Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 239

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2822 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2527 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2436 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce
2019 2421 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bejsce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1912 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1895 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1894 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce w latach 2019 - 2023
2019 1021 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 959 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/47//2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2019 roku
2019 958 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 954 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 776 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 777 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 649 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 648 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/41//2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 647 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 303 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2019 rok
2019 265 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 183 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce w latach 2019 - 2023
2019 184 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 171 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4116 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4104 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4103 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4028 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
2018 4027 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 4030 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Bejsce na rok 2019
2018 4029 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku
2018 4023 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 4024 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2018 4025 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3864 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI / 281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie statutu Gminy Bejsce
2018 3630 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bejsce działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 3587 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3314 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XL/276/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3205 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XL/277/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Bejsce
2018 3081 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2862 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy na rok 2018
2018 2861 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269//2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2798 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bejsce
2018 2652 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2487 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odpłatności za uczestnictwo w Klubie „Senior+” w miejscowości Zbeltowice, Gmina Bejsce
2018 2199 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1329 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1038 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2018 roku
2018 1042 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu: „ Honorowy Obywatel Gminy Bejsce”
2018 1040 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bejsce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1041 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bejsce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1039 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2018 640 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 514 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 roku
2018 515 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bejsce
2018 306 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2018 rok
2018 294 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 156 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 roku
2017 3817 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. na terenie Gminy
2017 3818 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3790 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy na rok 2018
2017 3789 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 roku
2017 3788 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3787 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 3640 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3262 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2776 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2761 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2762 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 8 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bejsce
2017 2466 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy na rok 2017.
2017 2465 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017 2468 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
2017 2467 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 2186 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bejsce
2017 2101 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1888 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1887 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1890 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1889 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2017 roku
2017 975 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 777 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 749 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 374 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXII /165/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 354 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2017 rok
2017 182 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 112 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 4075 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 3889 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/153/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 3888 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/152/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych
2016 3887 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/150/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 3701 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/151/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 3631 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3630 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 3633 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/145/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy na rok 2017.
2016 3632 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/144/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 2978 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2920 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
2016 2921 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska szkolnego położonego przy Szkole Podstawowej w Dobiesławicach i użytkowanego przez Klub Sportowy LKS NIDZICA Dobiesławice
2016 2498 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2501 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2500 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2499 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bejsce
2016 2497 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1955 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1690 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1630 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bejsce
2016 963 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 956 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2016 957 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce i nadania jej statutu
2016 240 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2016 rok
2016 239 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr NR XIII/83/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 91 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Gminą Opatowiec w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gmin Bejsce i Opatowiec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2016 89 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 90 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4026 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 3877 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 3876 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce
2015 3811 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3620 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 3621 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3619 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 3618 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 3040 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3022 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 października 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z sali gimnastycznej położonej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach im. gen. Franciszka Kamińskiego"
2015 2708 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2685 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Bejsce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2684 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części miejscowości Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Piotrkowice, Królewice, Zbeltowice
2015 2114 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Bejsce
2015 2115 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Bejsce w referendum ogólnokrajowym.
2015 1859 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1352 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1303 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1302 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1202 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 586 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 524 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 525 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 286 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2015 rok
2015 223 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr NR III/8/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 119 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2014 3383 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bejsce Nr XXXIX/311/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 3273 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 3120 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3058 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 3057 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 2852 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2775 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 2439 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2371 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII /300 /2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bejsce.
2014 1930 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1808 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1624 2014-05-22 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 20 maja 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wprowadzaniu uchwały Nr XXX/237/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 roku do Edytora Aktów Prawnych XML 2.1.0.22 ABC PRO
2014 1461 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1365 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1137 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie : zmieniająca uchwałę nr XXIII/147/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
2014 1136 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 1135 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 271 / 2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie : zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Bejsce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 1134 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Bejsce na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1133 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 786 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 766 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez inne formy wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne prowadzone przez gminę Bejsce w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego w ramach świadczenia usługi opiekuńczo – bytowej.
2014 754 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII / 260 / 2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 221 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2014 rok
2014 165 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 42 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce i nadania jej statutu.
2014 41 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce
2013 3972 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 3935 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 3934 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3911 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie przekazania prawa ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Bejsce.
2013 3910 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Powiatem Kazimierskim w sprawie przekazania prawa ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi na drogach powiatowych na terenie gminy Bejsce.
2013 3909 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3908 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej.
2013 3907 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3906 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3905 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3673 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3355 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 3354 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3341 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218 /2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 września 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach.
2013 3115 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Bejsce, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2013 3114 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3077 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3076 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2943 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2693 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2559 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2013 2505 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2504 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stojanowicach”
2013 1772 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XIV/95/2012 Rady Gminy w Bejscach z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 1771 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 25 marca 2013r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Powiatem Kazimierskim w kwestii przekazania prawa do dysponowania gruntem
2013 1259 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1217 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1218 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 1215 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1216 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1221 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1222 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bejsce.
2013 1219 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych.
2013 1220 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie :zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 785 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2013 rok
2013 288 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 57 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bejsce.
2012 3526 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3525 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej.
2012 3524 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 3523 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3522 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3521 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 2951 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 26 września 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 2781 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Bejsce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2782 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Bejsce na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2473 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Bejsce.
2012 2111 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 1610 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 1609 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1390 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 5 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2012 910 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2012 rok
2012 845 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2012 590 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXII/136/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmienioną uchwałą Nr XXXIV/212/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce.
2012 591 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2012 513 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr Nr XII /80/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
2012 130 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez inne formy wychowania przedszkolnego punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Bejsce w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego w ramach świadczenia usługi opiekuńczo-bytowej.
2012 73 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XII/ 72 /2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie : zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 74 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie : zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3390 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3389 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok
2011 3391 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3393 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3392 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3383 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 25 października 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez inne formy wychowania przedszkolnego punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Bejsce w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego w ramach świadczenia usługi opiekuńczo – bytowej.
2011 2582 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2583 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2447 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 2165 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2011 1746 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 20 maja 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach.
2011 915 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011-2012 rok
2011 883 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/11/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2011 rok
2011 884 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 299 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2009 Rady Gminy Bejsce z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 2960 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2009 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bejsce
2009 1626 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2009 Rady Gminy Bejsce z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych