Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 388

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5012 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/104/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 5011 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/101/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
2019 4765 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/102/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska
2019 4189 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/96/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4190 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/98/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2019 4056 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/95/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 4055 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/93/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3735 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/87/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2019 3736 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/89/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3737 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/91/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iwaniska
2019 3553 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/84/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3399 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/83/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
2019 3398 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/82/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwaniska w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska
2019 3397 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/80/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska
2019 3217 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XX/78/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3007 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIX/77/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3006 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIX/74/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2594 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XVI/65/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2397 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XV/60/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2396 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XV/59/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XII/48/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2019r.
2019 1914 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
2019 1915 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015 roku oraz uchwałę Nr XII/43/2019 z dnia 28 lutego 2019r w sprawie poboru podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1913 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1509 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/49/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1508 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/48/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2019r.
2019 1507 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/47/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych
2019 1506 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/46/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Iwaniska nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
2019 1123 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr XI/39/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2019 1124 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr XI/43/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/51/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 608 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IX/37/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 475 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr VII/28/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Iwaniska ,,Posiłek w szkole i w domu”
2019 476 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr VII/29/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 241 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr VI/21/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2019 rok
2019 126 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr VI/24/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 roku
2019 125 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr VI/22/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4703 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/19/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4439 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/10/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
2018 4441 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4440 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/11/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
2018 4102 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3949 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXXIV/343/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3607 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXXII/331/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Iwaniska
2018 3609 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXXII/334/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3608 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXXII/333/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
2018 3606 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXXII/330/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3610 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXXIII/340/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3303 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/328/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3045 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXX/326/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2928 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXIX/322/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw osiedlom, ulicom, drogom wewnętrznym, innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie Gminy Iwaniska
2018 2929 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXIX/323/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVIII/317/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iwaniska
2018 2927 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXIX/319/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2702 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LXVIII/314/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2703 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LXVIII/315/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Iwaniska
2018 2704 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LXVIII/317/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iwaniska
2018 2351 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/307/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny w miejscowości Iwaniska
2018 2350 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/305/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1176 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/293/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2018r.
2018 1175 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/290/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1174 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/289/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iwaniska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1177 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/294/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 920 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/287/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 919 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/284/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej usytuowanej przy ulicy Ujazdowskiej – Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Iwaniskach
2018 396 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr LXI/281/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 stycznia 2018 r. sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr LII/231/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom pełniącym inne funkcje w szkole, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz norm zatrudnienia nauczycieli biblioteki szkolnej, nauczycieli świetlicy, nauczycieli oddziałów przedszkolnych w grupach zróżnicowanych wiekowo w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska
2018 324 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr LX/273/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 106 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LIX/267/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2018 rok
2018 71 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LIX/272/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 roku
2018 70 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LIX/268/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 4020 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/264/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 4019 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/262/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2017 4018 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/261/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
2017 3479 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII/257/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3478 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII/255/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3477 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska
2017 3319 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LVI/249/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwaniska
2017 3288 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LVI/250/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3195 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr LV/245/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1,2,4,5,6 z terenu Gminy Iwaniska
2017 3196 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr LV/246/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2801 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr LIV/242/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2485 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr LII/233/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 2478 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr LII/230/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Iwaniska lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2017 2479 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr LII/231/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom pełniącym inne funkcje w szkole pedagogów, logopedów doradców zawodowych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz norm zatrudnienia nauczycieli biblioteki szkolnej, nauczycieli świetlicy, nauczycieli oddziałów przedszkolnych w grupach zróżnicowanych wiekowo w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska
2017 2271 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/221/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2109 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr L/223/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2011 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/214/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska
2017 1776 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/212/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1609 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/205/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska
2017 1610 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/209/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1608 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/204/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska
2017 1355 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/199/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1356 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/200/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2017r.
2017 1357 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/202/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 878 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/194/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 574 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XLII/186/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 382 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XLI/177/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2017 r.
2016 4176 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XL/174/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 4175 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XL/172/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Iwaniskach.
2016 4046 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/171/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3874 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/166/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3873 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/165/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska
2016 3872 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/164/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska.
2016 3827 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/162/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2016 3826 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/161/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
2016 3825 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/159/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwaniska.
2016 3634 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/148/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 – Jastrzębska Wola w gminie Iwaniska
2016 3377 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/157/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVI/146/2016 z dnia 17 października 2016 r w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach w Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
2016 3376 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/152/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska
2016 3349 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/154/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 3350 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/155/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3150 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/146/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach w Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
2016 3151 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/149/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2960 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/144/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
2016 2703 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/142/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2467 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/138/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2089 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/137/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 1912 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1648 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/131/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1605 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1293 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 964 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.
2016 965 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 778 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/112/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach
2016 596 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/107/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 597 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XXV/108/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2016r.
2016 382 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/102/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2016 r.
2016 80 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 4152 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/94/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3332 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/88/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
2015 3334 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/91/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3333 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/89/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 3331 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/87/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3330 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/86/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska
2015 3329 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/85/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Iwaniska
2015 3328 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/84/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska
2015 3327 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/83/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
2015 3128 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI/80/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 3085 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/82/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XIX/75/2015 z dnia 28.09.2015r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 3039 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/78/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2850 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/75/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 września 2015r. określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 2851 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/77/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2712 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/71/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom,wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, pedagogów, logopedów doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach - zmienionej uchwałą Nr LVIII/301/2013 z dnia 30 września 2013 r. i uchwałą Nr XIII/50/2015 z dnia 14 maja 2015 r.
2015 2711 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/70/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach
2015 2714 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2713 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/72/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zm. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2015 2412 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XVII/66/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2357 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XVI/65/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Iwaniska Nr XLVIII/256/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r w sprawie podziału Gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2345 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XVI/63/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2104 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/59/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1696 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XIII/50/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr LVIII/301/2013 r. z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach.
2015 1695 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XII/46/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1697 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XIII/51/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 1699 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1698 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XIII/52/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska
2015 1394 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr X/34/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1128 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2015r.
2015 346 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2015 r.
2015 124 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr V/12/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015
2015 47 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr LXXIX/385/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Iwaniska do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 3612 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr IV/9/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3528 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminy Iwaniska.
2014 3527 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3064 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/396/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3063 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/395/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska.
2014 3062 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXXII/394/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3061 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXXI/391/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2828 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LXXIX/386/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2829 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LXXX/388/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2535 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/382/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2534 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/381/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zm. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2014 2533 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/378/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2380 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr LXXV/372/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2352 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LXXVI/375/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2110 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXIV/371/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2014 2109 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXIV/369/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1506 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LXXII/362/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1505 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LXXII/361/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zm. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2014 1123 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXX/356/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 952 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr Lxix/351/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 774 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXVIII/347/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 750 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/302/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach.
2014 671 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LXVII/344/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 670 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/332/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 415 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr LXVI/338/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 414 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr LXVI/337/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 413 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr LXVI/336/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 155 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/327/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 154 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/325/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2014 rok.
2013 4356 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr LXII/322/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4333 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LXII/324/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4234 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr LXII/320/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. W sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 .
2013 4233 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr LXII/319/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska .
2013 4027 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr LX/311/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża „Dziewiątle” wraz z obszarem objętym przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, położony w obrębie ewidencyjnym Dziewiątle
2013 3931 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr LXI/317/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3707 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LX/315/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3569 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr LIX/309/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3566 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/305/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3565 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/301/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych ,wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach.
2013 3568 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/308/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr LI/274/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Iwaniska
2013 3567 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/307/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr LI/275/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 3509 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr LVII/299/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2934 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LVI/295/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2877 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LV/290/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2876 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LIV/285/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2875 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LIII/283/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2874 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LII/280/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2625 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr L/272/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2235 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr LII/279/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
2013 1873 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr LI/274/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska
2013 1874 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr LI/275/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 1491 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1490 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/263/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2013 1489 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XLIV/245/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2013 1099 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 820 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2013 rok.
2013 780 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/249/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 414 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 413 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XLV/246/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 67 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 56 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2013 55 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2012r. W sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 .
2012 3619 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Iwaniska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.
2012 3439 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska .
2012 3180 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3179 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2774 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2773 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2772 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2647 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 3 do Statutu Gminy Iwaniska uchwalonego uchwałą Rady Gminy Iwaniska Nr V/31/2003 z dnia 21 lutego 2003 r.
2012 2646 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.
2012 2507 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2474 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Iwaniska uchwalonego uchwałą Rady Gminy Iwaniska Nr V/31/2003 z dnia 21 lutego 2003 r. z późń. zm.
2012 2318 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2319 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2320 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2163 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2162 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2161 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok.
2012 2160 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2159 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2012 2158 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1382 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2012 1248 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1166 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwaniska oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 1165 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1035 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania odcinka drogi gminnej nr 327037 T Stobiec - droga państwowa -Wojnowice z 2,250 km - odcinek drogi Stobiec - droga państwowa o dł. 1,488 km.
2012 915 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 683 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2012 rok
2012 596 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 357 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności
2012 291 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 228 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 227 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 226 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. W sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 .
2011 3848 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XX/125/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3847 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XX/123/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3849 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XX/126/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad polityki czynszowej oraz zasad obniżania czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy.
2011 3851 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XX/128/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska
2011 3850 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XX/127/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Iwaniska w sprawie regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska.
2011 3775 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska .
2011 3723 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.
2011 3722 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Iwaniska
2011 3721 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.
2011 3726 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3725 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia w podatku leśnym
2011 3724 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia w podatku rolnym
2011 3089 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3090 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/119/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3091 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/121/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2011r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska
2011 2810 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach.
2011 2544 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 2430 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XV/104/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2173 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XIV/98/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1981 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/88/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1982 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/89/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2011 1983 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 1664 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1665 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r
2011 1666 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 1344 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok.
2011 1154 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1153 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Iwaniska w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska
2011 1156 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności
2011 1155 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 921 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
2011 920 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
2011 919 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przepiórowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
2011 922 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
2011 925 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 924 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie : likwidacji Publicznego Gimnazjum w Mydłowie.
2011 923 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
2011 847 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/342/2005 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 846 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r (Nr LIX/437/09)w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.
2011 845 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.
2011 850 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2011 849 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 848 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 731 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Iwaniska na 2011 rok
2011 732 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr III/6/10 z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wprowadzenia zmian w prowadzeniu instytucji kultury w Gminie Iwaniska.
2011 574 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 573 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2010r. W sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 .
2011 576 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/23/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 575 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 422 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w prowadzeniu instytucji kultury w Gminie Iwaniska.
2011 423 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2011 424 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 22 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr I/3/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska
2010 3620 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXXI/549/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3617 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXX/546/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3619 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXXI/548/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Iwaniska ,oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzetom bezdomnym.
2010 3522 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXIX/544/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3523 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXIX/545/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3123 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LXXVII/538/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3124 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LXXVII/539/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2914 2010-10-25 uchwala Uchwala nr LXXVI/533/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2913 2010-10-25 uchwala Uchwala nr LXXV/531/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2912 2010-10-25 uchwala Uchwala nr LXXV/530/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2917 2010-10-25 uchwala Uchwala nr LXXVI/536/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 2916 2010-10-25 uchwala Uchwala nr LXXVI/535/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2915 2010-10-25 uchwala Uchwala nr LXXVI/534/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2692 2010-09-28 uchwala Uchwala nr LXXIII/525/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2693 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr LXXIII/526/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Iwaniska poręczenia kredytu zaciąganego przez Instytucję Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
2010 2694 2010-09-28 uchwala Uchwala nr LXXIV/529/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2010r.
2010 2691 2010-09-28 uchwala Uchwala nr LXXIII/524/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2510 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/520/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr LXVII/503/10 z dnia 10 maja 2010 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2010 2509 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/519/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 2511 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/521/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Iwaniska poręczenia kredytu zaciąganego przez Instytucję Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
2010 2513 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXII/523/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2512 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXII/522/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2182 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXIX/513/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie; sprostowania do uchwały Nr LXVIII/506/10 z dnia 08 czerwca 2010 r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenie jego spłaty.
2010 2180 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/509/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2179 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/508/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2184 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXX/518/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2181 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXIX/512/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2183 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXIX/514/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: sprostowania do uchwały nr LXVIII/507/10 z dnia 08 czerwca 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1895 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/503/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 maja 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2010 1894 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/502/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010
2010 1893 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/501/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 1546 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LXVI/495/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za rok 2009 i absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska.
2010 1456 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr LXVII/504/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmiany Statutu Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
2010 1435 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LXV/492/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1436 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LXV/493/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1437 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LXV/494/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1156 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr LXIV/482/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1155 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr LXIV/481/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr LXII/469/10 z dnia 20 stycznia 2010r. dotyczacej ustalenia nszczegółowości wydatków budżetu gminy na 2010 r.
2010 961 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/478/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 962 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/479/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 689 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr LXII/469/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowości planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 690 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr LXII/470/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2010 rok
2010 650 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/462/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian do uchwały Nr LIX/446/09 z dnia 07 grudnia 2009r o udzieleniu pomocy finansowej
2010 651 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/463/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 649 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/461/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLVIII/378/09 z dnia 18 czerwca 2009r.
2010 647 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/459/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 648 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/460/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2010 655 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/467/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych’’ w Gminie Iwaniska na rok 2010
2010 656 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/468/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2010.
2010 654 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/466/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/404/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 września 2009 r.
2010 652 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/464/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 653 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/465/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 379 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr LX/451/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 380 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr LX/452/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2010 356 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr LIII/404/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia wymagań które winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia określonego w art. 7ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2005 r nr 236 poz. 2008 z późń. zm./
2010 250 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/444/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 249 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/443/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 248 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/440/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2010 251 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/445/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 254 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/448/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 253 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/447/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010 252 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/446/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2009 4128 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LVII/428/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawi zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4127 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LVII/427/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2009 4129 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LVII/429/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4131 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LVII/431/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty
2009 4130 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LVII/430/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2009 4050 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/437/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska
2009 4049 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/436/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
2009 4052 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/442/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska
2009 4051 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/438/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Iwaniska
2009 3877 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/423/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3876 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/422/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3879 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/425/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3878 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/424/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3671 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/417/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 3670 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/416/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok
2009 3673 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/419/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr LII/400/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. i Nr LIII/412/09 z dnia 17 września 2009r. dotyczących zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia ich spłaty
2009 3672 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/418/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3560 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/414/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3561 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/415/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3263 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr LIII/405/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwanisk
2009 2381 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 maja 2009r. w sprawie nadania imienia marszałka Józefa Piłsudskiego Publicznemu Gimnazjum w Iwaniskach