Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 234

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4200 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2019 r. dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna
2019 4201 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna
2019 3903 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 3488 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna
2019 3487 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
2019 3489 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
2019 3491 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 3490 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2019 2905 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II”, położonego na obszarze gminy Łączna
2019 2752 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 2751 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Łączna w roku 2019
2019 2750 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2749 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna
2019 2379 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna
2019 2380 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna
2019 2141 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 1866 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2019”
2019 1867 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Łączna
2019 1868 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 1241 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
2019 1193 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1192 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 1191 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2019 1154 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 713 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 714 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 715 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2018 4664 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 4665 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2018 4666 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna
2018 3976 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 3383 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/250/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2018 3382 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łączna
2018 3381 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 3380 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/245/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
2018 3378 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łączna
2018 3379 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego zatrudnionego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna
2018 3176 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/237/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna
2018 2878 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/228/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łączna
2018 2881 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/231/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 2880 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/230/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2879 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/229/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, napojów alkoholowych na terenie Gminy Łączna
2018 2835 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/224/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
2018 2560 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/216/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Łączna w roku 2018
2018 2561 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 1795 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/212/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 1412 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/211/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 1411 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/210/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2018”
2018 1410 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/209/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1409 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/208/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 26 marca 2018 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 992 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinek drogi DK nr 7 od km 525+958 do km 531+446
2018 913 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/203/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 912 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łączna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 393 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XL/197/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 32 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2018 31 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2017 3971 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 3539 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na rok 2017
2017 3370 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok
2017 2795 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok
2017 2392 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok
2017 1895 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2017 1896 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017r.
2017 1386 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok
2017 1385 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2017”
2017 1384 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017 r. dotycząca zmian uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2017 1383 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 687 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna
2017 471 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2017 rok
2017 61 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2017 60 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
2016 3529 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 3530 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3261 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/106/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 4 Klonów na obszarze gminy Łączna
2016 3262 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r. wsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna
2016 3240 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3243 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2016r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2016 3239 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 3242 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 3241 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 2962 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 2961 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2016 2626 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 4 Klonów na obszarze gminy Łączna
2016 2627 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna
2016 2544 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2016 2347 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2346 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 1994 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 1497 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 879 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2016 878 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 877 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2016”.
2016 876 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2016 186 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 185 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2016 184 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/71/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna
2016 183 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/70/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2015 3978 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatekod nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3979 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 3977 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2015 3770 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3769 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3768 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2891 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 2890 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2889 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/55/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2015r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2853 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/50/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 2293 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr X/43/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w miejscowości Kamionki
2015 2295 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 2294 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2015 1818 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/37/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 1817 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/35/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie w sprawie zmian Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
2015 1229 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 880 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez: właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łączna
2015 878 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 877 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego
2015 882 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2015”.
2015 881 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 879 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna
2015 876 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna
2015 474 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
2015 210 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,przypadających Gminie Łączna lub jej jednostkom podległym
2014 3589 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna
2014 3219 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 2917 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 2687 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
2014 2688 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 2373 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/286/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 2372 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/283/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna
2014 2154 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 1881 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XL/270/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 1582 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 1581 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna
2014 1290 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2014 1252 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2014”.
2014 1251 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 867 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2014 539 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łączna na lata 2013 - 2016”
2014 540 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna.
2014 117 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2014 118 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2013 3990 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 3991 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego
2013 3992 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 3690 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 3689 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
2013 3688 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2013 3054 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 3053 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3052 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2707 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 2290 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 maja 2013r. dotycząca zmiany w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2013 2289 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 maja 2013r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2013 2129 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 1627 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 1626 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”.
2013 1625 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2013 1624 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1623 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna
2013 1311 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2013r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2013 1040 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 1039 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/191/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna
2013 463 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2013 395 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2012".
2013 129 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2013 128 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2012 3684 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 3008 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3007 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 2901 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli
2012 2862 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
2012 2613 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2012 2604 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 2405 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XX/ 163/ 2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 2010 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 1953 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XViii/153/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2012r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 1688 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 1337 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 1329 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2012 1112 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 1019 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 1018 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2012 481 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 472 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/103/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
2012 395 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.
2012 375 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2012 376 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2012 198 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łączna.
2012 155 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
2011 3684 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3685 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/107/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3686 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3223 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 2762 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna.
2011 2761 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łączna.
2011 2760 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łącznej
2011 2765 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 2764 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011-2015.
2011 2763 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Łączna i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa .
2011 2630 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 2448 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 5 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Łączna na obwody głosowania.
2011 2144 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2011 2145 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.
2011 2146 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII /73/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 1850 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jęgrzna
2011 1851 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionki
2011 1852 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klonów
2011 1849 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gózd
2011 1846 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
2011 1847 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 1848 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Górka
2011 1853 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łączna
2011 1858 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagórze
2011 1859 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalezianka
2011 1860 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaskale
2011 1857 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Występa
2011 1854 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osełków
2011 1855 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podłazie
2011 1856 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podzagnańszcze
2011 1425 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Zagórzu z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym
2011 1424 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowie
2011 1427 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 1426 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Gimnazjum w Zaleziance.
2011 961 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Zagórzu z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym
2011 960 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowie.
2011 963 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Zaleziance.
2011 962 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance.
2011 793 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 199 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2011 198 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
2011 201 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
2011 200 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2010 3930 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 1073 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/4/2009 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Łączna od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Łącznej