Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 23

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3024 2019-07-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2018 rok
2019 1328 2019-03-14 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2018 2310 2018-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2017 ROK
2018 1124 2018-03-23 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2017 2084 2017-06-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2016 ROK
2017 952 2017-03-13 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2016 2369 2016-07-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie zawarte dnia 11 lipca 2016 r. pomiędzy: Gminą Kunów w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Lech Łodej zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Kunów" a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa Prezydent Miasta Jarosław Górczyński zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Ostrowiec Świętokrzyski
2016 2313 2016-07-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2015 ROK
2016 958 2016-03-17 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2015 2222 2015-07-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2014 ROK
2015 932 2015-03-19 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2014 2317 2014-08-18 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2014r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 23 stycznia 2014 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a Gminą Kunów w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizowania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy, zawarty w dniu 04.08.2014 r. pomiędzy
2014 2187 2014-07-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2013 ROK
2014 2149 2014-07-16 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego z dnia 9 grudnia 2013 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminą Bodzechów w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizowania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy, zawarty w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 2 lipca 2014 r. pomiędzy:
2014 979 2014-03-13 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2014 428 2014-01-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. J. Głogowskiego 3/5 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Wilczyńskiego, a Gminą Kunów z siedzibą w Kunowie ul.Warszawska 45B, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów - Beatę Dudę, zawarte w dniu 23.01.2014  w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizowania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.
2013 4329 2013-12-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pomiędzy gminą Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. J. Głogowskiego 3/5 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Wilczyńskiego, a gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. M. Reja 10 reprezentowaną przez Wójta Jerzego Murzyna, zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 9 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizowania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.
2013 3476 2013-10-14 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.13.2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zawarte w dniu 20.06.2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Gminą Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną przez: Pana Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Miasta zwaną dalej „Gminą” a Powiatem Ostrowieckim - Zarządem Powiatu reprezentowanym przez: Pana Zdzisława Kałamagę - Starostę Powiatu Ostrowieckiego, Pana Eligiusza Micha - Wicestarostę Powiatu zwanym dalej „Powiatem"
2013 2821 2013-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2013r. Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2012 ROK
2013 1242 2013-03-12 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 2078 2012-07-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2011 rok
2012 818 2012-03-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 rok położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2011 806 2011-03-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie stawek czynszu za I i II półrocze 2010 r.