Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 44692

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2976 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/55/2019 Rady Miejskiej w Połańcu i ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Połaniec za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 2975 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 2974 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Harcerskiej w Starachowicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2973 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Henryka Wieniawskiego w Starachowicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2972 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Piotra Wysockiego w Starachowicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2971 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Robotniczej w Starachowicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 2970 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2969 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI.47.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 2968 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrazów
2019 2967 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2019 2966 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2965 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2964 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Ruda Maleniecka oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2019 2963 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2019 2962 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 2961 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/96/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2960 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 2959 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 19/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr IX/59/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2955 2019-07-16 Postanowienie Postanowienie nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej Oleśnica w okręgu wyborczym nr 9
2019 2958 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/38/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
2019 2957 2019-07-16 Postanowienie Postanowienie nr 140/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnej Rady Powiatu w Końskich w okręgu wyborczym nr 1
2019 2956 2019-07-16 Postanowienie Postanowienie nr 139/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich w okręgu wyborczym nr 2
2019 2953 2019-07-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 226/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 maja 2019 r.
2019 2954 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 2952 2019-07-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 73/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r.
2019 2951 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie opinii odnośnie nowego przebiegu drogi powiatowej biegnącej po starym śladzie drogi wojewódzkiej nr 765 w Chmielniku
2019 2950 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 2949 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 2948 2019-07-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Skarżysko Kościelne mienia Gminy Wąchock w związku ze zmianą granic gmin
2019 2947 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 2944 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2945 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2946 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2943 2019-07-16 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 2942 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/315/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 04 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Sędziszów
2019 2941 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Sędziszów
2019 2940 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwałe Nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2939 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 2938 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2019 2937 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 2936 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI / 59 /2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 2935 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2934 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2933 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2932 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Bodzentyn
2019 2931 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2930 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/100/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
2019 2929 2019-07-16 Postanowienie Postanowienie nr 190/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 3
2019 2926 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr V/12/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2019 2927 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr V/13/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stopnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2928 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr V/15/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2925 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2924 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 2923 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”
2019 2922 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XIV.90.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2921 2019-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Wodzisław za 2018 rok, sprawozdanie finansowe za 2018 rok
2019 2920 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/40/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2919 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kluczewsko
2019 2918 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2917 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018r.
2019 2916 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2915 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 2914 2019-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 5 lipca 2019 r. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Starachowice na dzień 31.12.2018 roku - aktualizacja
2019 2913 2019-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24 czerwca 2019 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2018 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2018 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2019 2912 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radoszyce na lata 2019 – 2022
2019 2911 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2908 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 2910 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/104/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 2909 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 2907 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2906 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/85/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 2905 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II”, położonego na obszarze gminy Łączna
2019 2899 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów
2019 2900 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działoszyce
2019 2897 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 2898 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2019 2903 2019-07-15 Postanowienie Postanowienie nr 189/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Chęcinach w okręgu wyborczym nr 12
2019 2904 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2901 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 2902 2019-07-15 Postanowienie Postanowienie nr 137/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich w okręgu wyborczym nr 1
2019 2890 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 2891 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2019 2889 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XII/65/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 2887 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Centrum”, „Centrum część B” i „Centrum część C” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2019 2888 2019-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.68.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/45/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+, funkcjonującego na terenie Gminy Brody w Stykowie, ul. Świętokrzyska 23
2019 2895 2019-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach w okręgu wyborczym nr 2
2019 2896 2019-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chęcinach w okręgu wyborczym nr 12
2019 2894 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2892 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2893 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą powiatową – ul. Południową a drogą gminną – ul. Robotniczą w Końskich
2019 2869 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie
2019 2886 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2885 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/23/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2884 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2883 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 2882 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw
2019 2881 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko
2019 2880 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023
2019 2879 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dotycząca zmiany uchwały Nr IV/7/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2878 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów
2019 2877 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów
2019 2876 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2874 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2873 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2875 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2872 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok
2019 2871 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2019 2870 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/96/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/75/2019 Rady Gminy Raków z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów pobierajacych naukę na terenie Gminy Raków poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce"
2019 2868 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 2867 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2866 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2865 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 90/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny obr. 01
2019 2864 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 86/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych
2019 2863 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 85/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2862 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 82/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Pomnika przyrody o nazwie „Czerwona”
2019 2861 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 81/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pomnika przyrody o nazwie „Piekło”
2019 2860 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 80/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Chęciny obr. 01
2019 2859 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 79/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 411/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny
2019 2858 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 77/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Chęciny
2019 2857 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2856 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Krasocin obejmującego działki nr ewid. 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17
2019 2855 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie części zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2019 2840 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Ćmielów
2019 2839 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/69/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 2841 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 2843 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XV/81/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 2842 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XV/79/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2838 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2019 rok
2019 2834 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/53/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bałtów
2019 2833 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2018 rok
2019 2835 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 2837 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2836 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 2851 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 101 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 2850 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 2852 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 105 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2854 2019-07-09 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie adresu strony internetowej oraz portalu, na którym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zamieszcza program oraz jego zmiany
2019 2853 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 106 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka -Nowiny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2849 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/82/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2019 2845 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 2844 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XV/82/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Połaniec na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
2019 2846 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: podziału Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na sektory
2019 2848 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/70/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów absolutorium za realizację budżetu gminy w 2018 r.
2019 2847 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2832 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2831 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.89.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2830 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.88.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów
2019 2829 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.87.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów
2019 2827 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/94/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2826 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/92/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta oraz poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa na terenie gminy Pawłów
2019 2825 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/91/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/245/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2824 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2828 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV.86.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2823 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 2822 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2821 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2820 2019-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.67.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr RG-X/93/19 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne” w całości
2019 2819 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 74/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 2818 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 2817 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Styków
2019 2816 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody
2019 2815 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 82/XIII/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 29.12.2015r w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Smyków na lata 2016-2020
2019 2814 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/39/2019 dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 2813 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 2812 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Ożarów nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 2811 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Ożarowski Bon Żłobkowy”
2019 2809 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2019 roku
2019 2808 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ożarów
2019 2810 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów
2019 2807 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 2806 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2805 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/55/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2018 rok
2019 2804 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/48/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2803 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 60/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 2802 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchedniów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2801 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów od dnia 1 września 2019 r.
2019 2800 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 51/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2799 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2798 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2797 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2796 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania
2019 2795 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moskorzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Moskorzew
2019 2794 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Moskorzew
2019 2793 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew
2019 2792 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2791 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Gnojno
2019 2790 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2789 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2788 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 2786 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 2787 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2784 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2785 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2783 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2782 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie i przekształcenia placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwecyjnego pod nazwą: Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie w 4 placówki i nadania statutu
2019 2781 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu
2019 2780 2019-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 44/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2019 r.
2019 2775 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2019 rok”
2019 2776 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 2779 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie
2019 2778 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie użytków ekologicznych
2019 2777 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/19 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie pomników przyrody
2019 2757 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr 77/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2774 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 2773 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Solec-Zdrój
2019 2772 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2771 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2019 2770 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie rejestru nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Błaszków
2019 2769 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 2767 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2766 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw z terenu Gminy Sobków
2019 2765 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 2764 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2763 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2019 2762 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
2019 2761 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy Bogoria
2019 2760 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 2759 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 2758 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2756 2019-07-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok
2019 2755 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/136/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2019 2754 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/133/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2019 2753 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/132/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 2752 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 2751 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Łączna w roku 2019
2019 2750 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2749 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna
2019 2748 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Wilczyce
2019 2747 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2746 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2745 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 2744 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2743 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę własną Nr V/40/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 2742 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2768 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Stąporków w rejonie ulic: Żeromskiego i Słowackiego
2019 2741 2019-07-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 4/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu opatowskiego i sandomierskiego
2019 2740 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 2739 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/48/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego „Skalbmierz” na rzekach Szarbiówce i Nidzicy
2019 2738 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/47/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów z trenu gminy Skalbmierz
2019 2737 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/212/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2019 2736 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/208/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 2731 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów
2019 2732 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/52/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 2733 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2019 2734 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 2735 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2730 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.56.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Imielno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2729 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.55.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2019 2728 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.54.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2019 2727 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.53.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2726 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.52.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 2725 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok
2019 2721 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 2723 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2019 2720 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuczępy
2019 2724 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2722 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2719 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2718 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 2717 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 2716 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2715 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Stąporków w rejonie ulicy Kochanowskiego
2019 2698 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zagnańsk w sezonie letnim 2019 r.
2019 2697 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2696 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 2701 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/44/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2019 roku
2019 2700 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2699 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 80/X/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 2695 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2691 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/84/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kije na lata 2019-2024
2019 2690 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/83/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kije
2019 2689 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 2694 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2693 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom rocznego stypendium naukowego im. Ks. prof. Józefa Kudasiewicza ze środków Gminy Kije
2019 2692 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kije
2019 2711 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sadowie
2019 2710 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 2709 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2019
2019 2714 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicyz dnia 01 marca 2019r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2713 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2712 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 2708 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2704 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/45/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2703 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/50/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Staszowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 2702 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/49/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2707 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2019 rok
2019 2706 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 2705 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/47/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baćkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Baćkowice
2019 2688 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/138/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 2687 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XI/61/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2686 2019-06-27 Postanowienie Postanowienie nr 132/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Końskich w okręgu wyborczym nr 1
2019 2685 2019-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 rok
2019 2684 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Starachowice
2019 2683 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016 roku Nr III/1/2016 w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2682 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2681 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2680 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2679 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2678 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/61/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia oraz inne organy, a także określenia granic ich obwodów
2019 2677 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/58/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2676 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 2675 2019-06-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 185/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 r.
2019 2674 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieliny
2019 2664 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włoszczowie
2019 2665 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Włoszczowa w formie stypendiów dla uzdolnionych uczniów klas 7-8 szkół podstawowych
2019 2666 2019-06-27 Informacja Informacja nr OKA.4210.35.2019.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach
2019 2661 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2019 2662 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Włoszczowa wraz z określeniem granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2663 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Włoszczowa
2019 2667 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X / 54 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Czarnocin
2019 2671 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/49/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzechów
2019 2672 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/50/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2673 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/51/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu oraz zwolnień z opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów
2019 2668 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr IX/59/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2669 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2670 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/44/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 2660 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 2652 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 2650 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 2659 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 2658 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 2657 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 2656 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X / 53 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 2655 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X/52 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 2654 2019-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2019 2653 2019-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2019 2649 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2651 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2648 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2019 2646 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/39/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 2647 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X.43.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 2645 2019-06-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 29/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej
2019 2644 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/ 48/ 2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2019 roku
2019 2643 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oksa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2642 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/ 46/ 2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2641 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2640 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 2639 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 2637 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 2638 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 2633 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 2632 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/106/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Daleszyce
2019 2635 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Pińczowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 2636 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/35/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok
2019 2634 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XII.72. 2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 2631 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Daleszyce publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
2019 2630 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 2626 2019-06-21 Postanowienie Postanowienie nr 130/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich w okręgu wyborczym nr 1
2019 2625 2019-06-21 Postanowienie Postanowienie nr 129/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radoszycach w okręgu wyborczym nr 2
2019 2624 2019-06-21 Postanowienie Postanowienie nr 128/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich w okręgu wyborczym nr 2
2019 2629 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym
2019 2628 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/120/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2627 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/119/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.
2019 2623 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2018 r.
2019 2622 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/ 66/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2621 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/ 65/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 2620 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Pińczów
2019 2619 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2618 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/371/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w  ustawie z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
2019 2617 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu nagród dla nauczycieli
2019 2616 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w miejscowości Gacki w 2019 roku
2019 2615 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w miejscowości Gacki w 2019 roku
2019 2614 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów na lewym brzegu zalewu pińczowskiego w 2019 roku
2019 2613 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów na lewym brzegu zalewu pińczowskiego w 2019 roku
2019 2612 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 2611 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2610 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec nr V/39/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Samborzec na 2019 r.
2019 2609 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach
2019 2608 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 67/X/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 2607 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2606 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin w miejscowości Czostków
2019 2605 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2604 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wojciechowice
2019 2603 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2602 2019-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 17 czerwca 2019 r. o wynikach przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2019 r.
2019 2601 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/71/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2600 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/70/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019
2019 2598 2019-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.64.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr IX/73/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządowymi o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2019 2599 2019-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr ZNAK SPN.III.4130.26.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VII/91/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
2019 2597 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr x/68/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bilcza
2019 2596 2019-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2
2019 2595 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 2594 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XVI/65/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2593 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę własną Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2592 2019-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 17 czerwca 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2019 r.
2019 2591 2019-06-18 Postanowienie Postanowienie nr 117/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2
2019 2590 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne
2019 2589 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne
2019 2588 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2587 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Skarżysko Kościelne”
2019 2586 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 2585 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2019, położonego w miejscowości Jasień - zbiornik Chańcza- plaża główna
2019 2584 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 2583 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr XII.74.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2582 2019-06-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 lutego 2019 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą” a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora – Panią Małgorzatę Kiebzak zwanym w treści Porozumienia „ŚOW NFZ”
2019 2581 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (starodroże drogi krajowej Nr S7) od km 575+060 do km 577+600 i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2019 2580 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (starodroże drogi krajowej Nr S7) od km 571+530 do km 575+060 i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2019 2579 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 2578 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2577 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 2576 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 18/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2019 r. dotycząca stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/58/2019 Rady Gminy Piekoszów w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2019 2575 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 17/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2019 r. dotycząca wskazania nieprawidłowości wystepujących w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie Nr IX/59/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2019 2574 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 16/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr IX/60/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2019-2030
2019 2573 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII.84. 2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2572 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII.83.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2571 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 2570 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/41/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 2569 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/191/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową oraz podziemnym garażem wielostanowiskowym w Kielcach u zbiegu ulic: Wojska Polskiego i Nowej
2019 2568 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/189/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2019 2567 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/188/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2566 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/187/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 2565 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/185/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2564 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr xIV/57/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2022
2019 2563 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Raków z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 2561 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie w okręgu wyborczym nr 10
2019 2562 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów w okręgu wyborczym nr 5
2019 2560 2019-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.65.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/31/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gowarczów
2019 2559 2019-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/43/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy w Skarżysko-Kamienna”
2019 2558 2019-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.62.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – w części określonej w, § 3, § 4 i § 5
2019 2557 2019-06-13 Postanowienie Postanowienie nr 182/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 3
2019 2556 2019-06-13 Postanowienie Postanowienie nr 181/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 4
2019 2555 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 2554 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2553 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sandomierskiego od dnia 1 września 2019 rok
2019 2552 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2551 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2550 2019-06-13 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 2549 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2019 2546 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr III/20/2019 Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2019 rok
2019 2547 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu kwalifikowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, ubiegających się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, dla któych organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2019 2548 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 2544 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 2545 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 2543 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawichost oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2542 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów
2019 2541 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 2540 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2539 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody ożywionej z gatunku dąb szypułkowy
2019 2538 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/144/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Chmielniku
2019 2537 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chmielnik
2019 2536 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 2535 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 2534 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik oraz określenia granic ich obwodów
2019 2533 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020
2019 2532 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2019 2531 2019-06-11 Postanowienie Postanowienie nr 155/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Bodzechów w okręgu wyborczym nr 5
2019 2530 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XI/43/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2019 2529 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XI/41/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2528 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XI/39/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 2527 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2524 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulica Rzeczna projektowanej drodze gminnej w miejscowości Ćmińsk, gm. Miedziana Gora
2019 2526 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr V/31/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra
2019 2523 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulica Kredowa drodze wewnętrznej w miejscowości Ciosowa gm. Miedziana Góra
2019 2522 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2525 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra
2019 2521 2019-06-11 Informacja Informacja nr OKA.4210.28.2018.KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez "Stolbud Włoszczowa" Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
2019 2520 2019-06-11 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.19.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2019 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne Veolia Industry Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu
2019 2519 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 2518 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Działoszyce
2019 2517 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 2516 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/81/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów
2019 2515 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/74/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2514 2019-06-10 Informacja Informacja nr OKA.4210.59.2018.ESt1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Pińczowie
2019 2513 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Tarłów
2019 2512 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmiany w załączniku do Uchwały Nr V/25/19 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2019 roku
2019 2510 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 2511 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 i obrębie 11 miasta Jędrzejowa
2019 2509 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/35/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2508 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2507 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – szkołach, zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin na rok 2019
2019 2505 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piekoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2506 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2504 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2503 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2502 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 2501 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/46/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Opatowiec oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Opatowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2500 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XII.76.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2499 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrazów
2019 2498 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2497 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/298/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych, zmienionej Uchwałą Nr LXII/395/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/298/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych
2019 2486 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2487 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2488 2019-06-10 Informacja Informacja nr 1 Starosty Pińczowskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej: 260804_5 Pińczów-obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 260804_5.0009 Chruścice
2019 2485 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
2019 2482 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2483 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023
2019 2484 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2019 2489 2019-06-10 Informacja Informacja nr 2 Starosty Pińczowskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej: 260804_5 Pińczów-obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 260804_5.0032 Szarbków
2019 2494 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 2495 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 2496 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Połaniec na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
2019 2493 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nagłowice w 2019 roku"
2019 2490 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 2491 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nagłowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2492 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 2481 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy w Klimontowie w okręgu wyborczym nr 7
2019 2480 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2019 roku
2019 2479 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie pomników przyrody ożywionej położonych na terenie Gminy Bodzentyn oraz ustanowienia pomnika przyrody
2019 2478 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie pomników przyrody nieożywionej położonych na terenie Gminy Bodzentyn
2019 2477 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn