Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 33

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3222 2019-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/ODŁ/2019 Powiatu Kieleckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Daleszyce prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegające na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Daleszyce
2019 3223 2019-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/ODS/2019 Powiatu Kieleckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno
2019 3221 2019-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/ODC/2019 Powiatu Kieleckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Morawica prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Morawica
2018 3874 2018-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/CHĘCINY/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 8 października 2018 r. Zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez: Mariusza Nowaka - Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr Or.I.0052.13.2012 z dn. 20.09.2012 r. przy kontrasygnacie Jadwigi Sinkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta
2018 3875 2018-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 2/CHMIELNIK/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 8 października 2018 r. zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą Chmielnik reprezentowaną przez: Pawła Wójcika - Burmistrza przy kontrasygnacie Ireny Słomka - Skarbnika Gminy
2018 3785 2018-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŁAGÓW/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 8 października 2018 r. Zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą Łagów reprezentowaną przez: Pawła Marwickiego - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Małgorzaty Sitarz - Skarbnika Gminy
2018 2749 2018-08-03 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Kieleckiego z dnia 10 maja 2018 r. do POROZUMIENIA Nr 3/ODS/2018 w sprawie powierzenia Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno
2018 2311 2018-06-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/ODŁ/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 10 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Gminą Daleszyce w sprawie powierzenia Gminie Daleszyce prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Daleszyce
2018 2146 2018-06-07 Porozumienie Porozumienie nr 4/ODC/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 10 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą i Miastem Chęciny w sprawie powierzenia Gminie Chęciny prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy i miasta Chęciny
2018 2145 2018-06-07 Porozumienie Porozumienie nr 3/ODS/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 10 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w sprawie powierzenia Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno
2017 4098 2017-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŁAGÓW/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 27 października 2017 r. Zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą Łagów reprezentowaną przez: Pawła Marwickiego - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Małgorzaty Sitarz - Skarbnika Gminy
2017 3628 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 2/CHMIELNIK/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 27 października 2017 r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu, przy kontrasygnacie Marii Klusek – Skarbnika Powiatu, a Miastem i Gminą Chmielnik reprezentowaną przez: Pawła Wójcika – Burmistrza, przy kontrasygnacie Ireny Słomka- Skarbnika Miasta i Gminy
2017 3547 2017-11-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/CHĘCINY/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 27 października 2017 r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez: Mariusza Nowaka -Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr Or.I.0052.13.2012 z dn. 20.09.2012 r. przy kontrasygnacie Jadwigi Sinkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta
2017 3185 2017-10-18 Porozumienie Porozumienie nr 7/14M/0296/0300/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Zagnańsk zarządzania odcinkami dróg powiatowych nr 0296T oraz nr 0300T
2017 2297 2017-07-14 Porozumienie Porozumienie nr 6/13M/0314/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Masłów wykonania zadania publicznego w zakresie rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów przy drodze powiatowej nr 0314T Mąchocice-Ciekoty
2017 2108 2017-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 5/ODŁ/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Bodzentyn prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Bodzentyn
2017 2107 2017-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 4/ODC/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Chęciny prowadzenie zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy i miasta Chęciny
2017 2106 2017-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 3/ODS/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno
2017 2105 2017-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 2/ODŁ/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Daleszyce prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegające na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Daleszyce
2017 2055 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/ODC/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Morawica prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Morawica
2017 355 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/83/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Kieleckiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Kielecki
2016 4163 2016-12-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/Łagów/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 29 listopada 2016r. Zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez : Michała Godowskiego – Starostę Józefa Szczepańczyka – Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek Skarbnika Powiatu, a Gminą Łagów reprezentowaną przez: Pawła Marwickiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Małgorzaty Sitarz Skarbnika Gminy
2016 4162 2016-12-23 Aneks Aneks nr 2 Powiatu Kieleckiego z dnia 29 listopada 2016r. do pozumienia Nr 6/6M/ODŁ/2016 z dnia 20 lipca 2016 r w sprawie powierzenia Gminie Daleszyce budowy chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0328T w m. Mójcza, nr 0329T w m. Brzechów, nr 0331T w m. Niestachów, nr 0365T w m. Suków
2016 3886 2016-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/Chęciny/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 17 października 2016r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego – Starostę i Józefa Szczepańczyka – Członka Zarządu, a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez: Mariusza Nowaka -Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr Or.I.0052.13.2012 z dn. 20.09.2012 r.
2016 3447 2016-11-23 Aneks Aneks nr 1/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 27 września 2016r. do porozumienia Nr 5/18M/ODS/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie: powierzenia Gminie Strawczyn budowy chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 0450T w msc. Kuźniaki i Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa
2016 3448 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 2/Chmielnik/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 17 października 2016r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego – Starostę i Józefa Szczepańczyka – Członka Zarządu, a Miastem i Gminą Chmielnik reprezentowaną przez: Pawła Wójcika – Burmistrza
2016 3340 2016-11-08 Aneks Aneks nr 1/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 3 października 2016r. do Porozumienia Nr 6/6M/ODŁ/2016 zawartego w dniu 20 lipca 2016r. w sprawie: powierzenia Gminie Daleszyce budowy chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0328T w m. Mójcza, nr 0329T w m. Brzechów, nr 0331T w m. Niestachów, nr 0365T w m. Suków
2016 2567 2016-08-11 Porozumienie Porozumienie nr 6/6M/ODŁ/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 20 lipca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim zwanym dalej „Przekazującym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski – Starosta Kielecki, Józef Szczepańczyk – członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek - Skarbnik Powiatu, a Gminą Daleszyce zwaną dalej „Przejmującą” reprezentowaną przez: Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Jadwiga Głozowska Skarbnik Miasta i Gminy
2016 2156 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 2/ODŁ/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk – członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Daleszyce reprezentowaną przez: Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Jadwiga Głozowska -Skarbnika Miasta i Gminy zwanym dalej „Przejmującym”
2016 2155 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/ODC/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Morawica reprezentowaną przez: Marian Buras –Wójt Gminy przy kontrasygnacie Aneta Bielecka -Skarbnika Gminy zwanym dalej „Przejmującym”
2016 2157 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 3/ODŁ/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Raków reprezentowaną przez: Alina Siwonia –Wójta Gminy przy kontrasygnacie Anna Pleban -Skarbnika Gminy zwanym dalej „Przejmującym”
2016 2159 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 5/18M/ODS/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim zwanym dalej „Przekazującym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki, Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek - Skarbnik Powiatu, a Gminą Strawczyn zwaną dalej „Przejmującym” reprezentowaną przez: Tadeusz Tkaczyk –Wójt Gminy przy kontrasygnacie Justyna Stępień -Skarbnik Gminy.
2016 2158 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 4/ODS/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Łopuszno reprezentowaną przez: Irena Marcisz – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Teresa Poświat -Skarbnika Gminy zwanym dalej „Przejmującym”