Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 178

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3978 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2019 3977 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gnojno
2019 3529 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2019 2791 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Gnojno
2019 1898 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno
2019 1897 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1896 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 2019 roku”
2019 741 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2019 rok
2019 740 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gnojno”
2019 739 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 231 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielonego w ramach rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4573 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4572 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4575 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2018 4574 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3542 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gnojno
2018 2982 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2983 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2492 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gnojno dla organizacji pozarządowych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania
2018 2491 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie
2018 2071 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gnojno dla Ochotniczych Straży Pożarnych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania
2018 2073 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 2072 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gnojno
2018 1535 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1534 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 2018 roku”
2018 1533 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1532 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1531 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gnojno
2018 1530 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno
2018 1529 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu SENIOR +, Janowice Poduszowskie 3, 28-114 Gnojno
2018 606 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2018 rok
2018 605 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 147 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie
2017 3756 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr VII/47/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2017 3755 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3758 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Gnojno
2017 3757 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie
2017 3183 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/190/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 2520 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/158/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2017”
2017 2189 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 2188 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
2017 2187 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno
2017 1189 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/159/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 1188 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/158/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2017”
2017 1187 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/157/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 1186 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/156/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno
2017 1185 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/155/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojno
2017 1184 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/151/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 424 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/139/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2017 rok
2017 9 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3865 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/130/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 3864 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/129/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3863 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2016 3682 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/127/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. uchylająca uchwałę Nr XXV/117/2001 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
2016 3681 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. uchylająca uchwałę Nr XIV/92/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasenta
2016 3680 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3679 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3678 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 2778 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/118/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1893 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/103/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1892 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/102/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno
2016 1891 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/99/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 2016 roku”
2016 1896 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/106/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1895 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/105/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1894 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/104/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 675 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/91/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Gnojno
2016 676 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/92/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gnojno, dla uczniów spoza obwodu szkoły
2016 677 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/94/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 359 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/72/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 358 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2016 rok
2015 4210 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4097 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4054 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Gnojno na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 3900 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3899 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3902 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
2015 3901 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2759 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2040 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1554 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie
2015 1172 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 2015 roku”
2015 1173 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1174 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 436 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/15/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2015 rok
2014 3212 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/280/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2651 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/273/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1672 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno o inne formy wychowania przedszkolnego
2014 1671 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno
2014 1213 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1212 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2014”
2014 669 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 668 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 667 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 666 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 40 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2014 rok
2013 4189 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4190 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 4191 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 3344 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 25 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi Nr 3532018 Bugaj - Kostera
2013 3180 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2013 2933 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/205/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta
2013 2932 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/204/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 22 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/168/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1756 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1757 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2013 1758 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2013”
2013 1374 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno
2013 1373 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1054 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2013 rok
2013 446 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/169/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gnojno
2013 113 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3985 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/168/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3984 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/167/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2012 3447 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3446 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
2012 3445 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 3444 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2012 3443 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3045 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 września 2012r. zmieniająca Uchwałę nr XI/68/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
2012 2863 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 1869 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2012”
2012 1003 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2012 rok
2012 525 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/99/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2012 71 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/89/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2011 3552 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/89/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2011 3551 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3553 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/90/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 3555 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/93/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3554 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/92/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasenta
2011 2906 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2011 2905 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gnojno
2011 2908 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011 2907 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2011 2702 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
2011 2703 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno
2011 2588 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
2011 1782 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2011 1783 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gnojno
2011 827 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 791 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2011 rok
2011 792 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w 2011 roku
2011 441 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gnojno oraz jej jednostkom organizacyjnym
2011 108 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/220/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 3777 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr I/5/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/222/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
2010 3338 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/217/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 19 października 2010r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie w części dotyczącej działalności i lokalizacji filii w Gorzakwi
2010 3337 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/215/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 19 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno
2010 3241 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/221/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2010 3240 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/220/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 3243 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/223/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3242 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/222/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
2010 3027 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/216/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 19 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
2010 1997 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/192/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2010 rok
2010 1595 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/189/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2010 rok
2010 1354 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/191/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Gnojno odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1344 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XL/187/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gnojno
2010 1343 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XL/181/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2010 rok
2010 870 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/180/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2010 rok
2010 426 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 425 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/174/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 r.
2009 4180 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/173/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gnojno
2009 4179 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gnojno
2009 4178 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/164/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 r.
2009 3693 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
2009 3691 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/166/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 3690 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/165/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 3692 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/167/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2009 3574 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 3573 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/161/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, przypadających Gminie Gnojno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 3337 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 2998 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 2637 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 2226 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gnojno
2009 2225 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gnojno oraz zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów tego pogrzebu
2009 2224 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania
2009 2223 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 686 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gnojno na lata 2008-2013
2009 394 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/86/2004 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 września 2004r
2009 225 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/113/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 19 listopada 2008r. zmian w preliminarzu wydatków w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
2009 25 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 października 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012