Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 263

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4248 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu
2019 4247 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu
2019 4144 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 4145 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bogoria
2019 4146 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 3792 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 3793 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2019 3432 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogoria
2019 3431 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3430 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bogoria za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 3429 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bogoria nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
2019 3428 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria
2019 3427 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Bogoria od dnia 1 września 2019 roku
2019 3426 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 2761 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy Bogoria
2019 2760 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 2548 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 2101 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym „Buczyna” w Bogorii w 2019 roku
2019 2100 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 2099 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Gminy Bogoria
2019 2098 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 1692 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2019 roku
2019 1691 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 1210 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do uchwały nr V/36/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2019 1187 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1186 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących utworzenia nowego sołectwa Rogoźno wydzielonego z istniejącego sołectwa Moszyny
2019 1185 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 812 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 242 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2019 rok
2019 195 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 4093 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Jadłodajni Gminnej w Bogorii
2018 4092 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4091 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4090 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4089 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2019 rok
2018 4088 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 4087 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 3811 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/387/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2018 3810 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/385/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 3671 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/380/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3670 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/379/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bogoria
2018 3669 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/378/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 3366 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
2018 3365 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 3035 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018 3007 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLII/364/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych obowiązujących na terenie Gminy Bogoria
2018 3006 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLII/363/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały nr V/36/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2018 2246 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/359/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym „Buczyna” w Bogorii w 2018 roku
2018 2245 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/358/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 1998 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XL/350/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2018 1997 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XL/349/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1996 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XL/348/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2018 1289 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/309/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2018 1288 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2018 roku
2018 1287 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Bogoria
2018 1286 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/333/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1285 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1284 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 735 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018 736 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bogoria
2018 737 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bogoria
2018 227 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2018 rok
2018 199 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2018 200 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2018 rok
2018 201 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2017 3609 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2018 rok
2017 3608 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 3607 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 3373 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2017-2022
2017 3372 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Bogoria
2017 3371 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 3049 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 2560 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Bogorii
2017 2559 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 2444 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 2445 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2017 2446 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria
2017 2003 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/258/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 1791 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
2017 1792 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/228/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1793 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 1065 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1064 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1063 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 1066 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bogoria
2017 1069 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2017 roku
2017 1068 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogoria jest organem prowadzącym
2017 1067 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2017 567 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria
2017 532 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 533 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bogoria
2017 190 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2017 rok
2017 78 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2017 77 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2017 rok
2017 76 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 4116 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II
2016 4115 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap I
2016 4106 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXIII/203/2016 z dnia 29 listopada 2016roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4105 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIII/202/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2017 rok
2016 3976 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 3766 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3765 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3754 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 3368 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwaly nr XVII/148/2016 z dnia 24 maja w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady i tryb korzystania z targowiska gminnego
2016 3367 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/196/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 3165 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 2836 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XX/184/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 2638 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Bogoria ,,Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii’’ w jednostkę budżetową Gminy Bogoria ,,Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii”
2016 2637 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 1980 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 1737 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady i tryb korzystania z targowiska gminnego
2016 1738 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 1282 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 1046 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/143/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2016 roku
2016 1045 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/142/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018”
2016 1044 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/141/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/252/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 1043 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/138/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogoria jest organem prowadzącym
2016 1042 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/137/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2016 1041 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/136/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 1040 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/131/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
2016 606 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 607 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenie inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2016 149 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2016 rok
2016 124 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2016 rok
2016 123 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2016 86 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II – część A
2016 85 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I
2015 4061 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/109/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 3875 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/99/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 3874 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 3798 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/108/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr X/89/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015 roku dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 3797 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/107/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr X/91/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2016 rok.
2015 3135 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/94/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Bogoria, położonego w Wierzbce.
2015 3134 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/92/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3133 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/91/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3132 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/90/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 3131 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/89/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3130 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 2511 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/80/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 1952 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 1953 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/195/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku, Nr XXXVIII/259/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku Nr XLV/316/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2015 1684 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 1109 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1110 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2015 roku
2015 684 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogoria jest organem prowadzącym
2015 683 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenie inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2015 682 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 422 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 147 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017
2015 146 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2015 rok.
2015 145 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 144 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
2015 143 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2015 rok
2014 3365 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3364 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 3367 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
2014 3366 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/247/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2916 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/344/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
2014 2773 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/342/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
2014 2577 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 2403 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 2402 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2401 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
2014 1993 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017
2014 1992 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
2014 1705 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 1706 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria.
2014 1164 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2014 roku
2014 1163 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym „Buczyna” w miejscowości Bogoria
2014 1162 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z terenu zbiornika wodnego „Buczyna” w Bogorii
2014 1161 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria.
2014 1160 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria.
2014 1159 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bogoria.
2014 1158 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 1157 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie : wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/192/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1156 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie : wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 596 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 595 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. W sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria.
2014 594 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 593 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 592 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 591 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 106 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 70 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 69 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bogorii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2014 72 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2014 rok.
2014 71 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2014 rok
2014 68 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 4040 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4047 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej.
2013 4046 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/100/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 4045 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/98/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 4044 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/254/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017
2013 4043 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 4042 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Bogoria, położonego w Szczeglicach.
2013 4041 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/248/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 4039 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2013 4038 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3652 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 3653 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bogoria
2013 3366 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 roku
2013 3138 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 3139 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017
2013 3140 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015.”
2013 2872 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii
2013 2738 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r.
2013 2349 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 1859 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2013 roku.
2013 1858 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1385 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoki Duże Gm. Bogoria
2013 1103 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1102 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 1101 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/176/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2013 rok
2013 558 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2013 rok
2013 559 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2013 rok.
2013 560 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bogoria na lata 2013 – 2016”
2013 346 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 345 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2013 89 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3865 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XX/166/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok.
2012 3668 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria
2012 3574 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom”
2012 3573 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3572 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 3571 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017
2012 3440 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/163/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3441 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2012 3442 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2985 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 2440 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 2361 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – ETAP II uchwalonego uchwałą Nr V/24/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007roku
2012 2280 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 2103 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 1961 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2012 1720 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 1395 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/132/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2012 roku
2012 1394 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/126/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 961 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria
2012 960 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 648 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2012 rok
2012 649 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2012 rok.
2012 515 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 514 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżtu gminy na 2011 rok
2012 154 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 79 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XII/99/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3844 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2016
2011 3845 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 3846 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 3462 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3461 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2011 3460 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2012 r
2011 3465 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3464 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/100/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 3463 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2995 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – ETAP I uchwalonego uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007roku
2011 2985 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 2783 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2011 2784 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 2785 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria
2011 2542 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bogorii oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania
2011 2543 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2009 1699 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/09 Rady Gminy Bogoria z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 669 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/08 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok