Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 244

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4202 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XI/65/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3803 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/61/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3376 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubnice
2019 3375 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3377 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice
2019 3379 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3378 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2806 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2108 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/68/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 2107 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/168/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Łubnice
2019 2106 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2105 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/35/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1679 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1678 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 879 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 878 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2019 r.”
2019 877 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 309 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/13/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2019 rok
2019 292 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2019 291 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Łubnice
2019 290 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 289 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 288 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2019 287 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4566 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4565 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/29/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubnice
2018 3982 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/225/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3691 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLV/223/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3690 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLV/222/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Łubnice
2018 3056 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2848 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody
2018 2825 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2824 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/211/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 2655 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLII/208/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1739 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XL/201/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1462 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1461 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1460 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łubnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1459 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łubnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 895 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 896 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na lata 2018-2022
2018 897 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2018 r.”
2018 328 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2018 rok
2018 293 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 221 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/56/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2018 222 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 152 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2017 3800 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
2017 3799 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 3798 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach
2017 3797 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/51/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatkach od nieruchomości i środków transportowych
2017 3796 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3795 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3429 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3238 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3217 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice
2017 3216 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Łubnice
2017 2788 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2659 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2658 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 2157 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łubnice
2017 2156 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1943 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1944 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX/134/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1914 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/133/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1915 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/136/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2017 1437 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1409 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łubnice
2017 1408 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2017 1407 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/42/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice
2017 1406 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2017 1405 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 r.
2017 313 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2017 rok
2016 4102 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/111/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4052 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/114/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4051 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/113/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3536 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2016 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3357 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3276 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 2941 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXII/99/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2656 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXI/96/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2420 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XX/94/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2419 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XX/93/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice.
2016 2418 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XX/92/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016r. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2417 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2416 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
2016 2022 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/85/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2019 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1757 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/75/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach
2016 1250 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/70/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice
2016 1251 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/72/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2016 roku
2016 1252 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/75/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach
2016 1249 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/66/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 635 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/59/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2016 rok
2016 578 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVI/63/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 522 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIII/47/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 521 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/45/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 523 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIV/51/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 498 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XI/42/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4073 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/58/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Łubnice
2015 4071 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/57/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2015 4070 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/56/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4069 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/55/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4068 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/54/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 4067 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/53/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3173 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/50/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2015 2342 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr X/38/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2343 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr X/41/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2015 1905 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/29/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubnice
2015 1538 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury w Łubnicach
2015 1197 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/24/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubnice nr XXXIII/108/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice.
2015 1196 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/19/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2015 roku
2015 1195 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/17/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1194 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/15/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 735 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 366 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/8/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2015 rok
2015 288 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/163/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 291 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/6/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 290 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/168/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 289 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/166/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3396 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 2437 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/162/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach
2014 2436 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/160/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2014 rok
2014 2359 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XLV/158/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2014 roku
2014 2113 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/156/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1724 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/153/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 maja 2014r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1522 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/150/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2014 roku
2014 1521 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/148/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1043 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/143/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 790 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/136/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2014 rok
2014 427 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/141/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 426 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/140/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 425 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/139/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 110 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/131/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 111 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/133/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/56/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 112 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/135/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 4010 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/130/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4009 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/129/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 4008 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/127/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3543 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/122/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3345 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/126/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice.
2013 3112 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/120/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2676 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/118/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/110/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2013 roku
2013 2675 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/117/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/101/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na lata 2013-2017.
2013 2674 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/113/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2309 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/95/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2310 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/100/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2285 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/110/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 maja 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2013 roku
2013 1996 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/104/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1995 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/103/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubnice
2013 1994 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/101/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na lata 2013 - 2017
2013 1997 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/105/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2000 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/108/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice
2013 1999 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/107/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1998 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2013 1573 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/97/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalania stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 1574 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/98/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubnice.
2013 1047 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/91/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2013 rok
2013 1028 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/93/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Łubnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 666 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2013 394 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/89/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 78 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/87/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3655 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/85/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3406 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/86/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 3192 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/84/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Łubnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2920 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/82/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2759 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/80/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 1 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2517 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/79/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmiany "Regulaminu dostarczania wody w gminie Łubnice”
2012 2470 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXII/77/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2170 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/75/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1781 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/72/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1705 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/67/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1241 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/64/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 765 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/58/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2012 rok
2012 585 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/57/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 300 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/53/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 129 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/45/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3813 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XIII/42/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice.
2011 3758 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/54/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/49/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3759 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/55/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/50/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3760 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/56/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3467 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/49/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3466 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/48/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 3468 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/50/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3470 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/52/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3469 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/51/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatkach od nieruchomości i środków transportowych
2011 3344 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/43/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2766 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/39/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łubnice.
2011 2724 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/38/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2449 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/36/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2238 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/32/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łubnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2239 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/33/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1929 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/29/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1614 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/24/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1117 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/21/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1118 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/22/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2011 1119 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/23/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łubnice
2011 1097 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr Nr VI/17/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 762 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/13/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2011 rok
2011 763 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury w Łubnicach
2011 224 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
2011 223 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 225 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/10/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 222 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/183/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 218 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/180/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Łubnice.
2011 217 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/180/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Łubnice
2011 59 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3689 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
2010 3528 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr Nr XLVI/174 /10 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3174 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/176/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r
2010 3085 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XLV/172/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2643 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/168/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2644 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/170/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r
2010 2463 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/167/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2354 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/165/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy Łubnice na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Łubnice
2010 2355 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/166/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie numerów i granic stałych obwodów głosowania na terenie gminy Łubnice
2010 2239 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLII/162/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2067 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLI/157/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1603 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/153/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 1602 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/151/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1605 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/155/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1604 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/154/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok
2010 884 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/148/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2010 rok
2010 636 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/144/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach
2010 635 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/142/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 172 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/139/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
2010 171 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/138/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4181 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/135/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3998 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/137/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2010 rok
2009 3394 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/130/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3069 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/127/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3068 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/126/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
2009 2853 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/124/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2596 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/123/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2408 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXX/121/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2329 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2321 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/103/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok
2009 2328 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/104/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2035 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/99/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych przez wyłączenie ich z użytkowania
2009 2036 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 2034 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/93/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 451 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXV/84/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 286 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 129 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/77/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok