Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 94

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4350 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 4210 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów” oraz nadania jej statutu
2019 4211 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gowarczów
2019 4212 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3972 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/55/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3235 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/50/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie transportu dla dzieci i uczniów wobec których Gmina Gowarczów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gowarczów w roku szkolnym 2019/2020
2019 3234 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/48/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3237 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/53/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/179/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych n terenie gminy Gowarczów
2019 3236 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/52/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Gowarczów
2019 2958 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/38/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
2019 2920 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/40/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2509 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/35/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2140 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie transportu dla dzieci i uczniów wobec których Gmina Gowarczów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gowarczów w roku szkolnym 2018/2019
2019 2139 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gowarczów
2019 2138 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 1704 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gowarczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1703 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/25/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Gminie Gowarczów
2019 1702 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/24/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości, wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gowarczów na okres dłuższy niż 3 lata
2019 1701 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/22/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2019 roku
2019 1700 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/20/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 1327 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/17/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gowarczów
2019 1326 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/16/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1325 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/15/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1324 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/12/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIX/365/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gowarczów
2019 1323 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/10/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 853 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/8/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 852 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/5/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 851 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/4/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 850 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/1/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 828 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2019 rok
2019 450 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 4683 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/331/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2018 4682 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 4685 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Gowarczów inwestycji realizowanych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gowarczów
2018 4684 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielenia dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Gowarczów”
2018 4517 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2018 4518 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 4519 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla nieruchomości będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2012 2286 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/32/05 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie aktu o utworzenie samodzielnej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie”.
2012 2228 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2229 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gowarczów
2012 2021 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XV/90/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie.
2012 1852 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1851 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/84/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2011 rok
2012 1468 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Bębnów, gmina Gowarczów
2012 1467 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1392 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2012r.
2012 858 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2012 rok
2012 552 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 223 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia o powierzeniu funkcji organu doradczego dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy w Końskich na podstawie zarządzenia Nr 233/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 2 września 2011 roku
2012 222 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 3674 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej
2011 3673 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2011 3672 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2011 3677 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych
2011 3676 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy
2011 3675 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3314 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 3315 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 31 października 2011r. w sprawie upoważnienia kierownika Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Gowarczów do wydawania decyzji w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 3316 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 31 października 2011r. w sprawie sprawie upoważnienia Kierownika Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Gowarczów do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2011 2824 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 20 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 2476 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 2477 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Gowarczów na lata 2011-2014
2011 2478 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014
2011 2082 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014.
2011 2081 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2010 rok
2011 2083 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zasad korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Gowarczów
2011 2085 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
2011 2084 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Gowarczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 1508 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 1058 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 2 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok, oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2014.
2011 1059 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gowarczów”
2011 1060 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 666 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2011 rok
2011 667 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVIII/44/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 października 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gowarczów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2011 464 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVIII/42/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2011 465 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XIX/40/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie wzoru formularzy
2010 3608 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/52/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Gowarczów oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 3611 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/60/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVII/38/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 10 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3609 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/54/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 3607 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/51/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 3610 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/59/2010 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/11/09 Rady Gminy Gowarczów z dnia 17 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Giełzów na lata 2009-2016
2010 3358 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/44/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 października 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gowarczów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2010 3359 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/45/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gowarczów.
2010 3360 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/49/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 października 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Gowarczów
2010 3263 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/53/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 3264 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/55/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2010 3265 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/56/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych
2010 3172 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/42/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2010 2236 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/28/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa będących w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przysucha położonych w zasięgu Gminy Gowarczów
2010 2235 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/23/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2009 3695 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/41/09 Rady Gminy Gowarczów z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych
2009 3694 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/39/09 Rady Gminy Gowarczów z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2009 438 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/30/08 Rady Gminy Gowarczów z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Gowarczów na 2009 rok