Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 2332

Słowa kluczowe: czystość i porządek

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3978 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2019 3973 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 3873 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/130/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3798 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/89/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 3760 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3772 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/83/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia
2019 3773 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/84/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3737 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/91/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iwaniska
2019 3739 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/90/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3720 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/53/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Bodzentyn
2019 3643 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/112 /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3616 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Opatów
2019 3615 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3614 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
2019 3619 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3618 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3617 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3561 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiślica
2019 3524 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/205/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9.05.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2019 3529 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2019 3513 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3512 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górno
2019 3481 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3482 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 3501 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 3469 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkaso
2019 3461 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr X/81/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3419 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 3413 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 3382 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3349 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3316 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3305 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3213 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 70 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 3212 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 69 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3215 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 72 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3214 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 71 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych
2019 3203 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica
2019 3139 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3140 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3126 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat, obowiązujących na terenie Gminy Słupia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 3114 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3115 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3106 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2019 3098 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 3099 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki
2019 3087 2019-08-02 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach z dnia 1 sierpnia 2019 r. Przewodniczącego Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów XML
2019 3060 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XVI/273/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2019 3013 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2979 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2945 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2940 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwałe Nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2939 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 2938 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2019 2937 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 2892 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2894 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2878 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów
2019 2871 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2019 2864 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 86/XI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych
2019 2846 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: podziału Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na sektory
2019 2847 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2849 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/82/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2019 2825 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/91/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/245/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2814 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/39/2019 dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 2810 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów
2019 2804 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/48/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2789 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2019 2744 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2728 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.54.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2019 2727 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.53.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2726 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.52.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 2692 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kije
2019 2697 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2713 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2683 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016 roku Nr III/1/2016 w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2671 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/49/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzechów
2019 2642 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/ 46/ 2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2578 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2577 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 2529 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XI/41/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2477 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2019 2476 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2461 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/45/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości
2019 2419 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 2411 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2379 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna
2019 2380 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna
2019 2371 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2370 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2344 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/44/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat na terenie Gminy Opatowiec
2019 2342 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr RG-X/96/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2323 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/ 58/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2019 2321 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 2293 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 60/IX/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2259 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 2200 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2199 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2029 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2096 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2019 r. dotycząca zmiany uchwały Nr III/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2087 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 2073 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr RG - IX / 84 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2076 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2035 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/245/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 1972 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1946 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1934 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1895 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1890 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1861 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1830 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1789 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1777 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/5/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1776 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/4/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1772 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/86/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1751 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/ 45/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłów
2019 1752 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/ 46/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 1720 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/50/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1683 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX.59.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1638 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/73/2019 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1625 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2019 1594 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 1595 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kije
2019 1597 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów,określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1585 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1577 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1576 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 1563 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 1514 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 78 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny
2019 1513 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 77 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 1512 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 76 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny
2019 1501 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 1500 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany
2019 1499 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
2019 1481 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2019 1470 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr III/14/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony pred bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części
2019 1411 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1388 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/355/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2019 1355 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1342 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z  warunkami i  trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1331 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę własną Nr XII/82/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1325 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/15/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1293 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Górno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2019 1288 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Piekoszów
2019 1287 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty
2019 1273 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 33/V/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 1259 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1237 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w  sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1236 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/262/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 1235 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
2019 1234 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1233 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
2019 1232 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 1225 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/28/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w drodze inkasa
2019 1202 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 1201 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pińczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz określenia wysokości cen za te usługi
2019 1200 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1199 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1195 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 1193 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1175 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sędziszów
2019 1148 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1098 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/ 38/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1091 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2019 1084 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2019 1036 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1030 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1027 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III/27/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 1020 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/8/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1013 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/8/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 111/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1009 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2019 975 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ruda Maleniecka, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ruda Maleniecka, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 980 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI / 38 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 958 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 948 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 942 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 938 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/6/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 932 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości opłaty za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 925 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 921 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr I/24/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2019 914 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 899 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 898 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
2019 891 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 883 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 38/VII/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2019 882 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 37/VII/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 818 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock
2019 817 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują osoby mające prawo posiadania Karty Dużej Rodziny
2019 816 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 801 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Waśniów
2019 800 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 799 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 791 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 790 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2019 789 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny
2019 749 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2019 734 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2019 733 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/66/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów
2019 694 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”
2019 695 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 674 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 666 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 648 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/41//2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 647 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 599 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 585 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/3/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia takiej stawki
2019 540 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 539 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 525 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 463 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości opłaty za pojemnik
2019 458 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/173/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 459 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 440 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 426 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia metody ustalania opłaty oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce
2019 412 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
2019 405 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2019 406 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2019 397 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 385 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 384 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąchock
2019 377 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/17/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skalbmierz
2019 376 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/16/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki opłaty
2019 345 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/98/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/9/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2019 344 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/97/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 334 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 333 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 318 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/42/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 317 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/41/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 297 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 296 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2019 294 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 292 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2019 261 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty
2019 250 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
2019 249 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 211 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 212 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 184 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 121 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/83/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost
2019 104 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 102 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 98 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III /26/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 87 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr VI/15/2018 Rady Miasta I Gminy w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skalbmierz
2019 86 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr VI/14/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 45 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 4714 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 4683 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/331/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2018 4666 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna
2018 4628 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 4627 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 17 grudnia 2018 r. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2018 4623 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 4613 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 17 grudnia 2018 r. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 4610 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 4575 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2018 4564 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mircu w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec
2018 4563 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Mircu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Mirzec
2018 4562 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w  Mircu w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4506 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/422/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów
2018 4507 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXI/253/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4495 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota
2018 4496 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 4516 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 4518 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 4508 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/291/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4515 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 4488 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Górno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4489 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Górno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 4467 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 9/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 4443 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/90/18 Rady Gminy Brody z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 4459 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4452 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/110/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 4411 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4403 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/43/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2018 4382 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/25/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica
2018 4388 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 4350 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 8/III/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4298 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 4274 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II / 10 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce
2018 4275 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II / 11 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 4221 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/213/16 Rady Gminy Łagów z dnia 01 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę
2018 4207 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/212/16 Rady Gminy z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2018 4137 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4121 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 8/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 4038 2018-11-30 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 4032 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/5/18 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3952 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki
2018 3951 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
2018 3900 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/307/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów
2018 3899 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/306/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3898 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/305/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/130/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 3794 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/146/16 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2018 3795 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/147/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3771 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice
2018 3748 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/95/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2018 3673 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smyków
2018 3640 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 237/XXXVI/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XVIII/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 3630 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bejsce działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 3527 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LX/371/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2018 3499 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/37/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/20/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XXVI/47/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3358 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr X/64/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015r. dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3227 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/502/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3226 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/501/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3228 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/503/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3217 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 29/288/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małogoszcz
2018 3216 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 29/287/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3058 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Samborzec
2018 2993 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr L/313/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2921 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LVII/356/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2018 2920 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LVII/355/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 2912 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2018 2911 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2906 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/47/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2791 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/75/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2759 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2758 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice
2018 2760 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 2770 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/198/2017 z dnia 22 marca 2017roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 2769 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Konecka)
2018 2734 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1315/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2725 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LVII/358/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Stąporków
2018 2597 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2018 2598 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 czerwca 2018 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 2459 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/417/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2458 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/416/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2018 2420 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2320 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 2196 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LIII/228/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koprzywnica
2018 2179 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLV/335/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2074 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 2057 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/329/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 2056 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2018 1978 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/163/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 04 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2018 1955 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 305/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/ 177/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1839 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/40/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/82/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1771 2018-04-25 Postanowienie Postanowienie nr 3/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 1708 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/331/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2018 1693 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/15/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1590 2018-04-09 Postanowienie Postanowienie nr 2/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 1527 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagnańsk
2018 1526 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie gminy Radków ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2018 1497 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/420/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1502 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/108/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1517 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/419/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów opłatności dla inkasentów
2018 1485 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2018 1422 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015r. dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1387 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1257 2018-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica
2018 1232 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Wiślica
2018 1233 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica
2018 1245 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LI/213/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koprzywnica
2018 977 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 943 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/17/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 887 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Raków z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 884 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/449/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2018 877 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 199 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminów i miejsca ich składania przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Radoszyce
2018 878 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 200 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radoszyce
2018 858 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/8/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 807 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/127/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 773 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/3/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 763 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/516/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 747 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr LII/1190/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2018 721 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2018 722 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strawczyn”
2018 723 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 708 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015  r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów opłatności dla inkasentów
2018 682 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/317/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 662 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 661 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 664 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2018 663 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/157/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2018 639 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 634 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/205/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
2018 633 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/204/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 632 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/203/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 602 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/216/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytwiany
2018 601 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/215/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
2018 449 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2018 238 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/47/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/20/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 187 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 77/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 35/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów
2018 186 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 34/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 151 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI.183.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
2018 140 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/358/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 139 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/357/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2018 95 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/511/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 68 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2018 45 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górno
2018 46 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/372/17 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4126 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 272/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4110 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów
2017 4111 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczępy
2017 4096 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów
2017 4034 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 4016 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec
2017 3926 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 3913 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 3845 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/42/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gminy Kluczewsko - Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku
2017 3800 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
2017 3785 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3784 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2017 3768 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/312/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2017 3762 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/422/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów
2017 3707 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 3681 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/484/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3667 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/110/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 3656 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXII/149/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
2017 3597 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/91/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2017 3583 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/361/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 3538 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/2017 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górno
2017 3512 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3511 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2017 3487 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/324/2017 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3476 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice
2017 3475 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3467 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3466 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/192/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3457 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/216/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3456 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/215/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarłów
2017 3444 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/266/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/146/16 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2017 3425 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kije.
2017 3395 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3387 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/392/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3388 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/393/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/231/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamianza uiszczoną opłatę
2017 3377 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3347 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bałtowie NR XXV/153/2016 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów
2017 3348 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/156/2016 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3295 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/454/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3294 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/453/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2017 3305 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LVI/ 310/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunów
2017 3314 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2017 3306 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LVI/311/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3285 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/400/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/245/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2017 3275 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze Inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2017 3270 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/53/15 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3249 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/ 247/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów
2017 3248 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/ 246/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3207 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2017 Rady Gminy Złota z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota
2017 3153 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr LIV/381/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/364/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kazimierza Wielka
2017 3124 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2017 3103 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/378/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3104 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/379/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki takiej opłaty
2017 3099 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/231/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2017 3060 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/73/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2017 3046 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/153/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3045 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/150/2016 z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2017 2991 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 221/XXXIII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2987 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 29 września 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2017 2917 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2762 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 8 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bejsce
2017 2725 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2724 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów
2017 2727 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 217/XXXII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2726 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sędziszów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2673 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2017 2662 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/415/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2624 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2017 Rady Gminy Raków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raków
2017 2619 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2551 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2506 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn
2017 2507 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2017 2508 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2017 2473 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica.
2017 2377 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 2376 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny
2017 2364 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/364/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kazimierza Wielka
2017 2353 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2017 2351 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2340 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/66/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2339 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/65/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
2017 2291 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/12/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice
2017 2253 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/276/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2017 2257 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn zmienionej uchwałą Nr XI/75/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 sierpnia 2016 r.
2017 2262 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/369/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2017 2215 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/49/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2017 2214 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/48/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę
2017 2187 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno
2017 2186 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bejsce
2017 2155 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2069 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów
2017 2068 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2067 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 33/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2043 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/341/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów zmienioną uchwałą nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
2017 2044 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/342/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr XXXI/275/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2050 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 1973 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 1962 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn
2017 1951 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/25/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica
2017 1895 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2017 1874 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 369 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 1863 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/398/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2017 1848 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2016 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2017 1832 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2017 1833 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1804 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/892/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2017 1805 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/893/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 1806 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/894/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 1770 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/41/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1737 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 19/ 186 /17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1697 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Oksa
2017 1696 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany do Uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1660 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów