Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1070

Słowa kluczowe: porozumienia

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3962 2019-10-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2019 Gminy Brody i Gminy Starachowice z dnia 1 października 2019 r. w sprawie świadczenia usług w części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na trasie Lipie -Starachowice i Starachowice – Lipie w części dotyczącej Gminy Starachowice
2019 3707 2019-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Pińczów
2019 3573 2019-09-17 Porozumienie Porozumienie nr 58/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2019 3222 2019-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/ODŁ/2019 Powiatu Kieleckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Daleszyce prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegające na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Daleszyce
2019 3223 2019-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/ODS/2019 Powiatu Kieleckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno
2019 3221 2019-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/ODC/2019 Powiatu Kieleckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Morawica prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Morawica
2019 3117 2019-08-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 6 czerwca 2019 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w imieniu którego działają: 1) Pani Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki, 2) Pan Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Ostrowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego – Pani Grażyny Krawczyk, a Gminą Bodzechów, reprezentowaną przez: Pana Jerzego Murzyna – Wójta Gminy Bodzechów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bodzechów – Pani Beaty Gardynik
2019 3068 2019-07-31 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kunów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie gminy Kunów w zakresie realizacji zadania pn.: „Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2019 roku na terenie gminy Kunów”
2019 3051 2019-07-29 Porozumienie Porozumienie nr 53/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty
2019 3042 2019-07-29 Porozumienie Porozumienie nr WZT-III.8060.52.2018 Marszałka Województwa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2019 2948 2019-07-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Skarżysko Kościelne mienia Gminy Wąchock w związku ze zmianą granic gmin
2019 2582 2019-06-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 lutego 2019 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą” a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora – Panią Małgorzatę Kiebzak zwanym w treści Porozumienia „ŚOW NFZ”
2019 2304 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie założenia i prowadzenia szkoły ponadpodstawowej Gminie Bogoria
2019 2161 2019-05-13 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: Marcina Piwnika – Starosta, Wojciecha Dzieciucha – Wicestarosta, zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019 (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3384), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2160 2019-05-13 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: Starostę Opatowskiego – Tomasza Stańka, Wicestarostę – Małgorzatę Jalowską zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3149), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2144 2019-05-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie
2019 2143 2019-05-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie
2019 2104 2019-05-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie założenia i prowadzenia szkoły ponadpodstawowej Gminie Bogoria
2019 2103 2019-05-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie założenia i prowadzenia szkoły ponadpodstawowej Gminie Bogoria
2019 2015 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: Paweł Faryna – Starosta, Maria Barańska – Wicestarosta zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3151), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2020 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: Pana Artura Berusa – Starostę Skarżyskiego, Panią Annę Leżańską – Wicestarostę Skarżyskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3044), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2019 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanym przez: Józef Żółciak - Starosta, Leszek Guzal - Wicestarosta zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3383), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2021 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: Piotra Babickiego - Starostę Starachowickiego, Dariusza Dąbrowskiego - Wicestarostę Starachowickiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3045), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2018 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym” a Zarządem Powiatu w Kielcach reprezentowanym przez: Starostę Kieleckiego - Mirosława Gębskiego, Wicestarostę - Tomasza Plebana przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Klusek zwanym dalej „Przejmującym” do porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 234), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2017 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Ostrowieckiego reprezentowanym przez: Marzenę Dębniak - Starostę, Andrzeja Jabłońskiego - Wicestarostę przy kontrasygnacie skarbnika powiatu – Magdaleny Zieleń, zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 335), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2016 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 235), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2014 2019-04-30 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Buskiego reprezentowanym przez: Jerzego Kolarza - Starostę Buskiego, Stanisława Klimczaka - Wicestarostę Buskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3337), zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 1903 2019-04-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów polegającego na powierzeniu Powiatowi Koneckiemu przygotowywania i wydawania Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Ziemia Odrowążów”
2019 1873 2019-04-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania i prowadzenia przez Gminę Klimontów Liceum Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie zawarte w Sandomierzu pomiędzy: Powiatem Sandomierskim, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu imieniu którego działa: Starosta Sandomierski - Marcin Piwnik Wicestarosta - Wojciech Dzieciuch a Gminą Klimontów, z siedzibą przy ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów reprezentowaną przez Wójta Gminy Klimontów - Marka Goździewskiego
2019 1871 2019-04-16 Aneks Aneks nr 1 Starosty Ostrowieckiego z dnia 26 marca 2019 r. do Porozumienia OR.I.031.7.2019 zawartego w dniu 18 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zadania Powiatu Ostrowieckiego w zakresie ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżecka 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1
2019 1844 2019-04-11 Porozumienie Porozumienie nr 50/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania do realizacji zadań związanych z  programem „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 3)
2019 1804 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Sandomierz zadania własnego Powiatu Sandomierskiego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Sandomierz w sezonie letnim 2019 roku zawarte pomiędzy: Powiatem Sandomierskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Sandomierzu, w imieniu którego działają: Starosta Sandomierski - Marcin Piwnik Wicestarosta - Wojciech Dzieciuch przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sandomierskiego - Bernadety Ślęzak zwanym dalej Powiatem, a Gminą Sandomierz, reprezentowaną przez Burmistrza Sandomierza -Marcina Marca przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Barbary Grębowiec zwaną dalej Gminą
2019 1698 2019-04-05 Porozumienie Porozumienie nr OR.I.031.7.2019 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zadania Powiatu Ostrowieckiego w zakresie ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżecka 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1
2019 1699 2019-04-05 Porozumienie Porozumienie nr OR.I.031.8.2019 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 marca 2019 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w imieniu którego działają: 1) Pani Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki, 2) Pan Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Ostrowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego – Pani Magdaleny Zieleń, a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez: Pana Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Pana Sławomira Kijaka
2019 1591 2019-04-03 Porozumienie Porozumienie nr 1/ 2019 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Bałtów zadania pn. Remont drogi gminnej nr 318003 Boria Maksymilianów od km 1+770 do km 1+970.
2019 1433 2019-03-26 Aneks Aneks nr 6/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 7 marca 2019 r. do Porozumienia Nr 16/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego
2019 1376 2019-03-25 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Sitkówka-Nowiny reprezentowaną przez: Sebastiana Nowaczkiewicz przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika – Ewy Mazur NIP: 959-14-68-922 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1311 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Piekoszów z siedzibą ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów reprezentowaną przez: Zbigniewa Piątka – Wójta Gminy Piekoszów Przy kontrasygnacie Skarbnika – Magdaleny Smolarczyk - Korba NIP: 959-14-78-926 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1310 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 4.12.2018r pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika– Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Miastem i Gminą Morawica reprezentowaną przez: Mariana Burasa - Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika – Anety Bieleckiej NIP: 6572630604 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1312 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Zagnańsk reprezentowaną przez: Wojciecha Ślefarskiego – Wójta Gminy Zagnańsk przy kontrasygnacie Skarbnika – Roberta Szechnickiego NIP: 9591671296 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1304 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 16 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Strawczyn reprezentowaną przez: Wójta Gminy Strawczyn – Tadeusza Tkaczyka przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Stępień NIP: 959 14 86 127 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1309 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Miedziana Góra z siedzibą ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, reprezentowaną przez: Damiana Sławskiego – Wójta Gminy Miedziana Góra przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Błaszczyk NIP: 959-167-71-17 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1308 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Masłów reprezentowaną przez: Tomasza Lato – Wójta Gminy Masłów przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Kumór NIP: 657-25-38-821 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1307 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Górno reprezentowaną przez: Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górno przy kontrasygnacie Skarbnika – Marzanny Jop NIP: 657-24-00-548 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1306 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Daleszyce reprezentowaną przez: Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Głozowskiej NIP: 657-25-25-617 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1305 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Chmielnik z siedzibą Plac Kościuszki 7; 26-020 Chmielnik reprezentowaną przez: Pawła Wójcika – Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik przy kontrasygnacie Skarbnika – Ireny Słomki NIP: 657-25-31-581 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1303 2019-03-13 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA z dnia 16 grudnia 2015 r. Prezydenta Miasta Kielce Zawarty w dniu 11 grudnia 2018 r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak zwaną dalej „Liderem” a Gminą Chęciny reprezentowaną przez: Roberta Jaworskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Sinkiewicz NIP: 9591672746 zwaną dalej „Partnerem”
2019 1155 2019-03-05 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Bieliny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bieliny
2019 1032 2019-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2019 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą” a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora – Panią Małgorzatę Kiebzak, zwanym w treści Porozumienia „ŚOW NFZ”
2019 919 2019-02-19 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 maja 2018 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą” a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora – Panią Małgorzatę Kiebzak, zwanym w treści Porozumienia „ŚOW NFZ"
2019 860 2019-02-14 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.3.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 21.01.2019 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panią mgr Marzeną Dębniak zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Adamem Podsiadło zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 813 2019-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. pomiędzy Powiatem Włoszczowskim, zwanym w dalszej części porozumienia „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego, w imieniu którego działają: Starosta Włoszczowski - Dariusz Czechowski, Wicestarosta - Łukasz Karpiński, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Agnieszki Górskiej, a Gminą Włoszczowa, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez: Burmistrza – Grzegorza Dziubka, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Dariusza Górskiego o następującej treści: Powiat powierza, a Gmina przyjmuje wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej
2019 486 2019-01-21 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 9 stycznia 2019 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO) Oś. priorytetowa 3– Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
2018 4731 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie nr Nr Starosty Sandomierskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w Sandomierzu, pomiędzy Starostą Sandomierskim –Marcinem Piwnikiem – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – zwanym dalej „Nadleśniczym
2018 4717 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Obrazów z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Łoniów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo funkcjonujący na terenie gminy Obrazów
2018 4676 2018-12-31 Aneks Aneks nr - Rady Gminy Bieliny z dnia 17 grudnia 2018 r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza
2018 4633 2018-12-27 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie skarżyskim
2018 4522 2018-12-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2018 Gminy Brody i Gminy Starachowice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie świadczenia usług części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami linii nr 5 na trasie Starachowice – Dziurów i Dziurów – Starachowice w części dotyczącej Gminy Brody
2018 4295 2018-12-10 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Ostrowieckim do porozumienia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 335), zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 4196 2018-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Miastem Kielce, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce do Porozumienia Nr 1/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Miastem Kielce, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi.
2018 4195 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 56/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zagnańsk, reprezentowaną przez Pana Szczepana Skorupskiego – Wójta Gminy Zagnańsk, zwaną dalej „Gminą”
2018 4194 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 55/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wojciechowice, reprezentowaną przez Pana Szymona Sidora – Wójta Gminy Wojciechowice, zwaną dalej „Gminą”
2018 4193 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 54/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wiślica, reprezentowaną przez Pana Stanisława Krzak – Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, zwaną dalej „Gminą”
2018 4192 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 53/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Szydłów, reprezentowaną przez Pana Jana Klamczyńskiego – Wójta Gminy Szydłów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4191 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 52/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stopnica, reprezentowaną przez Pana Ryszarda Zycha – Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, zwaną dalej „Gminą”
2018 4190 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 51/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec Zdrój, reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa – Wójta Gminy Solec Zdrój, zwaną dalej „Gminą”
2018 4189 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 50/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sobków, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Domińczaka – Wójta Gminy Sobków, zwaną dalej „Gminą”
2018 4188 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 49/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Słupia Konecka, reprezentowaną przez Pana Roberta Wielgopolan – Wójta Gminy Słupia Konecka, zwaną dalej „Gminą”
2018 4187 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 48/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sadowie, reprezentowaną przez Panią Marzenę Urban-Żelazowską – Wójta Gminy Sadowie, zwaną dalej „Gminą”
2018 4186 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 47/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Rytwiany, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Forkasiewicza – Wójta Gminy Rytwiany, zwaną dalej „Gminą”
2018 4185 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 46/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka, reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę – Wójta Gminy Ruda Maleniecka, zwaną dalej „Gminą”
2018 4184 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 45/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pawłów, reprezentowaną przez Pana Marka Wojtas – Wójta Gminy Pawłów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4183 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 44/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatowiec, reprezentowaną przez Pana Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec, zwaną dalej „Gminą”
2018 4182 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 43/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Oksa, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Sobonia – Wójta Gminy Oksa, zwaną dalej „Gminą”
2018 4181 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 42/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Obrazów, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Tworka – Wójta Gminy Obrazów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4180 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 41/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowy Korczyn, reprezentowaną przez Pana Pawła Zagaję – Wójta Gminy Nowy Korczyn, zwaną dalej „Gminą”
2018 4179 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 40/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Gąsiora – Wójta Gminy Nowa Słupia, zwaną dalej „Gminą”
2018 4178 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 39/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Michałów, reprezentowaną przez Pana Mirosława Walasek – Wójta Gminy Michałów, zwaną dalej „Gminą”.
2018 4177 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 38/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Masłów, reprezentowaną przez Pana Tomasza Lato – Wójta Gminy Masłów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4176 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 37/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łoniów, reprezentowaną przez Pana Szymona Kołacz – Wójta Gminy Łoniów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4175 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 36/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łagów, reprezentowaną przez Pana Pawła Marwickiego – Burmistrza Miasta i Gminy Łagów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4174 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 35/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Lipnik, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Grządziel – p.o. Wójta Gminy Lipnik, zwaną dalej „Gminą”
2018 4173 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 34/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kluczewsko, reprezentowaną przez Pana Rafała Pałkę – Wójta Gminy Kluczewsko, zwaną dalej „Gminą”
2018 4172 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 33/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów, reprezentowaną przez Pana Marka Goździewskiego – Wójta Gminy Klimontów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4171 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 32/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Iwaniska, reprezentowaną przez Pana Marka Staniek – Wójta Gminy Iwaniska, zwanym dalej „Gminą”
2018 4170 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 31/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gowarczów, reprezentowaną przez Pana Stanisława Pacochę – Wójta Gminy Gowarczów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4169 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 30/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gnojno, reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Janik – Wójta Gminy Gnojno, zwaną dalej „Gminą”.
2018 4168 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 29/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy, reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszek – Wójta Gminy Dwikozy, zwaną dalej „Gminą”
2018 4167 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 28/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami imogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Czarnocin, reprezentowaną przez Panią Marię Kasperek – Wójta Gminy Czarnocin, zwaną dalej „Gminą”
2018 4166 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 27/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Brody, reprezentowaną przez Panią Marzenę Bernat – Wójta Gminy Brody, zwaną dalej „Gminą”
2018 4165 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 26/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria, reprezentowaną przez Pana Władysława Brudka – Wójta Gminy Bogoria, zwaną dalej „Gminą”
2018 4164 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 25/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bliżyn, reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię – Wójta Gminy Bliżyn, zwaną dalej „Gminą”
2018 4163 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 24/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bieliny, reprezentowaną przez Pana Sławomira Kopacz – Wójta Gminy Bieliny, zwaną dalej „Gminą”
2018 4161 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 22/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Dziubka – Burmistrza Gminy Włoszczowa, zwaną dalej „Gminą”.
2018 4162 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 23/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zawichost, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka – Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost, zwaną dalej „Gminą”
2018 4160 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 21/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stąporków, reprezentowaną przez Panią Dorotę Łukomską – Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków, zwaną dalej „Gminą”
2018 4159 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 20/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów, reprezentowaną przez Pana Leszka Kopeć – Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4158 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 19/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skalbmierz, reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza – Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz, zwaną dalej „Gminą”
2018 4157 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 18/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sędziszów, reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka – Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4156 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sandomierz, reprezentowaną przez Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierz, zwaną dalej „Gminą”
2018 4155 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 16/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec, reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, zwaną dalej „Gminą”
2018 4154 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 15/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pińczów, reprezentowaną przez Pana Włodzimierza Baduraka – Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4153 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 14/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chanieckiego – Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4152 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 13/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Małogoszcz, reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz, zwaną dalej „Gminą”
2018 4151 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 12/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Koprzywnica, reprezentowaną przez Pana Marka Jońcę – Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica, zwaną dalej „Gminą”
2018 4150 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 11/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zwaną dalej „Gminą”
2018 4149 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 10/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha – Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, zwaną dalej „Gminą”
2018 4148 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 9/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Jędrzejów, reprezentowaną przez Pana Marcina Piszczek – Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4147 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 8/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Działoszyce, reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leksa – Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, zwaną dalej „Gminą”
2018 4146 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 7/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik, reprezentowaną przez Pana Pawła Wójcika – Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, zwaną dalej „Gminą”
2018 4145 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 6/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chęciny, reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny, zwaną dalej „Gminą”
2018 4144 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 5/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój, reprezentowaną przez Pana Waldemara Sikorę – Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zwaną dalej „Gminą”
2018 4143 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 4/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Starachowice, reprezentowanym przez Pana Marka Materek – Prezydenta Miasta Starachowice, zwanym dalej „Gminą”
2018 4142 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Pana Konrada Krönig – Prezydenta Miasta Skarżysko- Kamienna, zwanym dalej „Gminą”
2018 4141 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Pana Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, zwanym dalej „Gminą”
2018 4140 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce, zwanym dalej „Gminą”
2018 3927 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: 1. Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego 2. Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 235)
2018 3934 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Sobonia – Starostę Koneckiego 2. Andrzeja Marka Lenarta – Wicestarostę Koneckiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 357)
2018 3925 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Kierkowskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego, 2. Ryszarda Barnę – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3203)
2018 3929 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Włoszczowskiego reprezentowanym przez: 1. Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga, 2. Wicestarosta – Zbigniew Krzysiek, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Józefy Puto zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3046)
2018 3933 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanym przez: 1. Michał Skotnicki - Starosta 2. Tomasz Fąfara - Wicestarosta zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3383)
2018 3932 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: 1. Starostę - Danutę Krępę 2. Wicestarostę - Marka Pawłowskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3045)
2018 3935 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Pana Jerzego Żmijewskiego – Starostę Skarżyskiego, 2. Pana Artura Berusa – Wicestarostę Skarżyskiego, zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3044)
2018 3926 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Stanisława Masternaka – Starosta, 2. Wojciecha Dzieciucha – Wicestarosta, zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019 (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3384)
2018 3931 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym” a Zarządem Powiatu w Kielcach reprezentowanym przez: 1. Starostę Kieleckiego - Michała Godowskiego 2. Wicestarostę - Zenona Janusa przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Klusek zwanym dalej „Przejmującym” do porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 234)
2018 3928 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: 1. Wicestarostę – Gustawa Saramańskiego 2. Członka Zarządu – Jacka Dwojaka zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3149)
2018 3930 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek a Prezydentem Miasta Kielce Panem Wojciechem Lubawskim do porozumienia z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., 3150)
2018 3924 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: 1. Edmunda Kaczmarka – Starostę Jędrzejowskiego 2. Janusza Grabka – Wicestarostę Jędrzejowskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3151)
2018 3936 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Buskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego Kolarza - Starostę Buskiego 2. Stanisława Klimczaka - Wicestarostę Buskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3337)
2018 3887 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 25 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Gminą Skalbmierz
2018 3874 2018-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/CHĘCINY/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 8 października 2018 r. Zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez: Mariusza Nowaka - Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr Or.I.0052.13.2012 z dn. 20.09.2012 r. przy kontrasygnacie Jadwigi Sinkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta
2018 3875 2018-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 2/CHMIELNIK/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 8 października 2018 r. zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą Chmielnik reprezentowaną przez: Pawła Wójcika - Burmistrza przy kontrasygnacie Ireny Słomka - Skarbnika Gminy
2018 3783 2018-11-05 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 9 października 2018 r. do Porozumienia w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Starachwoickiego zawartego w dniu 29 grudnia 2014 r.
2018 3785 2018-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŁAGÓW/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 8 października 2018 r. Zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą Łagów reprezentowaną przez: Pawła Marwickiego - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Małgorzaty Sitarz - Skarbnika Gminy
2018 3566 2018-10-17 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Starachowickiego do Porozumienia nr 196/ZDP/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. zawarty w dniu 7 czerwca 2018 r. w Starachowicach pomiędzy Gminą Wąchock oraz Powiatem Starachowickim
2018 3573 2018-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018/G Burmistrza Ćmielowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Bałtów zadania pn. Remont drogi gminnej nr 318003 Boria – Maksymilianów od km 1+770 do km 1+970.
2018 3565 2018-10-17 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Starachowickiego do Porozumienia nr 191/ZDP/2017 z dnia 30 maja 2017 r. zawarty w dniu 18 czerwca 2018 r. w Starachowicach, pomiędzy Gminą Pawłów, a Powiatem Starachowickim
2018 3517 2018-10-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Gminy Brody i Gminy Starachowice z dnia 3 października 2018 r. w sprawie świadczenie usług części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami linii nr 5 na trasie Starachowice – Dziurów i Dziurów – Starachowice w części dotyczącej Gminy Brody
2018 3493 2018-10-08 Aneks Aneks nr 2 Powiatu Starachowickiego do Porozumienia nr 223/ZDP/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. zawarty w dniu 11.06.2018 r. w Starachowicach, pomiędzy Gminą Mirzec, a Powiatem Starachowickim
2018 3492 2018-10-08 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Starachowickiego do Porozumienia nr 192/ZDP/2017 z dnia 08 maja 2017 r. zawarty w dniu 6 czerwca 2018 r. w Starachowicach, pomiędzy Gminą Brody, a Powiatem Starachowickim
2018 3491 2018-10-08 Porozumienie Porozumienie nr 127/ZDP/2018 Powiatu Starachowickiego zawarte w Starachowicach w dniu 28 maja 2018 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Starachowice
2018 2775 2018-08-06 Aneks Aneks nr 5/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 czerwca 2018 r. do Porozumienia Nr 16/2014 r. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego zawarty pomiędzy:
2018 2749 2018-08-03 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Kieleckiego z dnia 10 maja 2018 r. do POROZUMIENIA Nr 3/ODS/2018 w sprawie powierzenia Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno
2018 2696 2018-07-24 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Masłów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Masłów wykonania zadania publicznego w zakresie rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów przy drodze powiatowej nr 0314T Mąchocice-Ciekoty
2018 2337 2018-06-29 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 2327 2018-06-29 Aneks Aneks nr 3 Wójta Gminy Raków z dnia 19 czerwca 2018 r. do Porozumienia międzygminnego nr RŚR.1/2017 zawartego w dniu 26 września 2017 roku
2018 2311 2018-06-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/ODŁ/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 10 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Gminą Daleszyce w sprawie powierzenia Gminie Daleszyce prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Daleszyce
2018 2279 2018-06-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie uczestników z terenu Gminy Secemin
2018 2168 2018-06-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Obrazów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Obrazów do realizacji przez Gminę Sandomierz części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2018 2152 2018-06-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą” a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora - Panią Małgorzatę Kiebzak
2018 2146 2018-06-07 Porozumienie Porozumienie nr 4/ODC/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 10 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą i Miastem Chęciny w sprawie powierzenia Gminie Chęciny prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy i miasta Chęciny
2018 2145 2018-06-07 Porozumienie Porozumienie nr 3/ODS/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 10 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w sprawie powierzenia Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno
2018 2134 2018-06-06 Aneks Aneks nr 2 Starosty Ostrowieckiego z dnia 8 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kunów wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2018 2049 2018-05-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie
2018 2022 2018-05-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice od gmin: Wąchock, Mirzec, Brody, Iłża, Pawłów, Suchedniów (w części obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.) zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 1712 2018-04-17 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 marca 2018 r. do Porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów z dnia 7 grudnia 2017 r. zawarty pomiędzy Gminą Kielce reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kielce, a Gminą Masłów reprezentowaną przez Wójta Gminy Masłów
2018 1133 2018-03-23 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.2.2018 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22 lutego 2018 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Starostą Ostrowieckim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św.
2018 1069 2018-03-16 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Raków z dnia 12 marca 2018 r. do Porozumienia międzygminnego nr RŚR.1/2017 zawartego w dniu 26 września 2017 roku
2018 970 2018-03-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 lutego 2018 r. zawarte w dniu 15.02.2018r pomiedzy Gminą Starachowice w imieniu, której działa Prezydent Miasta Marek Materek zwaną w dalszej cześci "Gminą Starachowice", a Gminą Brody w imienu, której działa Wójt Gminy Brody Marzena Bernat zwana w dalszej części "Gminą Brody"
2018 741 2018-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.1.2018 Starosty Ostrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości Okół, gmina Bałtów
2018 433 2018-01-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Staszów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2018 367 2018-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Starosty Sandomierskiego z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w Sandomierzu, pomiędzy Starostą Sandomierskim –Stanisławem Masternakiem – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – zwanym dalej „Nadleśniczym"
2018 336 2018-01-15 Porozumienie Porozumienie nr WZT-III.8060.28.2017 Województwa Świętokrzyskiego i Województwa Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 320 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Powiatu Włoszczowskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włoszczowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego, a Gminą Włoszczowa w sprawie powierzenia Gminie Włoszczowa prowadzenia zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej
2018 52 2018-01-04 Aneks Aneks nr - Wójta Gminy Górno z dnia 18 grudnia 2017 r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza
2017 4097 2017-12-22 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 24 października 2017 r. do Porozumienia nr 223/ZDP/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r.
2017 4098 2017-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŁAGÓW/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 27 października 2017 r. Zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą Łagów reprezentowaną przez: Pawła Marwickiego - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Małgorzaty Sitarz - Skarbnika Gminy
2017 4107 2017-12-22 Aneks Aneks nr 14 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 4065 2017-12-21 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Raków z dnia 14 grudnia 2017 r. do Porozumienia międzygminnego nr RŚR.1/2017 zawartego w dniu 26 września 2017 roku
2017 4052 2017-12-20 Aneks Aneks Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 7 grudnia 2017 r. do UMOWY PARTNERSTWA NR RI.041.10.2017 z dnia 10 października 2017r. w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
2017 4037 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie nr 176 IM.U.2017 Powiatu Kazimierskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej w powiecie kazimierskim
2017 3960 2017-12-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. zawarte pomiędzy: Gminą Kielce a Gminą Masłów
2017 3939 2017-12-11 Aneks Aneks nr 5 Starosty Starachowickiego do Porozumienia w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Starachowickiego zawartego w dniu 29 grudnia 2014 r.
2017 3909 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 335), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3896 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019 (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3044), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3900 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3203), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3901 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3149), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3899 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3384), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3897 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., 3150), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3898 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3151), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3902 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3337), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3906 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3383), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3907 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3046), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3908 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3045), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3903 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 235), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3904 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 234), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3905 2017-12-11 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 357), zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 3835 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej w powiecie skarżyskim
2017 3628 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 2/CHMIELNIK/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 27 października 2017 r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu, przy kontrasygnacie Marii Klusek – Skarbnika Powiatu, a Miastem i Gminą Chmielnik reprezentowaną przez: Pawła Wójcika – Burmistrza, przy kontrasygnacie Ireny Słomka- Skarbnika Miasta i Gminy
2017 3594 2017-11-30 Umowa partnerstwa Umowa partnerstwa Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Miasta Chmielnik” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, zwanego dalej Projektem
2017 3547 2017-11-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/CHĘCINY/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 27 października 2017 r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez: Mariusza Nowaka -Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr Or.I.0052.13.2012 z dn. 20.09.2012 r. przy kontrasygnacie Jadwigi Sinkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta
2017 3455 2017-11-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wspólnego przygotowania i  realizacji projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław”
2017 3214 2017-10-24 Umowa partnerstwa Umowa partnerstwa nr RI.041.10.2017 Wójta Gminy Pierzchnica w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość- Rewitalizacja Pierzchnicy” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, zwana dalej „umową”
2017 3185 2017-10-18 Porozumienie Porozumienie nr 7/14M/0296/0300/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przekazania Gminie Zagnańsk zarządzania odcinkami dróg powiatowych nr 0296T oraz nr 0300T
2017 2978 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 192/ZDP/2017 Powiatu Starachowickiego zawarte w Starachowicach w dniu 8 maja 2017r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Brody
2017 2980 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 223/ZDP/2017 Powiatu Starachowickiego zawarte w Starachowicach w dniu 8.08.2017r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Mirzec
2017 2977 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 191/ZDP/2017 Powiatu Starachowickiego zawarte w Starachowicach w dniu 30 maja 2017. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Pawłów
2017 2979 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 196/ZDP/2017 Powiatu Starachowickiego zawarte w Starachowicach w dniu 8 czerwca 2017r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Wąchock
2017 2976 2017-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr RŚR.1/2017 Wójta Gminy Raków z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wspólnego przygotowania i  realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów"
2017 2742 2017-09-11 Aneks Aneks nr 13 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 2617 2017-09-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 czerwca 2017 r. o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie
2017 2519 2017-08-25 Aneks Aneks nr 12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 2348 2017-07-27 Aneks Aneks nr 11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 2297 2017-07-14 Porozumienie Porozumienie nr 6/13M/0314/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Masłów wykonania zadania publicznego w zakresie rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów przy drodze powiatowej nr 0314T Mąchocice-Ciekoty
2017 2205 2017-07-05 Porozumienie Porozumienie nr 59/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie powierzenia zadań należących do kompetencji Wojewody Świętokrzyskiego
2017 2108 2017-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 5/ODŁ/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Bodzentyn prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Bodzentyn
2017 2107 2017-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 4/ODC/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Chęciny prowadzenie zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy i miasta Chęciny
2017 2106 2017-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 3/ODS/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno
2017 2105 2017-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 2/ODŁ/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Daleszyce prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegające na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Daleszyce
2017 2072 2017-06-28 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 2055 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/ODC/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Morawica prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Morawica
2017 1993 2017-06-19 Aneks Aneks nr 3/2017 Starosty Staszowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Staszów zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Staszowskiego
2017 1970 2017-06-14 Aneks Aneks nr 4/2017 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 2 maja 2017 r. do Porozumienia Nr 16/2014 z dnia 5 marca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego
2017 1585 2017-04-14 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.2.2017 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27 stycznia 2017 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 27.01.2017 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Adamem Podsiadło zwanym dalej „Nadleśniczym”
2017 1235 2017-04-03 Aneks Aneks nr 1 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2017 r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2017 895 2017-03-06 Aneks Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 grudnia 2016 r. zawarty pomiędzy: Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Miastem i Gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Burmistrza Dariusza Skibę
2017 742 2017-02-21 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 628 2017-02-13 Aneks Aneks nr 1.2017 Starosty Opatowskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. do porozumienia z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2017 385 2017-01-20 Porozumienie Porozumienie nr I Starosty Pińczowskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie przejęcia przez Gminę Pińczów od Powiatu Pińczowskiego zadania zarzadzania drogą powiatową nr 0168 T Dalechowy - Imielno – Pińczów, tj. ul. Plac Wolności (strona południowa) i ul. 1 Maja na terenie miasta Pińczowa
2017 383 2017-01-19 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Sandomierskiego z dnia 16 stycznia 2017r. do porozumienia w sprawie sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawartego w dniu 5 lutego 2016 r pomiędzy Starostą Sandomierskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski
2017 344 2017-01-16 Aneks Aneks nr - Wójta Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2016r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza
2017 302 2017-01-12 Aneks Aneks nr 3/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 grudnia 2016r. do Porozumienia Nr 16/2014 z dnia 5 marca 2014 w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko – Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego
2017 276 2017-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Powiatu Włoszczowskiego z dnia 2 stycznia 2017r. pomiędzy: Powiatem Włoszczowskim, zwanym w dalszej części porozumienia „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego, w imieniu którego działają: Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga, Wicestarosta – Zbigniew Krzysiek, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Józefy Puto, a Gminą Włoszczowa, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Burmistrza – Grzegorza Dziubka, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Dariusza Górskiego
2017 1 2017-01-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Kazimierskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej
2016 4163 2016-12-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/Łagów/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 29 listopada 2016r. Zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez : Michała Godowskiego – Starostę Józefa Szczepańczyka – Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek Skarbnika Powiatu, a Gminą Łagów reprezentowaną przez: Pawła Marwickiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Małgorzaty Sitarz Skarbnika Gminy
2016 4162 2016-12-23 Aneks Aneks nr 2 Powiatu Kieleckiego z dnia 29 listopada 2016r. do pozumienia Nr 6/6M/ODŁ/2016 z dnia 20 lipca 2016 r w sprawie powierzenia Gminie Daleszyce budowy chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0328T w m. Mójcza, nr 0329T w m. Brzechów, nr 0331T w m. Niestachów, nr 0365T w m. Suków
2016 4104 2016-12-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2016 4007 2016-12-14 Aneks Aneks nr 4 Starosty Starachowickiego z dnia 7 listopada 2016r. do Porozumienia w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Starachowickiego zawartego w dniu 29 grudnia 2014 r.
2016 3886 2016-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/Chęciny/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 17 października 2016r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego – Starostę i Józefa Szczepańczyka – Członka Zarządu, a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez: Mariusza Nowaka -Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr Or.I.0052.13.2012 z dn. 20.09.2012 r.
2016 3666 2016-12-06 Uchwała Uchwała Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 235), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3665 2016-12-06 Uchwała Uchwała Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3151), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3664 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3046), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3663 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3383), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3662 2016-12-06 Uchwała Uchwała Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3045), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3661 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3044), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3660 2016-12-06 Uchwała Uchwała Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3384), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3659 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3203), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3658 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 335), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3657 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3149), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3656 2016-12-06 Aneks Aneks nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek a Miastem Kielce na prawach powiatu reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego do porozumienia z dnia 21 października 2015r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r. poz. 3150) zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3655 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 357), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3654 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016r., poz. 234), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3653 2016-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015r., poz. 3337), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2016 3447 2016-11-23 Aneks Aneks nr 1/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 27 września 2016r. do porozumienia Nr 5/18M/ODS/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie: powierzenia Gminie Strawczyn budowy chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 0450T w msc. Kuźniaki i Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa
2016 3448 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 2/Chmielnik/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 17 października 2016r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego – Starostę i Józefa Szczepańczyka – Członka Zarządu, a Miastem i Gminą Chmielnik reprezentowaną przez: Pawła Wójcika – Burmistrza
2016 3429 2016-11-21 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 października 2016r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej w powiecie skarżyskim
2016 3340 2016-11-08 Aneks Aneks nr 1/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 3 października 2016r. do Porozumienia Nr 6/6M/ODŁ/2016 zawartego w dniu 20 lipca 2016r. w sprawie: powierzenia Gminie Daleszyce budowy chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0328T w m. Mójcza, nr 0329T w m. Brzechów, nr 0331T w m. Niestachów, nr 0365T w m. Suków
2016 3304 2016-11-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2016r. Aneks Nr 8 z dnia 17 października 2016 roku Do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2016 3108 2016-10-17 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.11.2016 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie w Kunowie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2016 3109 2016-10-17 Aneks Aneks nr 1 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16 sierpnia 2016r. do Porozumienia nr OR.I.031.11.2016 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kunów wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2016 3009 2016-10-06 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 września 2016r. w sprawie dofinansowania w 2016 roku systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji
2016 2802 2016-09-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie dofinansowania w 2016 roku systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji ze środków samorządu terytorialnego
2016 2711 2016-09-07 Porozumienie Porozumienie nr 65/2016 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 8 lipca 2016 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim – Agatą Wojtyszek, a Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Starosta Buski – Jerzy Kolarz Wicestarosta Buski – Stanisław Klimczak przy kontrasygnacie - Skarbnika Powiatu – Artur Polniak w sprawie: powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków wynikających z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”
2016 2712 2016-09-07 Porozumienie Porozumienie nr 66/2016 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 7 lipiec 2016 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim – Agatą Wojtyszek, a Powiatem Starachowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Starosta Starachowicki – Dariusz Dąbrowski Wicestarosta Starachowicki - Agata Gałka-Bernacka przy kontrasygnacie - Skarbnika Powiatu - Ewa Bzinkowska w sprawie: powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków wynikających z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”
2016 2623 2016-08-29 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.5.2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 czerwca 2016r. porozumienie w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2016 2567 2016-08-11 Porozumienie Porozumienie nr 6/6M/ODŁ/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 20 lipca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim zwanym dalej „Przekazującym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski – Starosta Kielecki, Józef Szczepańczyk – członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek - Skarbnik Powiatu, a Gminą Daleszyce zwaną dalej „Przejmującą” reprezentowaną przez: Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Jadwiga Głozowska Skarbnik Miasta i Gminy
2016 2443 2016-08-01 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2016 2428 2016-07-28 Porozumienie Porozumienie nr 113/ZDP/2016 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 3 czerwca 2016r. zawarte w Starachowicach pomiędzy: Powiatem Starachowickim zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Wąchock
2016 2427 2016-07-28 Porozumienie Porozumienie nr 111/ZDP/2016 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 4 maja 2016r. zawarte w Starachowicach pomiędzy: Powiatem Starachowickim zwanym dalej ,,Powiatem”, a Gminą Brody
2016 2369 2016-07-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie zawarte dnia 11 lipca 2016 r. pomiędzy: Gminą Kunów w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Lech Łodej zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Kunów" a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa Prezydent Miasta Jarosław Górczyński zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Ostrowiec Świętokrzyski
2016 2297 2016-07-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Zagnańsk NIP: 959-167-12-96 Reprezentowaną przez: Szczepana Skorupskiego- Wójta Przy kontrasygnacie Skarbnika – Roberta Szechnickiego zwaną dalej „Partnerem”
2016 2296 2016-07-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2015r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Strawczyn NIP: 959-14-86-127 Reprezentowaną przez: Tadeusza Tkaczyka- Wójta Gminy Strawczyn Przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Stepień zwaną dalej „Partnerem” Mając
2016 2295 2016-07-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2015r. pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Chęciny NIP: 959 16 72 746 Reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Chęciny: Pana Roberta Jaworskiego Przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Sinkiewicz zwaną dalej „Partnerem”
2016 2156 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 2/ODŁ/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk – członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Daleszyce reprezentowaną przez: Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Jadwiga Głozowska -Skarbnika Miasta i Gminy zwanym dalej „Przejmującym”
2016 2155 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/ODC/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Morawica reprezentowaną przez: Marian Buras –Wójt Gminy przy kontrasygnacie Aneta Bielecka -Skarbnika Gminy zwanym dalej „Przejmującym”
2016 2157 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 3/ODŁ/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Raków reprezentowaną przez: Alina Siwonia –Wójta Gminy przy kontrasygnacie Anna Pleban -Skarbnika Gminy zwanym dalej „Przejmującym”
2016 2159 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 5/18M/ODS/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim zwanym dalej „Przekazującym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki, Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek - Skarbnik Powiatu, a Gminą Strawczyn zwaną dalej „Przejmującym” reprezentowaną przez: Tadeusz Tkaczyk –Wójt Gminy przy kontrasygnacie Justyna Stępień -Skarbnik Gminy.
2016 2158 2016-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 4/ODS/2016 Powiatu Kieleckiego z dnia 1 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek -Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Łopuszno reprezentowaną przez: Irena Marcisz – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Teresa Poświat -Skarbnika Gminy zwanym dalej „Przejmującym”
2016 2036 2016-07-04 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.4.2016 Marszałka Województwa z dnia 21 czerwca 2016r. Porozumienie w sprawie wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Województwem Podkarpackim.
2016 2035 2016-07-04 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.3.2016 Marszałka Województwa z dnia 21 czerwca 2016r. Porozumienie w sprawie wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Województwem Podkarpackim.
2016 1989 2016-06-29 Aneks Aneks nr 2 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. do Porozumienia Nr Or.I.031.1.2016 zawarty w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 25.02.2016 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Adamem Podsiadło zwanym dalej „Nadleśniczym”
2016 1949 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego
2016 1883 2016-06-20 Porozumienie Porozumienie nr 31/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Czarnocin reprezentowaną przez Panią Marię Kasperek – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1845 2016-06-15 Porozumienie Porozumienie nr 112/ZDP/2016 Starosty Starachowickiego zawarte w Starachowicach w dniu 24.05.2016 r. pomiędzy: Powiatem Starachowickim, a Gminą Pawłów, koszenie traw
2016 1802 2016-06-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 30 marca 2016r. o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu dla potrzeb Policji
2016 1803 2016-06-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie dofinansowania w 2016 roku systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji ze środków samorządu terytorialnego zawarte w dniu 01 kwietnia 2016 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk a Komendą Miejską Policji w Kielcach
2016 1767 2016-06-03 Porozumienie Porozumienie nr 49/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Radoszyce reprezentowaną przez Pana Michała Pękalę – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1701 2016-05-30 Porozumienie Porozumienie nr 48/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Piekoszów reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Piątka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1692 2016-05-30 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.1.2016 Marszałka Województwa z dnia 12 kwietnia 2016r. zawarte w Kielcach, w sprawie wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego, pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim, zwanym dalej „organizatorem ” w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach a Województwem Lubelskim w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie
2016 1678 2016-05-30 Porozumienie Porozumienie nr 50/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Raków reprezentowaną przez Panią Alinę Siwonię – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1629 2016-05-23 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.8.2016 Starosty Ostrowieckiego z dnia 12 kwietnia 2016r. zawarte w dniu 12.04.2016r w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego tj. Gminą Bodzechów, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Reja 10, reprezentowaną przez Jerzego Murzyna – Wójta Gminy Bodzechów zwaną w dalszej części porozumienia Gminą, a Powiatem Ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37 reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Dudę - Starostę 2. Eligiusza Micha - Wicestarostę zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem.
2016 1626 2016-05-20 Aneks Aneks nr 2/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 maja 2016r. do Porozumienia Nr 16/2014 z dnia 5 marca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego
2016 1589 2016-05-13 Porozumienie Porozumienie nr 14/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Koprzywnica reprezentowaną przez Pana Marka Jońcę – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1565 2016-05-11 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.1.2016 Województwo Świętokrzyskie i Województwo Lubelskie z dnia 12 kwietnia 2016r. zawarte w Kielcach, w sprawie wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego, pomiędzy:
2016 1553 2016-05-10 Porozumienie Porozumienie nr 13/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1551 2016-05-10 Aneks Aneks nr 1 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 lutego 2016r. do Porozumienia Nr Or.I.031.1.2016 zawarty w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 15.02.2016 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej „Starostą” a p.o. Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Mirosławem Ziółkowskim zwanym dalej „Nadleśniczym”
2016 1550 2016-05-10 Porozumienie Porozumienie nr 11/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Działoszyce reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leksa – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1503 2016-05-06 Porozumienie Porozumienie nr 51/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1485 2016-05-05 Porozumienie Porozumienie nr 10/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Daleszyce reprezentowaną przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1480 2016-05-05 Porozumienie Porozumienie nr 54/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Smyków, reprezentowaną przez Pana Józefa Śliz – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1479 2016-05-05 Porozumienie Porozumienie nr 40/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Michałów reprezentowaną przez Pana Mirosława Walasek – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1465 2016-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 41/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Morawica reprezentowaną przez Pana Mariana Burasa – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1466 2016-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 44/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowy Korczyn reprezentowaną przez Pana Pawła Zagaję – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1451 2016-04-29 Porozumienie Porozumienie nr 39/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Masłów reprezentowaną przez Pana Tomasza Lato – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1450 2016-04-29 Porozumienie Porozumienie nr 30/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria reprezentowaną przez Pana Władysława Brudka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1449 2016-04-29 Porozumienie Porozumienie nr 22/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Leszka Kopeć – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1384 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą: Sitkówka - Nowiny NIP: 959-14-68-922 Reprezentowaną przez: Wójta Gminy Sebastiana Nowaczkiewicza Przy kontrasygnacie Skarbnika Joanny Młynarczyk - Kusińska zwaną dalej „Partnerem”
2016 1383 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Miedziana Góra NIP: 959-16-77-117 Reprezentowaną przez: Zdzisława Wrzałkę- Wójta Gminy Przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Błaszczyk zwaną dalej „Partnerem”
2016 1382 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Piekoszów z siedzibą ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów NIP: 959-14-78-926 Reprezentowaną przez: Wójta Gminy Zbigniewa Piątka Przy kontrasygnacie Za-ca Skarbnika – Magdaleny Smolarczyk-Korba zwaną dalej „Partnerem”
2016 1381 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Morawica NIP: 657-26-30-604 Reprezentowaną przez: Mariana Burasa- Wójta Przy kontrasygnacie Skarbnika – Marii Adach zwaną dalej „Partnerem”
2016 1380 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Masłów NIP: 657-25-38-821 Reprezentowaną przez: Tomasza Lato - Wójta Przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Kumór zwaną dalej „Partnerem”
2016 1379 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Górno NIP: 657-24-00548 Reprezentowaną przez: Przemysława Łysaka- Wójta Przy kontrasygnacie Skarbnika – Marzanny Jop zwaną dalej „Partnerem”
2016 1378 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Miastem i Gminą Daleszyce NIP: 657-25-25-617 Reprezentowaną przez: Dariusza Meresińskiego - Burmistrza Przy kontrasygnacie Skarbnika – Ilony Piwowarskiej zwaną dalej „Partnerem”
2016 1377 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Miastem i Gminą Chmielnik NIP: 657-25-31-581 Reprezentowaną przez: Pawła Wójcika- Burmistrza Przy kontrasygnacie Skarbnika – Ireny Słomki zwaną dalej „Partnerem”
2016 1373 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 63/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy, reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszek – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1371 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 61/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1372 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 62/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Brody, reprezentowaną przez Panią Marzenę Bernat – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1358 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 42/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nagłowice reprezentowaną przez Panią Monikę Bolewską – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1362 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 47/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pawłów reprezentowaną przez Pana Marka Wojtasa – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1363 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 52/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Secemin, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Piekarskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1361 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 46/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatowiec reprezentowaną przez Pana Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1359 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 43/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia reprezentowaną przez Pana Andrzeja Gąsiora – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1360 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 45/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Obrazów reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Tworka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1364 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 53/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Słupia (Konecka), reprezentowaną przez Pana Roberta Wielgopolan – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1368 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 58/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wojciechowice, reprezentowaną przez Pana Szymona Sidora – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1369 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 59/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zagnańsk, reprezentowaną przez Pana Szczepana Skorupskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1370 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 60/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Pana Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2016 1365 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 55/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sobków, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Domińczaka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1366 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 56/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec-Zdrój, reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1367 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 57/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Szydłów, reprezentowaną przez Pana Jana Klamczyńskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1349 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 28/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bałtów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Jabłońskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1346 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 25/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Suchedniów reprezentowaną przez Pana Cezarego Błacha – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1344 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 23/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stąporków reprezentowaną przez Panią Dorotę Łukomską – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1357 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 38/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łopuszno reprezentowaną przez Panią Irenę Marcisz – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1356 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 37/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łagów reprezentowaną przez Pana Pawła Marwickiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1355 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 36/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Krasocin reprezentowaną przez Pana Ireneusza Gliścińskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1353 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 34/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Iwaniska reprezentowaną przez Pana Marka Staniek – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1352 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 33/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Górno reprezentowaną przez Pana Przemysława Łysaka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1351 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 32/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gowarczów reprezentowaną przez Pana Stanisława Pacochę – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1350 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 29/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bliżyn reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1347 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 26/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Pana Grzegorza Dziubka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1348 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 27/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zawichost reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1354 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 35/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów reprezentowaną przez Pana Marka Goździewskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1345 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 24/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stopnica reprezentowaną przez Pana Ryszarda Zycha – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1343 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1342 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 19/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1341 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 18/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pińczów reprezentowaną przez Pana Włodzimierza Baduraka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1340 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 17/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Osiek reprezentowaną przez Pana Rafała Łysiaka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1339 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 16/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chanieckiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1338 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 15/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Małogoszcz reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1337 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 12/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Jędrzejów reprezentowaną przez Pana Marcina Piszczek – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1328 2016-04-25 Aneks Aneks nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. do Porozumienia nr 68/2015 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wdrażania zadań w województwie świętokrzyskim określonych Rządowym programem wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
2016 1326 2016-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 8/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chęciny reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1327 2016-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 9/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik reprezentowaną przez Pana Pawła Wójcika – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1319 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 7/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Pana Waldemara Sikorę – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1318 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 6/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Pana Dariusza Skibę – Burmistrza Miasta i Gminy, zwanym dalej „Gminą”
2016 1317 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 5/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Starachowice reprezentowanym przez Pana Marka Materek – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2016 1316 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 4/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Pana Konrada Krönig – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2016 1315 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sandomierz reprezentowaną przez Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Miasta, zwaną dalej „Gminą”
2016 1314 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce, zwanym dalej „Gminą”
2016 1313 2016-04-19 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2016 1258 2016-04-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 marca 2016r. zawarte pomiędzy Gminą Bodzechów w imieniu której działa Wójt Gminy Jerzy Murzyn zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Bodzechów" a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa Prezydent Miasta Jarosław Górczyński zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 828 2016-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia spraw należących do właściwości Starosty Staszowskiego z zakresu nadzoru nad lasami niestnowiącymi własności Skarbu Państwa
2016 648 2016-02-22 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Opatowiec z dnia 15 stycznia 2016r. Porozumienie z dnia 15 stycznia 2016 r. zawarte w dniu 15 stycznia 2016 roku pomiędzy Gminą Bejsce, 28-512 Bejsce reprezentowaną przez Wójta Gminy Józefa Zuwałę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Klasińskiej, a Gminą Opatowiec reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bejsce i Opatowiec"
2016 589 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.1.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. Or.I.031.1.2016zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 25.01.2016 r pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej "Starostą", a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej "Nadleśniczym"
2016 434 2016-01-29 Porozumienie Porozumienie Starosty Opatowskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2016 357 2016-01-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2016r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Sobonia – Starostę Koneckiego, 2. Andrzeja Marka Lenarta – Wicestarostę Koneckiego, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XIII/74/2015 z dnia 30 grudnia 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2016 336 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy: Powiatem Włoszczowskim, a Gminą Włoszczowa w sprawie wyrażenia woli powierzenia Gminie Włoszczowa prowadzenia zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej, a także uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 r. – w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Włoszczowskiego wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2016 335 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą”, a Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Dudę - Starostę, 2. Eligiusza Micha - Wicestarostę działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XIX/116/2015 z dnia 2 grudnia 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2016 253 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/150/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kieleckim w celu wspólnej realizacji inwestycji drogowych
2016 235 2016-01-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: 1. Jan Nowak – Starosta Powiatu, 2. Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr X/67/2015 z dnia 16 grudnia 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2016 234 2016-01-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu w Kielcach reprezentowanym przez: 1. Starostę Kieleckiego – Michała Godowskiego, 2. Wicestarostę – Zenona Janusa przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Klusek działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr X/66/2015 z dnia 30 listopada 2015r., zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2016 91 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Gminą Opatowiec w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gmin Bejsce i Opatowiec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2015 4230 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Opatowiec do zawarcia porozumienia z Gminą Bejsce w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bejsce i Opatowiec" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
2015 4168 2015-12-28 Aneks Aneks nr - z dnia 15 grudnia 2015r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza
2015 4025 2015-12-15 Porozumienie Porozumienie Marszałka Województwa z dnia 29 września 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
2015 3384 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 listopada 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Stanisława Masternaka – Starostę, 2. Wojciecha Dzieciucha - Wicestarostę, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XI/54/2015 z dnia 16 września 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3383 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanym przez: 1. Michał Skotnicki - Starosta Staszowski 2. Tomasz Fąfara - Wicestarosta działającym na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XVII/91/15 z dnia 18 listopada 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3337 2015-11-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych  z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019 zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1. Jerzego Kolarza Starosty Buskiego; 2. Stanisława Klimczaka Wicestarosty Buskiego
2015 3297 2015-11-19 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2015r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej w powiecie skarżyskim zawarte w dniu 15 października 2015 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Suchedniów
2015 3267 2015-11-13 Porozumienie Porozumienie nr 69/2015 Wojewody Świętokrzyskiego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącym wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
2015 3204 2015-11-09 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą, a Gminą Sędziszów, reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów do Porozumienia Nr 22/2015 z dnia 27 marca 2015 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą, a gminą Sędziszów, reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2015 3203 2015-11-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Kierkowskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego, 2. Ryszarda Barnę – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr X/53/2015 z dnia 28 października 2015r., zwanym dalej „Powiatem” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3151 2015-11-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: 1. Edmunda Kaczmarka – Starostę Jędrzejowskiego, 2. Janusza Grabka – Wicestarostę Jędrzejowskiego, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr IX/68/2015 z dnia 25 września 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3150 2015-11-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce na prawach powiatu reprezentowanym przez Prezydentem Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego, działającym na podstawie uchwały Rady Miasta Kielce Nr XII/221/2015 z dnia 30 lipca 2015r. zwanym dalej „Powiatem” w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3149 2015-11-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2015r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019, pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Opatowskiego – Bogusława Włodarczyka, 2. Wicestarostę – Gustawa Saramańskiego działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XIII.59.2015 z dnia 25 września 2015r. zwanym dalej „Powiatem”
2015 3113 2015-11-02 Aneks Aneks nr 2 z dnia 15 października 2015r. do Porozumienia w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Starachowickiego zawartego w dniu 29 grudnia 2014 r.
2015 3095 2015-10-30 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2015 3044 2015-10-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego Żmijewskiego – Starostę Skarżyskiego, 2. Artura Berusa – Wicestarostę Skarżyskiego, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr 86/XIII/2015 z dnia 28 września 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3046 2015-10-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Włoszczowskiego reprezentowanym przez: 1. Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga, 2. Wicestarosta – Zbigniew Krzysiek, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Józefy Puto działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XL/212/10 z dnia 28 października 2010r. – w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, zwanym dalej „Powiatem”
2015 3045 2015-10-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Wojewodą”, a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: 1. Dariusza Dąbrowskiego – Starostę Starachowickiego, 2. Agatę Wojtyszek – Wicestarostę Starachowickiego, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XI/70/2015 z dnia 25 września 2015r., zwanym dalej „Powiatem”, w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019
2015 3029 2015-10-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Opatowskiego – Bogusława Włodarczyka, 2. Wicestarostę – Gustawa Saramańskiego do porozumienia z dnia 29 października 2010 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3843)
2015 3030 2015-10-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Kieleckiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Kieleckiego - Michała Godowskiego, 2. Wicestarostę Kieleckiego - Zenona Janusa do porozumienia z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 11, poz. 163)
2015 3031 2015-10-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanym przez: 1. Michał Skotnicki - Starosta Staszowski 2. Tomasz Fąfara - Wicestarosta Staszowski do porozumienia z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 100, poz. 1074)
2015 3006 2015-10-20 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Stanisława Masternaka – Starosta, 2. Wojciecha Dzieciucha – Wicestarosta do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2015 2939 2015-10-08 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Sobonia – Starostę Koneckiego, Przewodniczącego Zarządu 2. Andrzeja Marka Lenarta – Wicestarostę Koneckiego do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2015 2938 2015-10-08 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 sierpnia 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: 1. Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Zbigniewa Kierkowskiego, 2. Z-cę Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Ryszarda Barnę do porozumienia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2015 2760 2015-09-29 Porozumienie Porozumienie nr 68/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 sierpnia 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wdrażania zadań w województwie świętokrzyskim określonych Rządowym programem wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
2015 2700 2015-09-21 Porozumienie Porozumienie nr 67/2015 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 7 sierpnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświatyw sprawie powierzenia Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty w Kielcach zadań dotyczących udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym „Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.” ustanowionym uchwałą nr 120/2015 Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r.
2015 2699 2015-09-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 03.07.2015 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim – Bożentyną Pałką - Korubą, a Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Starosta Ostrowiecki – Zbigniew Duda Wicestarosta Ostrowiecki – Eligiusz Mich przy kontrasygnacie – Skarbnika Powiatu – Magdalena Zieleń w sprawie: powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków wynikających z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”
2015 2698 2015-09-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 02.07. 2015 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim – Bożentyną Pałką - Korubą, a Powiatem Starachowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Starosta Starachowicki – Dariusz Dąbrowski Wicestarosta Starachowicki – Agata Wojtyszek przy kontrasygnacie – Skarbnika Powiatu – Ewy Bzinkowskiej w sprawie: powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków wynikających z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.
2015 2697 2015-09-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.05.2015 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań - Macieja Pańpucha, a Zarządem Powiatu reprezentowanym przez: Starostę Skarżyskiego – Jerzego Żmijewskiego Wicestarostę Skarżyskiego – Artura Berusa przy kontrasygnacie – Skarbnika Powiatu – Bogusławy Wilczyńskiej w sprawie powierzenia zadania, oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej".
2015 2609 2015-09-10 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 lipca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Prezydentem Miasta Kielce Wojciechem Lubawskim do porozumienia z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Z 2011 r. Nr 18, 272).
2015 2608 2015-09-10 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożętyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez : 1. Edmunda Kaczmarka - Starostę Jędrzejowskiego 2. Janusza Grabka - Wicestarostę Jędrzejowskiego do porozumienia z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz.U.Woj. Św. z 2011 nr 11 poz. 161), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2015 2552 2015-09-07 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: 1. Dariusza Dąbrowskiego - Starostę Starachowickiego 2. Agatę Wojtyszek - Wicestarostę Starachowickiego do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3850), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2015 2551 2015-09-07 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Włoszczowskiego reprezentowanym przez: 1.Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga 2.Wicestarosta – Zbigniew Krzysiek z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Józefy Puto do porozumienia z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3844), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2015 2550 2015-09-07 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Ostrowieckiego reprezentowanym przez: 1.Zbigniewa Dudę – Starostę Powiatu Ostrowieckiego 2.Eligiusza Micha – Wicestarostę Powiatu Ostrowieckiego do porozumienia z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 11, poz. 162), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2015 2549 2015-09-07 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Buskiego reprezentowanym przez: 1.Jerzego Kolarza - Starostę 2.Stanisława Klimczaka - Wicestarostę do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w latach 2011-2015 zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3846), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2015 2548 2015-09-07 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2015r. do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3849) zawarty w dniu 20 lipca 2015 r.pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną PAŁKĄ - KORUBĄ, a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego ŻMIJEWSKIEGO – Starostę Skarżyskiego, 2. Artura BERUSA – Wicestarostę Skarżyskiego.
2015 2375 2015-08-06 Porozumienie Porozumienie nr 13/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 2365 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr 582/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie podpisania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego aneksu nr 4 do porozumienia zawartego w dniu 31.10.2013r. w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" w części zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego
2015 2317 2015-07-28 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 maja 2015r. do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji, zawartego w dniu 11.05.2015r.
2015 2316 2015-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 maja 2015r. określające zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji
2015 2285 2015-07-22 Porozumienie Porozumienie nr 21/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sandomierz reprezentowaną przez Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 2219 2015-07-13 Porozumienie Porozumienie nr 11/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Działoszyce reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leksa – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 2165 2015-07-09 Porozumienie Porozumienie nr 15/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Koprzywnica reprezentowaną przez Pana Marka Jońcę – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1978 2015-06-25 Porozumienie Porozumienie nr 26/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Pana Grzegorza Dziubka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1945 2015-06-23 Porozumienie Porozumienie nr 24/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Leszka Kopcia – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1916 2015-06-18 Porozumienie Porozumienie nr 37/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów reprezentowaną przez Pana Marka Goździewskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1917 2015-06-18 Porozumienie Porozumienie nr 49/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Smyków reprezentowaną przez Pana Józefa Śliz – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1910 2015-06-16 Porozumienie Porozumienie nr 46/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1909 2015-06-16 Porozumienie Porozumienie nr 27/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zawichost reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1903 2015-06-16 Porozumienie Porozumienie nr 42/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowy Korczyn reprezentowaną przez Pana Pawła Zagaję – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1904 2015-06-16 Porozumienie Porozumienie nr 43/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Obrazów reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Tworka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1836 2015-06-05 Porozumienie Porozumienie nr 12/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Jędrzejów reprezentowaną przez Pana Marcina Piszczka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1837 2015-06-05 Porozumienie Porozumienie nr 32/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszek – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1778 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 48/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Słupia (Konecka) reprezentowaną przez Pana Roberta Wielgopolan – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1776 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 44/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatowiec reprezentowaną przez Pana Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1759 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 19/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pińczów reprezentowaną przez Pana Włodzimierza Baduraka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1763 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 25/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stąporków reprezentowaną przez Panią Dorotę Łukomską – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1766 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 30/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Brody reprezentowaną przez Panią Marzenę Bernat – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1768 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 33/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gowarczów reprezentowaną przez Pana Stanisława Pacochę – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1767 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 31/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Czarnocin reprezentowaną przez Panią Marię Kasperek – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1765 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 29/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria reprezentowaną przez Pana Władysława Brudka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1764 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 28/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bałtów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Jabłońskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1757 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 17/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Osiek reprezentowaną przez Pana Rafała Łysiaka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1756 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 16/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chanieckiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1755 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 14/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1758 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 18/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ożarów reprezentowaną przez Pana Marcina Majcher – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1762 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 23/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1761 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 22/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1760 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 20/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1769 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 34/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Górno reprezentowaną przez Pana Przemysława Łysaka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1781 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 52/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Szydłów reprezentowaną przez Pana Jana Klamczyńskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1780 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 51/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stopnica reprezentowaną przez Pana Ryszarda Zycha – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1779 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 50/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec-Zdrój reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1782 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 53/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wojciechowice reprezentowaną przez Pana Szymona Sidora – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1785 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 56/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sobków reprezentowaną przez Pana Tadeusza Domińczaka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1784 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 55/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Złota reprezentowaną przez Pana Tadeusza Sułka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1783 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 54/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zagnańsk reprezentowaną przez Pana Szczepana Skorupskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1772 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 38/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łoniów reprezentowaną przez Pana Szymona Kołacza – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1771 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 36/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kije reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Słoninę – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1770 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 35/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Imielno reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Huk – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1773 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 39/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Mniów reprezentowaną przez Pana Mariusza Adamczyka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1777 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 45/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pawłów reprezentowaną przez Pana Marka Wojtasa – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1775 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 41/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia reprezentowaną przez Pana Andrzeja Gąsiora – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1774 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 40/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nagłowice reprezentowaną przez Panią Monikę Bolewską – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1754 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 5/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Pana Konrada Krönig – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2015 1705 2015-05-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Koneckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów oraz powierzenie Powiatowi Koneckiemu wydawanie Kwartalnika społeczno-kulturalnego "Ziemia Odrowążów"
2015 1665 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 6/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Starachowice reprezentowanym przez Pana Marka Materka – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2015 1664 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 4/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowanym przez Pana Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2015 1663 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2015 1666 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 7/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Pana Dariusza Skibę – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1669 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 10/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik reprezentowaną przez Pana Pawła Wójcika – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1668 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 9/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chęciny reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1667 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 8/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Pana Waldemara Sikorę – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1460 2015-04-27 Aneks Aneks nr 1/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej zawarty w dniu 16.02.2015 r. pomiędzy: Gminą Skarżysko –Kamienna, zwaną dalej " Gminą" reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta - Konrada Kröniga przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Pawełczyk a: Powiatem Skarżyskim, zwanym dalej "Powiatem" reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Jerzego Żmijewskiego – Starostę Skarżyskiego, Katarzynę Bilską – Członka Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Bogusławy Wilczyńskiej,
2015 1393 2015-04-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 marca 2015r. Zawarte w dniu 02.03.2015 r. w Radkowie pomiędzy GMINĄ RADKÓW reprezentowaną przez Stanisława Hereja- Wójta Gminy Radków a GMINĄ MOSKORZEW reprezentowaną przez Andrzeja Walaska – Wójta Gminy Moskorzew
2015 886 2015-03-12 Aneks Aneks nr 1 Starosty Starachowickiego z dnia 24 lutego 2015r. do Porozumienia w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Starachowickiego zawartego w dniu 29 grudnia 2014 r.
2015 875 2015-03-12 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2015 796 2015-03-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Kazimierskiego z dnia 26 września 2014r. Powiatem Kazimierskim a Gminą Skalbmierz w sprawie przekazania Gminie pasa drogowego dróg powiatowych na realizację zadania: "Przebudowa ulicy Krótka, Partyzantów, P.P. Brzozy i Kanonijska w Skalbmierzu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania oraz dostępności komunikacyjnej
2015 785 2015-03-09 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia spraw należących do właściwości Starosty Staszowskiego z zakresu nadzoru nad lasami niestnowiącymi własności Skarbu Państwa
2015 697 2015-03-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 stycznia 2015r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 29.01.2015 roku pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem mgr Zbigniewem Dudą zwanym dalej „Starostą”, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym”
2015 691 2015-02-27 Aneks Aneks nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 grudnia 2014r. DO POROZUMIENIA z dnia 15.08.2008 r. Zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Miastem i Gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Burmistrza Dariusza Skibę
2015 390 2015-02-02 Aneks Aneks nr 4/2015 Starosty Sandomierskiego z dnia 27 stycznia 2015r. do porozumienia zawartego w dniu 16.02.2011 pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św.
2015 339 2015-01-27 Aneks Aneks nr 1.2015 Starosty Opatowskiego z dnia 23 stycznia 2015r. do porozumienia nr OR.I.0711.1.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2015 269 2015-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 232/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Starachowickiego zawarte w dniu 29.12.2014 r.
2015 233 2015-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Starosty Włoszczowskiego z dnia 2 stycznia 2015r.
2015 45 2015-01-08 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Powiatem Włoszczowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga 2. Wicestarosta – Zbigniew Krzysiek z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Józefy Puto do porozumienia z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3844), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2014 3525 2014-12-18 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą, a Gminą Jędrzejów, reprezentowaną przez Pana Mariana Piszczek – Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów do Porozumienia Nr 9/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą, a gminą Jędrzejów, reprezentowaną przez Pana Mariana Piszczek– Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 3482 2014-12-17 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: 1. Przewodniczący Zarządu Powiatu mgr Zbigniew Kierkowski 2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu mgr inż. Ryszard Barna do porozumienia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3845)
2014 3461 2014-12-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Prezydentem Miasta Kielce Wojciechem Lubawskim do porozumienia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 18, 272)
2014 3427 2014-12-15 Uchwała Uchwała Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2014r. POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ZARZĄDU I UTRZYMANIA MOSTU NA RZECE WIŚLE Zawarte w dniu 30 października 2014r. w związku z zakończeniem wspólnej realizacji zadania na podstawie umowy o współpracy z dnia 29 maja 2008r. współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 pod nazwą: oraz porozumienia z dnia 15.10.2002 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego. Stronami porozumienia są: Województwo Świętokrzyskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa i Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Pana Jana Maćkowiaka Województwo Podkarpackie reprezentowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego - Pana Władysława Ortyla i Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego – Pana Bogdana Romaniuka
2014 3317 2014-12-05 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: 1. Jan Nowak 2. Michał Bucki do porozumienia z dnia 26 października 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3842)
2014 3316 2014-12-05 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Kieleckiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Kieleckiego – Zdzisława Wrzałkę 2. Wicestarostę Kieleckiego – Zenona Janusa do porozumienia z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 11, poz. 163)
2014 3315 2014-12-05 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Starachowickiego – Andrzeja Matynię 2. Wicestarostę – Dariusza Dąbrowskiego do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3850)
2014 3314 2014-12-05 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanego przez: 1. Andrzeja Kruzla – Starostę Staszowskiego 2. Michała Skotnickiego - Wicestarostę do porozumienia z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 100, poz. 1074)
2014 3313 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Sobonia – Starostę Koneckiego Przewodniczącego Zarządu 2. Andrzeja Marka Lenarta – Wicestarostę do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3847)
2014 3312 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju w osobach: 1. Starosta Buski – Jerzy Kolarz 2. Wicestarosta Buski – Stanisław Klimczak do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w latach 2011-2015 zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3846)
2014 3311 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Stanisława Masternaka – Starostę, 2. Wojciecha Dzieciucha – Wicestarostę, do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3848)
2014 3310 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: 1. mgr inż. Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski 2. Janusz Grabek – Wicestarosta Jędrzejowski do porozumienia z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 11, poz. 161)
2014 3309 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Opatowskiego – Bogusława Włodarczyka 2. Wicestarostę – Gustawa Saramańskiego do porozumienia z dnia 29 października 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3843)
2014 3307 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Michał Jędrys – Starosta Powiatu Skarżyskiego, 2. Waldemar Mazur – Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3849)
2014 3308 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Ostrowieckiego reprezentowanym przez: 1. Zdzisława Kałamagę – Starostę Powiatu Ostrowieckiego 2. Eligiusza Micha – Wicestarostę Powiatu Ostrowieckiego do porozumienia z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 11, poz. 162)
2014 3276 2014-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/Chęciny/2014 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 2014r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez: Mariusza Nowaka -Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr Or.I.0153/1/07 z dnia 08.01.2007 r.
2014 3277 2014-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 2/Chmielnik/2014 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 2014r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Miastem i Gminą Chmielnik reprezentowaną przez:Jarosława Zatorskiego – Burmistrza.
2014 3278 2014-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 3/Raków/2014 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 2014r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Gminą Raków reprezentowaną przez: Alinę Siwonia - Wójta Gminy
2014 2333 2014-08-21 Porozumienie Porozumienie nr 61/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 29.04.2014 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań - Macieja Pańpucha, a władzami gminy Mirzec reprezentowanymi przez: Wójta gminy Mirzec - Marka Kukiełkę Sekretarza gminy Mirzec – Martę Ziomek przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Mirzec – Wandy Węgrzyn w sprawie powierzenia zadania, oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej".
2014 2317 2014-08-18 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2014r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 23 stycznia 2014 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a Gminą Kunów w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizowania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy, zawarty w dniu 04.08.2014 r. pomiędzy
2014 2272 2014-08-07 Porozumienie Porozumienie nr 62/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 29.04.2014 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań - Macieja Pańpucha, a pełniącą funkcję Prezydenta Miasta Starachowice – Bożeną Szczypiór przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Starachowice - Haliny Piwnik w sprawie powierzenia zadania, oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej".
2014 2157 2014-07-18 Porozumienie Porozumienie nr OW.5520.5.3.2014 Wójta Gminy Zagnańsk o częściowym pokryciu kosztów badań lekarskich osób doprowadzonych celem wytrzeźwienia oraz zatrzymanych zawarte w dniu 3 kwietnia 2014 roku p omiędzy Gminą Zagnańsk reprezentowaną przez: Wójta Gminy Zagnańsk - Szczepana Skorupskiego zwaną dalej Gminą przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Roberta Szechnickiego a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach reprezentowanym przez: p.o. Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Zbigniewa Kotarskiego zwanym dalej Komendantem
2014 2156 2014-07-18 Porozumienie Porozumienie nr OW.5520.5.2.2014 Wójta Gminy Zagnańsk o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu samochodu dla potrzeb Policji z awarte w dniu 3 kwietnia 2014 roku pomiędzy: Gminą Zagnańsk reprezentowaną przez: Wójta Gminy Zagnańsk - Szczepana Skorupskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Roberta Szechnickiego zwaną w dalszej części umowy Gminą a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Kielcach ul. Seminaryjska 12 reprezentowanym przez: p.o. Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach – insp. Zbigniewa Kotarskiego zwanym w dalszej części umowy Komendantem przy udziale Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach.
2014 2149 2014-07-16 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego z dnia 9 grudnia 2013 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminą Bodzechów w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizowania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy, zawarty w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 2 lipca 2014 r. pomiędzy:
2014 2139 2014-07-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 198/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 maja 2014r.
2014 2138 2014-07-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 197/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 maja 2014r.
2014 2137 2014-07-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 192/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 maja 2014r.
2014 2123 2014-07-14 Porozumienie Porozumienie nr OW.5520.5.1.2014 Wójta Gminy Zagnańsk w sprawie dofinansowania w 2014 roku systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji ze środków samorządu terytorialnego zawarte w dniu 3 kwietnia 2014 roku po między Gminą Zagnańsk reprezentowaną przez: Wójta Gminy Zagnańsk - Szczepana Skorupskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Roberta Szechnickiego zwaną w dalszej części umowy Gminą a Komendą Miejską Policji w Kielcach reprezentowaną przez: p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach - mł. insp. Artura Bieleckiego zwaną w dalszej części umowy Komendantem Porozumienie akceptowane jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach reprezentowaną przez p.o. Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach - insp. Zbigniewa Kotarskiego
2014 1796 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 58/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Mniów reprezentowaną przez Pana Leonarda Świerczyńskiego - Wójta Gminy Mniów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1795 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 57/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Pana Stanisława Marka Krak - Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 1794 2014-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 56/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 25 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Romualda Garczewskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi