Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 5

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2775 2018-08-06 Aneks Aneks nr 5/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 czerwca 2018 r. do Porozumienia Nr 16/2014 r. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego zawarty pomiędzy:
2017 1970 2017-06-14 Aneks Aneks nr 4/2017 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 2 maja 2017 r. do Porozumienia Nr 16/2014 z dnia 5 marca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego
2017 302 2017-01-12 Aneks Aneks nr 3/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 grudnia 2016r. do Porozumienia Nr 16/2014 z dnia 5 marca 2014 w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko – Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego
2015 1460 2015-04-27 Aneks Aneks nr 1/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej zawarty w dniu 16.02.2015 r. pomiędzy: Gminą Skarżysko –Kamienna, zwaną dalej " Gminą" reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta - Konrada Kröniga przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Pawełczyk a: Powiatem Skarżyskim, zwanym dalej "Powiatem" reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Jerzego Żmijewskiego – Starostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Bogusławy Wilczyńskiej,
2014 1344 2014-04-11 Porozumienie Porozumienie nr 16/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 5 marca 2014r. zawarte w dniu 05 marca 2014 r. pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna reprezentowaną przez: Romana Wojcieszka - Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej zwaną dalej „Gminą” a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1. Michała Jędrysa - Starostę Skarżyskiego 2. Waldemara Mazura - Wicestarostę Skarżyskiego zwanym dalej „Powiatem” w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego