Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 217

Słowa kluczowe: nieruchomości

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3701 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 3694 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Bliżyn w prawo własności tych gruntów
2019 3478 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI.98.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kunów
2019 2746 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2735 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2376 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
2019 2157 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/25/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2019 2133 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/ 53/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2082 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/71/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kije, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 1952 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1792 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 1713 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1702 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/24/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości, wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gowarczów na okres dłuższy niż 3 lata
2019 1578 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 1431 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/29/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Nowa Słupia
2019 1165 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kunów
2019 1074 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/103/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 994 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/12/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 961 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 886 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr I/27/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn
2019 803 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2019 795 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik, zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 709 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych
2019 710 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 670 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 137 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 148 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pińczów
2018 3555 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 357 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy
2018 3534 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LXI/1369/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 3245 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1336/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce
2018 2369 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXVII/543/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej, przy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Staszów osobom, o których w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
2018 2225 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/770/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sandomierz
2018 2193 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LVII/1277/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce
2018 1551 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/511/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
2018 1483 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/299/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z  dnia 15.04.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych i wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Nagłowice na ustalanie stawek wyższych od stawek minimalnych oraz uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w  Nagłowicach z  dnia 20.01.2011 w  sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów mienia komunalnego
2018 1392 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/203/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu
2018 1106 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1219/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach położonych na nieruchomościach o niejednorodnym własnościowo stanie prawnym gruntu
2018 968 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXX/206/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Secemin
2018 10 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/119/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/19/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2017 3931 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Piekoszów ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności gruntowych oraz służebności przesyłu
2017 3645 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/88/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Nowa Słupia służebnością przesyłu
2017 3054 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad nabywania do gminnego zasobu, nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów, na których zlokalizowane są drogi obsługujące wyłącznie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
2017 2827 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/1021/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu
2017 2759 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/68/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/100/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna służebnościami gruntowymi i przesyłu
2017 2699 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/64/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/73/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zmiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nowa Słupia oraz ich wydzierżawiania, najmu, użyczania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony
2017 2668 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni Samorządowych Instytucji Kultury
2017 2298 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/17 Rady Gminy Secemin z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Secemin
2017 2120 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagnańsk służebnościami gruntowymi i przesyłu
2017 1803 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/874/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce
2017 1719 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/21/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości/lokali na okres dłuższy niż 3 lata
2017 1683 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2017 1626 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nagłowice
2017 1596 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/322/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Końskie
2017 1329 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/174/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad naliczania i waloryzacji czynszu dzierżawy lub najmu nieruchomości oraz budynków stanowiących własność Gminy Działoszyce oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata
2017 273 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia nieruchomości gminnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi w całości przedmiot najmu lub dzierżawy
2016 3978 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec
2016 3213 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów
2016 3097 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/74/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 12 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/73/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nowa Słupia oraz ich wydzierżawiania, najmu, użyczania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony
2016 2973 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Gminy w Słupii z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 2245 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia i najmu nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony
2016 1819 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/114/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczania aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2016 1661 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i części, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w granicach administracyjnych miasta Starachowice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
2016 1457 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nagłowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 975 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 marca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu i oddania go w dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie
2016 653 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/111/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2016 309 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Niedźwiedź przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 433/1
2016 172 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchedniów, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
2016 35 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/180/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych
2015 3471 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 69/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015r. uchylająca uchwały w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2015 3123 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nowa Słupia oraz ich wydzierżawiania, najmu, użyczania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony
2015 3033 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały NrXXXXI/260/14 w sprawie nabywania, zbywania i obciążana nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2015 2953 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łopuszno oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 2948 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 89/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w budynku nr 1A na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, stanowiącego własność Gminy Chęciny
2015 2947 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 88/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 1A na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, stanowiącego własność Gminy Chęciny
2015 2946 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 87/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku nr 4 na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, stanowiącego własność Gminy Chęciny
2015 2945 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr 86/XVI/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku nr 1A na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach, stanowiącego własność Gminy Chęciny
2015 2388 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/215/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/654/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczególnych warunków korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego
2015 2381 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/ 67/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Szydłów
2015 2311 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Secemin z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Secemin
2015 2110 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych, warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych lokali i nieruchomości
2015 1723 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i części, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w granicach administracyjnych miasta Starachowicach, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
2015 1724 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie określenia warunków sprzedaży przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Starachowice, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu spełniać będą wymogi działki budowlanej z udzieleniem bonifikaty.
2015 1232 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2015 1231 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Końskie
2015 1135 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/111/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnośći.
2014 3591 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2014 3090 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/1206/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne administrowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
2014 2977 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIII/417/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Masłów, a nie będących drogami publicznymi
2014 2425 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/73/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna
2014 2024 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/404/14 Rady Gminy Morawica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 1437 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
2014 1055 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 marca 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
2014 870 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXXI/260/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciązania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2013 4052 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
2013 4042 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Bogoria, położonego w Szczeglicach.
2013 3853 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/166/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 3763 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/82/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna.
2013 3742 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/915/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu
2013 3698 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych stanowiących własność gminy w Czarnocinie
2013 2839 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/314/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania
2013 2823 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XLIII/314/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości
2013 2584 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości
2013 2536 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/42/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Nowa Słupia posiada udziały lub jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań.
2013 2451 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/383/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Staszów
2013 2250 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/70/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo – Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 2249 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/69/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 1811 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
2013 1805 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2013 1725 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie okreslenia zasad i trybu udostępniania lokali uzytkowych stanowiących własnośc gminy Brody
2013 1354 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Kunów w wyniku ich podziału .
2013 1338 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Górno.
2013 1207 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2013 1145 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 190/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleśnica.
2013 1113 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2012 z dnia 9 listopada 2012r., Rady Gminy Tuczępy w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuczępy oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
2013 1000 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr 140/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Zagnańsk
2013 645 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów.
2013 143 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr 124/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Zagnańsk a nie będących drogami publicznymi.
2013 32 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 3943 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuczępy oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
2012 3921 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/05 z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Pińczów.
2012 3915 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty
2012 3876 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/654/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego
2012 2615 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/363/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty dotyczącej budowy infrastruktury technicznej na terenie Gminy Piekoszów.
2012 2201 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu gruntów pod garażami
2012 1843 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łagów.
2012 1669 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 1593 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/164/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zarządzania i administrowania budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz.
2012 1571 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 107/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. W sprawie uchylenia uchwały Nr 102/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 1572 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 108/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. W sprawie uchylenia uchwały Nr 103/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Oleśnica.
2012 1542 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXV/165/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec
2012 1428 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Górno
2012 1335 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/489/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego
2012 1281 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką kaucyjną nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec
2012 1269 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/147/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2012 1152 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIII/112/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki oplaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomosci za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 1143 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII / 131 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy
2012 1057 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/177/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy
2012 1038 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn
2012 1040 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty
2012 958 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
2012 832 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/122/11 z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów.
2012 761 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/122/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów.
2012 581 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 373 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Skarżyski jest podmiotem tworzącym.
2012 216 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 104 / 2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 136 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 111 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Sitkówka-Nowiny
2012 122 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadowie
2012 55 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 3376 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/ 70 /2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu i oddania go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.
2011 3227 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI / 92 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 października 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonej na raty
2011 3064 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
2011 3044 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 2427 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny.
2011 1671 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 1429 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 14/VI/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2011 1241 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów mienia komunalnego
2011 1160 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej.
2011 1043 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII /40/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1027 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2011 343 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
2010 3871 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/5/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Starachowice na rzecz najemców lokali
2010 3359 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/45/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gowarczów.
2010 3259 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXI/777/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
2010 3260 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXI/778/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2010 3042 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/309/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 860/1
2010 3023 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/62/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/26/2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 czerwca 2000 r. dotyczącej zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2010 2982 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr L/323/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz poboru podatku w drodze inkasa.
2010 2673 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr X/19/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok
2010 2441 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XL/343/2010 Rady Powiatu Sandomierskiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych
2010 2413 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. uchylająca Uchwałę Nr XXIV/226/01 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia29 listopada 2001 roku dot. udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 2302 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/356/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
2010 2077 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/333/10 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2010 2062 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/269/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy położonego w Szczeglicach.
2010 1886 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2010 1600 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Lipnik oraz warunków udzielania bonifikat przy ich sprzedaży.
2010 1498 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr LV/328/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/147/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.06.2008 r. w sprawie : określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2010 1430 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010r. w sprawie określenia stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub zarząd trwały gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Brody
2010 1263 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/12/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi powiatowy zasób nieruchomości
2010 1011 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/396/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomosci Gminy Sandomierz.
2010 1012 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/397/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2010 975 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/10 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 12 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2010 850 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
2010 632 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy położonego w Szczeglicach.
2010 580 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej
2010 484 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/393/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
2010 454 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/1062/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne administrowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
2010 354 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/121/2004 z dnia 10.12.2004r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż 3 lata
2010 243 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/26/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów dzierżawnych na terenie gminy Kluczewsko
2010 242 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/25/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2010 132 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr 160 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2010 113 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/75/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/26/2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2009 4213 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/66/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2009 3859 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuzy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 3768 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/100/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna służebnościami gruntowymi i przesyłu
2009 3717 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 października 2009r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2009 3623 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 174/XXXV/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 3587 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność GMINY, na rzecz dzierżawców lub najemców, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony od 3 lat strony zawierają kolejne umowy
2009 3377 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2009 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2009 3101 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr 23/185/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony
2009 2709 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/8/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do wyrażania zgody na zmianę wielkości udziałów Gminy Starachowice w częściach wspólnych nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych
2009 2701 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr VI/47/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie uznania za park gminny nieruchomości, stanowiącej własność gminy Brody
2009 2532 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2009 2464 2009-08-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Przewodniczącego Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 lipca 2009r. dotyczącego stwierdzenia w części nieważności uchwały Nr XXIII/98/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 2463 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/98/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 2392 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXX/234/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 maja 2009r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie nr XXVIII/216/09 z dnia 31 marca 2009r.
2009 2217 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/33/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
2009 2018 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr 23/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 23/XII/07 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2009 1950 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 1787 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/110/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno
2009 1430 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr X/28/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
2009 1260 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/109/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2009 588 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/730/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu
2009 533 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony
2009 532 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad zawierania kolejnych umów na wydzierżawienie lub wynajem nieruchomości
2009 305 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/129/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/19/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006r. w sprawie: zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2009 161 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno
2009 96 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007r. sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata