838 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1770 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
2012 1740 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 1336 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 9 marca 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 1060 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2012 rok
2012 1032 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Usuwania Azbestu
2012 1007 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów.
2012 621 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Michałów na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Michałów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji.
2012 620 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
2012 508 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Michałów
2012 211 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3827 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3646 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3645 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3647 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3649 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3648 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2858 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 23 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2859 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
2011 2592 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2593 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Michałów na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Michałów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji.
2011 2594 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałów
2011 2450 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2204 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów.
2011 2203 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2206 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2205 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych
2011 1670 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1671 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 1672 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 1528 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1529 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr Nr VII/42/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 1530 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
2011 1283 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1284 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI /37/ 2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 715 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2011 rok
2011 716 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
2011 717 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok
2011 431 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III /13/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 432 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
2011 122 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3813 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3812 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3815 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 3814 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3632 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/260/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3345 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 19 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3346 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/257/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
2010 2855 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XLV/250 /2010 Rady Gminy Michałów z dnia 22 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2240 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI /234/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2068 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XL/233/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1610 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Michałów na lata 2010 – 2015
2010 1608 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1609 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie.
2009 4250 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/09 Rady Gminy Michałów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2009 4249 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/09 Rady Gminy Michałów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4146 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/09 Rady Gminy Michałów z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3919 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/09 Rady Gminy Michałów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 3917 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/09 Rady Gminy Michałów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3918 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/09 Rady Gminy Michałów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 3484 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/09 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3485 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/09 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2009 3301 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/09 Rady Gminy Michałów z dnia 8 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3118 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2009 Rady Gminy Michałów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Jelcza Mała - Zagajów do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2009 3117 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/172/09 Rady Gminy Michałów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2687 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/09 Rady Gminy Michałów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2279 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/09 Rady Gminy Michałów z dnia 18 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2144 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów
2009 2143 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/09 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1557 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2009 Rady Gminy Michałów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie realizacji obsługi finansowo-księgowej i zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
2009 1559 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2009 Rady Gminy Michałów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1556 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/09 Rady Gminy Michałów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 rok
2009 1555 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/09 Rady Gminy Michałów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2009 399 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2008 Rady Gminy Michałów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 48 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/08 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 15 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2008 Rady Gminy Michałów z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2008 rok