Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 45278

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3562 2019-09-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce - Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki
2019 3561 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiślica
2019 3560 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica
2019 3559 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3558 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3557 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
2019 3556 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XV/82/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3555 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/79/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3554 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/71/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 3553 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/84/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3552 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Bęczków”
2019 3551 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2019 3550 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3549 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 września 2019 r. sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu
2019 3548 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 3547 2019-09-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 września 2019 r. o sprostowaniu błędu
2019 3543 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 3545 2019-09-12 Postanowienie Postanowienie nr 226/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 11 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miedziana Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3546 2019-09-12 Postanowienie Postanowienie nr 227/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 11 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3544 2019-09-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 284/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2019 r.
2019 3542 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 września 2019 r. zmiany uchwały Nr LVI/361/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki
2019 3541 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 3540 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 3539 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie
2019 3538 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
2019 3537 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3536 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 3535 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków w Gminie Górno i uchwalenia jego Statutu
2019 3534 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 3533 2019-09-11 Postanowienie Postanowienie nr 203/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3522 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 3521 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/68/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2019 3524 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/205/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9.05.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2019 3523 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/62/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 3518 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulica Lawendowa drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra
2019 3517 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3520 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/87/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 03.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków
2019 3519 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/65/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3530 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 3529 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2019 3532 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 3531 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 3526 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3525 2019-09-11 Postanowienie Postanowienie nr 163/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 6 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3528 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 3527 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Pierzchnica
2019 3514 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Górno
2019 3513 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3512 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górno
2019 3515 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVI.101.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3516 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVI.103.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów
2019 3511 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII392/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górno
2019 3510 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/290/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Górno, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2019 3509 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 0585T Gołębiówka – Ściegnia - Wzdół Plebański od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową numer 0585T do kategorii drogi gminnej
2019 3508 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bodzentyn
2019 3507 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3504 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/75/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2019 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2019 roku”
2019 3505 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/77/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 244/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3506 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/79/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 3503 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/74/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica
2019 3488 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna
2019 3487 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
2019 3489 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
2019 3491 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 3490 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2019 3486 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów
2019 3482 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 3481 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3483 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/118/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Masłów
2019 3485 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3484 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/119/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 3499 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik
2019 3498 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/354/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Chmielnik, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 3500 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkaso oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3502 2019-09-10 Postanowienie Postanowienie nr 202/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 5 września 2019 r. w sprawie podziału Miasta Starachowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3501 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 3497 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 3493 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 3492 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 3494 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej przez Urząd Miasta i Gminy Chmielnik dla jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik
2019 3496 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik
2019 3495 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
2019 3480 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 3468 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3479 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI.100.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 3478 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI.98.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kunów
2019 3477 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 3476 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/126/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce
2019 3475 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/124/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2019 3474 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3473 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/214/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń
2019 3472 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2019 3471 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia stawki opłat za jedno zatrzymanie środka transportu w tych obiektach
2019 3470 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach
2019 3469 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkaso
2019 3467 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 3466 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3465 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3464 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów
2019 3463 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/103/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2019 3462 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów
2019 3461 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr X/81/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3460 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 3459 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
2019 3458 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2019 3457 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 3456 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3455 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Połańcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3454 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec
2019 3453 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 3452 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3451 2019-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
2019 3450 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII / 75 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 3449 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 3448 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3447 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Brody” oraz „Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”
2019 3446 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3445 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3444 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +, funkcjonującego na terenie Gminy Brody
2019 3443 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3442 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr III/18/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2019
2019 3440 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu kwalifikowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, ubiegających się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz
2019 3439 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2019 3438 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz
2019 3437 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2019 3436 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3441 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz
2019 3435 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/76/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3434 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/74/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2019 3433 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/73/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3432 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogoria
2019 3431 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3430 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bogoria za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 3429 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bogoria nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
2019 3428 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria
2019 3427 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Bogoria od dnia 1 września 2019 roku
2019 3426 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 3425 2019-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.67.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLII/257/2018 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
2019 3424 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/140/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2019 3423 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/319/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2019 3422 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 3421 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
2019 3420 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2019 3419 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 3418 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Końskie
2019 3417 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Końskie
2019 3416 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób
2019 3415 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/78/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 3414 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 3413 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 3412 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Gminie Solec-Zdrój
2019 3411 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/53/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2019 3410 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/61/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach
2019 3409 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia ..Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Oksa na lata 2019-2022"
2019 3408 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/207/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2018 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
2019 3407 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.77.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 66/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 września 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk
2019 3406 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/148/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 3405 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3404 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 3403 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnychw publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 3402 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019r.
2019 3401 2019-09-04 Postanowienie Postanowienie nr 152/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 2 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3400 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/67/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 3399 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/83/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
2019 3398 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/82/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwaniska w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska
2019 3397 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/80/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska
2019 3396 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XVI/56/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 3395 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XVI/55/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej usytuowanej na Pl. M. Curie-Skłodowskiej w Skalbmierzu
2019 3394 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XVI/54/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3393 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3)
2019 3392 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowość Secemin (plan 1)
2019 3391 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.4.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2019 r. stwierdzam nieważność całości uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Bęczków”
2019 3390 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.45.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2017 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXV/190/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29.03.2017r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2019 3389 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.44.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2017 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXV/189/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29.03.2017r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2019 3374 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Samborcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3373 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu
2019 3375 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3377 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice
2019 3376 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubnice
2019 3372 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2019 3368 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/62/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baćkowice
2019 3367 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/57/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3369 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie nr 161/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Małogoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3371 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 3370 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII.59.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 2 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego
2019 3385 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym Nr 1 w Pińczowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 3384 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie oraz nadania mu Statutu
2019 3386 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu nagród dla nauczycieli
2019 3388 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów
2019 3387 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Pińczowie
2019 3383 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3379 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3378 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3380 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 3382 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3381 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3366 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3365 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 3364 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie nr XXXVI/189/2017 z dnia 30 maja 2017r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2019 3363 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 3362 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/12/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3361 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3360 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3359 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski
2019 3358 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 92/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
2019 3357 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 91/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2019 3356 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 90/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3355 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 89/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3354 2019-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.77.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – w części dotyczącej § 2 w zakresie słów „każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego”
2019 3353 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bieliny oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej
2019 3352 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3351 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/65/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dawnych odcinków dróg wojewódzkich Nr 765 o długości 2,492 km oraz Nr 757 o długości 2,164 km zlokalizowanych w Staszowie
2019 3350 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Ożarowski Bon Żłobkowy”
2019 3349 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3348 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3347 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 3345 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Kieleckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3346 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych, trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3343 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.40.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr X/48/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia
2019 3344 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.41.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VI/51/2019 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody – obszar „A”
2019 3341 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne
2019 3337 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.36.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
2019 3336 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
2019 3340 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.38.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/113/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów
2019 3342 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.39.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary – tereny inwestycyjne, zwanej dalej planem, tj. : - § 10 ust. 3 uchwały, - wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście, jak i na rysunku - załączniku Nr 1 do uchwały), dotyczących działek nr ewid.: 82/11, 93, 94 (obręb Jasienica), 388/1, 389, 416/1, 416/2, 416/3 (obręb Świniary), położonych na terenie przemysłu i usług przetwórstwa rolno – spożywczego, oznaczonego symbolem PU.
2019 3339 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/113/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów
2019 3338 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/112/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawiw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów
2019 3325 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 199/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bodzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3335 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wodzisław
2019 3334 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 3333 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodzisław
2019 3332 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/75/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 3331 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr RG-XIII/115/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 3330 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2019 3329 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XV/92/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2019 3328 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XV/91/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Działoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3327 2019-08-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 152/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2019 r.
2019 3326 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 222/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Morawica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3324 2019-08-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Kieleckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
2019 3323 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 3322 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowieckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3321 2019-08-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 5 Starosty Staszowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ponownego zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim
2019 3318 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Mniów
2019 3317 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr 82/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 3319 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr 90/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mniów
2019 3320 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr 92/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 3314 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągi Gminne w Sobkowie
2019 3316 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3315 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3313 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 3312 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/90/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Działoszyce
2019 3311 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 197/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Kunów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3310 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 196/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dwikozy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3309 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 194/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Koprzywnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3306 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/93/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3308 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/95/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zbrza
2019 3307 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/261/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009 r. sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3305 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3304 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica
2019 3303 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 3302 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/136/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/695/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2019 3301 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/133/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych przystanków
2019 3300 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/129/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 3299 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/128/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 3298 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/127/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 3297 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3296 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3295 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XV.92.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3293 2019-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu przeprowadzonych w dniu 25 sierpnia 2019 r.
2019 3294 2019-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 sierpnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów przeprowadzonych w dniu 25 sierpnia 2019 r.
2019 3292 2019-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie przeprowadzonych w dniu 25 sierpnia 2019 r.
2019 3291 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 220/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Piekoszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3290 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 219/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pierzchnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3289 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 218/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Morawica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3288 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 217/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Chmielnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3287 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 216/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Chęciny w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3286 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 215/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kielce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3285 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 214/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3284 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 192/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pawłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3283 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 191/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3282 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 190/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Sandomierz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3281 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 189/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Ożarów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3280 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 188/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Opatów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3279 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 187/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Starachowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3278 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 186/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Skarżysko-Kamienna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3277 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 185/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ostrowiec Świętokrzyski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3276 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 184/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Ostrowiec Świętokrzyski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3275 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 183/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bałtów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3274 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 182/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sadowie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3273 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 157/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Słupia Konecka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3272 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 149/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Solec-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3271 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 148/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gnojno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3270 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 147/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bogoria w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3269 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 146/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bejsce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3268 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 145/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Szydłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3267 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 144/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Staszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3266 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 143/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pińczów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3265 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 142/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pacanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3264 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 141/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Kazimierza Wielka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3263 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 140/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3262 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 139/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3261 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 138/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3260 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 137/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Rytwiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3257 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
2019 3256 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka
2019 3259 2019-08-27 Postanowienie Postanowienie nr 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Secemin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3258 2019-08-27 Postanowienie Postanowienie nr 155/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Włoszczowa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3255 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/93/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pokrzywnica na terenie gminy Pawłów
2019 3254 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 3253 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego za 2018 rok
2019 3252 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XVII/286/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży
2019 3251 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XVII/284/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 3250 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 3249 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3248 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 3247 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Fałków
2019 3246 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 3245 2019-08-27 Postanowienie Postanowienie nr 154/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Końskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3244 2019-08-27 Postanowienie Postanowienie nr 153/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Jędrzejów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3235 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/50/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie transportu dla dzieci i uczniów wobec których Gmina Gowarczów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gowarczów w roku szkolnym 2019/2020
2019 3236 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/52/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Gowarczów
2019 3237 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/53/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/179/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych n terenie gminy Gowarczów
2019 3232 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2019 rok
2019 3233 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3234 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/48/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3241 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/107/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 3242 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/109/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3243 2019-08-26 Postanowienie Postanowienie nr 152/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3238 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3239 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/102/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 3240 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3225 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII.52.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opatowskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 3226 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII.55.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski
2019 3224 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII.49.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 3222 2019-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/ODŁ/2019 Powiatu Kieleckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Daleszyce prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegające na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Daleszyce
2019 3223 2019-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/ODS/2019 Powiatu Kieleckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno
2019 3230 2019-08-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3.2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2019 r. uchylające rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach nr 2.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Mniów, Miedziana Góra, Strawczyn oraz Zagnańsk – należących do powiatu kieleckiego
2019 3231 2019-08-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 287/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 5 czerwca 2019 r.
2019 3229 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3227 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII.56.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego
2019 3228 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII.58.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
2019 3221 2019-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/ODC/2019 Powiatu Kieleckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Morawica prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Morawica
2019 3211 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 67 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2019 3212 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 69 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3213 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 70 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 3210 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 64 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi Kolosy-Gościniec do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jego przebiegu
2019 3207 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 61 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 3208 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 62 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3209 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 63 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3218 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XV/85/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
2019 3219 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XV/86/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 3220 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ćmielów
2019 3217 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XX/78/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3214 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 71 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych
2019 3215 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 72 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3216 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
2019 3203 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica
2019 3202 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2019 3201 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica
2019 3206 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr X/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3205 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2019 3204 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3190 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/70/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany
2019 3189 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3192 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającego jako Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuczępach
2019 3191 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2019 3186 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/56/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3185 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3188 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdysyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3187 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2019 3198 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2019 3197 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019
2019 3200 2019-08-16 Informacja Informacja nr OKA.4210.13.2019.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: SFW Energia Spółka z o. o. z siedzibą w Gliwicach
2019 3199 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2019 3194 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Radoszyce
2019 3193 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/42/2019 z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 3196 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3195 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 3174 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/63/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
2019 3173 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3176 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w powiecie koneckim
2019 3175 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 3170 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3169 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 r.
2019 3172 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3171 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/60/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 3182 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/434/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Górno dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2019 3181 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2019 3184 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Cedzynie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Górno oraz nadania mu Statutu
2019 3183 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Bęczków
2019 3178 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 3177 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3180 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Opatów
2019 3179 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3162 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fałków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 3163 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fałków
2019 3161 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/145/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2019 3159 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 3160 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Secemin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3167 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bieliny w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3168 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019
2019 3166 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Gminy Bieliny
2019 3164 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019
2019 3165 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 3158 2019-08-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na rok 2019.
2019 3149 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 84/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok
2019 3150 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 85/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
2019 3151 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 86/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”
2019 3146 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrazów
2019 3147 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Raków z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3148 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3155 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2019 3156 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/51/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3157 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/56/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.
2019 3152 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3153 2019-08-12 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej przy wprowadzaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 3154 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrazów
2019 3135 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3136 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VII/20/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów”
2019 3137 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2019 3134 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 3131 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn
2019 3132 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn
2019 3133 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej (ulicy Piłsudskiego) położonej w miejscowości Bodzentyn do kategorii drogi gminnej
2019 3138 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Bodzechów „Gminnego Zespołu Oświatowego w Bodzechowie” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bodzechów „Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie”
2019 3143 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 3144 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 3145 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawichost na lata 2019 - 2024
2019 3142 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/100/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 3139 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3140 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3141 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/99/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 3130 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
2019 3121 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Karwowie
2019 3122 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3123 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30.08.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały/punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów
2019 3118 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 3119 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 3120 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2019 3127 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3128 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia insygniów organu wykonawczego Miasta i Gminy Morawica: łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Morawica
2019 3129 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 3124 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 3125 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 3126 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat, obowiązujących na terenie Gminy Słupia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 3117 2019-08-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 6 czerwca 2019 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w imieniu którego działają: 1) Pani Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki, 2) Pan Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Ostrowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego – Pani Grażyny Krawczyk, a Gminą Bodzechów, reprezentowaną przez: Pana Jerzego Murzyna – Wójta Gminy Bodzechów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bodzechów – Pani Beaty Gardynik
2019 3110 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 3111 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2020 rok
2019 3108 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3109 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3112 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Końskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3115 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3116 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 3113 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3114 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3104 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Klimontów
2019 3103 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3105 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3107 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/71/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Ćmielów
2019 3106 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2019 3096 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 3097 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 3094 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3095 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
2019 3098 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 3101 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2019 3102 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/99/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2019 3099 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki
2019 3100 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 r.
2019 3090 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr Nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 3089 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XVI/249/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz określenia rodzajów usług, zasad przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu, dla mieszkańców Gminy Kielce
2019 3088 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 3093 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.75.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 3092 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.71.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów
2019 3091 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3087 2019-08-02 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach z dnia 1 sierpnia 2019 r. Przewodniczącego Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów XML
2019 3086 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 3085 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w statucie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec
2019 3084 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 3083 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr III/11/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 3082 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 71/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szydłowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3081 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 70/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/ 288/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3080 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 69/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szydłów
2019 3079 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 68/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 3078 2019-08-02 Postanowienie Postanowienie nr 130/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3077 2019-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Oleśnica w okręgu wyborczym nr 9
2019 3076 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 3073 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów
2019 3075 2019-07-31 Postanowienie Postanowienie nr 201/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3074 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców Starachowic w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej
2019 3072 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3071 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3070 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3069 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/114/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i  zasad korzystania z tych obiektów
2019 3068 2019-07-31 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kunów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie gminy Kunów w zakresie realizacji zadania pn.: „Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2019 roku na terenie gminy Kunów”
2019 3067 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3066 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Bałtów jest organem prowadzącym
2019 3056 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Daleszyce
2019 3057 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 3058 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej