Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 211

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 4443 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/90/18 Rady Gminy Brody z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 3799 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/58/18 Rady Gminy Brody z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3634 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/72/18 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2018 3633 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/70/18 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/18 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2018
2018 3632 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/68/18 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody
2018 3631 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/67/18 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1424 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2018
2018 1425 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brody na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1426 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1423 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Brody
2018 1422 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015r. dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1421 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r
2018 1057 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 868 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody
2018 850 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 851 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody
2018 521 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr I/8/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brody, zakresu i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 483 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 450 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/20/2007 Rady Gminy Brody z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 449 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2018 448 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody”
2018 380 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/98/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
2018 305 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/102/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
2018 270 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/104/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2018 rok
2018 257 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/101/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
2018 256 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/97/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3598 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/93/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3600 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/95/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/78/2015 r. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3599 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/94/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2018 roku
2017 3597 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/91/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2017 3596 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/88/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe finansowanych z budżetu Gminy Brody
2017 3301 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/77/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3302 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/78/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzena zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3040 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr X/75/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2949 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/72/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 2921 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/71/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2920 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/70/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzena zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2599 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/68/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2565 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/66/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2564 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/65/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2563 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/63/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2562 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/61/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalania
2017 2561 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/60/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty wyżywienie u dziennego opiekuna
2017 2475 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr VII/52/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2306 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NrIII/26/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na 2017 rok
2017 2185 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/48/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2184 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/47/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1929 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr V/44/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2016 rok
2017 1893 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1894 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr V/43/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody
2017 1649 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1650 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania
2017 1214 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2017
2017 1213 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr III/25/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2017 1212 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Brody jest organem prowadzącym, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów mozliwą do uzysania za poszczegolne kryteria
2017 1211 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1210 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1209 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr III/19/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzena zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 709 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr II/11/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowdzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 611 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr I/8/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody
2017 610 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr I/6/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami 2017-2020
2017 609 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr I/5/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie : określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Body
2017 608 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr I/4/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody wprowadzonego uchwałą Rady Gminy w Brodach Nr XLIV/279/2014 z dnia 30 maja 2014r.
2017 607 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr I/3/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwałą Nr II/13/2016 Rady Gminy Brody z dnia 26 lutego 2016 roku
2017 606 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr I/2/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 290 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 (wniosek do Komisji Zdrowotnej o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego) Regulamin Funduszu Zdrowotnego
2017 205 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2017 rok
2017 204 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/99/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
2017 203 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
2017 202 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brody oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 201 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3589 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/86/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NrXIII/88/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2016 3588 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/85/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/78/2015 r. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3587 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/84/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupy żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2017 roku
2016 3586 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/83/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3585 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/82/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3399 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/80/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3259 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/76/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3260 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/77/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3258 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmianiająca Uchwałę NrVII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody
2016 3129 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XII/73/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 10 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2949 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/69/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2948 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/68/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2947 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/67/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2668 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr X/61/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2669 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr X/65/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody
2016 2586 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/59/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Brody Nr VIII/53/16 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2585 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/57/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Brody Nr VIII/51/16 z dnia 20 lipca 2016r podjętej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2553 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/41/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody
2016 2374 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/53/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2373 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/51/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2112 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/43/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2016 2111 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/40/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2114 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżcie gminy na 2016 rok
2016 2113 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1773 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1774 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2015 rok
2016 1775 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1481 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr V/29/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1135 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1134 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1137 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 1136 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2016
2016 917 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr III/17/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 8 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 918 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr III/18/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 8 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwałą NrII/13/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 lutego 2016 roku
2016 722 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr II/13/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
2016 721 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr II/12/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brody oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 720 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr II/11/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach
2016 633 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr I/5/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach
2016 456 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr I/2/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 458 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr I/8/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale NrIII/14/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Brody
2016 457 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr I/7/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brody
2016 110 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2016 rok
2016 109 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
2016 108 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/88/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
2016 107 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/85/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXII/74/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Brody oraz zakresu kontroli prawidlowości ich pobierania i wykorzystania
2016 106 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 105 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 104 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3535 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony
2015 3539 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3538 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brody oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2015 3537 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brody
2015 3536 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3499 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3498 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3497 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/77/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2016 roku
2015 3496 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/76/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały NrX/79/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru i terminów płatności
2015 3495 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/75/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały NrXV/78/2011 Rady Gminy Brody z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności
2015 3032 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3033 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały NrXXXXI/260/14 w sprawie nabywania, zbywania i obciążana nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2015 2921 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych w miejscowości Dziurów, z przeznaczeniem na cele zieleni naturalnej z dopuszczeniem funkcjonowania stawów rybnych i innych sztucznych zbiorników wodnych.
2015 2920 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2 i 620/3 położonych w miejscowości Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
2015 2919 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, położonych w miejscowości Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego
2015 2918 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
2015 2849 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2508 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2509 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Brody NrXLIV/279/2014 z dnia 30 maja 2014 roku
2015 2510 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Sołectw Gminy Brody
2015 2036 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2037 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1800 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżece gminy na 2015 rok
2015 1801 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Brody za 2014 rok
2015 1104 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1105 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2015
2015 797 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr III/13/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 marca 2015r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomosci zamieszkałej
2015 759 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/8/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 758 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/6/2015 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 760 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/9/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kuktury i Aktywności Lokalnej w Brodach
2015 762 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/12/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 761 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/10/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 marca 2015r. w sprawie okreslenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Brody jest organem prowadzacym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 352 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr I/3/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zmian Statutu Gminy Brody
2015 230 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Brody na 2015 rok
2015 229 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 10 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia i przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2015
2015 11 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia i przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na rok 2015
2014 3497 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach
2014 3424 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3423 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2015 roku
2014 3330 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Brody na lata 2015-2020
2014 2920 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 października 2014r. w sprawie okreslenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brody lub jej jednostkom podległym
2014 2919 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/292/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2607 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2393 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2392 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/285/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2034 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/281/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1972 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody
2014 1731 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1516 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2013 rok
2014 1515 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1171 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/266/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie gminy Brody w obiektach i na terenach stanowiących własność gminy, jednostek organizacyjnych gminy lub instytucji kultury
2014 1170 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/265/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2014
2014 1169 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/262/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 870 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXXI/260/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciązania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2014 869 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXXI/259/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2013 2632 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały NrXXVIII/169/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest gmina Brody.
2013 2631 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2343 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/13 Rady Gminy Brody z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2012 2417 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2416 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2415 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2303 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXII\125\2012 Rady Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/82/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2012 2302 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2011 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
2012 2258 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII\127\2012 Rady Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.
2012 2055 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2012 Rady Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2054 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2053 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 1520 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Brody z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1519 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Brody z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1522 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Brody z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2012-2015
2012 1521 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Brody z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2012
2012 1312 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227, położonych w miejscowości Brody z przeznaczeniem na cele budowenictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
2012 1163 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwalą NrVII/38/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 roku.
2012 1061 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 838 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2011 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Brody miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 647 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2011 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2012 rok
2012 645 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2011 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 644 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2011 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 586 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2011 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
2012 42 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/69/11 Rady Gminy Brody z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3343 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/68.2011 Rady Gminy Brody z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brody.
2011 3096 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Brody z dnia 12 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3097 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Brody z dnia 23 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3098 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Brody z dnia 23 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2010 3518 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr X/51/2010 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2460 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2010 Rady Gminy Brody z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 381 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gminy Brody.
2009 3959 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr X/78/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności
2009 3958 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr X/77/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3961 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr X/80/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3960 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr X/79/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru i terminów płatności