Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 282

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 810 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/378/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2018 rok
2018 538 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/17 Rady Gminy Łagów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2018 537 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/16 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2018 540 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/17 Rady Gminy Łagów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2018 539 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/342/17 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2018 286 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/383/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2018 5 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/372/17 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/369/17 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3657 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Łagów
2017 3492 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3491 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2018 rok
2017 3490 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3465 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/17 Rady Gminy Łagów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 2930 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/17 Rady Gminy Łagów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2932 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/328/17 Rady Gminy Łagów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2929 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/311/17 Rady Gminy Łagów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2928 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/17 Rady Gminy Łagów z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2931 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/324/17 Rady Gminy Łagów z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2927 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2923 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2017 2926 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Łagów sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
2017 2925 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2924 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/17 Rady Gminy Łagów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 rok
2017 2265 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/17 Rady Gminy Łagów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łagów
2017 1745 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/17 Rady Gminy Łagów z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych planowanej do wykonania drogi na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łagów oraz zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 338048T Łagów – Nowy Staw- Winna.
2017 1606 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łagów
2017 1349 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łagów jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1348 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łagów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1351 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nowego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
2017 1350 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów
2017 911 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Łagów
2017 519 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/17 Rady Gminy Łagów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX 141/04 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 520 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/17 Rady Gminy Łagów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  Domu Senior-WIGOR przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca w Sędku
2017 430 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok
2017 89 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/212/16 Rady Gminy Łagów z dnia 01 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2016 4209 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/16 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Łagów publicznych przedszkoli, publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 4072 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/249/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 3738 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/254/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/190/08 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 3737 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/253/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3736 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/252/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2017 rok.
2016 3735 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/251/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3441 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/16 Rady Gminy Łagów z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 3421 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2016 Rady Gminy Łagów z dnia 26 października 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3033 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/16 Rady Gminy Łagów z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2977 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2016 2965 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/101/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2016 2967 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XV/121/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2016 2969 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVII/149/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2016 2964 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2016 2968 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVI/137/16 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2016 2966 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/113/15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2016 2890 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/16 Rady Gminy Łagów z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2889 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/16 Rady Gminy Łagów z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2888 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/211/16 Rady Gminy Łagów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2773 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/16 Rady Gminy Łagów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2772 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXII/181/16 Rady Gminy Łagów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2769 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2774 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/16 Rady Gminy Łagów z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2770 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/165/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2771 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/176/16 Rady Gminy Łagów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 2371 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXV/216/16 Rady Gminy Łagów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 2370 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXV/215/16 Rady Gminy Łagów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku
2016 2267 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/209 /16 Rady Gminy Łagów z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Płucki na terenie gminy Łagów
2016 2118 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/214/16 Rady Gminy Łagów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 2117 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/213/16 Rady Gminy Łagów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 2116 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/212/16 Rady Gminy Łagów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2016 1890 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/16 Rady Gminy Łagów z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1799 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2016 Rady Gminy Łagów z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/126/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2016 1552 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/183/16 Rady Gminy Łagów z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr V/31/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1547 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/187/16 Rady Gminy Łagów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/207/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2016 1548 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/188/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/210/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 1110 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/178/16 Rady Gminy Łagów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów
2016 1031 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/179/16 Rady Gminy Łagów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/126/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2016 906 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX/170/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 888 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIX /171/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2016 701 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/172/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Łagów do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
2016 700 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/167/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/162/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/15 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 699 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/166/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasenta do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za I ratę 2016 roku, dla miejscowości Zamkowa Wola i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 670 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr III/7/14 Rady Gminy Łagów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2014 rok
2016 669 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr LVI/345/14 Rady Gminy Łagów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów
2016 529 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/143/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok
2016 530 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/264/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 446 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów
2016 447 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/140/15 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 245 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/129/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Złota Woda na terenie gminy Łagów
2016 22 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVI/140/15 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 4238 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/151/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Raków na współfinansowanie zadania pn. „Remont drogi Zbelutka – Choiny”.
2015 4123 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/128/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/253/09 dotyczącej ustalania zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
2015 3614 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/126/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3613 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/125/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3612 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/123/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2016 rok
2015 3611 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/122/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3272 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/119/15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łagów Nr XLIII /238/13 z dnia 06 lutego 2013 roku w sprawie określenia regulaminu targowisk istniejących na terenie gminy Łagów
2015 3252 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XI/82/15 Rady Gminy Łagów z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 3178 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 3177 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/108/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia regulaminu placu targowego w Łagowie i Woli Łagowskiej
2015 2520 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/99/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Raków na współfinansowanie zadania pn. „Remont drogi Zbelutka – Choiny”.
2015 2480 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XII/98/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/31/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2358 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/89/15 Rady Gminy Łagów z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2333 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 2332 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Gminy Łagów z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 2320 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/54/15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 2288 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 2286 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/15 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2015 rok
2015 2207 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łagów
2015 1513 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/57/15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasenta do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2015 rok, dla miejscowości Sędek i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1514 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/58 /15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łagów
2015 1306 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 1307 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/44/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łagów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1308 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLI /262/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łagów, których właścicielem lub podmiotem zarządzającym jest Gmina Łagów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1193 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/15 z dnia 18 lutego 2015 roku, w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1192 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/11 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów.
2015 920 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sadków na terenie gminy Łagów.
2015 712 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/11 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów
2015 693 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 563 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/191/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łagów
2014 3397 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Łagów z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 2980 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXIV/484/14 Rady Gminy Łagów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2926 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LXXIV/483/14 Rady Gminy Łagów z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2015 rok
2014 2834 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LXVI/435/14 Rady Gminy Łagów z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagów na lata 2012 – 2032”
2014 2782 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXII/474/14 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 2207 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/452/14/14 Rady Gminy Łagów z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/101/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
2014 2208 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/453/14 Rady Gminy Łagów z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony.
2014 2209 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/454/14 Rady Gminy Łagów z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Łagów.
2014 1940 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LI/322/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2014 1939 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/314/13 Rady Gminy Łagów z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2014 1938 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/305/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2014 1910 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXV/423/14 Rady Gminy Łagów z dnia 9 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Melonek na terenie gminy Łagów.
2014 1903 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXVI/433/14 Rady Gminy Łagów z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych
2014 1902 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LXVI/432/14 Rady Gminy Łagów z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie OKREŚLENIA REGULAMINU PLACU TARGOWEGO W ŁAGOWIE I WOLI ŁAGOWSKIEJ
2014 1897 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LXV/422/14 Rady Gminy Łagów z dnia 9 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czyżów na terenie gminy Łagów.
2014 1822 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LXV/427/14 Rady Gminy Łagów z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz zmiany Uchwały Nr XL/224/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2014 1647 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr LIV/342/13 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1440 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr LXIII/418/14 Rady Gminy Łagów z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/11 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów
2014 1438 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr LXI/406/14 Rady Gminy Łagów z dnia 2 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/27/11 z dnia 07 marca 2011 roku Rady Gminy Łagów w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1028 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr LX/400/14 Rady Gminy Łagów z dnia 12 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Łagów w sprawie podziału Gminy Łagów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 768 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr LVII/356/14 Rady Gminy Łagów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 767 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr LVII/355/14 Rady Gminy Łagów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie; podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 412 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr LIV/341/13 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
2013 4024 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/331/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2014 rok.
2013 4023 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/330/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4022 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/329/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3849 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr L/317/13 Rady Gminy Łagów z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Zbelutka na terenie gminy Łagów.
2013 3686 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/326/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/11 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów.
2013 3685 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/325/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 3198 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Duraczów na terenie gminy Łagów.
2013 3197 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/296/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentów na terenie gminy Łagów.
2013 3196 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Łagowska na terenie gminy Łagów
2013 2888 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLV/289/13 Rady Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2013 2887 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLII/272/13 Rady Gminy Łagów z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2013 2886 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLI/252/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2013 2697 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/13 Rady Gminy Łagów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2013 2696 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/13 Rady Gminy Łagów z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2013 2695 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2013 rok
2013 2668 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLV/290/13 Rady Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 2498 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/13 Rady Gminy Łagów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych dla absolwentów szkół podstawowych , gimnazjalnych i zasadniczej szkoły zawodowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów.
2013 2415 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/13 Rady Gminy Łagów z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/238/13 w sprawie określenia regulaminu targowisk istniejących na terenie gminy Łagów
2013 2308 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XLII/273/13 Rady Gminy Łagów z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Płucki na terenie gminy Łagów.
2013 2132 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XLI/251/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sędek na terenie gminy Łagów.
2013 2130 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XLI/249/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lechówek na terenie gminy Łagów.
2013 2097 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI /262/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łagów, których właścicielem lub podmiotem zarządzającym jest Gmina Łagów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1898 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/269/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 1897 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/263/13 Rady Gminy Łagów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów
2013 1870 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/265/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2013 1869 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/264/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1872 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/267/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1871 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/266/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2013 1438 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/13 Rady Gminy Łagów z dnia 6 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/201/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zamkowa Wola na terenie gminy Łagów.
2013 1212 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/13 Rady Gminy Łagów z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie określenia regulaminu targowisk istniejących na terenie gminy Łagów
2013 1211 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie : zmian Uchwały Nr XLVI/253/09 Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania .
2013 1052 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2013 932 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/12 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zamkowa Wola na terenie gminy Łagów.
2013 933 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI203/12 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniowa na terenie gminy Łagów.
2013 934 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/12 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gęsice na terenie gminy Łagów.
2013 846 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/12 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Łagów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 845 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łagów
2013 747 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
2013 746 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 745 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2013 744 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 743 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 742 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2013 434 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2013 390 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 3754 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/12 Rady Gminy Łagów z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/190/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3490 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 października 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łagów
2012 3399 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3400 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3401 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3117 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 3066 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/177/12 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łagów.
2012 3054 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/12 Rady Gminy Łagów z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łagów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3032 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/176/12 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 2829 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/12 Rady Gminy Łagów z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 2830 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXX/169/12 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 2412 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/12 Rady Gminy Łagów z dnia 14 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/27/11 z dnia 07 marca 2011 roku Rady Gminy Łagów w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2407 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/2001 Rady Gminy Łagów z dnia 10 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
2012 2406 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/146/93 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 2305 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 2116 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/12 Rady Gminy Łagów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/11 z dnia 11 października 2011 r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów
2012 2115 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/12 Rady Gminy Łagów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 1841 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 1842 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów.
2012 1843 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łagów.
2012 1748 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 2012r. W sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łagów.
2012 1747 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2012 1455 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 1231 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXI/114/12 Rady Gminy Łagów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 1222 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/97/11 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2012 1223 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/11 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2012 914 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/106/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2012 rok
2012 883 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII /101 / 11 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
2012 783 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/107/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łagów.
2012 726 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/11 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statusu dróg wewnętrznych na drogę gminną (oraz ustalenia jej przebiegu)
2012 475 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/96/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
2012 313 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/89/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2012 240 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/85/11 Rady Gminy Łagów z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2011 3778 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/92/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3777 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/91/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3776 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/90/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/11 z dnia 11 października 2011 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów
2011 3781 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/95/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3780 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/94/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3779 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/93/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3639 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/86/11 Rady Gminy Łagów z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/83/11 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów
2011 3384 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Łagów z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2011 3199 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Łagów z dnia 11 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/28/11 Rady Gminy Łagów z dnia 07 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na 2011 rok.
2011 3143 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Łagów z dnia 11 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów
2011 2794 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy Łagów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2011 2795 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/80/11 Rady Gminy Łagów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łagów lub jej jednostkom organizacyjnym.
2011 2408 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/113/04 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów w granicach sołectw gminy
2011 2310 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2011 2311 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Łagów
2011 2312 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Łagowie.
2011 2202 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łagów na lata 2010 - 2014”
2011 1992 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2011 1798 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2011 1799 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/34/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/115/08 Rady Gminy Łagów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, określenia zasad poboru oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1800 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/35/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów.
2011 1734 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/25/11 Rady Gminy Łagów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2011 1184 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/27/11 Rady Gminy Łagów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1185 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Łagów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na 2011 rok.
2011 800 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2011 rok
2011 526 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Łagów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2011 23 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr Nr III/7/10 Rady Gminy Łagów z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr LXVI/367/10 Rady Gminy Łagów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok .
2010 3446 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/369/10 Rady Gminy Łagów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 3445 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/368/10 Rady Gminy Łagów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3444 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/367/10 Rady Gminy Łagów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3069 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LXIII/359/10 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/193/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
2010 3068 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LXIII/357/10 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu dostrczania wody stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/239/05 Rady Gminy Łagów z dnia 18 listopada 2005r
2010 2700 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/326/10 Rady Gminy Łagów z dnia 26 maja 2010r. w sprawie określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie.
2010 2695 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr LXII/345/10 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania prowadzenia punktów przedszkolnych dla Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach.
2010 2696 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr LXII /346 /2010 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łagów .
2010 2514 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LX/338/10 Rady Gminy Łagów z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie w ramach działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie świetlicy środowiskowej i zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
2010 2410 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LIX/330/10 Rady Gminy Łagów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Łagów przez inne niż Gmina Łagów osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2010 2064 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/325/10 Rady Gminy Łagów z dnia 26 maja 2010r. w sprawie określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Łagowie z filią w Lechówku.
2010 1533 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr LIII/295/10 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2010 rok
2010 1465 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LVI/315/10 Rady Gminy Łagów z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/115/08 Rady Gminy Łagów z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, określenia zasad poboru oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2010 1331 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LIII/297/10 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2010r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na 2010 rok.
2010 1133 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr LIII/300/10 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1054 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr LV/308/10 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 52 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr LII/292/09 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 4201 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr LI/290/09 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień od tego podatku
2009 4199 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr LI/288/09 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4200 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr LI/289/09 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2009 4169 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/275/09 Rady Gminy Łagów z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kieleckim na zmianę dróg podlegajacych obowiązkowi zimowego utrzymania w sezonie 2009/2010 będącego we właściwości Gminy Łagow oraz Powiatu Kieleckiego
2009 3334 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/09 Rady Gminy Łagów z dnia 10 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Łagów
2009 2933 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/09 Rady Gminy Łagów z dnia 27 lipca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr II/9/06 Rady Gminy Łagów z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 2932 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/09 Rady Gminy Łagów z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/141/04 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2004r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 1706 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/236/09 Rady Gminy Łagów z dnia 24 marca 2009r. sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Łagów
2009 1657 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XLI/235/09 Rady Gminy Łagów z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwalę Nr XVI/123/04 z dnia 30 marca 2004r. dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łagów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez, Państwową Straż Pożarną
2009 1656 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/233/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach na realizacje i współfinansowanie zadań w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z miejscami parkingowymi przy drodze wojewódzkiej 756 Starachowic - Stopnica, ul. Rynek w Łagowie oraz budowę chodnika w m. Zamkowa Wola przy drodze wojewódzkiej 756 Starachowice Stopnica
2009 1652 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/224/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1651 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/223/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie aktualizacji nazwy drogi gminnej o nr 001485T i drogi o nr 001487T
2009 1653 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/225/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/256/05 Rady Gminy Łagów z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1655 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/227/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/74/07 Rady Gminy Łagów z dnia 13 września 2007r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Łagów do kategorii dróg gminnych
2009 1654 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/226/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/230/05 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2005r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Łagów do kategorii dróg gminnych
2009 1275 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Powiatem Kieleckim na realizacje wspólnego zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej Piotrów - Gułaczów
2009 707 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/08 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kieleckim na zamianę dróg podlegających obowiązkowi zimowego utrzymania w sezonie 2008/2009 będącego we właściwości Gminy Łagów i Powiatu Kieleckiego
2009 687 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/08 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łagów
2009 670 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/08 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Łagów
2009 397 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/08 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Łagów
2009 398 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/08 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych; dodatku wiejskiego i mieszkaniowego