Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 84

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1376 2019-03-25 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Sitkówka-Nowiny reprezentowaną przez: Sebastiana Nowaczkiewicz przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika – Ewy Mazur NIP: 959-14-68-922 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1335 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2019 roku
2019 1311 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Piekoszów z siedzibą ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów reprezentowaną przez: Zbigniewa Piątka – Wójta Gminy Piekoszów Przy kontrasygnacie Skarbnika – Magdaleny Smolarczyk - Korba NIP: 959-14-78-926 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1310 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 4.12.2018r pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika– Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Miastem i Gminą Morawica reprezentowaną przez: Mariana Burasa - Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika – Anety Bieleckiej NIP: 6572630604 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1312 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Zagnańsk reprezentowaną przez: Wojciecha Ślefarskiego – Wójta Gminy Zagnańsk przy kontrasygnacie Skarbnika – Roberta Szechnickiego NIP: 9591671296 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1304 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 16 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Strawczyn reprezentowaną przez: Wójta Gminy Strawczyn – Tadeusza Tkaczyka przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Stępień NIP: 959 14 86 127 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1309 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Miedziana Góra z siedzibą ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, reprezentowaną przez: Damiana Sławskiego – Wójta Gminy Miedziana Góra przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Błaszczyk NIP: 959-167-71-17 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1308 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Masłów reprezentowaną przez: Tomasza Lato – Wójta Gminy Masłów przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Kumór NIP: 657-25-38-821 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1307 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Górno reprezentowaną przez: Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górno przy kontrasygnacie Skarbnika – Marzanny Jop NIP: 657-24-00-548 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1306 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Daleszyce reprezentowaną przez: Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Głozowskiej NIP: 657-25-25-617 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1305 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Chmielnik z siedzibą Plac Kościuszki 7; 26-020 Chmielnik reprezentowaną przez: Pawła Wójcika – Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik przy kontrasygnacie Skarbnika – Ireny Słomki NIP: 657-25-31-581 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1303 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 16 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Chęciny reprezentowaną przez: Roberta Jaworskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Sinkiewicz NIP: 9591672746 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1227 2019-03-07 Informacja Informacja nr OR-I.0711.1.2.2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Kielce
2019 508 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce oraz świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce w 2019 roku
2019 507 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2019
2018 1712 2018-04-17 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 marca 2018 r. do Porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów z dnia 7 grudnia 2017 r. zawarty pomiędzy Gminą Kielce reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kielce, a Gminą Masłów reprezentowaną przez Wójta Gminy Masłów
2018 783 2018-02-23 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017 położonych na obszarze Gminy Kielce
2018 679 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2018
2018 680 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce oraz świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce w 2018 roku
2018 691 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2018 roku
2017 3960 2017-12-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. zawarte pomiędzy: Gminą Kielce a Gminą Masłów
2017 2421 2017-08-04 Komunikat Komunikat Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 sierpnia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia "Kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w Kielcach na lata 2017-2022".
2017 915 2017-03-08 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016 położonych na obszarze Gminy Kielce
2017 342 2017-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Kielce w dniu 9 stycznia 2017 r.
2017 216 2017-01-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce oraz świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce w 2017 roku
2017 215 2017-01-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2017.
2016 4104 2016-12-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2016 2297 2016-07-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Zagnańsk NIP: 959-167-12-96 Reprezentowaną przez: Szczepana Skorupskiego- Wójta Przy kontrasygnacie Skarbnika – Roberta Szechnickiego zwaną dalej „Partnerem”
2016 2296 2016-07-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2015r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Strawczyn NIP: 959-14-86-127 Reprezentowaną przez: Tadeusza Tkaczyka- Wójta Gminy Strawczyn Przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Stepień zwaną dalej „Partnerem” Mając
2016 2295 2016-07-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2015r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Chęciny NIP: 959 16 72 746 Reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Chęciny: Pana Roberta Jaworskiego Przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Sinkiewicz zwaną dalej „Partnerem”
2016 1384 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą: Sitkówka - Nowiny NIP: 959-14-68-922 Reprezentowaną przez: Wójta Gminy Sebastiana Nowaczkiewicza Przy kontrasygnacie Skarbnika Joanny Młynarczyk - Kusińska zwaną dalej „Partnerem”
2016 1383 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Miedziana Góra NIP: 959-16-77-117 Reprezentowaną przez: Zdzisława Wrzałkę- Wójta Gminy Przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Błaszczyk zwaną dalej „Partnerem”
2016 1382 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Piekoszów z siedzibą ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów NIP: 959-14-78-926 Reprezentowaną przez: Wójta Gminy Zbigniewa Piątka Przy kontrasygnacie Za-ca Skarbnika – Magdaleny Smolarczyk-Korba zwaną dalej „Partnerem”
2016 1381 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Morawica NIP: 657-26-30-604 Reprezentowaną przez: Mariana Burasa- Wójta Przy kontrasygnacie Skarbnika – Marii Adach zwaną dalej „Partnerem”
2016 1380 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Masłów NIP: 657-25-38-821 Reprezentowaną przez: Tomasza Lato - Wójta Przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Kumór zwaną dalej „Partnerem”
2016 1379 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Górno NIP: 657-24-00548 Reprezentowaną przez: Przemysława Łysaka- Wójta Przy kontrasygnacie Skarbnika – Marzanny Jop zwaną dalej „Partnerem”
2016 1378 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Miastem i Gminą Daleszyce NIP: 657-25-25-617 Reprezentowaną przez: Dariusza Meresińskiego - Burmistrza Przy kontrasygnacie Skarbnika – Ilony Piwowarskiej zwaną dalej „Partnerem”
2016 1377 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Miastem i Gminą Chmielnik NIP: 657-25-31-581 Reprezentowaną przez: Pawła Wójcika- Burmistrza Przy kontrasygnacie Skarbnika – Ireny Słomki zwaną dalej „Partnerem”
2016 1033 2016-03-24 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015 położonych na obszarze Gminy Kielce
2016 665 2016-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2016 roku
2016 322 2016-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2016
2016 323 2016-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce oraz świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce w 2016 roku
2015 4072 2015-12-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r. o możliwości zgłaszania po jednym przedstawicielu na członka do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 2609 2015-09-10 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 lipca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Prezydentem Miasta Kielce Wojciechem Lubawskim do porozumienia z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Z 2011 r. Nr 18, 272).
2015 2317 2015-07-28 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 maja 2015r. do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji, zawartego w dniu 11.05.2015r.
2015 2316 2015-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 maja 2015r. określające zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji
2015 1006 2015-03-26 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014 położonych na obszarze Gminy Kielce
2015 787 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2015 roku
2015 236 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2015.
2015 237 2015-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce oraz świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce w 2015 roku
2014 2019 2014-07-04 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 marca 2014r. do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji, zawartego w dniu 14.01.2014r.
2014 1998 2014-07-03 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
2014 1176 2014-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2014 roku
2014 992 2014-03-14 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 marca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013 położonych na obszarze Gminy Kielce
2014 638 2014-02-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia 2014r. określające zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji Preambuła
2014 209 2014-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce w 2014 roku
2014 210 2014-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2014.
2013 1474 2013-03-28 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012 położonych na obszarze Gminy Kielce
2013 630 2013-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2013 roku
2013 512 2013-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert
2013 506 2013-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie zasad ustalania wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce.
2013 235 2013-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2013
2013 236 2013-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce  w 2013 roku
2012 2799 2012-10-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 września 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miejska Kielce, zwaną dalej Miastem, reprezentowanym przez Prezydenta Pana Wojciecha Lubawskiego a Ministrem Kultury I Dziedzictwa Narodowego Panem Bogdanem Zdrojewskim zwanym dalej Ministrem
2012 2571 2012-09-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 marca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2011 rok
2012 814 2012-03-12 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 położonych na obszarze Gminy Kielce
2012 452 2012-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2012 roku
2012 203 2012-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2012
2012 202 2012-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce w 2012 roku
2011 2470 2011-08-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 marca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za rok 2010
2011 2353 2011-08-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2011r.
2011 719 2011-03-11 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA ROK 2010 POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KIELCE
2011 588 2011-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2011 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2011 roku
2011 186 2011-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2011.
2011 185 2011-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce w 2011 roku
2010 1770 2010-06-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za rok 2009
2010 832 2010-03-31 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 marca 2010r. w sprawie DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA ROK 2009 POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KIELCE
2010 670 2010-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2010 roku
2010 489 2010-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 lutego 2010 r.w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2010 roku
2010 258 2010-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w 2010 roku
2010 257 2010-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce w 2010 roku
2009 680 2009-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2009 roku
2009 190 2009-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/09 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2009
2009 191 2009-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/09 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce w 2009 roku