Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 106

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3957 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów
2019 3958 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 3688 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów
2019 3341 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne
2019 2991 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 2001 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/26/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1977 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łoniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1976 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1975 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów na 2019 roku
2019 966 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 422 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 421 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie
2019 420 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/269/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łoniów
2019 419 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2019 rok
2019 2 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 4716 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
2018 3996 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LI/263/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia - część II
2018 3938 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/264/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
2018 3939 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LII/267/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Łoniów
2018 3940 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LII/269/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łoniów
2018 3627 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łoniów”
2018 3512 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łoniów
2018 3513 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łoniów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2869 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2018 2198 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/237/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów na 2018 rok
2018 1824 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów na 2018 roku
2018 1823 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2018 1822 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/226/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 403 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2018 rok
2017 4061 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Łoniów
2017 4062 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 4063 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Łoniów
2017 4056 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łoniów
2017 4055 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Łoniów
2017 3454 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów na 2017 roku
2017 2082 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łoniów
2017 1821 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
2017 1652 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 989 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy na lata 2017-2020”
2017 990 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łoniów
2017 991 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2017 976 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w  Łoniowie
2017 977 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łoniowie
2017 799 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Gminę Łoniów publicznych przedszkolach i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego
2017 798 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2017 rok
2017 74 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2017 72 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 73 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy
2017 75 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3486 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Łoniów
2016 2359 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1427 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2016 1426 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie
2016 421 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2016 rok
2016 422 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4021 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2015 4022 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
2015 4020 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/80/2004 z dnia 12.02.2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4019 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/67/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
2015 4018 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Łoniów
2015 3080 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i nauczyciela wspomagającego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów
2015 2758 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łoniów
2015 2401 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2015 632 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 631 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 630 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów.
2015 629 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łoniów i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 133 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łoniów
2015 132 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2015 rok
2014 3182 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LI/254/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 3127 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/255/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Łoniów
2014 2766 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/246/14 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 na terenie sołectwa Zawidza, gmina Łoniów
2014 1429 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1033 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2014 1034 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013r.dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 1032 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 720 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2014 rok
2013 4093 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/208/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łoniów
2013 4092 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/207/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
2013 4091 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/206/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Łoniów
2013 3531 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 września 2013r. w sprawiefragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary gmina Łoniów.
2013 3357 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Łoniów
2013 3063 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary gmina Łoniów.
2013 2940 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Łoniów
2013 2448 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 32/24 położonej w miejscowości Jasienica
2013 2447 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 kwietnia 2013r. sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2013 2012 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 720 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2013 rok
2013 442 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 3867 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok.
2012 3465 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów.
2012 3464 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/ 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze Gminy Łoniów.
2012 3264 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/ 134 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 3263 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 131 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 2596 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIII / 125 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 2295 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII / 121 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 2081 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 1848 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XX / 105 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 1443 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX / 98 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łoniów na lata 2012-2015”
2012 1442 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX / 97 /2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łoniów w 2012 roku.
2012 1441 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX / 94 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 1433 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII / 92 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 753 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/ 89 /2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 686 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI / 85 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 685 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI / 83 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2011 rok
2012 338 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/87/11 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach ewidencyjnych 84/9, 84/10, 85/2, 85/6, 85/8 i 85/9 obręb Jasienica gmina Łoniów.