Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 23

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2914 2019-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 5 lipca 2019 r. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 roku - aktualizacja
2019 2913 2019-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24 czerwca 2019 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2018 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2018 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2019 1528 2019-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2018
2018 2574 2018-07-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 29 czerwca 2018 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2017 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2017 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2018 2022 2018-05-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice od gmin: Wąchock, Mirzec, Brody, Iłża, Pawłów, Suchedniów (w części obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.) zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 975 2018-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2017
2017 2223 2017-07-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 30 czerwca 2017 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2016 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2016 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2017 871 2017-03-03 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2016.
2016 2007 2016-06-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24 czerwca 2016r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2015 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2015 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2016 861 2016-03-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 7 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2015
2015 2120 2015-07-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 26 czerwca 2015r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2014 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2014 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2015 500 2015-02-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2014.
2014 2063 2014-07-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 27 czerwca 2014r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2013 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2013 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2014 801 2014-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Miasta Starachowice za rok 2013.
2013 2863 2013-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 21 czerwca 2013r. z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2012 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2012 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2013 1469 2013-03-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 8 lutego 2013r. zawarte w dniu 08.02.2013 r. roku w Starachowicach pomiędzy:
2013 1063 2013-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2012.
2012 2410 2012-08-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 29 marca 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2011 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARCHOWICE ZA 2011 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE.
2012 817 2012-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 2 marca 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Miasta Starachowice za rok 2011.
2011 2141 2011-07-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 28 marca 2011r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2010 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2010 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE
2011 730 2011-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2010.
2010 552 2010-02-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2009.
2009 1524 2009-05-29 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Starachowice DO POROZUMIENIA w sprawie realizacji zadań edukacji publicznej dotyczących korzystania z opieki przedszkolnej przez dziecko będące mieszkańcem Gminy Mirzec w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13, funkcjonującym na terenie Gminy Starachowice zawartego w dniu 14 października 2008r. pomiędzy: Gminą Starachowice reprezentowaną przez: Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Miasta Starachowice a Gminą Mirzec reprezentowaną przez: Pana Bogusława Nowaka - Wójta Gminy Mirzec